Құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету технологиясы және ұйымдастырылуы 

Сұрақ мәтiнi Сұрақтың күрделiлiгi Сұрақтар блогы Күні
1 Курстың құрылымы, мақсаты мен міндетіне талдау жасаңыз. Легкий №1 21-қар-16 01:21:12
2 Құжаттардың тіркелмейтін түріне сараптама жасаңыз. Легкий №1 21-қар-16 01:21:42
3 «Істерді қалыптастыру» түсінігін ашып көрсетіңіз. Легкий №1 21-қар-16 01:22:00
4 Ішкі құжаттар қозғалысын ұйымдастыру тәртібіне сараптама жасаңыз. Легкий №1 21-қар-16 01:22:28
5  

Құжаттарды тіркеу және бақылау процессіне сараптама жасаңыз.

 

Легкий №1 21-қар-16 01:23:32
6 Істерді ресімдеуге қойылатын талаптарды атап көрсетіңіз. Легкий №1 21-қар-16 01:24:31
7 Құжат қоры ұғымына, мәні мен маңызына сараптама жасау. Легкий №1 21-қар-16 01:25:16
8 БҚҚ ету түсінігі және терминдеріне сараптама жасаңыз. Легкий №1 21-қар-16 01:25:34
9 Кәсіпорын кеңсесінің орындайтын негізгі функцияларына талдау жасау. Легкий №1 21-қар-16 01:26:25
10 БҚҚ технологиясын реттейтін нормативтік базаға сараптама жасаңыз. Легкий №1 21-қар-16 01:26:47
11 Құжат айналымын ұйымдастырудың ортақ принциптеріне талдау жасаңыз. Легкий №1 21-қар-16 01:27:09
12 Бақылауға жататын құжаттар санатына сипаттама жасаңыз; Легкий №1 21-қар-16 01:27:27
13 БҚҚ етудің қызметінің негізгі функциялары және міндеттеріне қойылатын талаптарға сипаттама беріңіз. Легкий №1 21-қар-16 01:27:54
14 Құжатты құрастыруға және рәсімдеуге қойылатын талаптарға талду жасаңыз; Легкий №1 21-қар-16 01:28:16
15 Ұзақ мерзімді сақталатын істерді ресімдеу ерекшелігіне талдау жасаңыз. Легкий №1 21-қар-16 01:28:59
16 Құжаттардың орындалуын бақылаудың басқару аппараты үшін маңызын ашып көрсетіңіз; Средний №2 21-қар-16 01:30:00
17 Жауап құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптарға талдау жасаңыз; Средний №2 21-қар-16 01:30:29
18 Құжатты алдын ала қарау жұмысының қажеттігін ашып көрсетіңіз. Средний №2 21-қар-16 01:30:49
19 Құжаттарды тіркеу принциптеріне талдау жасаңыз. Средний №2 21-қар-16 01:31:17
20 Құжаттар қозғалысын ұйымдастыру ережесіне сараптама жасаңыз. Средний №2 21-қар-16 01:31:42
21 Ішкі және шығыс құжаттарының өңделу ерекшелігіне сараптама жасаңыз. Средний №2 21-қар-16 01:32:20
22 Істер номенклатурасының ұйымдастырылу кезеңдеріне талдау жасау. Средний №2 21-қар-16 01:32:54
23 Электронды құжат айналымын ұйымдастыру ерекшелігіне талдау жасаңыз. Средний №2 21-қар-16 01:33:19
24 Кәсіпорында электрондық мұрағат жүйесін ендіру қажеттігін ашып көрсетіңіз. Средний №2 21-қар-16 01:33:46
25 Келіп түскен құжаттардың орындалу және жылжу тәртібіне сараптама жасаңыз; Средний №2 21-қар-16 01:34:10
26 БҚҚ ету қызметін ұйымдастыру формаларын ашып көрсетіңіз. Средний №2 21-қар-16 01:34:31
27 Мемлекеттік ұйымдарда азаматтарды қабылдауды ұйымдастыру формаларына талдау жасаңыз. Средний №2 21-қар-16 01:35:15
28 Істерді ведомстволық мұрағатқа өткізу тәртібіне сараптама жасаңыз. Средний №2 21-қар-16 01:35:54
29 БҚҚ ету қызметі қызметкелерінің функцияларына талдау жасаңыз. Средний №2 21-қар-16 01:36:25
30 Ұйымға келіп түскен құжаттардың құжат ағыны тізімі құрамына сараптама жасаңыз. Средний №2 21-қар-16 01:36:52
31 Орталық сараптама комиссиясы және ұйымның сараптама комиссиясының жұмысына талдау жасаңыз; Сложный №3 21-қар-16 01:37:18
32 Мемлекеттік іс жүргізуді ұйымдастыру және технологиясының мемлекеттік аппараттың дамуына тәуелділігін ашып көрсетіңіз. Сложный №3 21-қар-16 01:37:48
33 Құрылымдық бөлімшелердің ағымдағы жұмысына қажетті жекелеген істерді мұрағаттан уақытша пайдалануға берудің ресімдеу ерекшелігін ашып көрсетіңіз. Сложный №3 21-қар-16 01:41:17
34 ҚР-ның 2007 жылы 12 қаңтардағы N 221 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының азаматтардың өтініштері бойынша іс жүргізу үшін маңызын ашып көрсетіңіз. Сложный №3 21-қар-16 01:41:36
35 Құжаттама қызметінің азаматтардың өтініштерімен жұмысты ұйымдастыру бойынша негізгі міндеттерін ашып көрсетіңіз; Сложный №3 21-қар-16 01:41:59
36 Басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету саласындағы негізгі ұғымдар терминологиясы эволюциясын ашып көрсетіңіз. Сложный №3 21-қар-16 01:42:20
37 Құжат айналымын ұйымдастырудың негізгі принциптеріне талдау жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:42:44
38 Құжаттардың ғылыми және практикалық құндылығын сараптауды жүргізетін комиссияның негізгі мақсатын ашып көрсетіңіз. Сложный №3 21-қар-16 01:43:04
39 Мемлекеттік іс жүргізуді ұйымдастыру және технологиясының құрылымын ашып көрсетіңіз. Сложный №3 21-қар-16 01:43:22
40 Іс жүргізу жөніндегі нұсқаулық – іс жүргізуді ұйымдастыру және технологиясын реттеу туралы негізгі нормативтік актілерге сараптама жасаңыз.

Сұрақ мәтiнi
Сұрақтың күрделiлiгi Сұрақтар блогы Күні
41 Ұйымның жіберілетін құжаттарының  құжат ағыны тізімі құрамына сараптама жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:44:09
42 Сараптама Комиссияларының жұмысын ұйымдастыру және қызметін құжаттау тәртібіне сараптама жасаңыз; Сложный №3 21-қар-16 01:44:35
43 Тұрақты және уақытша сақталатын істер мұқабасын ресімдеуге қойылатын тәртіпті ашып беріңіз; Сложный №3 21-қар-16 01:44:53
44 Құжат айналымын ұйымдастырудың ортақ принциптері талдау жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:45:27
45 Сараптама комиссиялары жұмысын ұйымдастыру қызметінің маңызын ашып көрсетіңіз Сложный №3 21-қар-16 01:45:44
46 Істер номенклатурасының түрлеріне, ресімделуіне және қолданылуына талдау жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:46:04
47 Мемлекеттік ұйымдарда азаматтардың өтініштерімен жұмыс жүргізу тәртібіне талдау жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:46:25
48 Сақтау мерзімдері көрсетілген құжаттар тізбелерінің түрлері және қолданылу аясына сараптама жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:47:01
49 Құжат айналымын қысқартуға ықпал ететін жәйттерге сараптама жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:47:26
50 Құжатты орындаушыларға жеткізу, оларды қабылдау мен берудің тәртібін ашып көрсетіңіз; Сложный №3 21-қар-16 01:47:45
51  

БҚҚ ету қызметінің іс қалыптастырудағы міндеттерін ашып көрсетіңіз.

 

Сложный №3 21-қар-16 01:48:15
52 Азаматтардың өтініштерін қабылдау, тіркеу, орындалуын бақылау, олар бойынша шешімдер қабылдау операцияларына сараптама жасаңыз; Сложный №3 21-қар-16 01:49:27
53 Құжаттарды тіркеу және келіп түскен құжаттарды орындауды ұйымдастыруға сараптама жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:51:01
54 БҚҚ етудің нормативтік-әдістемелік құжаттарына талдау жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:51:23
55 Істерді қалыптастыру жұмысына қатысты қойылатын негізгі талаптарға сараптама жасаңыз; Сложный №3 21-қар-16 01:51:46
56 Құжаттардың орындалуын бақылауды ұйымдастырудың негізгі принциптеріне талдау жасаңыз; Сложный №3 21-қар-16 01:52:26
57 «Құжаттардың құндылығын сараптау» түсінігін, маңызын, қажеттігін ашып көрсетіңіз. Сложный №3 21-қар-16 01:53:13
58 БҚҚ ету қызметіндегі құжаттардың орындалуын бақылау міндеттеріне сараптама жасаңыз; Сложный №3 21-қар-16 01:53:33
59 Істер номенклатурасын ресімдеу, келісу және бекіту тәртібіне талдау жасаңыз; Сложный №3 21-қар-16 01:53:52
60 Құжаттама бойынша халықаралық стандарттарға талдау жасаңыз.

 

 

 

Құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету саласындағы ақпараттық технологиялар

 


Сұрақ мәтiнi
Сұрақтың күрделiлiгi Сұрақтар блогы Күні
1 Ақпаратты беру құралдарына талдау жасау. Легкий №1 21-қар-16 00:17:41
2 Ақпаратты қорғау құралдарына сараптама жасау. Легкий №1 21-қар-16 00:18:00
3 Ақпараттық қоғам түсінігіне сипаттама беріңіз.  Легкий №1 21-қар-16 00:19:02
4 Ақпараттық технологияның негізгі түсініктеріне сараптама жасаңыз.  Легкий №1 21-қар-16 00:19:54
5 БҚҚ етудің құрылымына сараптама жасаңыз.    Легкий №1 21-қар-16 00:20:29
6  

Ақпаратпен жұмыс істеу тәсілдеріне сараптама жасаңыз.

 

Легкий №1 21-қар-16 00:21:21
7 Электрондық құжаттарды сақтаудың қағидаттарына сараптама жасаңыз.  Легкий №1 21-қар-16 00:22:05
8 Мемлекеттік ақпараттық ресурстар жүйесіне талдау жасау.  Легкий №1 21-қар-16 00:22:45
9 Курстың құрылымы, мақсаты мен міндеттерін ашып көрсетіңіз.  Легкий №1 21-қар-16 00:23:21
10 Жаһандық Internet желісінің даму тарихына талдау жасаңыз.  Легкий №1 21-қар-16 00:24:13
11 Ақпаратпен жұмыс істеу тәсілдерін ашып көрсетіңіз.  Легкий №1 21-қар-16 00:25:39
12 Ақпараттық мәдениет түсінігін ашып көрсетіңіз.  Легкий №1 21-қар-16 00:26:16
13 Басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету ортасын автоматтандыруға сараптама жасаңыз.  Легкий №1 21-қар-16 00:27:29
14 Құжаттаманың бірізділенген жүйесінің (УСД) түсінігін, мәнін ашып көрсетіңіз.  Легкий №1 21-қар-16 00:28:17
15 Жалпы ақпаратты жинау, сақтау мәселелерінің ұйым үшін маңызына талдау жасаңыз.  Легкий №1 21-қар-16 00:31:53
16 Ақпаратты электрондық түрде сақтаудың артықшылығына талдау жасаңыз.  Средний №2 21-қар-16 00:32:33
17 БҚҚ ету қызметін ұйымдастыру формаларына талдау жасау.   Средний №2 21-қар-16 00:33:11
18 Ұлттық ақпараттық ресурсқа сипаттама жасаңыз.  Средний №2 21-қар-16 00:34:01
19 Құжатты электронды формада сақтау проблемаларына сараптама жасау. Средний №2 21-қар-16 00:35:00
20 Желідегі іздеуді ұйымдастыру және іздеу жүйелерінің түрлеріне сараптама жасау.   Средний №2 21-қар-16 00:35:59
21 Басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету түсінігіне сипаттама беріңіз.    Средний №2 21-қар-16 00:36:56
22 Ақпараттық қоғамның қалыптасуының басты проблемаларына талдау жасаңыз. Средний №2 21-қар-16 00:37:36
23 Ақпараттарды сақтау үшін қолданылатын арнайы құралдар құрылымына сараптама жасаңыз.  Средний №2 21-қар-16 00:38:07
24 Ақпараттық ортадағы ғылыми білім және коммуникациялық құралдардың арақатынасына талдау жасаңыз.  Средний №2 21-қар-16 00:38:51
25 Ақпараттық ресурс және ақпараттық инфраструктураға сараптама жасаңыз.  Средний №2 21-қар-16 00:39:37
26 Дәстүрлі іс қағаздарын жүргізу құрылымына компьютерлік технологияны енгізудің болашағын ашып көрсетіңіз.    Средний №2 21-қар-16 00:40:47
27 Құжаттаманы басқаруды қамтамасыз етуде қазіргі таңдағы ақпараттық технологияларды қолдануды ұйымдастырудың мүмкіндігін ашып көрсетіңіз.   Средний №2 21-қар-16 00:41:37
28 «Электрондық кеңсе» жағдайындағы құжаттау процессінің ерекшелігіне сараптама жасау.  Средний №2 21-қар-16 00:42:08
29 Ұйымның ақпараттық ортасындағы маманның ролін ашып көрсетіңіз Средний №2 21-қар-16 00:42:55
30 Құжатайналымын басқарудың электрондық жүйесіне қойылатын негізгі талаптарға сипаттама жасаңыз.

 

Средний №2 21-қар-16 00:43:30
31 Электронды құжаттарды сақтаудың түрлі мүмкіндіктеріне сараптама жасаңыз.  Сложный №3 21-қар-16 00:44:38
32 ҚР мемлекеттік ұйымдарды ақпаратпен қамтамасыз ету нәтижесіне сараптама жасаңыз.  Сложный №3 21-қар-16 00:45:24
33 Интернет желісін халықаралық және ұлттық реттеу механизмдерінің этникалық және құқықтық аспектілеріне сараптама жасаңыз.   Сложный №3 21-қар-16 00:47:02
34 Басқаруды құжаттамамен қамтамасыз ету жұмыстарын автоматтандыру қажеттігін ашып көрсетіңіз. Сложный №3 21-қар-16 00:49:03
35 Ақпараттандыру саласындағы ҚР мемлекеттік саясатының негізгі бағыттары мен міңдеттеріне сараптама жасаңыз.  Сложный №3 21-қар-16 00:50:24
36 Әлемдік желілерде ақпараттық ресурстарды басқару тәжрибесіне сараптама жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 00:50:53
37 Ақпараттық қоғамның қалыптасуына ақпараттық сауаттылық, мәдениеттің тигізетін әсерін ашып көрсетіңіз.   Сложный №3 21-қар-16 00:51:35
38 Қазіргі кездегі ақпаратты қорғаудың әдіс-тәсілдері мен құралдарына талдау жасаңыз.  Сложный №3 21-қар-16 00:52:10
39 Электрондық мұрағатты құру мәселелеріне сараптама жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 00:52:41
40 Ақпараттық процессте алар орнына қарай ақпараттық қордың жіктелуіне сараптама жасаңыз.   Сложный №3 21-қар-16 00:53:24

Сұрақ мәтiнi
Сұрақтың күрделiлiгi Сұрақтар блогы Күні
41 Бірыңғай ақпараттық алаңды қалыптастыру мәселелерін ашып көрсетіңіз.  Сложный №3 21-қар-16 00:54:04
42 Жергілікті және жаһандық компьютерлік желілердің құрылымдық принциптеріне сараптама жасаңыз.  Сложный №3 21-қар-16 00:54:34
43 Қазіргі кездегі БҚҚ етудегі ақпараттық технологияны қолданудың негізгі проблемаларына талдау жасаңыз.  Сложный №3 21-қар-16 00:55:08
44 Ұйымдардың ақпараттық қызметінің міңдеттері және мақсаттарын ашып көрсетіңіз.  Сложный №3 21-қар-16 00:55:57
45 Мәліметтер қорын басқару жүйесінің (СУБД) функциясы және қызметіне талдау жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 00:56:33
46 Қоғамның ақпараттық саласын реттеудің шетелдік тәжірибесіне сараптама жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 00:57:25
47 Жергілікті және жаһандық компьютерлік желілердің сыныпталуына сараптама жасаңыз.  Сложный №3 21-қар-16 00:58:01
48 Ақпараттарды жинақтау мен сақтау қажеттіліктерін ашып көрсетіңіз.   Сложный №3 21-қар-16 00:58:36
49 Әлеуметтік, ғылым, өндіріс салаларындағы басқарудың жаңа әдістеріне талдау жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 00:59:05
50 Ақпараттық қоғамның қалыптасу моделіне сараптама жасаңыз.  Сложный №3 21-қар-16 00:59:53
51 БҚҚ етуде ақпараттық технологияны пайдаланудың артықшылығын ашып көрсетіңіз.  Сложный №3 21-қар-16 01:00:23
52 Басқару процессінде ақпаратты компьютерлік өңдеудің ерекшелігіне сипаттама жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:00:57
53 БҚҚ ету саласындағы қазіргі таңдағы ақпараттық технологияларды қолдануды ұйымдастыру жолдарына сараптама жасаңыз.   Сложный №3 21-қар-16 01:05:04
54  Қазақстанда бірыңғай ақпараттық электрондық құжатайналымы жүйесін енгізудің нәтижесіне талдау жасаңыз.     Сложный №3 21-қар-16 01:05:44
55 Электрондық құжаттарды сақтаудың жалпы қағидатына мінездеме беріңіз. Сложный №3 21-қар-16 01:06:36
56 Қазіргі БҚҚ етудегі ақпараттық технологияны қолданудағы негізгі проблемаларына талдау жасаңыз.  Сложный №3 21-қар-16 01:07:27
57 Компьютерге қауіпті вирустардың сыныпталу ерекшелігі және олармен күрес түрлеріне сараптама жасаңыз.  Сложный №3 21-қар-16 01:08:18
58 Құжаттар қозғалысы процессіне компьютерлік технологияны пайдаланудың маңызын ашып көрсетіңіз. Сложный №3 21-қар-16 01:09:21
59 Ұйымның ақпараттық инфраструктурасына сараптама жасаңыз. Сложный №3 21-қар-16 01:09:53
60 Ақпараттық технологияның түсінік мазмұны мен ұғымын, сапалық мазмұны мен компоненттік құрылымын ашып көрсетіңіз.    Сложный №3 21-қар-16 01:10:36
1 2

 

You May Also Like

Математика пәнінен презентация

Тұқым қуалаушылықтын молекулалық негіздері

                 Жоспары Нуклеин қышқылдары: ДНҚ РНҚ-ның химиялық құрамы және құрылысы синтезі. 2.ДНҚ…

Баланың жас ерекшеліктері туралы ұғым

Анықтамасы: Белгілі бір шақтық кезеңге тән анатомиялық-физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерді әдетте жас…

Ұрпақтар ұмытпайтын Ұлы Жеңіс!

«Ұрпақтар ұмытпайтын Ұлы Жеңіс!» Жеңіс! Қандай құдіретті сөз еді бұл! Осы бір…