ЖҮЗІМ ӨНІМДЕРІНІҢ ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

 1. Хересование процессіне арналған шарапматериалдың күштілігі неше болу керек?
 2. Эгализация деген не?
 3. Қандай шарапты кюве дейді?
 4. Шампан жасау өндірісінде тығынға жиналған тұңбаны шығару операцияны қалай атайды?
 5. Қандай коньяктар КВВК тобына жатады?
 6. Шараптың қандай түрін дайындау технологиясында белсенді көмірмен өңдейді?
 7. *** 3 жұлдызды коньяктын кұштілігі қандай мөлшерде болу керек, % об ?
 8. Қандай шараптар жоғары Р-витамин белсенділігіне ие болады?
 9. Суслоны мезгада ашыту процессінің оптималды температурасы неше, 0С?
 10. Жүзім шарабының титр қышқылдығын қандай формула арқылы анықтайды?
 11. Қандай шараптың түрінің технологиясында гипспен өңдеу операциясы жүргізіледі?

12.Коньяк шарапматериалдарын айдау (перегонка) кезінде эфир-альдегид фракциясы  қандай мөлшерде шығады, %?

 1. Ашу процессінде СО2 жасанды, (сатурация) жолымен қаныққан шараптарды қалай атайды?
 1. Қандай әдіс бойынша қызыл шараптарды бұтін жүзімнен SO2 қоспай жасайды?
 2. Тұгел ашымаған суслодан қандай шараптың тұрін шығарады?
 3. Спирт-ректификат, қант  қоспай дайындаған шараптарды қалай атайды?
 4. Сапасы өте жоғары, сақтау мерзімінен кейін, тағы 2 жыл бутылкада сақталған шараптарды қалай атайды?
 5. Шараптың қандай түрін  шығару ұшін өндірісте сусло-самотек пайдаланады?
 1. Херес шарабы алғашқы рет қайда шығарылған?
 2. Қандай шараптар аперетивқа жатады?
 3. Хересование процессінде шарапматериалда альдегидтер қандай мөлшерде жиналады?
 4. Шампан жасау өндірісінде тұнбаны тығынға тұсіретін операцияны қалай атайды?
 5. Қандай көрсеткіштер бойынша таза ашытқы культурасын таңдап алады?

24.Қандай коньяктар КВ тобына жатады?

 1. ***** 5 жұлдызды коньяктын кұштілігі қандай мөлшерде болу керек, % об ?
 2. Алма шарабының титр қышқылдығын қандай формула арқылы анықтайды?
 3. Қандай шараптың түрінің технологиясында Botrіtіs cenerea  саңырауқұлақпен зақымдалған жүзім пайдаланады?
 4. Херестеу процессін бақылау үшін қандай химиялық заттардың қатынасын тексереді?
 5. Шараптың қандай түрін дайындау технологиясында күннің көзінде жылумен өңдеу операциясы қолданады?
 6. Токай шарабы алғашқы рет қайда шығарылған?
 7. Жұзім шарабы ашығанда, бір грамм қанттан қанша спирт шығады?
 8. Шараптың қандай түрін жүзімнің қызыл сортынан дайындайды?

33.Қандай әдіс бойынша қызыл шараптарды бұтін жүзімнен SO2 қоспай жасайды?

 1. Қандай қышқыл ұшкыш қышқылына жатады?
 2. Вермуттың купажында шараптың көлемі неше?
 3. Арнайы шараптардың және суслоның канттылығын жоғарлату үшін қандай әдісті қолдануға болады?
 4. Шарапты ашыту алдында мөлдірлететін әдістердің негізгісі қандай?
 5. Сақталған, сапасы жоғары, арнайы технология бойынша жасалған шараптар қалай аталады?
 6. Ашытқының қандай тұрі шарап өндірісінде пайдаланады?
 7. Қызыл шараптарға қандай химиялық заттар қызыл тұс және тән дәмін береді?
 8. Бутылкада ашу процессінде СО2 табиғи жолымен қаныққан шараптарды қалай атайды?
 9. Шампан жасау өндірісінде тығынға жиналған тұңбаны шығару операцияны қалай атайды?
 10. Қазақстанда өсіретін жүзімнің негізгі ақ техникалық сорттарын анықтаңыз?
 11. Шараптың қандай түрін шығару ұшін өндірісте пресстелген суслоны пайдаланады?
 12. Жұзім шарабына құқіртті қышқылдың (бос және байланысты) мөлшері қандай болу керек?
 13. Шампан шарабына арналған жүзім өндіріске неше үақыттың ішінде  тұсу керек?
 14. Ординарды шараптарды ашыту процессінің оптималды температурасы неше, 0 С ?
 15. Ақ асханалық шараптарда ұшқыш  қышқылдың мөлшері неше болу керек?
 16. Бір грамм қанттан қанша спирт шығады?
 17. Суслоны мезгада ашыту прцессінің оптималды температурасы неше, 0С ?
 18. Хересование процессіне арналған шарапматериалдың күштілігі неше болу керек?
 19. Ассамблирование деген не?
 20. Алма шарабының титр қышқылдығын қандай формула арқылы анықтайды?
 21. Этил спиртінің көлемдік ұлесін қандай әдіспен анықтайды?
 22. Қазақстанда өсіретін қызыл жүзімнің сорттарын анықтаңыз ?
 23. Қандай шарапты «кюве» дейді?
 24. Жұзімнің мезгасынан қанша тұнбаған сусло шығады?
 25. Шараптың белгілі көлемі бір резервуарда басынан аяғына дейін ашитын әдісті қалай атайды?
 26. Құрғақ ш/м және қоюландырған (концентрированное) суслоны араластырып, қандай шараптың тұрін алуға болады?
 27. Төменде берілген жұзімнің турлерінің қайсысы қызыл сортты жұзімге жатады?
 28. Шараптың қандай түрін шығару ұшін өндірісте пресстелген суслоны пайдаланады?
 29. Жұзім шарабына құқіртті қышқылдың (бос және байланысты) мөлшері қандай болу керек?
 30. Сапасы жоғары қызыл маркалы шараптарыды қандай әдіспен шығарған қолайлы?
 31. Қызыл шарапты экстрагирлеу эдісін алғашкы рет ашқан ғалым?
 32. Эгализация деген не?
 33. Жүзімді «ақ» шарап шығару әдісімен өңдеген кезде 1тонна жүзімнен қанша сусло-самотек шығады, дал/т?
 34. Алмадан жасалған көпіргіш шарапты қалай атайды?
 35. Ашу процессінде СО2 жасанды, (сатурация) жолымен қаныққан шараптарды қалай атайды?
 36. Спирт-ректификат, қант  қоспай дайындаған шараптарды қалай атайды?
 37. Сапасы өте жоғары, сақтау мерзімінен кейін, тағы 2 жыл бутылкада сақталған шараптарды қалай атайды?
 38. Жартылай тәтті шараптарды бөтелкеге қую алдында неше тәулік бұрын купаждау керек?
 39. Шараптың қандай түрін шығару ұшін өндірісте ағынды сусло пайдаланады?
 40. Жұзім шарабы ашығанда, бір грамм қанттан қанша спирт шығады?
 41. Ақ асханалық  шараптарда ұшқыш  қышқылдың мөлшері неше болу керек?
 42. Қызыл асханалық шараптарда ұшқыш  қышқылдың мөлшері неше болу керек?
 43. Қандай шараптар «табиғи асханалық шараптарға жатады?
 44. Шараптың қай түрінде Р-витамин көп мөлшерде болады?
 45. Мезгада ашу процессін тоқтату үшін қандай тәсіл ең қолайлы болып саналады?
 46. Ұзақ сақтауға қойған шампандалған шарапты 3 жылдың ішінде неше рет алмастыру керек?
 47. Қандай шараптың түрінің технологиясында Botrіtіs cenerea  саңырауқұлақпен зақымдалған жүзім пайдаланады?
 48. Суслоны мөлдірлетуге қоятын процесстің ұзақтығы қанша (сағат)?
 49. Жүзім шарабын дайындайтын негізгі компоненттарды атаңыз?
 50. Қандай қышқыл ұшкыш қышқылына жатады?
 51. Қандай шараптар жоғары Р-витамин белсенділігіне ие болады?
 52. Этил спиртінің көлемдік ұлесін қандай әдіспен анықтайды?
 53. Жұзімнің суслосында титр қышқылдығының мөлшері неше болу керек?
 54. Шараптын әр тұрінде этил спиртінің ұлесі қанша болу керек?

88.Шарапматериалдардың сапасын, иісін және дәмін жақсарту үшін  қандай операция жұргізеді?

 1. Шарапматериалдарды желатин немесе бентонит арқылы өңдеуді қандай мақсатта жүргізеді?

90.Шампан өндірісінің негізгі операциясы?

91.Экпедиционды ликерды шампанға  қандай мақсатта қолданады?

92.Ашыту процессінің негізгі өнімдері?

 1. Шампан шарабы қандай түріне жатады?
 2. Вермут шарабы қандай түріне жатады?
 3. Портвейн шарабы қандай түріне жатады?
 4. Ақ асханалық шараптар қандай түріне жатады?
 5. Қандай материалдар шараптың қүштілігін жоғарлату үшін қолданады?
 6. Қандай материалдар шараптың қантылығын жоғарлату үшін қолданады?
 7. Шараптың қышқылдылығын қандай әдіспер анықтайды?
 8. Тираж дегеніміз не?
 9. Дегоржаж дегеніміз не? 102. Ремюаж дегеніміз не?
Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған

You May Also Like

Пайдаланушы интерфейстің құрылымы мен жіктелуі

Пайдаланушы интерфейсінің дизайнында шартты түрде декоративті және белсенді құраушыларға бөлуге болады. Декоративті…

Экзаменационные вопросы по ИКТ

Экзаменационные вопросы по ИКТ ООН мыңжылдық декларациясы және «Ақпараттық Қазақстан – 2020»…

Қайта минералдану терапияның әдістері және заттары

Қайта минералдану терапияның әдістері және заттары Жоспары КІРІСПЕ НЕГІЗГІ БӨЛІМ РЕМИНЕРАЛДАНУ  ТЕРАПИЯНЫҢ…

Жаңа жылда, жаңа жыр, жаңа жыл мерейтойына сценарий

«Жаңа жылда, жаңа жыр» («Алтын балык» ертегісі бойынша) Музыка   фанфары Жургізуші: Әуенмен…