ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ

                        Пән   «ЭТЖ электрмен жабдықтау құрылғыларының автоматика және телемеханика негіздері»

                        Біліктілігі     0904003-электр-механик

                        Файл C:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\Основы автоматики и телемеханики.ktz

                        Жиынтық нөмірі  (ID)       N-1

                        Модульдердің саны            12

                        Тапсырмалардың саны    177 ден 177

                        Тестілеу тілі                     қазақ

                        Файлдың құрылу мерзімі            11.10.2011

                        Түзету мерзімі                     11.10.2011

                        Авторы:        Отенко Анастасия Юрьевна

 

Задание 1       Берілген шектеулерде басқару объектілерінің шығу шамаларын ұстап тұрудан тұратын техникалық объектілерді басқарудың міндеттері.

Раздел            КІРІСПЕ

Тема   Кіріспе

Сложность     легкий

Верный          тұрақтандыру

Неверный      байқау

Неверный      орнықтыру

Неверный      бағдарламаны орындау

Неверный      жүйелеу

 

 

Задание 2       Басқару жүйесі (БЖ) басқару объектілері туралы ақпараттарды қабылдап отырып, басқару объектілері (БО )туралы ақпараттардың қайта  жасалу үрдісін қайта қарастыратын, ол…

Раздел   КІРІСПЕ

Тема   Кіріспе

Сложность     легкий

Верный          басқару

Неверный      жасау

Неверный      ақпараттарды беріп отыру

Неверный      әсер ету

Неверный      байқау

 

 

Задание 3       Электрмен жабдықтаудың режимі реттеліп , оны жіберіп отырудың беріктігі мен электрлі энергияның сапасы бойынша талаптарды орындаудағы ауытқулардың барысында резервтеу мен жөндеу үшін құрал-жабдықтарды сөндіру және резервтер мен жөндеу жұмысына оны енгізу; электрмен жабдықтау дистанциясының жұмысы туралы ақпараттарды құжаттау және жасауды  жүзеге асыратын электрмен жабдықтау жүйесінің жұмыс режимі, ол ….

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.3 Логикалық элементтер

Сложность     легкий

Верный          қалыпты режим

Неверный      апаттық режим

Неверный      апаттан кейінгі режим

Неверный      шұғыл басқару

Неверный      диспетчерлік басқару

 

 

Задание 4         АСУ да айналыс жасайтын  ақпараттарды ұйымдастырудың формасы, орналасуы және көлемі бойынша шешімдердің жиынтығы

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.3 Логикалық элементтер

Сложность     легкий

Верный          Ақпараттық қамтамасыз ету

Неверный      Математикалық қамтамасыз ету

Неверный      Бағдарламалық қамтамасыз ету

Неверный      Техникалық қамтамасыз ету

Неверный      Функционалдық қамтамасыз ету

 

 

Задание 5       Нақты параметрлері  кейбір хабарламаларға сәйкес келетін физикалық үрдіс, ол…..

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.1 Ақпараттар, сигналдар, олардың қайта жасалуы, тасымалдау, дабылдардың түрлері

Сложность     сложный

Верный          сигнал

Неверный      хабарламалардың саны

Неверный      хабарламалардың математикалық түрі.

Неверный      ақпараттардың көлемі

Неверный      код

 

 

Задание 6       Ақпараттардың бірлігіне қабылданатын, ол…..

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.1 Ақпараттар, сигналдар, олардың қайта жасалуы, тасымалдау, дабылдардың түрлері

Сложность     средний

Верный          1 Бит

Неверный      күйлердің саны

Неверный      1 Гц

Неверный      1Дб

Неверный      хабарламалардың саны

 

 

Задание 7       Кванттау түрлері

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.1 Ақпараттар, сигналдар, олардың қайта жасалуы, тасымалдау, дабылдардың түрлері

Сложность     легкий

Верный          амплитудалы және уақытша

Неверный      жиелік және уақтылы

Неверный      серпілістік және полярлы

Неверный      фазалық және уақтылы

Неверный      амплитудалы және полярлы

 

 

Задание 8       Байланыс каналы көлемінің формуласы

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.5 Дискретті уақытша қызметтері, серпілістердің санауыштары

Сложность     легкий

Верный

Неверный

Неверный

Неверный

Неверный

 

 

Задание 9         Нк  динамикалық диапазоны нені сипаттайды?

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.2 Сигналдар, спектрлар, модуляция, детекторлау, кодтау, ондық кодтар.

Сложность     сложный

Верный          сигнал қуаттылығының өзгеруін

Неверный      сигналдың көлемін

Неверный      кедергілердің қуаттылығын

Неверный      ақпараттарды берудің жылдамдығын

Неверный      байланыс каналы әрекетінің уақытын

 

 

Задание 10     Хабарламаның бір тілден басқа тілге қайта жасалу үрдісі, ол….

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.2 Сигналдар, спектрлар, модуляция, детекторлау, кодтау, ондық кодтар.

Сложность     легкий

Верный        кодтау

Неверный      өзгеру

Неверный      детекторлау

Неверный      кванттау

Неверный      қосу

 

 

Задание 11     Импульстік модуляция түрлерінің жіктелуі  қалай реттеледі?

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.2 Сигналдар, спектрлар, модуляция, детекторлау, кодтау, ондық кодтар.

Сложность     средний

Верный          ШИМ ВИМ ПИМ ЧИМ ФИМ АИМ

Неверный      ШИМ ФИМ ЧИМ АЦП

Неверный      ВИМ ПИМ ЧИМ ЦАП

Неверный      ШИМ ВИМ АВР

Неверный      АИМ ВИМ ПИМ АРМ

 

Задание 12     Байланыс каналы бойынша сигнал берудің қажетті шартының формуласы

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.2 Сигналдар, спектрлар, модуляция, детекторлау, кодтау, ондық кодтар.

Сложность     средний

Верный

Неверный

Неверный

Неверный

Неверный

 

 

Задание 13     Тасымалдаушыға ақпараттарды жеткізу үрдісі

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.2 Сигналдар, спектрлар, модуляция, детекторлау, кодтау, ондық кодтар.

Сложность     легкий

Верный          өзгеру

Неверный      детекторлау

Неверный      кодтау

Неверный      кванттау

Неверный      тарату

 

 

Задание 14     Теріс кіріспен бөлу қандай логикалық элементке жатады?

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.3 Логикалық элементтер

Сложность     сложный

Верный          «импликация»

Неверный      «немесе»

Неверный      «және»

Неверный      «жоқ»

Неверный      «өзгерту»

 

 

Задание 15     Логикалық қосу қандай элементке жатады?

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.3 Логикалық элементтер

Сложность     средний

Верный          «немесе»

Неверный      «және»

Неверный      «жоқ»

Неверный      «өзгерту»

Неверный      «импликация»

 

 

Задание 16     Формула F=А*В қандай логикалық элементке жатады?

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.4  Жұмыс кестелері мен принциптері

Сложность     легкий

Верный          «және»

Неверный      «жоқ»

Неверный      «өзгерту»

Неверный      «импликация»

Неверный      «немесе-жоқ»

 

 

Задание 17       «Тыйым салу »  логикалық элементі

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.4  Жұмыс кестелері мен принциптері

Сложность     легкий

Верный          «жоқ»

Неверный      «өзгерту»

Неверный      «импликация»

Неверный      «немесе-жоқ»

Неверный      «және»

 

 

Задание 18     «НЕМЕСЕ-ЖОҚ»  логикалық элемент  ненің элементі болып табылады?

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.4  Жұмыс кестелері мен принциптері

Сложность     сложный

Верный          терістеумен қосу

Неверный      көбейту

Неверный      импликация

Неверный      өзгерту

Неверный      тыйым салу

 

 

Задание 19     «ЖӘНЕ»  логикалық элементі қандай элемент болып табылады?

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.4  Жұмыс кестелері мен принциптері

Сложность     средний

Верный          көбейту

Неверный      өзгерту

Неверный      тыйым салу

Неверный      терістеумен қосу

Неверный      қосу

 

 

Задание 20     ТТЛ сериясындағы көпэмиттерлі транзистордың жүктемесі болып табылатын, ол……

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.4  Жұмыс кестелері мен принциптері

Сложность     средний

Верный          көпэмиттерлі транзисторларда орындалған  инвентор

Неверный      полярлы транзисторлардағы  инвертор

Неверный      биополярлы транзисторлардағы  инвертор

Неверный      далалық  транзисторлардағы  инвертор

Неверный      инжекционды-интегральды логикадағы  инвертор

 

 

Задание 21     Диодтық-резисторлы  схема қандай логикалық элементтерге жатады?

Раздел 1. Сигналдар мен ақпараттар туралы жалпы мәліметтер

Тема   1.4  Жұмыс кестелері мен принциптері

Сложность     средний

Верный          «немесе»

Неверный      «жоқ»

Неверный      «өзгерту»

Неверный      «импликация»

Неверный      «немесе-жоқ»

 

 

Задание 22     Есептеу триггері келесі кірістен тұрады, ол….

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.1 Триггерлердің түрлері, шартты белгілері,  жұмыс негізі

Сложность     легкий

Верный          T

Неверный      SR

Неверный      JK

Неверный      SC

Неверный      D

 

 

Задание 23     Тригеррдің шамалық  кернеулігі

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.1 Триггерлердің түрлері, шартты белгілері,  жұмыс негізі

Сложность     легкий

Верный          триггердің сезімталдығы

Неверный      номиналды кернеулік

Неверный      триггердің кернеулігі

Неверный      тұрақтылықтың кедергісі

Неверный      қосымша кіріс

 

 

Задание 24     Тікелей статикалық кіріске қайсысы жатады?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.1 Триггерлердің түрлері, шартты белгілері,  жұмыс негізі

Сложность     легкий

Верный          ——–

Неверный      ——– о

Неверный      ——– >

Неверный      <——-

Неверный      о——-

 

Задание 25     Жады  ұяшығы және басқару құрылғысы, ол ….

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.1 Триггерлердің түрлері, шартты белгілері,  жұмыс негізі

Сложность     легкий

Верный          триггер

Неверный      кодтау құрылғысы

Неверный      жинақталатын  құрылғы

Неверный      модуляция жасайтын  құрылғы

Неверный      детекторлау  құрылғысы

 

 

Задание 26     Функционалдық схема

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.2 Электрлі кестелер және оларды түсіндіру әдістері

Сложность     сложный

Верный          құрылғының жеке бөліктерінде жүзеге асатын нақты процестерді түсіндіреді

Неверный      құрылғының негізгі бөліктерін анықтайды

Неверный      құрылғының негізгі бөліктерінің қосылуын анықтайды

Неверный      құрылғының негізгі бөліктерінің жылжуын көрсетеді

Неверный      жиынтықтың негізгі бөліктерін анықтайды

 

 

Задание 27     Ендік -импульстік модулятордың схемасы қандай элементтерден тұрады?

Раздел           2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.2 Электрлі кестелер және оларды түсіндіру әдістері

Сложность     средний

Верный          ГПИ, SR, НИ

Неверный      ГТИ,JK, НИ

Неверный      ГПИ, Т, ОУ

Неверный      ГТИ, ОУ, JK

Неверный      ГПИ, Д, ОУ

 

 

Задание 28     АЦП жиелік импульстік қайта жасалуының схемасы қандай элементтерден тұрады?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.2 Электрлі кестелер және оларды түсіндіру әдістері

Сложность     легкий

Верный          ЧИМ ГИ ЛЗ қайта жасалу санауышының  инверторы

Неверный      ШИМ ГИ ЛЗ санаушы  жадысының резисторы

Неверный      ВИМ ГИ ЛЗ санауыш инверторы

Неверный      АИМ ГИ ЛЗ қайта жасалу санауышы

Неверный      ПИМ ГИ ЛЗ логикалық элемент «және-жоқ» санауышы

 

 

Задание 29     Ендік -импульстік  АЦП құрылымдық схеманың элементтері неден тұрады?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.2 Электрлі кестелер және оларды түсіндіру әдістері

Сложность     легкий

Верный          ГИ, ШИМ, ЛЗ, санауыш, жады  регистрі

Неверный      ГИ, ВИМ, санауыш, жадының регистрі ЛЗ

Неверный      ГИ, ФИМ, санауыш, жадының регистрі ЛЗ

Неверный      ГИ, ПИМ, ЛЗ, жады резистрінің санауышы

Неверный      ГИ, АИМ, ЛЗ, санауыш, жады регистрі

 

 

Задание 30     Күшейткіштің негізгі шамаларына  жататындар, олар…..

Раздел  2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.3 Операциялы күшейткіштер және нөл индикаторлар

Сложность     сложный

Верный          кернеулік және жылжыту тоғы, күшейткіш жиелігі, кіріс тоқтарының әртүрлілігі

Неверный      кіріс тоқтарының әртүрлілігі, жылжыту тоғы , жылжыту кернеулігі

Неверный      синфазалық кернеулік, күшейткіштің  жиелігі, кіріс тоқтарының әртүрлілігі

Неверный      жылжыту тоғы, фазалық кернеулік,  күшейткіштің жиелігі

Неверный      күшейткіштің жиелігі , кіріс тоқтарының әртүрлілігі

 

 

Задание 31     Операциялық күшейіткішті жылжытудың кернеулігі

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.3 Операциялы күшейткіштер және нөл индикаторлар

Сложность     легкий

Верный          екі кіріс арасындағы кернеулік

Неверный      синфазалы кернеуілік

Неверный      үш шығыс арасындағы кернеулік

Неверный      бес шығыстың арасында жылжытудың кернеулігі

Неверный      кіріс және шығыс арасында жылжытудың кернеулігі

 

 

Задание 32     Операциялық күшейіткіш құрылғысы

Раздел  2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.3 Операциялы күшейткіштер және нөл индикаторлар

Сложность     средний

Верный          Ку= 103-106  күшейіткіш

Неверный      Ку=10-6 күшейіткіш

Неверный      Ку= 106  күшейіткіш

Неверный      Ку= -1 күшейіткіш

Неверный      Ку= 2 күшейткіш

 

 

Задание 33     Екі мәнді  санауыштар дегеніміз, ол…..

Раздел  2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.3 Операциялы күшейткіштер және нөл индикаторлар

Сложность     средний

Верный          бұл  m=2  санауыштары

Неверный      бұл  m=4 санауыштары

Неверный      бұл  m=3 санауыштары

Неверный      бұл   m=5 санауыштары

Неверный      бұл  m=6 санауыштары

 

 

Задание 34     Нөл-индикаторды не үшін қолданады?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.4 Индикаторлар

Сложность     легкий

Верный          екі өлшемнің деңгейі бойынша салыстыру үшін

Неверный      сыйымдылықты зарядтау үшін

Неверный      сыйымдылықты разрядтау үшін

Неверный      сыйымдылықты өлшеу үшін

Неверный      сыртқы жазықтықты қорғау үшін

 

 

Задание 35     Серпілістерді таратушы мен қайта жасау қандай элементтерден тұрады?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.4 Индикаторлар

Сложность     сложный

Верный          «ЖӘНЕ» « НЕМЕСЕ» таратушы және логикалық элементі

Неверный      таратушы және санауыш триггерлер

Неверный      «ЖОҚ» таратушы және логикалық элементі

Неверный      «НЕМЕСЕ-ЖОҚ» таратушы және логикалық элементі

Неверный      «ЖОҚ»  таратушы және логикалық элементі

 

 

Задание 36     Қандай жағдайда нөл-индикатор жұмыс жасайды?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.4 Индикаторлар

Сложность     средний

Верный          Ux (t)= 0 барысында;

Неверный      Ux (t)= 1 барысында;

Неверный      Ux (t)= Unu(t) барысында;

Неверный      Ux (t)> Unu(t) барысында;

Неверный      Ux (t)< Unu(t) барысында.

 

 

Задание 37     Тікелей динамикалық кірістен тұратын үш зарядты асинхронды санауыштың схемасы қанша элементтен тұрады?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.4 Индикаторлар

Сложность     легкий

Верный          үш Т- триггерлерден

Неверный      екі  SR- триггерлерден

Неверный      екі JK- триггерлерден

Неверный      SR- триггер және JK- триггер

Неверный      екі D- триггерлерден

 

 

Задание 38     Сыйымдылықты қайта зарядтауды жасау уақытының формуласы

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.5 Дискретті уақытша қызметтері, серпілістердің санауыштары

Сложность     легкий

Верный          tcр= 0,7 RC

Неверный      tcр=0,9 RC

Неверный      tcр=2 RC

Неверный      tcр=1,5 RC

Неверный      tcр= 2.3 RC

 

 

Задание 39     Айналмалы қозғаушы санауыштар дегеніміз, ол…..

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.5 Дискретті уақытша қызметтері, серпілістердің санауыштары

Сложность     сложный

Верный          Д жүйесі – триггерлер

Неверный      RS жүйесі – триггерлер

Неверный      санауыш триггерлерінің жүйесі

Неверный      JK жүйесі – триггерлер

Неверный      триггерлердің жүйесі және логикалық элементтер

 

 

Задание 40     Реверсивті екі мәнді санауыштар не үшін ұсынылады?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.5 Дискретті уақытша қызметтері, серпілістердің санауыштары

Сложность     средний

Верный          шығар жерде 1 тарату үшін

Неверный      араластыруды орындау үшін

Неверный      көбейтуді орындау үшін

Неверный      қосу мен алуды орындау үшін

Неверный      модуляция жасауды орындау үшін

 

 

Задание 41     Конденсаторды қайта зарядтау кернеулігінің формуласы

Раздел  2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.5 Дискретті уақытша қызметтері, серпілістердің санауыштары

Сложность     легкий

Верный          Uс(t)=En= Uср

Неверный      Uс(t)=En

Неверный      Uс(t)=En.·2

Неверный      Uс(t)=Ene-1

Неверный      Uс(t)=-2,3En

 

 

Задание 42     Екі мәнді код шифраторының кестесі барлық жағдайда қандай элементтермен орындалады?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.6 Шифраторлар мен дешифраторлардың түрлері

Сложность     легкий

Верный          «ЖӘНЕ-ЖОҚ»

Неверный      «ЖӘНЕ»

Неверный      «НЕМЕСЕ»

Неверный      «ЖОҚ»

Неверный      «НЕ»

 

 

Задание 43     Қозғау регистірімен қайта жасау құрылғысы нені білдіреді?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.6 Шифраторлар мен дешифраторлардың түрлері

Сложность     легкий

Верный          параллельдіге реттілік кодының қайта жасалуын

Неверный      реттілікке  параллельді кодының  қайта жасалуын

Неверный      «НЕМЕСЕ»логикалық элементті

Неверный      «ЖӘНЕ» логикалық элементті

Неверный      серпілістерді  қайта жасаушы

 

 

Задание 44     Екімәртелік кодтың шифраторы не үшін қолданылады?

Раздел  2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.6 Шифраторлар мен дешифраторлардың түрлері

Сложность     легкий

Верный          үш, алты разрядты екімәртелік кодта қайта жасау үшін

Неверный      екімәртелік және онмәртелік кодта қайта жасау үшін

Неверный      онмәртелік кодта қайта жасау үшін

Неверный      сегіз разрядты екімәртелік кодта қайта жасау үшін

Неверный      жеті разрядты екімәртелік кодта қайта жасау үшін

 

 

Задание 45     Екімәртелік кодының дешифратор схемасы барлық жағдайда қандай элементтерден тұрады ?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.6 Шифраторлар мен дешифраторлардың түрлері

Сложность     легкий

Верный          ЖӘНЕ,  ЖӘНЕ-ЖОҚсхемасынан

Неверный      НЕМЕСЕ, ЖОҚ схемасынан

Неверный      ЖОҚсхемасынан

Неверный      НЕМЕСЕ-ЖОҚ схемасынан

Неверный      импликация  схемасынан

 

 

Задание 46     Параллельді реттеуші үлгісіндегі  дешифратордың қанша сатысы бар?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.6 Шифраторлар мен дешифраторлардың түрлері

Сложность     легкий

Верный          2

Неверный      3

Неверный      4

Неверный      1

Неверный      5

 

 

Задание 47     Ақпараттарды енгізу және жіберу құрылғысын не үшін қолданады?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.7 Ақпараттарды қабылдау мен жіберу құрылғылары

Сложность     легкий

Верный          электрлі кестеге сыртқы кедергілердің енбеуінің алдын алу үшін

Неверный      серпілістерді тарату үшін

Неверный      электрлі кестелерді басқару үшін

Неверный      серпілістерді кодтау үшін

Неверный      ақпараттарды көрсету үшін

 

 

Задание 48     Серпілістерді тарату дегеніміз нені білдіреді?

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.7 Ақпараттарды қабылдау мен жіберу құрылғылары

Сложность     легкий

Верный          ақпараттарды тарату құрылғысы

Неверный      ақпараттарды бөлі құрылғысы

Неверный      ақпараттарды сақтау құрылғысы

Неверный      ақпараттарды кодтау құрылғысы

Неверный      ақпараттарды модуляция жасау құрылғысы

 

 

Задание 49     Уақытша арақашықтардың  (Таймер ) түрленуі  не үшін қолданылады

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.7 Ақпараттарды қабылдау мен жіберу құрылғылары

Сложность     легкий

Верный          уақыттың  кідіруін құру үшін

Неверный      құрылғылар төзімділігін алу үшін

Неверный      уақытша диаграммаларды құру үшін

Неверный      дискретті уақытша қызметтерді алу үшін

Неверный      уақытша кестелерді құру үшін

 

 

Задание 50     Конденсатордың зарядталу уақытының формуласы

Раздел 2. Функционалдық кестелер, автоматика аппаратурасының элементтері

Тема   2.7 Ақпараттарды қабылдау мен жіберу құрылғылары

Сложность     легкий

Верный          tср=RСlnEп/Еп-Uср

Неверный      tср=RСlgEп/Еп

Неверный      tср=-RСlgEср/Еп

Неверный      tср=-RСlgEп

Неверный      ttср=RСlgEп/Еср

 

 

Задание 51     Тұтынушыларды электрмен жабдықтаудағы үзіліс уақытын азайту және желіні қосуды тездету үшін қолданылатын құрылғы

Раздел 3. Қуат беруші желілер мен тартылыстық емес тұтынушылардың автоматикасы

Тема   3.1    6-10 кВ тұтынушыларының АПВ

Сложность     легкий

Верный          АПВ

Неверный      АВРТ

Неверный      АРНТ

Неверный      АРКТ

Неверный      АУОТр

 

 

Задание 52     Объектіні басқаруда қайта қосуды жүзеге асыру үшін ұсынылатын торап

Раздел 3. Қуат беруші желілер мен тартылыстық емес тұтынушылардың автоматикасы

Тема   3.1    6-10 кВ тұтынушыларының АПВ

Сложность     сложный

Верный          бағдарламалық басқару

Неверный      АПВ бойынша дайындық

Неверный      . АПВ дан кейінгі дайындық

Неверный      іске қосушы

Неверный      синхрондық

 

 

Задание 53     Қай жағдайда әуе желілерінің АПВ жетістіктерге жетеді?

Раздел 3. Қуат беруші желілер мен тартылыстық емес тұтынушылардың автоматикасы

Тема   3.1    6-10 кВ тұтынушыларының АПВ

Сложность     средний

Верный          біріншіде 60-75% және 10-15% екінші рет қайта қосуда

Неверный      біріншіде 70-95% және 5-10% екінші рет қайта қосуда

Неверный      біріншіде 80-95% және 15-25% екінші рет қайта қосуда

Неверный      біріншіде 90-95% және 25-35% екінші рет қайта қосуда

Неверный      біріншіде 70-85% және 5-10% екінші рет қайта қосуда

 

 

Задание 54     АПВ схемасында бағдарламалық басқару торабының белгісі

Раздел 3. Қуат беруші желілер мен тартылыстық емес тұтынушылардың автоматикасы

Тема   3.1    6-10 кВ тұтынушыларының АПВ

Сложность     легкий

Верный          тұрақты ақаулар барысында қайта  қосуды болдырмайды

Неверный      АПВ қозғалысқа келтіру үшін

Неверный      объектіні қайта қосуды жүзеге асыру үшін

Неверный      объектіні қайта сөндіруді жүзеге асыру үшін

Неверный      АВР қозғалысқа келтіру үшін

 

 

Задание 55     АВР барысында үздіксіз қуат алуды қамтамасыз ететін,  АПВ мен 2 белгі бойынша бірлескен әрекеттердің келісуімен талап етілетін, ол…….

Раздел 3. Қуат беруші желілер мен тартылыстық емес тұтынушылардың автоматикасы

Тема   3.2 АВР желілері, белгісі, талаптары

Сложность     сложный

Верный          бір уақытта АПВ мен АВР жасалуын болдырмау

Неверный      энергияны қабылдаушыларда кернеулікті қалпына келтіруді  жылдамдату

Неверный      релелі қорғаныс пен АПВ жасалу мүмкіндігін қамтамасыз ету

Неверный      релелі қорғанысты  жасалу мүмкіндігін қамтамасыз ету

Неверный      релелі қорғаныстың жасалуы мүмкін еместігін қамтамасыз ету

 

 

Задание 56     АВР құрылғысы қандай жерлерде орнатылуы тиіс ?

Раздел 3. Қуат беруші желілер мен тартылыстық емес тұтынушылардың автоматикасы

Тема   3.2 АВР желілері, белгісі, талаптары

Сложность     средний

Верный          бөлімшенің қосылу және секциялау ажыратқышындағы  «шиналарда»

Неверный      ТСН қуатының барлық қуат көздерінде

Неверный      төмен кернеуліктің тарату желілерінде

Неверный      күш беретін трансформаторларында

Неверный      тұтынушылардың жөнелтілген желілерінде

 

 

Задание 57     АВР құрылғыларындағы апаттық басқару түйінінің белгісі

Раздел 3. Қуат беруші желілер мен тартылыстық емес тұтынушылардың автоматикасы

Тема   3.2 АВР желілері, белгісі, талаптары

Сложность     легкий

Верный          жедел қызметкерлермен АВР құрылғысының жұмысына енгізу үшін

Неверный      кіріс әсерлерінің  өзгеру сипатына байланысты берілетін басқару командасын қабылдайды

Неверный      өндіруші қайта қосуларды жүзеге асыратын тәртіпті орнатады

Неверный      қуат көзінің тек резервті қайнар көздерін сөндіру мен қосуды  жүзеге асырады

Неверный      тек резервті қайнар көзін қосуға командаларды жіберіп отыруды қамтамасыз етеді

 

 

Задание 58     АПВ құрылғысының уақыт ұсталымын  құру үшін қолданылатын, ол……

Раздел 3. Қуат беруші желілер мен тартылыстық емес тұтынушылардың автоматикасы

Тема   3.2 АВР желілері, белгісі, талаптары

Сложность     легкий

Верный          КТ

Неверный      SQ

Неверный      SX

Неверный      SA

Неверный      YAC

 

 

Задание 59     СЦБ фидерінің сөндіргішін  автоматты ажырату қалай жүзеге асады ?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.1 СЦБ фидерлерінің АВР құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          фидердің бір қорғанысының жасалуының барысында немесе бөлімшенің жеке қажетті  шиналарында кернеуліктің жоқ болып кетуінің барысында

Неверный      тұтынушылар фидерінде кернеуліктің жоқ болып кетуі барысында

Неверный      тұтынушылар фидерінде кернеуліктің бар болуы барысында

Неверный      жеке мұқтаждықтардың шиналарында  кернеуліктің бар болуы барысында

Неверный      желіде кернеуліктің жоқ болып кетуі барысында

 

 

Задание 60     СЦБ фидерінің АПВ  электронды құрылғысының схемасы қандай элементтерден тұрады?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.1 СЦБ фидерлерінің АВР құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          ДТ-ЗК және ФТНК модульдерінде (релелі қорғаныстардың тізбектері), ВУмодуль (шығыс күшейткіші),  ТФ2 модуль( командалар фиксациясы)

Неверный      логикалық элементтер мен МРЭ релелік қорғаныс модульдерінде

Неверный      логикалық элементтерде және МПИ серпілістердің қайта жасалуларының модульдерінде

Неверный      логикалық элементтерде және МСИР таратуларындағы серпілістердің санауышындағы модульдерінде

Неверный      логикалық элементтерде және МВЭ шығыс элементтерінің модульдерінде

 

 

Задание 61     Автоблоктау құрылғыларын электрмен жабдықтаудың  беріктігін арттыру және жоспарлы жөндеу жұмыстарын өткізу үшін ауыспалы тоқтың жүйесі бойынша резервті желілерді қарастыратын, ол…..

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.1 СЦБ фидерлерінің АВР құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          «екі сым – рельс» (ДПР).

Неверный      ұзына бойғы электрмен жабдықтаудың үш фазалы желілері  (ПЭ)

Неверный      ауа желілері

Неверный      кабельді желілер

Неверный      СИП өзінше жүргізілетін сымдардың желілері

 

 

Задание 62     Оқшауланған нейтральмен 6-10кВ кернеулік желілері, ұзына бойғы электрмен жабдықтау желілері және ДПР желілері не үшін қолданылады?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.1 СЦБ фидерлерінің АВР құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          СЦБ құрылғысын қуаттандыру үшін

Неверный      АВР екімәртелік коммутациясы үшін

Неверный      АПВ желісін қуаттандыру үшін

Неверный      ТО автоматикасы мен РҚ

Неверный      РҚ екімәртелік коммутациясы мен СН

 

 

Задание 63     ДТ-ЗКжәне ФТНК модульдерінің белгісі

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.2 Электронды құрылғы

Сложность     сложный

Верный          жерге түйісуден қорғану

Неверный      қызып кетуден  қорғау

Неверный      әуе кернеулігі ұлғаюынан қорғау

Неверный      коммутациялық кернеуліктің ұлғаюынан қорғау

Неверный      стационарлы кернеуліктің ұлғаюынан қорғау

 

 

Задание 64     «Өлі аймақтарды» жою үшін релелі қорғаныс және автоматика жиынтығында түйіскен желіне екі жақты қуаттандыру барысында қолданылатын құрылғы

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.2 Электронды құрылғы

Сложность     средний

Верный          секциялау постысы мен тартуға арналған бөлімшелердің түйіскен желілерінің  ажыратқыштарын телеблоктау

Неверный      СП және тартуға арналған бөлімшелердің ТЖ ажыратқыштарын басқару

Неверный      секциялау постысы мен түйіскен желінің ажыратқыштарын секциялау

Неверный      секциялау постысы мен тартуға арналған бөлімшелердің ТЖ ажыратқыштарын     резервтеу

Неверный      секциялау постысы мен тартуға арналған бөлімшелердің ТЖ ажыратқыштарын синхронизациялау

 

 

Задание 65     Дистанционды басқарудағы РУ-27.5кВ айнымалы ажыратқышы нені қамтамасыз етеді?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.2 Электронды құрылғы

Сложность     легкий

Верный          Q ажыратылған сөндіргіш барысында ЗШ запастағы шинасынан фидерге қарай түйіскен желіні қуаттандырады

Неверный      Q қосылған сөндіргіш барысында ЗШ запастағы шинасынан фидерге қарай түйіскен желіні қуаттандырады

Неверный      Q ажыратылған сөндіргіш барысында ОШ негізгі шинасынан фидерге қарай түйіскен желіні резервтейді

Неверный      Q  қосылған ажыратқыш барысында ЗШ запастағы шинасынан фидерге қарай түйіскен желіні қорғау

Неверный      Q барысында ОШ негізгі шинасынан фидерге қарай түйіскен желіні қуаттандырады

 

 

 

Задание 66     Фидерді сөндірудің автоматты ажыратқыштарының жасалуы қандай жағдайда жүзеге асады?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.2 Электронды құрылғы

Сложность     легкий

Верный          AKZ электронды қорғанысы

Неверный      РПВ құрылғысы

Неверный      U бойынша қорғаныстар

Неверный      I бойынша қорғаныстар

Неверный      АРН құрылғысы

Задание 67     Екімәртелік АПВ алдын ала сынаумен КЗ бар болған жағдайда фидерлердің сөндіргіштерін қарастыратын, ол….

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.3 АПВ, ТЖ фидерлерінің автоматика түрлері

Сложность     сложный

Верный          тұрақты тоқтың тартылыс бөлімшесінің түйіскен желісін

Неверный      ауыспалы тоқтың тартылыс бөлімшесінің түйіскен желісін

Неверный      тарату пунктерін

Неверный      ТЖ қайта қосуды топтау пунктерінен

Неверный      депо фидерлері

 

 

Задание 68     Z әдісімен зақымдану орнына дейінгі арақашықтықты анықтау үшін қандай аппаратты қолданады?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.3 АПВ, ТЖ фидерлерінің автоматика түрлері

Сложность     легкий

Верный          ОМП-1

Неверный      АПВ-58

Неверный      АВР

Неверный      АРН

Неверный      БФАК-81

 

 

 

Задание 69     Бір мәртелік  АПВ қос жолдардың түйіскен желісінде, кернеулік болған жағдайда фидерлердің ажыратқыштарын  қарастыратын, ол….

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.3 АПВ, ТЖ фидерлерінің автоматика түрлері

Сложность     средний

Верный          тұрақты және ауыспалы тоқтың параллельді бірігу  пунктерін

Неверный      тұрақты тоқтың тартылыс бөлімшесінің түйіскен желісін

Неверный      ауыспалы тоқтың тартылыс бөлімшесінің түйіскен желісін

Неверный      депо фидерлерін

Неверный      түйісу стансасының түйіскен желілерін қайта қосуды топтастырудың пунктері

 

 

Задание 70     СТ құрылғысының белгісі

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.3 АПВ, ТЖ фидерлерінің автоматика түрлері

Сложность     средний

Верный          километрлерді санау санауышы

Неверный      ақпараттарды жазудың жазба блогы

Неверный      ақпараттарды шығарудың шығыс блогы

Неверный      ақпараттарды басқарудың басқару блогы

Неверный      ақпараттарды көрсетудің сандық индекстеудің  таблосы

 

 

 

Задание 71     Бір мәртелік  АПВ фидерлерінің ажыратқыштарын  қарастыратын, ол….

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.3 АПВ, ТЖ фидерлерінің автоматика түрлері

Сложность     легкий

Верный          ауыспалы тоқтың тартылыс бөлімшелерінің түйіскен желілері

Неверный      депо фидерлерін

Неверный      тұрақты тоқтың тартылыс бөлімшелерінің түйіскен желісі

Неверный      тарату пунктері

Неверный      түйісу стансасының түйіскен желісін қайта қосуларды топтастырудың  пунктері

 

 

Задание 72     ТЖ фидерлерінде  Q ажыратқышыныңбелгісі

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.4 Ауыспалы тоқтың ТЖ автоматикасы, әрекет ету принципі, кестелері

Сложность     сложный

Верный          фидерді сөндіру және қосу үшін

Неверный      түйіскен желінің қуат көзін қамтамасыз етеді

Неверный      кернеулікті азайтуды қамтамасыз етеді

Неверный      ЗШ запастағы шинадан фидер бойынша түйіскен желінің қуат көзін қамтамасыз етеді

Неверный      түйіскен желі ақауларының  орнын анықтау үшін

 

 

Задание 73     Түйіскен желінің ажыратқыштарын телеблоктау схемасында ZF құрылғысының міндеті

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.4 Ауыспалы тоқтың ТЖ автоматикасы, әрекет ету принципі, кестелері

Сложность     средний

Верный          қоршау фильтрлары

Неверный      күшейіткіштер

Неверный      нөл-индикаторлар

Неверный      триггерлер

Неверный      серпілістер есептеуіштері

 

 

Задание 74     БФАК-81 фидерлі автоматикасының түйіспеуші құрылғысы нені қамтамасыз етеді?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.4 Ауыспалы тоқтың ТЖ автоматикасы, әрекет ету принципі, кестелері

Сложность     легкий

Верный          ажыратқыштардың екімәртелік АПВсы

Неверный      ажыратқыштардың бесмәртелік АПВсы

Неверный      ажыратқыштардың алтымәртелік АВРсы

Неверный      ажыратқыштардың үшмәртелік АПВсы

Неверный      ажыратқыштардың төртмәртелік АВРсы

 

 

Задание 75     Телеблоктау құрылғысы не үшін ұсынылады?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.5 ТЖ ажыратқыштарының телеблогы

Сложность     легкий

Верный          түйіскен желі қорғанысының беріктігін арттыру

Неверный      түйіскен желі қорғанысын жасау уақытын арттыру

Неверный      түйіскен желі қорғанысын резервтеуді арттыру

Неверный      түйіскен желі қорғагысының құнын арттыру

Неверный      түйіскен желі қорғанысының әрекет ету аймағын арттыру

 

 

Задание 76     Түйіскен желінің электронды дистанциондық қорғанысын жасаудың қанша сатысы бар?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.5 ТЖ ажыратқыштарының телеблогы

Сложность     сложный

Верный          2

Неверный      3

Неверный      1

Неверный      4

Неверный      5

 

 

 

Задание 77     Түйіскен желі ажыратқыштарын телеблоктауды басқару сигналын беріп отыру үшін қандай байланыс желілері қолданылады

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.5 ТЖ ажыратқыштарының телеблогы

Сложность     средний

Верный          ТБ

Неверный      ТС

Неверный      ТИ

Неверный      ТК

Неверный      ТМ

 

 

Задание 78     Әр бөлімшедегі ZF қоршау фильтрларын желіге не үшін қосады?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.5 ТЖ ажыратқыштарының телеблогы

Сложность     легкий

Верный          көршілес учаскелер жиелігінің өзара әсерін жою

Неверный      ТЖ ажыратқыштарын телеблоктау

Неверный      ТЖ ажыратқыштарының электронды қорғаныстарын  жасау

Неверный      ТЖ ажыратқыштарының АПВ құрылғыларын жасау

Неверный      ТЖ ажыратқыштарының АВР құрылғыларын жасау

 

 

Задание 79     АПВ тыйым салатын немесе рұқсат беретін құрылғылар ретінде ауыспалы тоқтың түйіскен желілеріндегі фидерлерінде нені қолданады?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.6    ППС автоматикасы.

Сложность     легкий

Верный          кернеулік релесі

Неверный      тоқ релесі

Неверный      уақыт релесі

Неверный      нұсқаулық реле

Неверный      аралық реле

 

 

Задание 80     Түйіскен желінің күін сынау және бақылау үшін тұрақты тоқтың түйіскен желісінің фидерлерінде нелер орнатылады?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.6    ППС автоматикасы.

Сложность     легкий

Верный          қысқа түйісулердің сынауыштары (ҚТС)

Неверный      АПВ-58 КС құрылғылары

Неверный      АВР КС құрылғылары

Неверный      АРН КС құрылғылары

Неверный      АРКТ КС құрылғылары

 

 

Задание 81     Түйіскен желінің жағдайын бақылауды ИКЗ қалай жүзеге асырады?

Раздел 4. Ауыспалы және тұрақты тоқтың КС фидерінің автоматикасы

Тема   4.6    ППС автоматикасы.

Сложность     легкий

Верный          ТБ және рельстердің түйіскен сымдары арасындағы  R0CT  қалдықтық кедергісімен

Неверный      ТБ және рельстердің түйіскен  сымдары арасындағы  Rзаз   жерге қосылудың кедергісімен

Неверный      ТБ және рельстер арасындағы R вол  толқындық кедергісімен

Неверный      ТБ және рельстердің түйіскен сымдары арасындағы  индуктивті кедергісімен

Неверный      ТБ және рельстердің түйіскен сымдары арасындағы сыйымдылық кедергісімен

 

 

 

Задание 82     Екі жолдардың түйіскен ілгектерін біріктіру үшін тартылыс бөлімшелері мен секциялау постары арасында нені орнатады?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.1 Бөлімшелер автоматикасы туралы жалпы мәліметтер

Сложность     легкий

Верный          параллельді біріктірулер пункттері  (ПҚП)

Неверный      секциялау постылары  (СП)

Неверный      тартылыс бөлімшелер  (ТБ)

Неверный      реттілік біріктіру пунктері  (РҚП )

Неверный      біріктіру постылары  (БП)

 

 

Задание 83     Суыту трансформаторлары мен желдеткіштер қозғалысын қосу және ажыратумен қандай құрылғының жұмысы анықталады?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.1 Бөлімшелер автоматикасы туралы жалпы мәліметтер

Сложность     легкий

Верный          үрлеп автоматты басқару

Неверный      трансформатор кернеулігін автоматты реттеу

Неверный      резервті трансформаторды автоматты қосу

Неверный      трансформаторларды автоматты  түсіру

Неверный      трансформациялар коэффициентін автоматты реттеу

 

 

Задание 84     АРН барысындағы «Қарсы келген  реттеу » ненің есебінде жүзеге асырылады?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.1 Бөлімшелер автоматикасы туралы жалпы мәліметтер

Сложность     легкий

Верный          тоқтың орнын толтыру

Неверный      кернеулікті автоматты реттеу

Неверный      тоқты автоматты реттеу

Неверный      кедергіні автоматты реттеу

Неверный      трансформация коэффициентін  автоматты реттеу

 

 

Задание 85     Резервті трансформатордың автоматты қосылуы  (АВРТ) неге байланысты жүзеге асырылады?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.1 Бөлімшелер автоматикасы туралы жалпы мәліметтер

Сложность     легкий

Верный          кестелер

Неверный      кернеулік

Неверный      тоқ

Неверный      кедергілер

Неверный      трансформациялардың коэффициенті

 

 

Задание 86     РПН құрылғысының контакторларын қайта қосудың ұзақтығы

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.1 Бөлімшелер автоматикасы туралы жалпы мәліметтер

Сложность     легкий

Верный          3с

Неверный      4с

Неверный      5с

Неверный      2с

Неверный      6с

 

 

Задание 87     Тиеу барысында жұмыс трансформаторын автоматты түрде ажырату қандай қорғаныспен жүзеге асады?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.2 Екі орамды трансформаторлардың автоматикасы

Сложность     сложный

Верный          максималды тоқ қорғанысымен

Неверный      тоқ азаюымен

Неверный      газ қорғанысымен

Неверный      дифференциалды қорғаныспен

Неверный      дистанциондық қорғаныспен

 

 

Задание 88     Максималды тоқ қорғанысымен оны КЗ қосу барысында трансформаторды тез арада ажырату қандай  түйісу жолымен жүзеге асады?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.2 Екі орамды трансформаторлардың автоматикасы

Сложность     средний

Верный          уақыт ұсталымынсыз

Неверный      2с уақытының ұсталымымен

Неверный      5с уақытының ұсталымымен

Неверный      3с уақытының  ұсталымымен

Неверный      4с уақытының  ұсталымымен

 

 

Задание 89     Трансформаторлардың жұмысын автоматтаудың негізгі түрлеріне жататын, ол…..

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.2 Екі орамды трансформаторлардың автоматикасы

Сложность     сложный

Верный          АРН, АВР, АУО

Неверный      АВР, ПВА, ПНВ,

Неверный      АВР, ПМО. КВМ

Неверный      АВР, АПВ, ПМВ

Неверный      РПН, КВМ, АПВ

 

 

Задание 90     Майдың деңгейін бақылауды жүзеге асыру үшін трансформаторда орнатылған қорғаныс болып табылатын, ол……

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.2 Екі орамды трансформаторлардың автоматикасы

Сложность     легкий

Верный          газ қорғанысымен

Неверный      тоқ азаюымен

Неверный      максималды тоқ қорғанысымен

Неверный      дифференциалды қорғаныспен

Неверный      дистанционды қорғаныспен

 

 

Задание 91     РУ шиналарында кернеулікті автоматты бақылау қандай құрылғының көмегімен жүзеге асады?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.3  ТН және ТСН автоматикасы

Сложность     сложный

Верный          ТН

Неверный      ТТ

Неверный      ТСН

Неверный      СВ

Неверный      АПВ

 

 

Задание 92     ТН екінші мәрте орамынан түсірілетін кернеулік нені құрайды?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.3  ТН және ТСН автоматикасы

Сложность     легкий

Верный          100 В

Неверный      200В

Неверный      380В

Неверный      150В

Неверный      220В

 

 

Задание 93     ТСН трансформаторлары ненің көмегімен зақымданудан қорғайды?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.3  ТН және ТСН автоматикасы

Сложность     средний

Верный          ТО және МТЗ релесі

Неверный      РП және РН релесі

Неверный      ТО және РТ релесі

Неверный      РН және РВ релесі

Неверный      РТ және РП релесі

 

 

Задание 94    Кернеулік трансформаторларын ненің көмегімен атмосфералық тоқ кернеулігінің ұлғаюынан қорайды?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.3  ТН және ТСН автоматикасы

Сложность     средний

Верный          FVI және FV2 разрядтауыштары

Неверный      S1 және S2 рубильниктері (ажыратқыштың бір түрі)

Неверный      KV1, KV2, KV3 кернеулік релесі

Неверный      QSI ажыратқышы

Неверный      SF1 және  SF2 ажыратқыштары

 

 

Задание 95     Апаттық сиренаның тоқтатылуы қандай тетіктің көмегімен жүзеге асады?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.1 Бөлімшелер автоматикасы туралы жалпы мәліметтер

Сложность     легкий

Верный          КСС

Неверный      КСП

Неверный      КСН

Неверный      КМА

Неверный      КАС

 

Задание 96     Басқару қалқанында тетік көмегімен сигналды сөндіру; қайталау әрекетінің мүмкіндігі; сигналдың кезеңдік тексерісінің мүмкіндігі нені қамтамасыз етеді?

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.4 Жалпы бөлімшелік сигнал

Сложность     легкий

Верный          дауысты сигнал

Неверный      өрт сөндіру сигналы

Неверный      апат сигналы

Неверный      түрлі-түсті  сигнал

Неверный      алдын алу сигналы

 

 

Задание 97     Жалпы бөлімшелік сигнализация схемасындағы KQQ құрылғысының міндеті

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.4 Жалпы бөлімшелік сигнал

Сложность     средний

Верный          фиксация релесі

Неверный      аралық релесі

Неверный      апаттық сигнализациялау релесі

Неверный      тізбектерді жалпы бақылау релесі

Неверный      өрт сигнализациясының релесі

 

 

Задание 98     Секцилау постысы мен аралас бөлімшелерінен тәуелсіз жиелік каналдарымен беріліп, берілген  телеөлшемдер бойынша бөлімшелерді реттейтін, ол…..

Раздел 5. Қайта жасалу мен трансформаторлардың автоматикасы

Тема   5.4 Жалпы бөлімшелік сигнал

Сложность     легкий

Верный          «Сирена» аймақтық тәсілі

Неверный      «АРПН» айналым тәсілі

Неверный       «БАУРПН» циклдық тәсіл

Неверный      «АВР» үздіксіз тәсіл

Неверный      «АПВ» такт тәсілі

 

 

Задание 99     Бақыланатын пункттің фукнционалдық кестесінің көрнекілік кестелік көрінісі болып табылатын ,ол….

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.1 ТМ құрылғылары, телемеханикалық жүйе туралы жалпы мәліметтер

Сложность     легкий

Верный          мнемокестемен

Неверный      функционалдық кестемен

Неверный      логикалық кестемен

Неверный      қосу кестесімен

Неверный      салыстыру кестесімен

 

 

 

Задание 100.  Объектілерді белгілі бір арақашықтықта басқаратын құрылғы, ол…..

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.1 ТМ құрылғылары, телемеханикалық жүйе туралы жалпы мәліметтер

Сложность     легкий

Верный          ТБ

Неверный      ТС

Неверный      ТИ

Неверный      ТК

Неверный      ТМ

 

 

 

Задание 101   ТС құрылғысы ол қандай құрылғы?

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.1 ТМ құрылғылары, телемеханикалық жүйе туралы жалпы мәліметтер

Сложность     легкий

Верный          объектінің күйі туралы сигнал беретін құрылғы

Неверный      белгілі бір арақашықтықта объектіні басқаратын құрылғы

Неверный      басқарылатын объектілерді бақылауды жүзеге асыратын құрылғы

Неверный      ақпараттарды кодтау құрылғысы

Неверный      ақпараттарды детекторлау құрылғысы

 

 

 

Задание 102   ТИ құрылғысы, ол қандай құрылғы?

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.1 ТМ құрылғылары, телемеханикалық жүйе туралы жалпы мәліметтер

Сложность     легкий

Верный          бақыланушы объектінің параметрлерін бақылау мен өлшеудің құрылғысы

Неверный      ақпараттарды кодтау құрылғысы

Неверный      ақпараттарды детектілеу құрылғысы

Неверный      объектінің күйі туралы сигнал беретін құрылғы

Неверный      белгілі бір арақашықтықта объектіні басқару құрылғысы

 

 

 

Задание 103   Сигналдарды жиелікке бөлу барысында қабылдау жағындағы ZF1- ZPN фильтрлерінің міндеті

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.2 Тасымалдау барысындағы сигнал элементтерін бөлу

Сложность     легкий

Верный          нақты жиеліктегі тоқты өткізеді

Неверный      барлық жиеліктегі тоқты өткізеді

Неверный      жоғарғы жиеліктегі тоқты өткізеді

Неверный      төменгі жиеліктегі тоқты өткізеді

Неверный      жиеліктердің нақты жолақтарының тоғын өткізбейді

 

 

Задание 104   Телемеханиканың жиелік жүйелерін не үшін қолданады?

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.2 Тасымалдау барысындағы сигнал элементтерін бөлу

Сложность     сложный

Верный          бір КПда объектілер саны 1-3 болса

Неверный      бір КПда объектілер саны 5-8 болса

Неверный      бір КПда объектілер саны  10 болса

Неверный      бір КПда объектілер саны 15 болса

Неверный      бір КПда объектілер саны 20 болса

 

 

Задание 105   Әрбір берілетін элементтің өтуіне қажетті байланыс желісін уақытына қарай кезекпен беріп отыратын тәсіл

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.2 Тасымалдау барысындағы сигнал элементтерін бөлу

Сложность     средний

Верный          бөлудің уақытша тәсілі

Неверный      бөлудің жиелік тәсілі

Неверный      бөлудің кодтық тәсілі

Неверный      бөлудің импульстік тәсілі

Неверный      бөлудің топтың тәсілі

 

 

Задание 106           жорамалдық коэффициенті нені білдіреді?

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.2 Тасымалдау барысындағы сигнал элементтерін бөлу

Сложность     легкий

Верный          байланыс желісінің жанындағы фазаның өзгеруі

Неверный      байланыс желісінің жанындағы кедергінің өзгеруі

Неверный      байланыс желісінің жанындағы тоқтардың өзгеруі

Неверный      байланыс желісінің жанындағы кернеуліктің өзгеруі

Неверный      байланыс желісінің жанындағы жиеліктің өзгеруі

 

 

 

Задание 107   Желінің екі мәрте шамаларына жататын, ол….

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.3 Ақпараттарды жіберу әдістері, синхрондау әдістері

Сложность     сложный

Верный          толқындық кедергі, әрдайым тарату

Неверный      сыйымдылық, толқындық кедергі, индуктивтілік

Неверный      белсенді кедергі, әрдайым тарату

Неверный      индуктивтілік, әрдайым тарату

Неверный      реактивті кедергі, әрдайым тарату

 

 

 

Задание 108   АТМда қолданылатын ақпараттарды жіберіп отырудың әдістері

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.3 Ақпараттарды жіберу әдістері, синхрондау әдістері

Сложность     легкий

Верный          кодтық, топтық, түзу

Неверный      уақытша, жиелік

Неверный      топтық, уақытша

Неверный      жиелік, топтық

Неверный      кодтық, түзу

 

 

 

Задание 109   Ақпараттарды тасымалдаушы, амплитуда бойынша модульденетін тұрақты тоқ жүйелері

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.3 Ақпараттарды жіберу әдістері, синхрондау әдістері

Сложность     средний

Верный          қарқындылық жүйелерімен

Неверный      кодтық жүйелермен

Неверный      кодтық импульстік жүйелермен

Неверный      жиелік жүйелермен

Неверный      ырғақ жүйелерімен

 

 

 

Задание 110   Тікелеу таңдау дегеніміз не?

Раздел 6. ТМ құрылғыларын құру принципі

Тема   6.3 Ақпараттарды жіберу әдістері, синхрондау әдістері

Сложность     средний

Верный          нақты жиеліктің импульстік серияларының бір элементімен немесе уақыттың нақты кезеңімен хабарламаларды жіберіп отыру

Неверный      екімәртелік-ондық кодпен бір элементпен хабарламаны жіберіп отыру

Неверный      испульстік серияның екі элементімен хабарламаны жіберіп отыру

Неверный      ондық кодпен бір элементпен хабарламаны жіберіп отыру

Неверный      уақыттың берілген мерзімінде элементтердің тобымен хабарламаларды жіберу

 

 

 

Задание 111   Учаскеде, электрленген ауыспалы тоқта диспетчерлік «шеңбердің» ұзақтылығы қанша?

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.1 Жиелік бөлумен ТМ негізгі элементтерінің құрылымдық кестесі мен жұмыс негізі

Сложность     средний

Верный          250 км

Неверный      350км

Неверный      290км

Неверный      280км

Неверный      300км

 

 

Задание 112   ТС кодтық серияны жіберіп отыру уақыты

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.1 Жиелік бөлумен ТМ негізгі элементтерінің құрылымдық кестесі мен жұмыс негізі

Сложность     легкий

Верный          7сек

Неверный      9сек

Неверный      8сек

Неверный      10сек

Неверный      12сек

 

 

Задание 113   «ЛИСНА-Ч» жүйесіндегі бір КПда ТБ объектілерінің саны қанша?

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.1 Жиелік бөлумен ТМ негізгі элементтерінің құрылымдық кестесі мен жұмыс негізі

Сложность     легкий

Верный          80

Неверный      90

Неверный      95

Неверный      100

Неверный      85

 

 

Задание 114   Жіберіп отырудың барлық циклында келіп отыратын ырғақты серияларды бақылауды жүзеге асыратын қандай блок?

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.1 Жиелік бөлумен ТМ негізгі элементтерінің құрылымдық кестесі мен жұмыс негізі

Сложность     сложный

Верный          БКЗ

Неверный      БС

Неверный      ПрЗУ

Неверный      ЛТ

Неверный      СЭ

 

 

Задание 115   Алдағы ақпараттарды (сигнал элементтерін сөндіру) өшіріп тастайтын, сосын ПрЗУ ға санау серпілісін жіберетін блок

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.2 ТС қабылдау құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          ИБ

Неверный      БКЗ

Неверный      БС

Неверный      ПрЗУ

Неверный      ЛТ

 

 

Задание 116   Құрылғының жұмыс синхрондығын бақылап, тоқтату барысында автоматты түрде оны синхрондыққа енгізетін, сонымен қатар синхрондық бұзылу туралы БКЗға сигнал беретін блок

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.2 ТС қабылдау құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          БС

Неверный      ЛТ

Неверный      БКЗ

Неверный      СЭ

Неверный      ПрЗУ

 

 

Задание 117   Кодтау блогы не үшін ұсынылады?

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.3 ТС беріліп отыратын құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          тасымалдаушыға ақпараттарды жеткізу үшін

Неверный      саты бойынша ақпараттарды бөлу үшін

Неверный      құрылғыға ақпараттарды енгізу үшін

Неверный      құрылғыдан ақпараттарды шығару үшін

Неверный      ақпараттарды детекторлау үшін

 

 

 

Задание 118   Серпілістердің ырғақты сериясын және үзілістерді жасау үшін қолданатын құрылғы

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.3 ТС беріліп отыратын құрылғысы

Сложность     средний

Верный          ГТИ

Неверный      ЛБ

Неверный      БК

Неверный      УВИ

Неверный      КД ТС

 

 

Задание 119   »Лисна-Ч» жүйесінің ТС тасымалдаушы құрылғысындағы логикалық блок:

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.3 ТС беріліп отыратын құрылғысы

Сложность     средний

Верный          ГТИ ден келетін серпілістердің орналасуын және кодтау блогынан келіп түсетін ұзартылған серпілістер мен үзілістерді  жүзеге асырады

Неверный      серпілістер немесе үзілістердің ұзақтығы бойынша модуляцияны жүзеге асырады

Неверный      ырғақтық серияны жасайды

Неверный      серпілістердің тозуын, үзілістердің тозуын бақылауды, сонымен қатар синхронизациялауды жүзеге асырады

Неверный      сигналды тиранторларды сөндіруді және магнитті элементтерден ақпараттарды санауды жүзеге асырады

 

 

Задание 120   Шығыс релесіне команданы жіберіп отыруды жүзеге асыратын блок

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.4  ТБ қабылдау құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          БВР

Неверный      БИ

Неверный      ББС

Неверный      БКЗ

Неверный      ЛБ

 

 

Задание 121   БК кодтау блогының кіріс тізбектеріне сүйене отырып командаларды жіберіп отыруын бастауға рұқсат беретін блок

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.4  ТБ қабылдау құрылғысы

Сложность     сложный

Верный          Берілімдерді басқару блогы БББ

Неверный      кодтау блогы КБ

Неверный      командаларды тіркеу блогы КТБ

Неверный      атқарушы блок  АБ

Неверный      логикалық блок ЛБ

 

 

Задание 122   Телебасқарудың тактілі кодының сериясы неден тұрады?

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.4  ТБ қабылдау құрылғысы

Сложность     средний

Верный          31 серпіліс

Неверный      41 серпіліс

Неверный      36 серпіліс

Неверный      39 серпіліс

Неверный      38 серпіліс

 

 

Задание 123   ТБ кодының сериясын аяқтайтын серпіліс

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.4  ТБ қабылдау құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          Фазалаушы

Неверный      Қысқа

Неверный      берілімді бастау серпілісі

Неверный      Ұзын

Неверный      жеке серпіліс

 

 

Задание 124     Тасымалданатын құрылғыдағы КУ құрылғысының міндеті

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.5 ТБ беріліп отыратын құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          басқару тетіктері арқылы ақпарат шифраторға және командаларды тіркеу блоктарына келіп түседі

Неверный      басқару тетіктері арқылы берілімдерді басқару блоктарына әсер етеді

Неверный      басқару тетіктері арқылы командаларды беруді бастауды рұқсат етеді

Неверный      басқару тетіктері арқылы кодтау блогының кіріс тізбектерін ашады

Неверный      басқару тетіктері арқылы уақытша таратушыны орнатады

 

 

Задание 125   ТС-ке қарағанда ТБ-ды кодтау қалай жүреді?

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.5 ТБ беріліп отыратын құрылғысы

Сложность     сложный

Верный          тек серпілістерде

Неверный      тек үзілістерде

Неверный      серпілістер мен үзілістерде

Неверный      қысқа серпілістерде

Неверный      ұзақ серпілістерде

 

 

Задание 126   ТБ кодының сериясын беріп отыру уақыты

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.5 ТБ беріліп отыратын құрылғысы

Сложность     средний

Верный          4-5 сек

Неверный      6-8 сек

Неверный      5-7 сек

Неверный      7-8 сек

Неверный      8-9 сек

 

 

Задание 127   Өндірістік үрдістерді басқару мақсатымен белгілі бір арақашықтықта ақпараттарды жіберіп отыру мен қайта жаңартуды қамтамасыз ететін техникалық құралдар

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.5 ТБ беріліп отыратын құрылғысы

Сложность     легкий

Верный          телемеханикалық құрылғылар

Неверный      кодтау құрылғылары

Неверный      тіркеу құрылғылары

Неверный      модульдеу құрылғылары

Неверный      кванттау құрылғылары

 

 

Задание 128   ТС қабылдау құрылғысындағы серпілістерді тарату қандай қызмет атқарады?

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.6 Барлық құрылғының жұмысы

Сложность     легкий

Верный          тәуелсіз шығыс тізбектері бойынша ақпараттарды тарату  үшін

Неверный      ақпараттарды қабылдау мен жіберіп отыру үшін

Неверный      ақпараттарды кодтау үшін

Неверный      ақпараттарды модульдеу үшін

Неверный      ақпараттарды детекторлау үшін

Задание 129   ТС кодының сериясы неден тұрады?

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.6 Барлық құрылғының жұмысы

Сложность     средний

Верный          62- серпілістер + фазалаушы серпіліс

Неверный      63- серпілістер + фазалаушы серпіліс

Неверный      64-серпілістер + фазалаушы серпіліс

Неверный      65-серпілістер + фазалаушы серпіліс

Неверный      66- серпілістер + фазалаушы серпіліс

 

 

Задание 130   ТС беріп отырушы құрылғысының ЛБсы не үшін керек?

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.6 Барлық құрылғының жұмысы

Сложность     легкий

Верный          ГТИ серпілістерінен тактілі сериялардыБКсерпілістерімен араластыру үшін

Неверный      ұзын серпілістерді құру үшін

Неверный      ақпараттарды кодтау үшін

Неверный      ұзын үзілістерді құру үшін

Неверный      тактілі сериялар мен БКдан серпілістерін құру үшін

 

 

Задание 131   ТБ кодты серияның КП таңдау қандай кодпен жүзеге асады?

Раздел 7. ТМ (жиелік ) электронды жүйесі

Тема   7.6 Барлық құрылғының жұмысы

Сложность     средний

Верный          Коды: 6-дан 2 ұзын

Неверный      Коды: 7-ден  3 ұзын

Неверный      Коды: 8-ден 3 ұзын

Неверный      Коды: 4-тен 3 ұзын

Неверный      Коды: 5-тен 4 ұзын

 

 

Задание 132   МСТ-95 жүйесінің МТУ телебасқару модулінің белгісі

Раздел 8. ТМ (уақыт) электронды жүйесі

Тема   8.1 Сигналдарды уақытша бөлумен жүйелердің техникалық сипаттамасы

Сложность     средний

Верный          ТБ бос және командалық сериясын қалыптастырады

Неверный      ТС бос және командалық сериясын қалыптастырады

Неверный      ТИ бос және командалық сериясын қалыптастырады

Неверный      ТК командалық серияларын модульдейді

Неверный      ТС бос және командалық серияларын модульдейді

 

 

Задание 133   ТБ құрылғыларының бос сериясы неден тұрады?

Раздел 8. ТМ (уақыт) электронды жүйесі

Тема   8.1 Сигналдарды уақытша бөлумен жүйелердің техникалық сипаттамасы

Сложность     легкий

Верный          31 серпіліс:  30 – қысқа, отыз бірінші  – өте ұзын

Неверный      41 серпіліс:  40 – қысқа,  қырық бірінші – өте ұзын

Неверный      42 серпіліс:  40 – қысқа, қырық екінші – өте ұзын

Неверный      36 серпілістер:  30 – қысқа, 6  – өте ұзын

Неверный      38 серпілістер:  30 – қысқа,  8 – өте ұзын

 

 

Задание 134   МСТ-95 жүйесінің ТС КП тасымалдаушы құрылғы схемасындағы МО1-МО-4 элементтерінің міндеті

Раздел 8. ТМ (уақыт) электронды жүйесі

Тема   8.2 Кесте, ерекшеліктері , жұмыс негіздері

Сложность     сложный

Верный          МО модульдері қуаты күшті аппараттарды қайта қосу барысында ТС датчиктерінің кабельді желілері кедергілерінің алдын алатын гальванистік түйін болып табылады

Неверный      МО модульдері датчиктердің орындалу күйін тексеруді жүзеге асырады

Неверный      МО модульдері уақытша таратқышты орнатады

Неверный      МО модульдері тактілі серияның серпілісін (үзіліс) ұзартады

Неверный      МО модульдері серпілістерде ақпараттарды енгізуге ықпал етеді

 

 

Задание 135   МСТ-95 жүйесінің ТБ КП қабылдау құрылғысының схемасындағы МЗГ модулінің міндеті

Раздел 8. ТМ (уақыт) электронды жүйесі

Тема   8.3  ТУ-ДПР беріп отырушы құрылғысы

Сложность     сложный

Верный          герконды реле түйісулерінің жабысуынан қорғану, команда қабылдауын құрсаулайды және ТС каналы бойынша «ТБ тоқтату» сигналын ДП беріп отырады

Неверный      ТБ қабылдау және тасымалдау құрылғыларының синхронды әрекетін бақылауда

Неверный      команданың шығыс релесін қыздыру үшін тізбекті дайындайды

Неверный      ТС қабылдау және тасымалдау құрылғыларының синфазалы әрекетін бақылауда

Неверный      команданың қабылдауын рұқсат етеді және ТС каналы бойынша жіберіп отырады

 

 

Задание 136     МСТ-В бөлімшесінің бір КП-ға ТС объектілерінің саны қанша?

Раздел 8. ТМ (уақыт) электронды жүйесі

Тема   8.4  КП жартылай  жиынтығы

Сложность     легкий

Верный          22

Неверный      25

Неверный      26

Неверный      28

Неверный      30

 

 

 

Задание 137   МСТ-В бөлімшесінің ТБ командасын жіберіп отыру ұзақтылығы қанша?

Раздел 8. ТМ (уақыт) электронды жүйесі

Тема   8.4  КП жартылай  жиынтығы

Сложность     средний

Верный          5 сек

Неверный      7 сек

Неверный      8 сек

Неверный      9 сек

Неверный      6 сек

 

 

Задание 138   МСТ-95 жүйесі не бойынша жұмыс жасайды?

Раздел 8. ТМ (уақыт) электронды жүйесі

Тема   8.5  ТС-ДПР қабылдау құрылғысы

Сложность     средний

Верный          КП тізбек және ағаш түріндегі орналастыру барысында байланыстың жеке белгіленген желілері

Неверный      КП ағаш түріндегі немесе радиалды түрінде орналастыру барысында байланыстың бос емес желілері

Неверный      КП тізбектік орналастыру барысында байланыстың РРЛ желілері

Неверный      КП радиалды орналастыру барысында байланыстың ЛЭП желілері

Неверный      КП тізбектік немесе радиалды орналастыру барысында байланыстың  радиоканалдары

 

 

Задание 139   Байланыстың өткізгіш сымдары желілеріндегі каналдар бұл….

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.1 ТМ каналдарының ерекшеліктері

Сложность     легкий

Верный          жеке каналдар

Неверный      жасанды каналдар

Неверный      жиелік каналдары

Неверный      радиорелелі каналдар

Неверный      жоғары жиеліктік каналдар

 

 

Задание 140   Кедергілерді туғызатын желілер

Раздел Бөлім 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.2 Байланыс каналдарын бөлінуі

Сложность     средний

Верный          ауыспалы тоқтың желілері

Неверный      тұрақты тоқтың желілері

Неверный      кабель-желі

Неверный      радиорелелі желілер

Неверный      радиожелілері

 

 

Задание 141   Байланыс каналдарын уақытша тарату схемасында қолданылатын құрылғы

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.2 Байланыс каналдарын бөлінуі

Сложность     средний

Верный          Р1 –   Р2 таратқыштары

Неверный        М1 және М2 модуляторлары

Неверный      Д1 және Д2 демодуляторлар

Неверный      Ф1 және  Ф2 фильтрлары

Неверный      Г1 және  Г2 генераторлары

 

 

Задание 142   Байланыс каналдарын жиелікпен бөлу барысында ақпараттың кез келген қайнар көзіне тән, ол….

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.2 Байланыс каналдарын бөлінуі

Сложность     сложный

Верный          нақты жиелік

Неверный      нақты уақыт

Неверный      байланыстың жеке желілері

Неверный      нақты полярлығы

Неверный      нақты амплитуда

 

 

Задание 143   Байланыс каналдарын бөлудің тәсілдері қанша?

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.2 Байланыс каналдарын бөлінуі

Сложность     средний

Верный          3

Неверный      4

Неверный      5

Неверный      6

Неверный      7

 

 

Задание 144   GF1-GFn құрылғылары қай схемада кездеседі?

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.3 Байланыс каналының әртүрлілігі

Сложность     сложный

Верный          хабарламалар каналдарын жиелікке бөлу схемасы

Неверный      хабарламалар каналдарын уақытша бөлу схемасы

Неверный      хабарламалар каналдарын топтық бөлу схемасы

Неверный      хабарламалар каналдарын амплитудалық бөлу схемасы

Неверный      хабарламалар каналдарын полярля бөлу схемасы

 

 

Задание 145   Магистралды кабель кедергісінің өлшемі қанша ?

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.4 Байланыстың сым желілері

Сложность     средний

Верный          200 Ом

Неверный      300 Ом

Неверный      250 Ом

Неверный      400 Ом

Неверный      600 Ом

 

 

Задание 146   ВЛ болат өткізгіш сымының қанша кедергі өлшемі болады ?

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.4 Байланыстың сым желілері

Сложность     средний

Верный          1200 Ом

Неверный      1400 Ом

Неверный      1600 Ом

Неверный      1500 Ом

Неверный      2000 Ом

 

 

Задание 147   Ақпараттық қайнар көзінен бастап оны қабылдағанға дейінгі арақашықтықта сигналдарды өз еркінше жіберіп отыру үшін ұсынылған техникалық құралдар мен трактінің (аппаратура мен байланыс желілері) жиынтығы болып табылатын, ол…..

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.4 Байланыстың сым желілері

Сложность     сложный

Верный          байланыс каналымен

Неверный      байланыс желілерімен

Неверный      байланыс объектілерімен

Неверный      байланыс құрылғысымен

Неверный      байланыс блогымен

 

 

Задание 148   Сымдардың диамертріне және олардың арасындағы арақашықтығына, сонымен қатар оқшауланушы ортаның диэлектрлі өткізгіштігіне байланысты өлшем

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.5 ЛЭП бойынша жоғары жиелік каналдары.  Радиорелелі желілер бойынша байланыс каналдары

Сложность     сложный

Верный          сыйымдылық

Неверный      белсенді түйісу

Неверный      реактивті түйісу

Неверный      индуктивтілік

Неверный      тұрақты тарату

 

 

Задание 149   Өткізгіш сымның көлденең қимасының аумағы мен материалына байланысты өлшем

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.5 ЛЭП бойынша жоғары жиелік каналдары.  Радиорелелі желілер бойынша байланыс каналдары

Сложность     легкий

Верный          белсенді түйісу

Неверный      сыйымдылық

Неверный      реактивті түйісу

Неверный      тұрақты тарату

Неверный      индуктивтілік

 

 

Задание 150   ТММ  жіңішке жолақ каналдармен радиоканалдарды РРЛға, өткізгіш сымдар желілерінің телефондық жоғары жиеліктегі каналдарын тығыздау үшін  қандай схема қолданылады?

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.5 ЛЭП бойынша жоғары жиелік каналдары.  Радиорелелі желілер бойынша байланыс каналдары

Сложность     легкий

Верный          екімәртелік жиелік тығыздау

Неверный      жиелік бөлу

Неверный      екімәртелік уақытша тығыздау

Неверный      үшмәртелік жиелік тығыздау

Неверный      екімәртелік жиелік бөлу

 

 

Задание 151   ЛЭП бойынша телемеханика каналдары қандай жиелік диапозонында пайда болуы мүмкін?

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.6 Байланыс каналдарын ұйымдастыру кестелерін құру

Сложность     легкий

Верный          30-500 кГц

Неверный      300-500 Гц

Неверный      800-1000 кГц

Неверный      300-3500 Гц

Неверный      400-500 Гц

 

 

Задание 152   ЛЭП бойынша ТМ байланыс каналдарының пайда болу схемасындағы ФП міндеті

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.6 Байланыс каналдарын ұйымдастыру кестелерін құру

Сложность     средний

Верный          ВК кабельді желілер мен ВЛ шығыс және кіріс кедергілерін келістіру үшін қызмет етеді және ТЖ конденсаторымен бірге жолақ фильтірін құрайды

Неверный      ЛЭП жоғарғы кернеулігінен жоғары жиеліктегі постының аппаратурасын бөліп тастау үшін

Неверный      ВЧ аппаратурасы мен қызметкерлердің жоғарғы кернеуліктен қорғануын қамтамасыз етеді

Неверный      ВЛ шетіне ВЧ тоғының жайылуын болдырмайды

Неверный      байланыс каналының кедергілерге төзімділігін арттыру үшін

 

 

Задание 153   Жиелікті бөлу үшін қабылдау жағында орнатылатын құрылғы

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.7 Радиоканалдар және арнайы белгілер каналы

Сложность     сложный

Верный          Фильтр-бөлуші

Неверный      Қабылдағыш

Неверный      Тасымалдауыш

Неверный      Таратушы

Неверный      Шифратор

 

 

Задание 154   Сигнал элементтерінің электрлі бөлінуі нені сипаттайды?

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.7 Радиоканалдар және арнайы белгілер каналы

Сложность     средний

Верный          сымдардың өз еркінше жұбын

Неверный      жиеліктік серпіліспен

Неверный      уақыттың нақты кезімен

Неверный      нақты амплитудамен

Неверный      нақты полярлықпен

 

 

Задание 155   Байланыстың өткізу желілері үшін стандартпен орнатылатын кедергілердің деңгейі

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.7 Радиоканалдар және арнайы белгілер каналы

Сложность     средний

Верный          рпом = – 49 дБ

Неверный      рпом = – 65 дБ

Неверный      рпом = – 55 дБ

Неверный      рпом = – 79 дБ

Неверный      рпом = – 89 дБ

 

 

Задание 156   Симплекстік байланыс барысында қолданылатын желілердің саны

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.7 Радиоканалдар және арнайы белгілер каналы

Сложность     легкий

Верный          1

Неверный      2

Неверный      3

Неверный      4

Неверный      5

 

 

Задание 157   ТМ аппаратурасын байланыс желісіне қосу тәсілдері

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.7 Радиоканалдар және арнайы белгілер каналы

Сложность     легкий

Верный          симплекстік және дуплекстік

Неверный      радиалды

Неверный      дуплекстік

Неверный      үш жақтан

Неверный      симплекстік

 

 

Задание 158   Дуплекстік байланыс барысында қолданылатын сым

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.7 Радиоканалдар және арнайы белгілер каналы

Сложность     легкий

Верный          ТБ және  ТС үшін 1-сым

Неверный      ТБ және ТС 2- сым

Неверный      ТБ  3-сымы

Неверный      ТС үшін 4-сым

Неверный      ТБ үшін 3-сым

 

 

Задание 159   Радиожиеліктің әр түрлілігі

Раздел 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.7 Радиоканалдар және арнайы белгілер каналы

Сложность     средний

Верный          ДВ, СВ., КВ. УКВ

Неверный      ДВ, КВ, СВ., ЛБ

Неверный      УКВ, ДВ, МБ, ЛБ, БКЗ

Неверный      УКВ, КВ, СВ., ДВ, ЛБ, БСС

Неверный      ДВ, СВ., КВ. УКВ, ЛБ, БК, БСС

 

 

Задание 160   Жылжымалы оъектілер үшін қолданылатын байланыс каналдары

Бөлім 9. ТМ байланыстарының каналдары, олардың әртүрлілігі

Тема   9.7 Радиоканалдар және арнайы белгілер каналы

Сложность     средний

Верный          КП, рельстік тізбектер, радиоканал

Неверный      КП, РРЛ бойынша жоғары жиелікті

Неверный      РЦ, ЛЭП бойынша каналдар

Неверный      Радио каналдар, ЛЭП бойынша  каналдар

Неверный      ЛЭП бойынша каналдар, күш беруші тармақталған желілер каналдары

 

 

Задание 161   Жолақ фильтрлер қандай құрылғылардың көмегімен орындалады?

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.1 Электрлі фильтрлердің әртүрлілігі

Сложность     средний

Верный          L-C   контурларының көмегімен

Неверный      логикалық элементтердің көмегімен

Неверный      триггерлердің көмегімен

Неверный      инверторлардың көмегімен

Неверный      ТБ құрылғыларының көмегімен

 

Задание 162   Индуктивтілік пен сыйымдылықтан тұратын үш реттілік контурдан тұратын фильтр дегеніміз, ол….

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.1 Электрлі фильтрлердің әртүрлілігі

Сложность     сложный

Верный          алты элементті диффе­ренциалды-көпір тектес фильтр

Неверный      бес элементті жолақ фильтрі

Неверный      бес элементті қоршау фильтрі

Неверный      төрт элементті сандық фильтр

Неверный      бес элементті квазисанды? фильтр

 

 

Задание 163   Айқын жолақтан кейін жолақ қандай жағдайда сөніп қалуы мүмкін

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.1 Электрлі фильтрлердің әртүрлілігі

Сложность     средний

Верный          3 дБ

Неверный      5 дБ

Неверный      6 дБ

Неверный      7дБ

Неверный      4 дБ

 

 

Задание 164   Егер фильтрде тікбұрыш коэффициенті 0,5-0,7 тең болса, онда ол….

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.1 Электрлі фильтрлердің әртүрлілігі

Сложность     средний

Верный          шынайы жолақ фильтірінің сипаты

Неверный      қоршау фильтірінің сипаты

Неверный      төменгі жиелік фильтірінің сипаты

Неверный      жоғарғы жиелік фильтірінің сипаты

Неверный      сандық фильтрдің сипаты

 

 

Задание 165

ЦАП құрылғысының белгісі

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.1 Электрлі фильтрлердің әртүрлілігі

Сложность     средний

Верный          сандық формадан сигналға ұқсас формаға айналады

Неверный      кіріс сигналдары сандық формаға айналады

Неверный      шығыс сигналдары интегралды формаға айналады

Неверный      кіріс сигналдары логикалық формаға айналады

Неверный      шығыс сигналдары сандық формаға айналады

 

 

Задание 166   Сандық фильтр схемасындағы ФНЧ құрылғысы белгісінің мәні неде?

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.1 Электрлі фильтрлердің әртүрлілігі

Сложность     сложный

Верный          паразитті жоғары үйлесімділікті фильтрлеу

Неверный      паразитті төмен үйлесімділікті фильтрлеу

Неверный      жоғары үйлесімділіктің жиелігін тұрақтандыру

Неверный      төмен үйлесімділіктің жиелігін тұрақтандыру

Неверный      синустық емес үйлесімділікті фильтрлеу

 

 

Задание 167   Сандық фильтрлердің мәні неде?

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.1 Электрлі фильтрлердің әртүрлілігі

Сложность     легкий

Верный          схеманың қандай да бір шамаларынан тәуелсіз жоғары тұрақтылығы

Неверный      жоғары бағалану, бірақ кіші габаритті өлшемдер

Неверный      төменгі үйлесімділіктің әсерінен тәуелсіз

Неверный      кернеуліктің ұлғаюы әсерінен тәуелсіз

Неверный      синусоидальды кернеуліктен тәуелсіз

 

 

Задание 168   Квазисандық фильтрдің мәні неде?

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.2 УОС, детекторлау ЧМ, АМ сигналдары, РС генераторлары. Кварцтық генераторлар

Сложность     легкий

Верный          коммутациялық конденсаторлар негізінде орындалған фильтрлер

Неверный      ұқсас қайта жасалудың негізінде орындалған фильтрлер

Неверный      сандық қайта жасалу негізінде орындалған

Неверный      логикалық қайта жасалу негізінде орындалған фильтрлер

Неверный      желілік емес конденсаторлар негізінде орындалған фильтрлер

 

 

Задание 169   Контурдың сапасы оның несімен сипатталады?

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.2 УОС, детекторлау ЧМ, АМ сигналдары, РС генераторлары. Кварцтық генераторлар

Сложность     легкий

Верный          беріктіктілігімен

Неверный      жиелігімен

Неверный      уақытымен

Неверный      индуктивтілігімен

Неверный      сыйымдылығымен

 

 

Задание 170   Кері байланыстың коэффициенті нені көрсетеді?

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.2 УОС, детекторлау ЧМ, АМ сигналдары, РС генераторлары. Кварцтық генераторлар

Сложность     сложный

Верный          күшейткіштің шығыс сигналы энергиясының қай бөлігі кері байланыстың тізбегі бойынша оның кірісіне келіп түсетіндігін

Неверный      күшейткіштің кіріс сигналы энергиясының қай бөлігі кері байланыстың тізбегі бойынша оның шығысына келіп түсетіндігін

Неверный      күшейткіштің кіріс сигналы энергиясының қай бөлігі оның кірісіне келіп түсетіндігін

Неверный      индикатордың шығыс сигналы энергиясының қай бөлігі кері байланыстың тізбегі бойынша оның кірісіне келіп түсетіндігін

Неверный      қайта жасау шығыс сигналы энергиясының қай бөлігі кері байланыстың тізбегі бойынша оның кірісіне келіп түсетіндігін

 

 

Задание 171   Нені қолдана отырып, RC-генераторлары ең үлкен температуралық тұрақтылықты қамтамасыз етеді?

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.2 УОС, детекторлау ЧМ, АМ сигналдары, РС генераторлары. Кварцтық генераторлар

Сложность     средний

Верный          шамалары температурасы аз ғана байланысты резисторлар мен конденсаторларды

Неверный      транзисторлар мен трансформаторларды

Неверный      магнитті катушкалар мен күшейткіштерді

Неверный      транзисторлар мен конденсаторларды

Неверный      резисторлар мен индуктивтілікті

 

 

Задание 172   Тоналды жиелікті таратушы кіріс каскадтары мен  RC тізбектері арасындағы әсерді жою үшін қолданылатын схема

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.2 УОС, детекторлау ЧМ, АМ сигналдары, РС генераторлары. Кварцтық генераторлар

Сложность     легкий

Верный          жиелікті бөлумен RC-генераторының схемасы

Неверный      уақытты бөлумен RC-генераторының схемасы

Неверный      тоқты бөлумен RC-генераторының схемасы

Неверный      фазаны бөлумен RC-генераторының схемасы

Неверный      амплитуданы бөлумен RC-генераторының схемасы

 

 

Задание 173   Бөлудің үлкен коэффициентімен жиеліктің бір кристалды бөлгіші және бағдарлаушы микросхема дегеніміз

Раздел 10. Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтау аппаратурасы

Тема   10.2 УОС, детекторлау ЧМ, АМ сигналдары, РС генераторлары. Кварцтық генераторлар

Сложность     средний

Верный          қарапайым квартық генератормен

Неверный      МСТ-95 жиелік таратқышымен

Неверный      ЛИСНА-Ч жиелік қабылдағышымен

Неверный      ЛИСНА-В жиелік таратқышымен

Неверный      тоқты бөлумен RC-генераторы

 

 

Задание 174   Ақпараттарды автоматты өңдеуді қамтамасыз етудің көмегімен алгоритмдер мен бағдарламардың жүйесін қандай түрде көруге болады?

Раздел 11. Монтаждау және дұрыстау туралы негізгі мәліметтер

Тема   11.1 Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтаудың көлемі

Сложность     средний

Верный          АСУ математикалық қамтамасыз ететін (МО)

Неверный      АСУ алгоритмдік қамтамасыз ету (АО)

Неверный      АСУ логикалық қамтамасыз ету (ЛО)

Неверный      АСУ бағдарламалық қамтамасыз ету (БО)

Неверный      АСУ техникалық қамтамасыз ету (ТО)

 

 

Задание 175   Қызметтің берілген мерзімі ішінде пайдаланудың нақты жағдайларында оған тапсырылған қызметтерді толық көлемде  орындайтын аппаратураның қабілеттелігі  болып табылатын, ол….

Раздел 11. Монтаждау және дұрыстау туралы негізгі мәліметтер

Тема   11.1 Электрмен жабдықтау құрылғыларын автоматтаудың көлемі

Сложность     средний

Верный          аппаратураның беріктігі

Неверный      аппаратураны резервтеу

Неверный      аппаратураның тез әсер ету

Неверный      аппаратураның селективтілігі

Неверный      аппаратураның сезімталдығы

 

 

Задание 176   Бір үлгідегі элементтерден орындалған жүйені тоқтатуды жасау неге байланысты болады?

Раздел 11. Монтаждау және дұрыстау туралы негізгі мәліметтер

Тема   11.2 Автоматика құрылғыларының монтажы. Дұрыстау құрал-жабдықтары

Сложность     средний

Верный          оның күрделік деңгейі мен пайдалану шартына байланысты

Неверный      оның тез әсер ету деңгейі мен пайдалану шартына байланысты

Неверный      оның селективтілік деңгейі мен пайдалану шартына байланысты

Неверный      оның резевртеу деңгейі мен пайдалану шартына байланысты

Неверный      оның сезімталдық резевртеу деңгейі мен пайдалану шартына

 

 

Задание 177   Аппаратураның беріктігі қалай бағаланады?

Раздел 11. Монтаждау және дұрыстау туралы негізгі мәліметтер

Тема   11.2 Автоматика құрылғыларының монтажы. Дұрыстау құрал-жабдықтары

Сложность     средний

Верный          дайындық коэффициентімен

Неверный      сезімталдық коэффициентімен

Неверный      селективтілік коэффициентімен

Неверный      резервтеу коэффициентімен

Неверный      жылдам әсер ету коэффициентімен

You May Also Like

Волейбол ойынының қауіпсіздік ережелері

Волейбол ойынының қауіпсіздік ережелері   Дене тәрбиесі сабағына сай спорттық киім кию.…

Температура, қысым, жауын-шашынның таралу себептері.

Ауа массаларының түрлері экваторлық тропиктік қоңыржай Антарктикалық, арктикалық Температурасы, ылғалдылығы, мөлдірлігі Атмосфералық…

Егіз балаға жүктілік кезінде ерекше күтім қажет пе?

Баланың ана құрсағында өзі сияқты екінші бір баламен қатар жетіліп, дүниеге бір…

Еңбек ақының мәні және оны реттеу, дипломдық жұмыс

КІРІСПЕ     Қазақстан Республикасы экономикалық  даму кезенінің жаңа белесіне аяқ басты. Нарықтық…