Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті пәнінен емтихан сұрақтарының тізімі

1.Өндірісті басқару теориясы;

2.Өндіріс жүйесінің компонентері ;

3.Өндірісті ұйымдастыру дегеніміз не ?

 

 1. Менеджмент түсінігі;
 2. Кәсіпорын менеджменті. Өндірістік менеджмент функциялары;
 3. Өндірістік менеджмент әдістері, принциптері. Өндірістік жүйе.

 

 1. Өндірістік жүйе дегеніміз не?
 2. Кәсіпорын-өндірістік менеджменттің обьектісі ретінде

3.Өндірістік жүйенің құрамын атаңыз?

 

 1. Материалды ресурстарды тұтыну процесіне келесідей факторлар ықпал етеді:
 2. Ф.Тейлордың концепциясының негізгі қағидалары.
 3. Менеджменттің әкімшілік (классикалық) мектебі.

 

 1. «Оксфорд ағылшын тілі сөздігінде» менеджментке қандай анықтамалар береді ?
 2. Өндірісті тікелей басқаруанықтамасы ?
 3. Өндірістік запастардың түрлері, қысқаша сипаттамалары

 

1.Өндірісті басқару жүйесіне анықтама бер.

 1. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдарын бөліп көрсет.
 2. Өнімнің өмірлік циклының жасау мен игеру фазасының

 

 1. Инновациялық менеджментке түсініктеме беріңіз.
 2. Инновациялық жобаларды басқару неше кезеңнен тұрады? Кезеңдерді ашып жазыңыз
 3. Инновациялық жобаның негізгі элементтері

 

 1. Өндірісті ұйымдастыру дегеніміз не?
 2. Дұрыс ұйымдастырылған өндірістің негізгі принциптері қандай?
 3. Өндірістік тип және оның негізгі түрлері

 

 1. Экономикалық стратегия дегеніміз не?
 2. Стратегиялық жоспарлау төңірегінде басқару қызметін неше түрге бөлуге болады?
 3. Иерархияның кез-келген деңгейінде (кәсіпорын, цех, участкі, жұмыс орны) өндірістік жүйенің құрамына қандай ресурстар кіреді?

 

 1. Жоспарлау әдістері
 2. Өнімді өндіру және өндіріс шығындары дегеніміз не және оны қалай басқаруға болады?
 3. Өндірісті жоспарлаудың принциптері мен ұйымдастырылуы қалай жүзеге асады,ережелері мен талаптары?

 

 1. Өндірісте диспетчерлеуді ұйымдастыру . Кадрлық менеджмент функциялары
 2. Ұжым. Өндірістік ұжым, оның түрлері, негізгі белгілері
 3. Менеджменттің әкімшілік(классикалық) мектебі

 

 1. Стратегиялық жоспарлаудың ерекшеліктері?
 2. Көлік жұмыстарын жоспарлау қалай бөлінеді?
 3. «Шағын бизнес» кәсіпорындары қандай критерийлерге жауап беру керек?

 

 1. Нарық сипаттамасы, қарқынды бәсекелестік
 2. Материалды-техникалық жабдықтау бөлімдерінің функциялары
 3. Өткізуді басқару концепциясы

 

 1. Кәсіпорынды энергиямен қамтамасыз ету шаруашылығының негізгі міндеттері қандай?
 2. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы қоймалардың атқаратын қызметі қандай?
 3. «Өндірісті ұйымдастыру» түсінігіне анықтама бер?

 

 1. Өндірістік цикл және оның кезеңдері.
 2. Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығының негізгі міндеттеріне.
 3. Кәсіпорынның аспаптық шаруашылығы.

 

 1. Кәсіпорынды басқарудағы Макс Вебердің өндірісті басқару принциптері.
 2. Басқаруды ұйымдастыру ұғымына анықтама бер:

3.Өндірісті басқару жүйесі.

 

 1. Өндіріс қаржылық менеджментінің негізгі анықтамасы
 2. Өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік  құны
 3. Қаржылық жоспар
 1. Өндірістік процесс және оларды ұйымдастыру принциптері
 2. Инновациялық процестің негізгі фазалары
 3. Инновациялық жобалардың мәні, түрлері

 

 1. 1. А. Маслоудың кажеттіліктер теориясы кандай ?
 2. Тұлға аралық дау-жанжалдарды шешудің мүмкін стратегиясын ата:
 3. Адамгершілік қарым-қатынас теориясының» негізгі мәні:

 

1.Жедел жоспарлау фазары.

2.Сапаны басқару қызметіндегі техникалық бақылау міндеттері?

 1. Жедел жоспарлау жүйсінің негізігі элементтер:

 

 1. Сапа жүйесідегеніміз не?
 2. Өткізуді басқару концепциясының құрылымдық элементтері қандай?
 3. Тәуекел мәні,категориялары

 

 1. Жедел жоспарлау дегеніміз не?
 2. Кәсіпорынның өткізу қызметін басқару бойынша ақпараттық жүйе қандай ақпараттардан құрылады?
 3. Тәуекел деңгейін анықтау әдістері?

 

 1. Техникалық бақылаудегеніміз не?
 2. Өткізудің негізгі қызметтерінің функциясы?
 3. Өнім сапасының сандық мәніндегі көрсеткіштерінің әдістері қандай?

 

 1. Жедел басқарудың міндеті дегеніміз не?
 2. Диспетчерлеу, оның түрлері
 3. Өнім сапасына қойылатын талаптар өнім өндіруші мен тұтынушы үшін қажетті маңызды көрсеткіштері қандай?
 1. Өткізу және маркетинг дегеніміз не?
 2. Жедел жоспарлау жүйсінің негізігі элементтері қандай?
 3. Тұтынушылардың өнім сапасына қоятын талаптарының үнемі өсуіне байланысты, кәсіпорындар қандай негізгі жағдайларда орындалады?
You May Also Like

Бір жасқа дейінгі сәбилерге қандай егу жүргізіледі?

Жаңа туылған нәресте – ұзақ уақыт бойы күткен отбасындағы үлкен қуаныш. Дүниеге…

Что такое Танграм?

Танграм (от китайского «семь дощечек мастерства») состоит из семи плоских фигур, или…

Жаңғақ қосылған кекс

Жаңғақ қосылған кекс Қажетті өнімдер: 450 г ұн, 350 г құмшекер, 1…

Балалардың алғашқы жылдарындағы жүйелі дамуы

Сөйлеу кемістігінің мінездемелік деңгейлері № Салыстыру деңгейі 1 деңгей 2 деңгей 3…