Жер бетінің табиғаты,халқы,оның шаруашылық әрекеті туралы ғылым:
A) Геология
B) Гидрология
C) География
D) Картография
E) Топография
Дұрыс жауап: CГрек тілінен аударғанда «география» сөзінің мағынасы:
A) Жерді өлшеу
B) Жерді зерттеу
C) Жерді оқу
D) Жерді сипаттап жазу
E) Жерді сызу
Дұрыс жауап: D

Дүние жүзін алғаш рет айналып шыққан саяхатшы:
A) Н.М.Пржевальский
B) Дж.Кук
C) Васко да Гама
D) Ф.Магеллан
E) Х.Колумб
Дұрыс жауап: D

«Ұлы географиялық ашулар» заманы:
A) ХVғ.
B) ХVғ.аяғы–ХVІІғ.ортасы
C) ХVІ ғ.басы
D) ХVІІғ.
E) ХVІғ.ортасы-ХVІІғ.басы
Дұрыс жауап: B

Христофор Колумб экспедиция бастаған жыл:
A) 1521
B) 1700
C) 1492
D) 1821
E) 1892
Дұрыс жауап: C

География ғылымы зерттейді.
А) өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын.
В) Жердіз табиғатын, халқын, оныз шаруашылығын.
С) Табиғат денелері мен құбылыстарды.
D) Жер бетініз жеке аймақтарын.
Е) Жердіз Күн жүйесіндегі орнын.
Дұрыс жауап: В

«География» ұғымын енгізген
А) Аристотель
В) Эратосфен
С) Геродот
D) Страбон
Е) Платон
Дұрыс жауап: В

География ғылымыныз салалары.
А) Экономикалық,әлеуметтік.
В) Саяси, физикалық.
С) Физикалық, экономикалық.
D) Аймақтық, физикалық.
Е) Рекреациялық, экономикалық
Дұрыс жауап: С

Күнге ең жақын орналасқан ғаламшар:
A) Плутон
B) Нептун
C) Сатурн
D) Уран
E) Меркурий
Дұрыс жауап: E

Күннен ең алыс орналасқан ғаламшар:
A) Шолпан
B) Жер
C) Плутон
D) Марс
E) Уран
Дұрыс жауап: C

Қазақтың тұңғыш ғарышкері:
A) Талғат Мұсабаев
B) Юрий Гагарин
C) Нил Армстронг
D) Тоқтар Әубакіров
E) Эдвин Олдрин
Дұрыс жауап: D

Күзгі күн теңелуі:
A) 21 наурыз
B) 23 қыркүйек
C) 22 желтоқсан
D) 22 маусым
E) 29 желтоқсан
Дұрыс жауап: B

Көктемгі күн теңелуі:
A) 21 наурыз
B) 23 қыркүйек
C) 22 желтоқсан
D) 22 маусым
E) 29 желтоқсан
Дұрыс жауап: A

Жердің радиусы:
A) 40000 км
B) 6371 км
C) 2900 км
D) 3600 км
E) 5400 км
Дұрыс жауап: B

Жер Күннен … орналасқан?
А) 1-ші
В) 2-ші
С) 3-ші
D) 4-ші
Е) 5-ші
Дұрыс жауап: С

Жердіз шар тәріздес болуыныз географиялық мәні.
А) Күн сәулелері әркелкі таралады.
В) Күн сәулелері бірдей түседі.
С) Жердіз дәл картасы жасалады.
D) Жер бедеріне әсер етеді.
Е) Ешқандай мәні жоқ
Дұрыс жауап: А

Жер бетінде жыл маусымдарыныз ауысу себебі.
А) Жер білігініз обитасына тік орналасуы.
В) Күнніз Жерді зор тарту күші.
С) Жыл мезгілдері ауыспайды.
D) Күн сәулесініз түсу бұрышы мен түсу уақытыныз ұзақтығы.
Е) Жердіз өз өсінен айналуынан
Дұрыс жауап: D

Жер өз білігін айналып өтеді
А) 21 сағатта
В) 22 сағатта
С) 23 сағатта
D) 24 сағатта
Е) 25 сағатта
Дұрыс жауап: D

Жердіз білігі орбита кезістігіне орналасқан
А) 23,5ғ
В) 33,5ғ
С) 65ғ
D) 66,5ғ
Е) 86,5ғ
Дұрыс жауап: D

Озтүстік жарты шарда жаз айлары
А) Маусым, шілде, тамыз
В) Қыркүйек, қазан, қараша
С) Желтоқсан, қазтар, ақпан
D) Наурыз, сәуір, мамыр
Е) Қазан, қараша, желтоқсан
Дұрыс жауап: С

Көкжиек тұстарының бағыттары:
A) Рулетка
B) Азимут
C) Флюгер
D) Румб
E) Нивелир
Дұрыс жауап: D

Жердегі белгілі бір зат пен солтүстік бағыт арасындағы бұрыш:
A) Масштаб
B) Полюс
C) Нивелир
D) Рулетка
E) Азимут
Дұрыс жауап: E

270º азимутқа сәйкес келетін көкжиек түсі:
A) Солтүстік
B) Оңтүстік
C) Батыс
D) Солтүстік-шығыс
E) Шығыс
Дұрыс жауап: C

Шығыс бағытына сәйкес келетін азимут:
A) 0º
B) 90º
C) 180º
D) 270º
E) 360º
Дұрыс жауап: B

1 см–100 м масштабы:
A) Ірі
B) Атаулы
C) Сандық
D) Сызықтық
E) Ұсақ
Дұрыс жауап: B

Жерде әр түрлі бағыттың азимутын анықтайтын аспап:
A) Планшет
B) Термометр
C) Тұсбағар
D) Нивелир
E) Флюгер
Дұрыс жауап: C

Көкжиек дегеніміз …
А) Тұрған жерізді бағдарлау.
В) Жер бетініз көзге көрінетін бөлігі.
С) Азимут бойынша жүру.
D) Картадан қашықтықты өлшеу.
Е) Қажетті бағытты тауып жүру.
Дұрыс жауап: В

Жергілікті жерді бағдарлау … айтамыз.
А) Көкжиек тұстарын табуды
В) Берілген бағыт пен солтүстік бағыттыз арасындағы бұрышты.
С) Карта бойынша географиялық ендікті анықтауды.
D) Карта бойынша географиялық бойлықты анықтауды.
Е) Картада жер бетіндегі объектілерді бейнелеуді
Дұрыс жауап: А.

Солтүстік бағыт пен жердегі заттыз арасындағы бұрыш.
А) Румб
В) Градус торы..
С) Географиялық ендік.
D) Географиялық бойлық.
Е) Азимут.
Дұрыс жауап: Е.

Азимут өлшенетін градус аралығы
А) 90ғ-180ғ
В) 180ғ-270ғ
С) 270ғ-360ғ
D) 0ғ-360ғ
Е) 0ғ-180ғ
Дұрыс жауап: D

Көкжиек тұстарын анықтайтын құрал
А) Тұсбағдар
В) Нивелар
С) Барометр
D) Гигрометр
Е) Термометр
Дұрыс жауап: А

Жер бетінде қашықтықты өлшеу тәсілдері.
А) Жер бетінде заттардыз қай бағытта орналасқанын анықтау.
В) Тұсбағдардыз көмегімен
С) Таспамен, өлшеуіш ашамен, қадаммен, көз мөлшерімен
D) Жер бетін планға түсіру арқылы.
Е) Масштабтыз көмегімен.
Дұрыс жауап: С.

Масштаб дегеніміз не?
А) Жер бетінде өлшенген қашықтықты қағазға түсіргенде кішірейтілгенін көрсететін шама.
В) Картада көрсетілген қашықтықтыз саны.
С) Екі объектініз арасындағы қашықтық.
D) Белгілі бір затқа бағытталған бұрыш.
Е) Картадағы қашықтықтыз өлшемін көрсету
Дұрыс жауап: А

Жергілікті жердіз планы
А) Жер бетініз жалпы сипаты
В) Жердегі заттардыз пішіні.
С) Жердегі заттардыз ара қашықтығы.
D) Жер бетініз қағазға кішірейтіліп түсірілген нұсқасы
Е) Жердегі заттардыз алып жатқан орны.
Дұрыс жауап: D

Жер бетіндегі нүктеніз мұхит немесе тезіз дезгейінен бастап есептелінетін биіктік
А) Салыстырмалы.
В) Абсолюттік.
С) Горизонтальдар.
D) Жер бедері.
Е) Бергштрхтар.
Дұрыс жауап: В

Горизонтальдар деп аталады.
А) Шартты белгілер.
В) План мен картада биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын қисық сызықтар.
С) Жер бетініз сипаты.
D) Бергштрихтар.
Е) План мен картадағы бағыттар.
Дұрыс жауап: В

Ірі масштабты анықтаңдар:
A) 1:5000
B) 1:25000
C) 1:10000
D) 1:50000
E) 1:100000
Дұрыс жауап: A

Ұсақ масштабты анықтаңдар:
A) 1:1000000
B) 1:200000
C) 1:50000
D) 1:500000
E) 1:25000
Дұрыс жауап: A

Нүктенің бастапқы меридианнан градус есебімен алынған қашықтығы:
A) Ендік
B) Меридиан
C) Экватор
D) Бойлық
E) Параллель
Дұрыс жауап: D

Жер бетіндегі бір полюстен екінші полюске қарай шартты түрде жүргізілетін сызық:
A) Экватор
B) Меридиан
C) Параллель
D) Горизонталь
E) Бергштрих
Дұрыс жауап: C

Материктер,мұхиттар,теңіздер,аралдар,өзендер,көлдер бейнеленген карта:
A) Климаттық
B) Саяси
C) Физикалық
D) Экономикалық
E) Синоптикалық
Дұрыс жауап: C

Экватордың ұзындығы(км):
A) 20000
B) 40000
C) 60000
D) 30000
E) 50000
Дұрыс жауап: B

Жердіз нақты үлгісі.
А) Карта.
В) План.
С) Глобус.
D) Масштаб.
Е) Планшет.
Дұрыс жауап: С.

Географиялық карта дегеніміз.
А) Жер бетініз белгілі масштаб бойынша жазықтықта шартты белгілермен кескінделуі.
В) Жазықтықтағы жердіз кескінделуі.
С) Жер беті кіші бөлігініз кескінделуі.
D) Жер бетініз барлық көлемін қамту.
Е) Жер бетініз дөзестігін ескеру.
Дұрыс жауап: А

Экваторға сәйкес келетін жауапты анықта.
А) Бұл ез ұзын параллель.
В) Оныз ұзыздығы кез келген меридиан ұзындығына тез.
С) Ол дата ауысу сызығы.
D) Ол глобуста жарты шезбер
Е) Ол Австралияны кесіп өтетін сызық
Дұрыс жауап: А

Глобус пен карта бетіндегі экваторға параллель жүргізілген сызықтар.
А) Азимут.
В) Экватор.
С) Радиус.
D) Параллельдер.
Е) Меридиандар.
Дұрыс жауап: D

Географилық ендік деп атаймыз.
А) Градус торын.
В) Меридианнан белгілі бір жерге дейінгі градус есебімен алынған қашықтықты.
С) Экватордан белгілі бір жерге дейінгі градус есебімен алынған қашықтықты.
D) Меридиандар мен параллельдердіз бейнелеу ерекшеліктерін.
Е) Азимутты.
Дұрыс жауап: С

Меридиандар мен параллель сызықтарыныз қиылысуынан пайда болады.
А) Бойлықтар.
В) Ендіктер.
С) Градус торы.
D) Параллельдер.
Е) Меридиандар.
Дұрыс жауап: С.

Мазмұнына қарай карталар … топқа бөлінеді
А) 1
В) 2
С) 3
D) 4
Е) 5
Дұрыс жауап: В.

Карталар масштабына … болып бөлінеді.
А) тақырыптық, жалпы географиялық
В) климаттық
С)өте ірі.
D) Топографиялық.
Е) Ұсақ, орташа, ірі.
Дұрыс жауап: Е

Ез ірі масштабты көрсет
А) 1:5000
В) 1:2000
С) 1:250
D) 1:150
Е) 1:10
Дұрыс жауап: Е

Географиялық картадан құрлықтыз биіктігін және мұхиттыз терездігін анықтауға болады
А) Географиялық кардағы сандық көрсеткіштер көмегімен.
В) Географиялық координаталар көмегімен.
С) Биіктік пен шкалалар көмегімен.
D) әр түрлі есептерді шешу арқылы
Е) Географиялық картада биіктік пен терездікті анықтау мүмкін емес.
Дұрыс жауап: С

0ғ ендік пен 0ғ бойлық координаталарында орналасқан
А) Еуразия материгі.
В) Атлант мұхиты.
С) Географиялық полюс.
D) Австралия материгі.
Е) үнді мұхиты.
Дұрыс жауап: В

Жер бетіне шығып төгілген магма:
A) Гейзер
B) Кратер
C) Ядро
D) Лава
E) Жанартау
Дұрыс жауап: D

Мезгіл-мезгіл ыстық су мен бу шапшып тұратын қайнар:
A) Жанартау
B) Гейзер
C) Кратер
D) Эпицентр
E) Магма
Дұрыс жауап: B

Орташа биіктегі тау:
A) Кавказ
B) Алтай
C) Карпат
D) Тянь-Шань
E) Памир
Дұрыс жауап: C

Абсолют биіктігі 500м асатын жазық:
A) Қырат
B) Ойпат
C) Таулы үстірт
D) Төбе
E) Аласа таулар
Дұрыс жауап: C

Магмалық тау жыныс:
A) Тас көмір
B) Базальт
C) Шымтезек
D) Мәрмәр
E) Құмтас
Дұрыс жауап: B

Жердің ең ортасында орналасқан:
A) Мантия
B) Жер қыртысы
C) Ядро
D) Магма
E) Лава
Дұрыс жауап: C

Бұрын теңіз түбі болып, кейін көтерілудің нәтижесінде пайда болған жазықтар:
A) Тегіс жазықтар
B) Төбелі жазықтар
C) Қырат жазықтар
D) Алғашқы жазықтар
E) Таулы жазықтар
Дұрыс жауап: D

Жер шарыныз сыртқы қатты тас қабаты
А) Атмосфера
В) Гидросфера
С) Литосфера
D) Биосфера
Е) Географиялық қабық
Дұрыс жауап: С

Жердіз ішкі құрылысы … қабаттарынан тұрады
А) Литосфера, мантия.
В) Ядро, гидросфера
С) Жер қыртысы, биосфера
D) Литосфера, жер қыртысы
Е) Жер қыртысы, мантия, ядро.
Дұрыс жауап: Е

Литосфералық тақталар жылына қозғалады /см/
А) 2-5 см
В) 10-20 см
С) 20-30 см
D) 30-40 см
Е) 40-50 см
Дұрыс жауап: А

Тау жыныстарыныз түрлері
А) Биологиялық
В) Тақталар
С) Ядро
D) Мантия
Е) Шөгінді, магмалық, метаморфтық.
Дұрыс жауап: Е

Жер қыртысы мен жоғарғы мантиядағы кенет ығысу әсерінен туатын жер астыныз қозғалысы
А) Жанартау атқылауы.
В) Жер сілкіну.
С) Эпицентр.
D) Тау жасалу.
Е) Баяу қозғалу.
Дұрыс жауап: В

Таулар дегеніміз …
А) Жер бетініз жазықтардан оқшау көтеріліп жатқан қатты тілімденген биік бөліктері.
В) Жер бетінін аз тілімденген, тегіс алқабы.
С) Ішкі күштердіз әсері.
D) Жер қыртысындағы болып жатқан үрдістер.
Е) Жер бедері түрлерініз өзгеруі.
Дұрыс жауап: А

Жер бетініз аз тілімденген, тегіс немесе белесті алқабы
А) Жазықтар.
В) Таулар.
С) Қыраттар.
D) үстірттер.
Е) Ойпаттар
Дұрыс жауап: А

Терез мұхит түбі ойыстары … деп аталады
А) Шельф
В) Шұзғыма
С) Қайраз
D) Қазан шұзқыры
Е) Мұхит жазығы
Дұрыс жауап: В

Материктік жер қыртысыныз таулар астындағы қалыздығы
А) 20-30 км
В) 30-40 км
С) 40-50 км
D) 50-60 км
Е) 70-80 км
Дұрыс жауап: Е

Ойпаттардыз мұхит дезгейінен салыстырмалы биіктігі
А) 0 м-ден 200 м-ге дейін
В) 200 м-ден 500 ге дейін
С) 500 м-ден 1000 м-ге дейін
D) 1000 м-ден 1500 м-ге дейін
Е) 1500 м-ден 2000 м-ге дейін
Дұрыс жауап: А

Жанартаулар мен жер сілкінісі жиі болатын аймақ
А) Маржан аралдарында
В) Жазықтарда
С) Материк шетіндегі таулы аудандарда
D) үнді мұхитында
Е) Платформаларда
Дұрыс жауап: С

Жанартаудыз төбесінде пайда болған шұзқыр
А) Жанартау көмейі
В) Кратер
С) Магма
D) Жанартау ошағы
Е) Эпицентр
Дұрыс жауап: В

Көпшілік жанартаулар … мұхитыныз жағалауында
А) Солтүстік Мұзды
В) үнді
С) Тынық
D) Атлант
Е) Озтүстік
Дұрыс жауап: С

Екі немесе бірнеше тау жоталарыныз түйісуі
А) Таулы аймақ
В) Торабы
С) Таулы жерлер
D) Тау түйінділері
Е) Таулы өлке
Дұрыс жауап: В

Орташа биіктіктегі таулар мұхит дезгейінен биікте орналасқан
А) 200-500 м
В) 500-1000 м
С) 1000-2000 м
D) 1500-2000 м
Е) 2000-3000 м
Дұрыс жауап: С

Материктік жер қыртысыныз мұхиттық жер қыртысынан айырмасы
А) Гранитті қабаты бар
В) Шөгінді қабаты жоқ
С) Жоғары мантия қабаты жоқ
D) Базальт қабаты бар
Е) Айырмашылық жоқ
Дұрыс жауап: А

Органикалық жолмен пайда болған шөгінді жыныстар
А) Тас көмір, шымтезек
В) Бор, гранит
С) Құм, мәрмәр
D) Саз, темір кені
Е) Тұз, шымтезек
Дұрыс жауап: А

Ең жоғары және ең төменгі температуралардың айырмасы:
A) Изобара
B) Изотерма
C) Ылғалдылық
D) Амплитуда
E) Ауа райы
Дұрыс жауап: D

Белгілі бір жағдайда су буларының сұйық күйге айналуы:
A) Ылғадылық
B) Конденсация
C) Амплитуда
D) Ауа райы
E) Құрғақшылық
Дұрыс жауап: B

66,5ºс.е. және 66,5ºо.е. параллельдердің атауы:
A) Тропиктер
B) Поляр шеңбері
C) Поляр белдеулері
D) Тропиктік белдеу
E) Экватор
Дұрыс жауап: B

Құрғақ ауаның газдық құрамы:
A) 71% азот,28% оттегі
B) 28% азот,71% оттегі
C) 21% азот,78% оттегі
D) 78% азот,21% оттегі
E) 1% азот,78% оттегі
Дұрыс жауап: D

Ауаның ылғалдылығын анықтайтын аспап:
A)Анемометр
B)Барометр
С)Термометр
D)Гигрометр
E)Флюгер
Дұрыс жауап: D

Тәулік ішінде бағыттарын өзгертіп отыратын жел:
A) Цунами
B) Бриз
C) Пассат
D) Муссон
E) Торнадо
Дұрыс жауап: B

Атмосфераның құрылысы:
A) Тропосфера,стратосфера,мезосфера
B) Мезосфера,тропосфера,гидросфера
C) Биосфера,гидросфера,термосфера
D) Мезосфера,экзосфера,биосфера
E) Стратосфера,гидросфера,экзосфера
Дұрыс жауап: A

Өте биікте, жауын-шашын жаумайтын бұлт:
A) Будақ
B) Қабат
C) Қабат-қабат
D) Шарбы
E) Будақ-жаңбырлы
Дұрыс жауап: D

Жердіз газ тәріздес қабығы
А) Атмосфера.
В) Гидросфера.
С) Литосфера.
D) Биосфера.
Е) Географиялық қабық.
Дұрыс жауап: А

Атмосфера қабаттары
А) Литосфера, тропосфера, гидросфера.
В) Тропосфера, стратосфера, атмосфераныз жоғарғы қабаты.
С) Стратосфера, биосфера, литосфера.
D) Литосфера, тропосфера, биосфера.
Е) Биосфера, гидросфера, атмосфераныз жоғарғы қабаты.
Дұрыс жауап: В

Ауаныз жер бетіне түсіретін салмағы
А) Ауа температурасы.
В) Атмосфералық жауын-шашын.
С) Жел.
D) Атмосфералық қысым.
Е) Адам денесіндегі ішкі қысым.
Дұрыс жауап: D

Атмосфераныз төменгі қабаты
А) Тропосфера.
В) Стратосфера.
С) Ионосфера.
D) Озоносфера.
Е) Мезосфера.
Дұрыс жауап: А

Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал
А) Желбағар.
В) Анемометр.
С) Термометр.
D) Барометр.
Е) Гигрометр.
Дұрыс жауап: D

Тәулік ішіндегі ез жоғарғы және ез төменгі температура арасындағы айырмашылық
А) Тәуліктік орташа температура.
В) Температура ауытқуыныз тәуліктік амплитудасы.
С) Ауа-райыныз өзгерісі.
D) Жылдық орташа температура.
Е) Айлық орташа температура.
Дұрыс жауап: В

Жел дегеніміз …
А) Атмосфералық қысым.
В) Ауадағы су буы.
С) Ауаныз горизонталь бағытта орын ауыстыруы.
D) Атмосфералық жауын-шашын.
Е) Бұлттылық.
Дұрыс жауап: С

Ауа-райыныз негізгі элементтері
А) Температура, ылғалдылық, атмосфералық қысым.
В) Қар жамылғысы, жел, бұлттылық.
С) Ауадағы су буы, топырақ жамылғысы, атмосфералық қысым.
D) Жел, күн радиациясы, бұлттылық.
Е) Жел, ауа массалары, тезіз ағыстары.
Дұрыс жауап: А

Озтүстік және солтүстік жарты шарға күн сәулесі бірдей түседі
А) Екі жарты шарда барлық уақытта бірдей түседі.
В) 22 маусым және 22 желтоқсанда.
С) 23 қыркүйек және 22 наурызда.
D) 1 қазтар мен 1 маусымда.
Е) Қыс пен жазда.
Дұрыс жауап: С

Грек тілінен «климат» сөзініз мағынасы
А) Жаз кезіндегі күн сәулесініз езістігі
В) Қыс кезіндегі күн сәулесініз езістігі
С) Жер бетіне күн сәулесініз езістігі
D) Тал түстегі күн сәулесініз мөлшері
Е) Климат элементі
Дұрыс жауап: С

Желдіз соғу себебі
А) Кориолис күшінен
В) Жердіз Күнді айнала қозғалуынан
С) Жердіз өз білігінен айналуынан
D) Температураныз айырмасынан
Е) Қысымныз айырмасынан
Дұрыс жауап: Е

Атмосферадағы 80% ауа массасы кездеседі
А) Стратосферада
В) Мезосферада
С) Тропосферада
D) Геоносферада
Е) Экзосферада
Дұрыс жауап: С

Тәулік ішінде бағытын өзгертіп тұратын жел
А) Бриз
В) Муссон
С) Пассат
D) Фен
Е) Батыс желдері
Дұрыс жауап: А

Күдізгі бриздіз соғу бағыты
А) Құрлықтан тезізге
В) Тезізден құрлыққа
С) Қыста тезізден құрлыққа
D) Жазда құрлықтан тезізге
Е) Төменнен жоғарыға
Дұрыс жауап: В

Тауда 1км-ге көтерілген сайын температура төмендейді
А) 2ғС
В) 3ғС
С) 4ғС
D) 5ғС
Е) 6ғС
Дұрыс жауап: Е

1 км-ге көтерілген сайын ауа қысымы төмендейді:
А) 10 мм сынап бағанына
В) 20 мм сынап бағанына
С) 40 мм сынап бағанына
D) 80 мм сынап бағанына
Е) 100 мм сынап бағанына
Дұрыс жауап: Е

Жердіз ез ыстық белдеуі тропиктер арасында орналасуыныз себебі
А) Ыстық желдер соғады, шөлдер көп
В) Күн дәл төбеде ұзақ және ауаныз жоғары қозғалысы болады
С) Бұл ендіктерде мұхитта жылы ағыстар соғады
D) Бұл аумақтыз жер бедері жазық
Е) Бұл аумақтыз жер бедері таулы
Дұрыс жауап: В

Тезіздік ауа массаныз континенттік ауа массасынан айырмасы
А) Қыста температурасы төмен
В) Қыста ылғалдылығы жоғары
С) Жазда температурасы жоғары
D) Ауа ылғалы мол
Е) Жылдық температураныз амплитудасы жоғары
Дұрыс жауап: D

Жер бетіндегі ез жоғары температура байқалатын климат белдеуі
А) Экваторлық
В) Субтропиктік
С) Тропиктік
D) Қозыржай
Е) Субэкваторлық
Дұрыс жауап: С

Тропиктік белдеулерде материктердіз батыс жағалауында өтетін суық ағыстар әсері
А) Жауын-шашын қалыптастырады
В) Жауын-шашынныз пайда болуына кері әсер етеді
С) Ауа температурасын төмендетеді
D) Ауа температурасын жоғарылатады
Е) Жағалық аумақтыз климатына әсер етпейді
Дұрыс жауап: В

Қозыржай белдеуде ауа температурасыныз тәуліктік ауытқуы көп мезгіл
А) Қыс
В) Көктем
С) Жаз
D) Күз
Е) Жыл мезгілдері ауысқанда
Дұрыс жауап: С

Желдіз бағыты мен күшін анықтайтын құрал
А) Гигрометр
В) Термометр
С) Барометр
D) Флюгер
Е) Компас
Дұрыс жауап: D

Жер бетіндегі негізгі климаттық белдеулер саны
А) 4
В) 7
С) 9
D) 12
Е) 13
Дұрыс жауап: А

Жылы және суық ағыстардың пайда болу себебі:
A) Айсберг әсері
B) Тұрақты желдер
C) Циклондар
D) Антициклонлар
E) Жер бедері
Дұрыс жауап: B

кі жағынан материктердің немесе аралдардың жағалары шектеп тұрған енсіз су айдыны:
A) Түбек
B) Шығанақ
C) Арал
D) Өзен
E) Бұғаз
Дұрыс жауап: E

Өзеннің ағып шығатын жері:
A) Суайрық
B) Сағасы
C) Бастауы
D) Саласы
E) Арнасы
Дұрыс жауап: C

Аңғардың өзен тасығанда су басатын бөлігі:
A) Шоңғал
B) Суайрық
C) Жайылма
D) Аңғар
E) Арна
Дұрыс жауап: C

Өзендегі су деңгейінің кенет көтерілуі:
A) Су тасуы
B) Режимі
C) Сабасына түсуі
D) Тасқын
E) Жайылуы
Дұрыс жауап: D

Биосфера географиялық қабықтыз … бөлігі боп саналады.
А) Мантия, ядро, жер қыртысынан құралған
В) Тау жыныстары мен табиғат компонеттерініз
С) Адамдар мекен ететін
D) Мантия мен ауа
Е) Литосфера, стратосфера, мұхиттардан тұратын
Дұрыс жауап: С

Барлық қабаттарды қосатын жер қабығы
А) Литосфера
В) Биосфера
С) Атмосфера
D) Гидросфера
Е) Тропосфера
Дұрыс жауап: В

Жердіз тіршілік үшін мазызы зор қабаты
А) Ионосфера
В) Мезосфера
С) Тропосфера
D) Стратосфера
Е) Экзосфера
Дұрыс жауап: С
{Сложность}=В

Бір текті жағдайлы аумақта тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлардыз жиынтығы
А) Геоценоз
В) Биоценоз
С) Зооценоз
D) Агроценоз
Е) Нооценоз
Дұрыс жауап: В

«Экология» ұғымын енгізген
А) Ж. Ламарк
В) Э. Геккель
С) В. Докучаев
D) Ч. Дарвин
Е) М. Ломоносов
Дұрыс жауап: В

Құнарлы топырағымен ерекшеленетін табиғат зонасы
А) Тайга
В) Тундра
С) Тропиктік орман
D) Дала
Е) Саванна
Дұрыс жауап: D

Тізеден келетін ормандар кездесетін зона
А) Тайга
В) Арктикалық шөл
С) Тундра
D) Орманды тундра
Е) Орманды дала
Дұрыс жауап: С

Қалпына келмейтін табиғат ресурсы
А) Минералды
В) Жер
С) Биологиялық
D) Су
Е) Күн энергиясы
Дұрыс жауап: А

Кез келген аумақтың табиғат компоненттерінің жиынтығының біртұтас жүйесі:
A) Географиялық белдеу
B) Географиялық кешен
C) Географиялық орта
D) Климаттық белдеу
E) Географиялық зона
Дұрыс жауап: B

Өтпелі географиялық белдеу:
A) Полярлық
B) Субэкваторлық
C) Экваторлық
D) Қоңыржай
E) Тропиктік
Дұрыс жауап: B

Температурасы үнемі жоғары жауын-шашын жыл бойы біркелкі болатын табиғат зона:
A) Полярлық
B) Субэкваторлық
C) Қоңыржай
D) Экваторлық
E) Тропиктік
Дұрыс жауап: D

Әр жерінде жеке немесе шоқ- шоқ ағаш пен бұта кездесетін көбінесе шөп басқан жазықтар:
A) Тундра
B) Орман
C) Саванна
D) Дала
E) Шөл
Дұрыс жауап: C

Шөп басқан, ормансыз, жазық жер:
A) Тундра
B) Шөл
C) Шөлейіт
D) Дала
E) Орман
Дұрыс жауап: D

Солтүстік және оңтүстік жарты шарлардың 30°-60° ендіктеріндегі белдеу:
A) Поляр
B) Экваторлық
C) Қоңыржай
D) Субэкваторлық
E) Субтропиктік
Дұрыс жауап: C

Табиғи күйінде ағаш өсімдігі негізгі орын алатын табиғат зона:
A) Дала
B) Шөл
C) Шөлейт
D) Тундра
E) Орман
Дұрыс жауап: E

Солтүстік және оңтүстік полюстер төңірегіндегі географиялық белдеу:
A) Қоңыржай
B) Полярлық
C) Экваторлық
D) Тропиктік
E) Субэкваторлық
Дұрыс жауап: B

Қоңыржай белдеудің қылқан жапырақты ормандары:
A) Тундра
B) Дала
C) Шөлейт
D) Тайга
E) Орман
Дұрыс жауап: D

20º және 30º еңдіктер аралығында орналасқан табиғат белдеуі:
A) Қоңыржай
B) Экваторлық
C) Тропиктік
D) Субэкваторлық
E) Субтропиктік
Дұрыс жауап: C

Мүк пен қына, бұта өсетін мәңгі тоң таралған жерлер:
A) Тайга
B) Тундра
C) Шөлейт
D) Орман
E) Дала
Дұрыс жауап: B

Климаты өте құрғақ, өсімдігі әрі жұтаң, әрі сирек аумақтар:
A) Шөлейт
B) Дала
C) Тундра
D) Шөл
E) Орман
Дұрыс жауап: D

Қоңыржай белдеудегі дала мен шөлдің аралығындағы өтпелі зона:
A) Дала
B) Шөлейт
C) Шөл
D) Тундра
E) Орман
Дұрыс жауап: B

Тундраның өсімдіктері:
A) Шырша, майқарағай
B) Емен, жөке ағашы
C) Мүк, қына
D) Шәмшат, балқарағай
E) Селеу, бетеге
Дұрыс жауап: C

Дала зонасының өсімдіктері:
A) Шырша, майқарағай
B) Емен, жөке ағашы
C) Селеу, бетеге
D) Шәмшат, балқарағай
E) Мүк, қына
Дұрыс жауап: C

Табиғат компоненттерініз жиынтығы
А) Геграфиялық қабық
В) Жер бедері
С) Табиғат кешені
D) Геграфиялық белдеу
Е) Табиғат зонасы
Дұрыс жауап: С

Құрлықтағы табиғат зоналарыныз қалыптасуына әсер ететін жағдайлар
А) Климаттық
В) Жазық пен таулы аумақтардыз ара қатынасы
С) Жануарлар мен өсімдіктер арасындағы байланыс
D) Дүниежүзілік мұхиттыз және судыз жоғарғы беткі жағдайы
Е) Табиғат кешендерініз мөлшері
Дұрыс жауап: А

Жер бетіндегі адамзат … нәсілге бөлінеді
А) 1
В) 2
С) 3
D) 4
Е) 5
Дұрыс жауап: С

Нәсілдік белгілердіз қалыптасу себебі
А) Табиғат жағдайлары
В) Ата-ана берілуі
С) Халықтардыз араласуы
D) Ойлау қабілеті
Е) Халықтардыз іс-әрекеті
Дұрыс жауап: А

БҰҰ нәсілдік кемсітушілікті жою жөнінде қарар қабылдаған жылы
А) 1963 ж.
В) 1964 ж.
С) 1965 ж.
D) 1966 ж.
Е) 1967 ж.
Дұрыс жауап: С

 

You May Also Like

Мәтінмен жұмыс – функционалдық оқу дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі

Тақырыбы: Мәтінмен жұмыс – функционалдық оқу дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі Ұстаздық қызметтің…

Бастауыш сынып оқушыларының танымдық әрекетін белсендіру үшін бірнеше дидактикалық ойындар жасаңыз. слайд

Электронная вахта через Html, Css, Php, MySql

Система «Электронная вахта» – это проект автоматизации контроля доступа для учебных заведений…

Суреттен туған шығарма, шығарма

Суреттен туған шығарма «Өмір деген бейне поезд Өтеді де кетеді Поезд қайтар,…