Қазіргі кездегі тұрмыстық жағдайдағы және жұмыс орнындағы электромагнитті сәулелену

žЖоспар:

žЗерттеу өзектілігі

žЗерттеу обьектісі

žЗерттеу әдістері

žЖұмыстың мақсаты

žЖұмыстың нәтижесі

žҚорытындыž

žЗерттеу өзектілігі.ž

žЭлектромагниттік және электр энергиясын осы заманғы ақпараттық қоғамда қарқынды түрде қолдану XX ғасырда қоршаған ортаның ластану факторына әкелді.

žӨндірістік әрекеттерде электромагниттік сәулелермен өлшенетін көптеген құралдар қолданылады. Жұмыскерге электромагниттік сәуле қабылдауға тура келеді. Электромагниттік өріс деңгейін талдау және электромагниттік сәулелерден қорғану шараларын жасау бойынша зерттеулер жүргізу қажет.ž

žЗерттеу өзектілігі.ž

žЭлектромагниттік және электр энергиясын осы заманғы ақпараттық қоғамда қарқынды түрде қолдану XX ғасырда қоршаған ортаның ластану факторына әкелді.

žӨндірістік әрекеттерде электромагниттік сәулелермен өлшенетін көптеген құралдар қолданылады. Жұмыскерге электромагниттік сәуле қабылдауға тура келеді. Электромагниттік өріс деңгейін талдау және электромагниттік сәулелерден қорғану шараларын жасау бойынша зерттеулер жүргізу қажет.

žНегізгі конструктивті, технологиялық және технико-эксплуатациялық мінездемелері: Электромагниттік өрістен қорғайтын кешенді әмбебапты қорғаныс экраны үш экраннан тұрады

ž1) жабдық пен технологиялық процесті қадағалауға арналған торлы экран  (торлы элемент торының өлшемі (2-5) , ал элемент арасындағы қашықтық (5-12) , мұндағы, – ЖЖ радиотолқынының ұзындығы 300 ГГц жиілікте;

ž2) металды пластиналы экран (екі қабатты металл – арнайы қорытпа – 0,12% С; 0,20% Si; 0,32% Мn; 0,45% Са; 0,38% СКЖМ; қалғаны – темір және Ал3 алюминий қорытпалары), айна және тормен, (МПАТЭ) 60°-75° горизонт жазықтығына алмасу бұрышын өзгерту мүмкіндігіне ие (торлы элемент торының өлшемі (2-5) , элементтер аралығының қашықтығы) (5-12) ;ž

ž3) электромагниттік өрістен қорғау экраны (ТГҚЭ) фольгалы қаптамалы қос торлы элементтерден тұрады ( =1,60 г/см3; 0= 1012·Ом·см: = 80 МПа), сондықтан, торлы элемент торының өлшемі (2-5) , ал элементтер аралығының қашықтығы  (5-12) болады;   ž

žЖұмысшыны өнеркәсіптік трансформаторлардың электромагниттік сәулелердің әсерінен қорғау үшін қауіпсіз қашықтық (электромагниттік сәуле қашықтығынан қорғау) (350-500) λ құрайды.

žҚорғаныс экранының әмбебаптылығын жоғарылату мақсатында бекіту механизмі есебінен торлы элементтерді алмастырып және олардың ара-қашықтығын өзгертуімізге болады.ž

žЕнгізу дәрежесі. Зерттеу нәтижелері «Vita Industry» ЖШС енгізілген (Алматы қаласы).ž

žПайдалану аймағы. Зерттеу нәтижелері (қорғаныс экрандары, ЭМӨ деңгейінің қашықтық пен жиілікке тәуелділігі) жоғары ЭМӨ деңгейімен сипатталатын өндіріс салаларына ұсынылады.ž

žЖұмыс нәтижелері. Жұмыс орнындағы электромагниттік өрістерді аналитикалық және тәжірибелік зерттеу негізінде қорғаныс экрандарының моделдері жасалды. Осыған орай, өлшеулер үшін электрлі және магнитті өрістер параметрлерін өлшеуге арналған ВЕ-МЕТР-АТ-002 және НФМ-1 аспаптары қолданылды.

«Алматы жылу жүйелері» АҚ (АлЖЖ) электромагниттік сәулелер көзіне зерттеулер жүргізілді (бөлу қондырғысы РУ-6 кВ); трансформаторлы камералар (ТСН-1, ТСН-2); ашық бөлу қондырғылары (ОРУ-10 кВ); кешенді бөлу қондырғылары (КРУ-10 кВ); трансформаторларға ие сорапты    станциялар. Өлшеулер нәтижелерінің көрсеткіші электромагниттік өрістердің жоғары деңгейі магнитті құрамдарда (ОРУ-10 кВ; Ф5-137, торлы сорап 6,3 кВ); электрлік құрамдарда (ТСН-1, ТСН-2, РУ-6 кВ, ОРУ-10 кВ, Ф5-137) жоғары екендігін көрсетті.ž

ž«АлЖЖ» АҚ аймағында электромагниттік өрістерді өлшеу көрсеткіштері электрлі құрамдар бойынша санитарлық норманы (1,5-72) кВ/м және магнитті құрам бойынша (0,5-2,0) мкТл-ге жоғарылайтындығы анықталды. Электромагниттік өрістің максималды деңгейі ашық бөлу қондырғысында ОРУ-10 кВ және ТСН-1, Ф5-137 (16-73) кВ/м және 1,49 мкТл болатындығы байқалды

žТорлы және гетинаксты қорғанысты экранды қолдану (ТГҚЭ) электромагнитті өріс деңгейін электрлі құрам бойынша (2-71) кВ/м және магнитті құрам бойынша (0,01-0,9) мкТл бәсеңдетуге мүмкіндік берді. Торлы экранды қолдану (ТҚЭ) электромагниттік өріс деңгейін электрлік құрам бойынша (1,5-23) кВ/м және (0,01-0,4) мкТл бәсеңдетуге мүмкіндік берді. МПАТЭ экранымен экрандау электромагниттік өрістердің электрлі құрам бойынша (0,2-72,5) кВ/м және магнитті құрам бойынша (0,04-1,03) мкТл максималды түрде жұтылуымен қамтамасыз етті.

žЭкономикалық тиімділігі.ž

žТехникалық-экономикалық есептеулер нәтижесінде электромагниттік өрістерден қорғану экранын енгізудің тиімділігі 320 000 тг/жыл құрайды.ž

Зерттеу объектісін дамыту туралы болжамдық ұсыныстар: әмбебапты кешенді қорғаныстық экранды қолдану өндірістік электромагнит көзінен жұмысшыны қорғауда еңбек шартын жақсартумен қамтамасыз етеді. ӘКҚЭ қолдану жұмысшыға өте қолайлы, технологиялық процесті қадағалауға жақсы мүмкіндік береді (ТҚЭ қолдану кезінде), осыған орай, электрлік құрам бойынша электромагниттік өрісті бәсеңдету (1,5-23) кВ/м және магнитті құрамы бойынша (0,01-0,4) мкТл құрайды. Егер, электромагниттік өріс деңгейі санитарлық нормадан жоғарыласа, онда МПАТЭ экранын қолдану қажет, яғни электромагнитті өрістің максималды жұтылуы электрлік құрамы бойынша (0,2-72,5) кВ/м және магнитті құрамы бойынша (0,04-1,03) мкТл құрайды. ТГҚЭ экраны өзіндік пайдалану мәніне ие. ӘКҚЭ пайдалану қарапайымдылығымен (тасымалдау есебімен) ерекшеленеді, яғни электромагнитті өрістің жұтылуында жоғары тиімділікке ие.ž

žҚолданылған әдебиет

žwww.google.kz

žwww.mail.ru

You May Also Like

Қазақстан мен Түркия: бауырластықтың жаңа көкжиегі, ғылыми жоба

Ең үздік ғылыми жоба «Қазақстан мен Түркия: бауырластықтың жаңа көкжиегі» Жоба авторы: Енбаева…

Ашытқы адам ағзасына зиян ба? ғылыми жоба

Ғылыми жоба Тақырыбы: «Ашытқы адам ағзасына зиян ба?» Мазмұны:  І.Кіріспе  ………………………………………………………………………………….3  І…

Қарағанды-менің туған өлкем, ғылыми жоба

MounTravel, ғылыми жоба слайд