Жіберу желілері, тікбұрышты , шеңберлі толқынөткізгіштер

 1. Көлденең қимасы 165х83 мм тікбұрышты толқынөткізгіште 1,36 ГГц жиілікті толқынның қандай типі таралады. Егер толқынөткізгіш :

а) ауамен;

б)диэлектрикпен ε =2,5 толтырылса.

 

 1. Көлденең қимасы 16х8 мм тікбұрышты толқынөткізгіште Н10 типті негізгі толқын таралады.Жиілігі 11 ГГц.Егер жиілік критикалық жиіліктен 1,5 артық болса,толқынөткізгішті толтыратын,ортаның диэлектриктік өтімділігін табу керек.

 

 1. Көлденең қимасы 10,7х5,3 мм ,ауамен толтырылған,тікбұрышты толқынөткізгіште Н11 типті негізгі толқын таралады.Жиілігі 41 ГГц.Критикалық жиілікті, толқын ұзындығын, фазалық жылдамдықты табу керек.

 

 1. Ауамен толтырылған,тікбұрышты толқынөткізгіште Н10 типті негізгі толқын таралады.Фазалық жылдамдығы 4•108 м/с, жиілік 10 ГГц.Толқынөткізгіштегі толқын ұзындығы мен толқынөткізгіштің а енін табу керек.
 2. Көлденең қимасы 35х16 мм ,диэлектрикпен толтырылған,тікбұрышты толқынөткізгіште Н10 типті негізгі толқын таралады.Жиілігі 6,7 ГГц, фазалық жылдамдығы 2,8•108 м/с. Толқынөткізгіштегі толқын ұзындығы мен толқынөткізгішті толтыратын заттың ε диэлектриктік өтімділікті табу керек.

6.Ауамен толтырылған, көлденең қимасы 48х22 мм ,тікбұрышты толқынөткізгіште Н10 типті негізгі толқын таралады. Толқынөткізгіштегі толқын ұзындығы 9,4 см. Толқынөткізгішті толтыратын заттың диэлектриктік өтімділігі ε = 2,25. Толқынөткізгіште берілетін жиілікті, фазалық жылдамдықты табу керек.

 1. Ауамен толтырылған,квадратты толқынөткізгіште Е11 типті негізгі толқын таралады. Жиілігі 5 ГГц, Толқынөткізгіштегі толқын ұзындығы 9,43 см. Толқынөткізгіште берілетін толқынның фазалық жылдамдығын,қабырға өлшемін табу керек.
 2. Көлденең қимасы 19х8 мм , тікбұрышты толқынөткізгіште Н10 типті негізгі толқын таралады.Жиілігі 9ГГц, толқын ұзындығы 2,5 см. Толқынөткізгіште берілетін толқынның фазалық жылдамдығын, толқынөткізгішті толтыратын заттың ε диэлектриктік өтімділікті табу керек.
 3. Ауамен толтырылған тікбұрышты толқынөткізгіште Н10 типті негізгі толқын таралады.Жиілігі 10ГГц, толқын ұзындығы 3,96 см. 19ГГц жиілікте, Н01 толқын ұзындығы 2,57 см. Толқынөткізгіштің көлденең қимасын табу керек.

 

 1. Көлденең қимасы 35х16 мм , диэлектрикпен толтырылған ,тікбұрышты идеалды өткізгіштігі бар толқынөткізгіш берілген .Параметрлері ε =2,56 мен tgδ = 3•10-4. Фазалық жылдамдық пен, толқынөткізгіштегі толқынұзындығын табу керек, егер:

а) жұмыс жиілігі f0 =1,2•fкр ;

б) f0 =0,8•fкр

Толқын типі Н10

 

 1. 4,4ГГц-те , диаметрі 60мм болатын шеңберлі толқынөткізгіште  толқынның қандай типі таралуы мүмкін. Толқынөткізгіш толтырылған:

а) ауамен;

б) ε =3 диэлектрикпен;

Бессель теңдеуінің түбірі μ11=1.841

 

12.Ауамен толтырылған  шеңберлі толқынөткізгіш диаметрі қандай болу керек, егер, негізгі толқын Н 11, ал жиілік 10 ГГц болса.

 1. Негізгі толқын Н 11 типті, диаметрі 30 см болатын шеңбер толқынөткізгіштегі жиілік диапазонын табу керек. Толқынөткізгіш толтырылған:

а) ауамен;

б)диэлектрикпен ε = 2,56.

14.Диаметрі 16мм шеңберлі толқынөткізгіште Н11 типті толқын таралады.Жиілігі 13ГГц. Критикалық жиілікті,фазалық жылдамдықты, толқын ұзындығын табу керек, егер толқынөткізгіш толтырылса:

а) ауамен;

б)диэлектрикпен ε = 2,56.

Бессель теңдеуінің түбірі μ11=1.841

15.Диаметрі  55мм шеңберлі толқынөткізгіште Н11 толқын таралады. Толқынөткізгіш ауамен толтырылған, қабырғалары мыстан жасалған  σ = 5,7•107 См/м, жиілік 4,6ГГц – ке тең. Сөну коэффициентін табу керек.

Бессель теңдеуінің түбірі μ11=1.841

 

16.Шеңберлі  толқынөткізгіште , диэлектрикпен толтырылған ε = 2,08 өтімділікпен Е01 м/с толқын таралады.Толқынның фазалық жылдамдығы 3•108 м/с, жиілік 10 ГГц.Толқынның ұзындығы мен толқынөткізгіш диаметрін табу керек.

Бессель теңдеуінің түбірі ν01=2.405

 

 1. Шеңберлі толқынөткізгішті диаметрі 56 мм , 4•108 м/с фазалық жылдамдықпен Н01 типті толқын таралады. Толқынөткізгіш ауамен толтырылған.Берілетін толқын жиілігі мен толқын ұзындығын табу керек.

Бессель теңдеуінің түбірі μ01 =3.832

 

 1. Шеңберлі толқынөткізгіште , диэлектрикпен толтырылған ε = 2,08 өтімділікпен Е11 типті толқын таралады.Жиілік 8 ГГц.Толқынның ұзындығы 4,2см. Толқынөткізгіш радиусын, фазалық жылдамдығын табу керек.

Бессель теңдеуінің түбірі ν11=3.832

 

 1. . Шеңберлі толқынөткізгішті диаметрі 54 мм, Н11 типті толқын таралады. Толқын ұзындығы 4,8 см, жиілігі 6 ГГц.Толқынның фазалық жылдамдығы мен толқынөткізгішті толтыратын заттың ε диэлектриктік өтімділігін табу керек.

Бессель теңдеуінің түбірі μ11 =1.841

 

 1. Шеңберлі толқынөткізгішті диаметрі 30 мм, Н11 типті толқын таралады. Толқынөткізгішті толтыратын заттың диэлектриктік өтімділігі ε =2,25. Толқынның ұзындығы 19см. Берілетін толқын жиілігі мен фазалық жылдамдығын табу керек.

Бессель теңдеуінің түбірі μ11 =1.841

 

21.Көлденең қимасы 60 х 30 мм болатын ауамен толтырылған  тікбұрышты толқынөткізгіш берілген.Тәуелділікті бейнелеңіз:

а) жиіліктің фазалық жылдамдығын;

б) толқынөткізгіштегі  толқын ұзындығын:

бірдей масштабта графикте сакес қисықтарды көрсест:

1) Н10 типті толқында

2) Е11 типті толқында

 

 1. Көлденең қимасы 35 х 16 мм болатын ауамен толтырылған тікбұрышты толқынөткізгіш берілген. Н11 типті толқын таралады. Максималды амплитуда ЕХ 50 В/м.Жиілік 15ГГц.Максималды  НZ  амплитудаға сай келетін мәнді табу керек.

 

22.Шеңберлі толқынөткізгіште  Н11 типті  толқынның топтық жылдамдығы 2,25•108 м/с. Толқынөткізгіш ауамен толтырылған, жиілігі 10ГГц. Толқынөткізгіш диаметрін табу керек.

23.Тікбұрышты толқынөткізгіште тасымалданатын Н10 толқын қуаты 10кВт. Көлденең қимасы 50х 25 мм , ауамен толтырылған, жиілік 5 ГГц.  Е  өрістің максималды амплитудасын табу керек.

24.Диаметрі 52 мм шеңберлі толқынөткізгіште Н11 типті  толқын таралады. Жиілігі 4,8 ГГц. Мына жағдайдағы топтық жылдамдықты табу керек:

а) толқынөткізгіш ауамен толтырылған

б) толқынөткізгіш диэлектрикпен ε = 2,08 толтырылған

Бессель теңдеуінің түбірі μ11 =1.841

 

 1. Көлденең қимасы 48 х 22 мм болатын тікбұрышты толқынөткізгіш берілген. Н10 типті толқын таралады. Толқын ұзындығы 9,4 см. Заттың меншікті диэлектрлік өтімділігі ε = 2,25. Толқынөткізгіште болатын фазалық жылдамдық пен жиілікті табу керек.

 

 1. Тікбұрышты толқынөткізгіште Н10 типті толқынның топтық жылдамдығы 2,75•108 м/с, жиілігі -7,5ГГц. Н01 типті толқынның топтық жылдамдығы 1,8•108 м/с. Толқынөткізгіштің көлденең қимасын табу керек. Толқынөткізгіш ауамен толтырылған.

 

 1. Қимасы 40×20 мм толқынөткізгіште Н10 типті толқын таралады. Генератор толқын ұзындығы λ0 = 55 мм.  Фазалық , топтық жылдамдықты, толқынөткізгіштегі  толқын ұзындығын Vф,  Vгр, λв. табу керек

 

 1. . Қимасы 23×10 мм толқынөткізгіште Н10 типті толқын таралады. Генератор толқын ұзындығы λ0 = 35 мм. Табу керек – h, g  , β, λв.

29.Ауамен толтырылған тікбұрышты толқынөткізгіштің көлденең қимасын табу керек. Егер, Е11 толқынның Vф=6·108 м/с. Жиілігі 5ГГц болса.

 1. d=50,8мм тең, шеңберлі толқынөткізгіште Е12  толқын таралады. Жиілігі 14 ГГц. Бессель теңдеуінің түбірі Е12  толқын үшін υ12=7.016. Берілетін толқынның фазалық жылдамдығын мен ұзындығын табу керек.

 

You May Also Like

Ашық аспан астында кинотеатр ашу

МАЗМҰНЫ МАЗМҰНЫ ……………………………………………………………………………………………. Кестелер тізімі ………………………………………………………………………………………… Суреттер тізімі ………………………………………………………………………………………… ТҮЙІНДЕМЕ ………………………………………………………………………………………….. Жобаның…

«Умный кабинет» научный проект

Модернизация кабинета под современное управление Умная розетка – электрическая розетка, способная включаться…

Кәсіпорындағы басқаруды ұйымдастыру

Кәсіпорындағы басқаруды ұйымдастыру  2.1. Басқарудың ұйымдық құрылымы  Кәсіпорындағы өндірісті басқару процесі басқару…

Еңбек нарығы және оны мемлекеттік реттеу, дәріс

№10 дәріс Тақырыбы Еңбек нарығы және оны мемлекеттік реттеу Мақсаты: Еңбек нарығы…