Түзету компанеттерінің жалпы элементтері

Компоненттерден тұрады:стратегиялық менеджмент,қызментшілерді басқару (қызметші немесе кадырлық менеджмент),технологиялық процестер мен операцияларды басқару,қаржыны басқару (қаржылық менеджмент),материалдық – технологиялық жабдықты басқару,өнімді өткізуді басқаруда,жылжымайтын мүлікті басқару,жаңартпашылық менеджмент (дамуды басқару),өнім сапасын немесе қызмет көрсетуді басқару.

 • Стратегиялық менеджмент – ,басты стратегиялық шарттарды құру және жету.Маөсаткерлікті таңдау,оқиғалық анализ, стратегиялық маркетиг,қызметті стратегиялық жоспарлау,ұйымдық құрылымдарды құру және тұзету,стратегияларды жузеге асыруды басқару стратегиялық менеджментке жатады.
 • Қызметшілерді басқару –маңызды менеджмент құршысы.Ұйымның барлық мақсаттары адамдар арқылы жүзеге асады.
 • Технологиялық процестерді басқаруда машина ,аппаратура,механизмдер,сондай-ақ компьютерлер және басқа арнайы құрылғылардың көмегімен адамдар арқылы жүзеге асады.
 • Қаржыны басқаруда кәсіпорынның өндірісті –шаруашылық қызметі қаржыны таратуды тиімділікпен қамтамасыз ету реттеледі.
 • Материалдық-техникалық жабдықтыбасқару шикізатты материалдарды,құрал-саймандарды қажетті өнімдермен жабдықтауды қамтамасыз етеді.
 • Қткізуді басқару сыртқы ортаның маниторингісін өосатын маркетингтік қызмет арқылы жүзеге асады.
 • Жылжымайтын иүлікті басқаруда эксплуатация,сату,сатып алу,айырбас,жал және жылжымайтынмүлікпен байланысты басқа да қолданыстар сипатталады.
 • Жаңартпашылық менеджменті даму ды басқару,өзгермелі жағдайдағы ұйымның тиімділігін жоғарылату мен сақтау үшін қажет.Жаңа өзгерістер жоспарланады,ұйымдастырылады.ынталандырады және бақыланады.
 • Сапаны басқару нарықтық басеке жағдайындағы фирманың бәсекеге тұрақтылығын қолдау үшін міндетті болып табылады.

Басқару – белгілі бір бағыттағы іс-қимылды өзгерту мақсатында ақпарат арқылы бір жүенің келесі жүйеге  ықпал жасауы.

Менеджмент пәні ұйымның мақсаттарына жету мақсатындағы еңбектік, материалдық,қаржылық,ақпараттық ресурстармен басқаруды игереді.

Менеджмент дегеніміз – бұл өндірістің тиімділігін жоғарылату мен пайдалану молайту мақсатында  қолданылатын принціптер, әдістер және өндірісті басқару амалдарының жиынтығы.

Менеджменттің міндеті тиімді өндірістік күшке ұйымдастыру үшін адамдарға бағыт беру:

 • Өндірістің автоматтандырылуын және жұмысшылардың жоғары маманды болуын қамтамасыз ету;
 • Қызметшілер жұмысын неғұрлым жоғарғы еңбекақымен ынталандыру және еңбекке жағдай жасау;
 • Фирма қызметінің тиімділігін бақылау, бөлімшелер жұмысын біріктіру.
 • Жаңа нарықты игеру мен үнемі іздеу;
 • Нақты мақсаттарды анықтау;
 • Мақсаттардың басымдылығын, олардық кезектілігін,шешімдердің дәйектәләгән анықтау;
 • Фирманың дамуы стратегиясының шаруашылық міндеті мен оларды шешу жолдарын өндіру.

Нарық жағдайында басқару былайша құрылған:

 • Нарықтың сұранысы мен тұтынуына байланысты фирманың бейімділігінде;
 • Өндіріс тиімділігін жоғарылатуға үнемі талпылануында;
 • Шаруашылық өздігінде, соңғы нәтижесіне жауапты болатын адам ның шешім қабылдау бостандығында;

Тізімдермен жұмыс

Microsoft Windows SharePoint Services торабын жасаған кезіңізде Сіз үшін бірнеше тізім түрлері жасалады. Осы әдепкі тізімдердің қатарында талқылау тақтасынан бастап күнтізбе тізіміне дейін бар.

Осы тізімдерді теңшеп, Сіз оларға элементтер қосуыңыз мүмкін, әлдеқашан қатынаулы болған тізім үлгілерінен қосымша тізімдерді жасауыңыз мүмкін, және ішінде Сіз қалаған параметрлер мен бағандар ғана бар болған өзгертпелі тізімдерді жасауыңыз мүмкін.

Тізімді бірнеше әдіс арқылы көруге болады. Мәселен, бір бетте барлық тапсырмаларды көрсететін көріністі жасауыңыз мүмкін, ал басқа бетте аяқталу мерзімі бүгін болған тапсымаларды ғана көрсететін көріністі жасауыңыз мүмкін. Сондай-ақ, тізім элементтерін ұйымдастыру үшін қалталарды пайдалануға болады. Мәселен, өзіндік бетте күнтізбеден тек қана ағымдық оқиғаларды көруге болады, ал басқа бетте қабырға күнтізбесіне ұқсайтын күнтізбе жасауыңыз мүмкін.

Сізде Windows SharePoint Services 3.0 торабындағы тізімде пайдаланғыңыз келетін электрондық кесте деректері бар ма? Электрондық кестені импорттау арқылы ішінде бағандар мен деректер бар болған жаңа тізім жасауыңыз мүмкін.

Егер компьютеріңізде Microsoft Office Access 2007 сияқты Windows SharePoint Services 3.0 бағдарламасымен сыйысымды дерекқор бағдарламасы орнатылған болса және шолғыш ActiveX басқару элементтерін қолдайтын болса, тізімдегі деректерді сұраулар, қосылымдар және есептер сияқты құралдармен біріктіруге болады.

Сондай-aқ, тізімдерді торабыңыздағы беттерде Веб-бөлік ішінде көрсетуге болады. Веб-бөліктер Веб торапты құрайтын бөліктер болып табылады және олар арқылы тізім элементтерін тікелей Веб-бөлік бетіне қосуға болады. Сондай-ақ, тізімді тікелей ашып, онымен жұмыс істеуге болады. Мәселен, жаңа өзіндік беттің Веб-бөлігінде Құлақтандырулар деп аталатын әдепкі тізім пайда болады, бірақ оны тізім тақырыбын нұқу арқылы ашып, онымен өзінің бетінде жұмыс істеуге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімдермен жұмыс істеу жолдары

Төменде тізімдермен жұмыс істеп, оларды тобыңызға арналған ақпаратты реттеу үшін пайдаланудың кейбір жолдары көрсетілген:

Нұсқаларды және егжей-тегжейлі журналды қадағалау    Тізім элементтерінің нұсқаларын қадағалауға болады, сондықтан қайсы элементтердің өзгергенін және тізім элементтерін кім өзгерткенін көруге болады. Егер элементтің жаңарақ нұсқасына қате енгізілген болса, оның бұрынғы нұсқасын қалпына келтіруге болады. Ұйымыңыз тізімді өзгерген сайын қадағалауы қажет болған жағдайларда тізім журналын қадағалау әсіресе маңызды.

Мәтіндермен жұмыс істеу компонеттерін қолданып бағдарламалар құру

– басқа сөзбен айтқанда динамикалық құрылымы, процесінде әр түрлі болуы мүмкін мөлшері, оның белгілі бір түріне массив деректер, бағдарламасын орындау. Тізімдер кеңінен ақпарат пайдаланылады технологиялар. Атап айтқанда, компьютерлік графика саласында имиджін сипаттау примитивы. Мысалы, геометриялық моделі болуы мүмкін биіктерге, сызықтар немесе кез келген күрделі басқа да нысандар тізімі ұсынылған.

Бұл бағдарлама редакторы суреттер, сіз негізделген сызбаларды жасауға мүмкіндік береді Мұндай сызықтар, тіктөртбұрыш және қисық ретінде графикалық примитивов кейбір Безье және бөлу және жою объектілерін бөлшектер мен объектілерін түсін өзгерту. Барлық графикалық бейнесі жолымен көрсетіледі. Бағдарламаға барлық мүмкін объектілердің бойынша операциялар – тізімдер операциялар визуалды ұсыну, онда олармен жұмыс істеу үшін бірнеше сынып көмегімен жүзеге асырылады.

Ресей

ЗЕРТТЕУЛЕР БӨЛІМ

мәселенің 1.1 есеп

NBSP;

тізімдерімен жұмыс істеу жүзеге асыру бірнеше сыныптарын жасау және геометриялық фигуралар салу мәселесіне осы кластарды қолдануды осылайша көрсететін оларды орындау.

1.2Sposoby іске асыру

тапсырма дестесін орындау үшін пайдаланылады (ол Соңғы қосылған түскен тәртіппен түріне тізімі бірінші элементті оқу) және стек динамикалық құрылымын кері – кезек (FIFO). Бағдарлама әдістерін пайдаланады шешу жолдарын жеңілдету үшін объектілі-бағдарлы программалау міндеттері: (әр түрлі типті элементтер тізіміне жазу үшін) сынып үлгілері мұрагерлік (коды мөлшерін азайту үшін), виртуалды функциялары , Дерексіз класс (дұрыс әр түрлі кластардың әдістерін басым күшке үшін) (Негізгі функциялар жалпы сипаттамасын алу үшін).

жаңа өзіндік беттің Веб-бөлігінде Құлақтандырулар деп аталатын әдепкі тізім пайда болады, бірақ оны тізім тақырыбын нұқу арқылы ашып, онымен өзінің бетінде жұмыс істеуге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімдермен жұмыс істеу жолдары

Төменде тізімдермен жұмыс істеп, оларды тобыңызға арналған ақпаратты реттеу үшін пайдаланудың кейбір жолдары көрсетілген:

Нұсқаларды және егжей-тегжейлі журналды қадағалау    Тізім элементтерінің нұсқаларын қадағалауға болады, сондықтан қайсы элементтердің өзгергенін және тізім элементтерін кім өзгерткенін көруге болады. Егер элементтің жаңарақ нұсқасына қате енгізілген болса, оның бұрынғы нұсқасын қалпына келтіруге болады. Ұйымыңыз тізімді өзгерген сайын қадағалауы қажет болған жағдайларда тізім журналын қадағалау әсіресе маңызды.

Басқару компоненттері

Microsoft Windows SharePoint Services торабын жасаған кезіңізде Сіз үшін бірнеше тізім түрлері жасалады. Осы әдепкі тізімдердің қатарында талқылау тақтасынан бастап күнтізбе тізіміне дейін бар.

Осы тізімдерді теңшеп, Сіз оларға элементтер қосуыңыз мүмкін, әлдеқашан қатынаулы болған тізім үлгілерінен қосымша тізімдерді жасауыңыз мүмкін, және ішінде Сіз қалаған параметрлер мен бағандар ғана бар болған өзгертпелі тізімдерді жасауыңыз мүмкін.

Тізімді бірнеше әдіс арқылы көруге болады. Мәселен, бір бетте барлық тапсырмаларды көрсететін көріністі жасауыңыз мүмкін, ал басқа бетте аяқталу мерзімі бүгін болған тапсымаларды ғана көрсететін көріністі жасауыңыз мүмкін. Сондай-ақ, тізім элементтерін ұйымдастыру үшін қалталарды пайдалануға болады. Мәселен, өзіндік бетте күнтізбеден тек қана ағымдық оқиғаларды көруге болады, ал басқа бетте қабырға күнтізбесіне ұқсайтын күнтізбе жасауыңыз мүмкін.

Сізде Windows SharePoint Services 3.0 торабындағы тізімде пайдаланғыңыз келетін электрондық кесте деректері бар ма? Электрондық кестені импорттау арқылы ішінде бағандар мен деректер бар болған жаңа тізім жасауыңыз мүмкін.

Егер компьютеріңізде Microsoft Office Access 2007 сияқты Windows SharePoint Services 3.0 бағдарламасымен сыйысымды дерекқор бағдарламасы орнатылған болса және шолғыш ActiveX басқару элементтерін қолдайтын болса, тізімдегі деректерді сұраулар, қосылымдар және есептер сияқты құралдармен біріктіруге болады.

Сондай-aқ, тізімдерді торабыңыздағы беттерде Веб-бөлік ішінде көрсетуге болады. Веб-бөліктер Веб торапты құрайтын бөліктер болып табылады және олар арқылы тізім элементтерін тікелей Веб-бөлік бетіне қосуға болады. Сондай-ақ, тізімді тікелей ашып, онымен жұмыс істеуге болады. Мәселен, жаңа өзіндік беттің Веб-бөлігінде Құлақтандырулар деп аталатын әдепкі тізім пайда болады, бірақ оны тізім тақырыбын нұқу арқылы ашып, онымен өзінің бетінде жұмыс істеуге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімдермен жұмыс істеу жолдары

Төменде тізімдермен жұмыс істеп, оларды тобыңызға арналған ақпаратты реттеу үшін пайдаланудың кейбір жолдары көрсетілген:Нұсқаларды және егжей-тегжейлі журналды қадағалау    Тізім элементтерінің нұсқаларын қадағалауға болады, сондықтан қайсы элементтердің өзгергенін және тізім элементтерін кім өзгерткенін көруге болады. Егер элементтің жаңарақ нұсқасына қате енгізілген болса, оның бұрынғы нұсқасын қалпына келтіруге болады. Ұйымыңыз тізімді өзгерген сайын қадағалауы қажет болған жағдайларда тізім журналын қадағалау әсіресе маңызды.

Батырмалармен жұмыс

Дербес компьютерлердің түрлері көп болғанымен, барлық жинаққа бірдей Қондырғылар (устройствалар) кіреді. Компьютердің барлық негізгі қондырғыларды енгізетін және ақпаратты енгізіп-шығарудың барлық басты қондырғыларына қосылған орталық бөлігі Жүйелік блок деп аталады. Жүйелік блоктың алдыңғы жағында екі басты батырмалар (кнопка) орналасқан: Rower және Reset. Rower – бұл батырманың көмегімен компьютерді қосуға және жұмыс аяқталғанда өшіруге болады. Reset – бұл батырма компьютер берілген командаларды орындамағанда, жұмысында қате кеткенде компьютерді қайтадан қайта қосуға арналған. Ескі компьютерлерде (286,386,486 процессорлы) Turbo кнопкасы бар, бұл кнопканы басу компьютердің жұмысын жеделдетуге немесе бәсеңдетуге мүмкіндік береді. Қазіргі Pentium Pentium 4 процессорлы компьютерлерде ол жоқ. Дисковод – ақпаратты алмастыратын тасымалдаушылармен жұмыс істейтін қондырғылар. Жылжымалы (ЛОТКОМ) – бұл СД-ROM немесе DVD дисковод, ол компакт дискілермен жұмыс істеуге арналған. Компьютердің артқы жағында ішкі қондырғыларды қосуға арналған ұялар мен разьемдар орналасқан. Монитор – бұл компьютер экраны. Принтер – компьютерде терілге ақпаратты басып шығарады. Бүріккіш және лазерлік болып бөлінеді. Сканер – бейнені цифрлық, компьютерлік түрге ауыстыруға мүмкіндік береді. Сканер мәтінді анықтап тануға, яғни кітаптан сканерленген бейнені сурет форматынан мәтін форматына ауыстыруға мүмкіндік береді. Перне тақта – ақпаратты еггізу мен басқару қондырғысы. Қазіргі пернелер бір корпусқа біріктірілген пернелерден тұрады. Барлық пернелер: әріптік-сандық және функционалдық болып бөлінеді. Әріптік-сандық пернелер ақпаратты енгізуге арналған. Әр пернені басу арқылы экранға сан немес әріп шығаруға болады. Әріптік пернелер орыс, қазақ, ағылшын режимінде жұмыс істейді. Функционалдық пернелер компьютерге қандай да бір операцияны орындауға жіберу үшін арналған.

F1 – дәстүрлі «көмек» пернесі, бұл батырманыбасқанда экранға бағдарламалар туралы қысқа анықтамалық шығады. Enter – енгізу, таңдалған команданы орындауға мүмкіндік береді, теру режимінде келесі абзацқа көшу. Esc – Отмена, операцияны орындауды қысқарту; Caps Lock – бас әріппен теру режимін қосу; Srift – мәтіндік режимде бірмезгілде әріппен бірге осы пернені басқанда бас әріп береді. Rage Up – суретті жоғары «парақтау»; Rage Down – бейнені төмен «парақтау»; <Baskspace> – меңзердің сол жағындағы символды немесе мәтінді өшіруге арналған; Delete – өшіру; Ins Insert – қою (Вставить) қою мен құрудың пернесі; Маус – мәтінді енгізуден басқа барлық операцияларды орындауға мүмкіндік береді.

Меңзер мен маус батырмалары – Windows екі негізгі басқару элементтері. Қандай да бір бағдарламаны, терезені ашу үшін және т.т. маус меңзерімен Windows интерфейсының элементінкөрсетіп, маустың сол жақтың батырмасын басамыз. Сол жақ батырма көмегімен орындалатын командаларды бересіздер, бағдарламаны қосасыздар (запускать), терезелерді ашып-жабасыздар және т.т. Сондай-ақ – белгілеу (выделение) бар, басып тұрып, жібермей, маус меңзерімен мәтінді…(«сүйретіп» (провести), керектісін қамтып, бірнеше жолдарды, файлдарды, басқа да обьектілерді қамти-тартамыз, сонда із сияқты тартылады. Бұл белгіленген обьектілерді өшіруге, атын қайта өзгертуге, көшіруге болады және т.т. Маус обьектілерді тасымалдай (перетаскивать) алады. Маустың оң жақ батырмасы Контекстік менюді шақырады. Жұмыс үстеліндегі обьектіге көрсетіп, оң жақ батырманы басамыз. Меңзердің оң жағында барлық операциялар келтірілген меню ашылады, көшіруге, атын өзгертуге (переименование), көшіруге…болады. Бұл Менюдың керекті обьектілерін таңдап алған соң, енді мыштың сол жақ кнопкасымен басамыз.

Виртуалды жұмыс үстелі – белгілер түрінде көрсетілген керекті бағдарламалар мен аспаптардан жинақталған. Белгі – файлды ғана емес, папканы да көрсетеді. Терезе – Windows негізгі элементтернің бірі. Терезелерде барлық бағдарламалар жіберіледі, терезелер түрінде папкалар ашылады. Крестик – папканы жабу. Төртбұрыш – терезені толық экранға өрістету (развертывание), немесе оны кәдімгі мөлшерге жылжытып қою. Значок с черточкой – терезені кез-келген уақытта экраннан алып тастау үшін тағайындалған. Жабылмайды, жұмыс үстелінің төмен жағына түседі. Жебелер: «Вверх» батырмасы – жоғарғы деңгейдегі папкаға апарады. «Назад», «Вперед» алдыңғы папкаға қайта оралтады. Контекстное меню – маустың оң жақ батырмасымен керекті обьектіге апарып, басамыз. Атқарылатын шараны таңдап, оның аты жазылған жолды маустың сол жақ батырмасымен басамыз,сонда обьектімен істеуге болатын шаралар тізімі шығады: «Вырезать», «Копировать», «Вставить», «Свойства», «Создать ярлык», «Удалить», «Преименовать», «Копировать», «Упорядочить значки». «Поиск» – компьютердегі керекті файлдарды олардың аттары, мазмұны, құрылған күні сияқты элементтер бойынша және басқа да белгілер бойынша іздеуге мүмкіндік беретін меню.

«Мой компьютер» – ең басты белгі, қатты диск пен Windows басқару панелінің мазмұнына қол жеткізуге мүмкіндік береді. «Мои документы» – пайдаланушылар құрайтын құжаттарды сақтауға арналған арнайы папка. «Сетевое сооружение» – желілік жүйедегі барлық компьютерлерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Жалауша. Ауыстырғыш

– басқа сөзбен айтқанда динамикалық құрылымы, процесінде әр түрлі болуы мүмкін мөлшері, оның белгілі бір түріне массив деректер, бағдарламасын орындау. Тізімдер кеңінен ақпарат пайдаланылады технологиялар. Атап айтқанда, компьютерлік графика саласында имиджін сипаттау примитивы. Мысалы, геометриялық моделі болуы мүмкін биіктерге, сызықтар немесе кез келген күрделі басқа да нысандар тізімі ұсынылған.

Бұл бағдарлама редакторы суреттер, сіз негізделген сызбаларды жасауға мүмкіндік береді Мұндай сызықтар, тіктөртбұрыш және қисық ретінде графикалық примитивов кейбір Безье және бөлу және жою объектілерін бөлшектер мен объектілерін түсін өзгерту. Барлық графикалық бейнесі жолымен көрсетіледі. Бағдарламаға барлық мүмкін объектілердің бойынша операциялар – тізімдер операциялар визуалды ұсыну, онда олармен жұмыс істеу үшін бірнеше сынып көмегімен жүзеге асырылады.

Ресей

ЗЕРТТЕУЛЕР БӨЛІМ

мәселенің 1.1 есеп

NBSP;

тізімдерімен жұмыс істеу жүзеге асыру бірнеше сыныптарын жасау және геометриялық фигуралар салу мәселесіне осы кластарды қолдануды осылайша көрсететін оларды орындау.

1.2Sposoby іске асыру

тапсырма дестесін орындау үшін пайдаланылады (ол Соңғы қосылған түскен тәртіппен түріне тізімі бірінші элементті оқу) және стек динамикалық құрылымын кері – кезек (FIFO). Бағдарлама әдістерін пайдаланады шешу жолдарын жеңілдету үшін объектілі-бағдарлы программалау міндеттері: (әр түрлі типті элементтер тізіміне жазу үшін) сынып үлгілері мұрагерлік (коды мөлшерін азайту үшін), виртуалды функциялары , Дерексіз класс (дұрыс әр түрлі кластардың әдістерін басым күшке үшін) (Негізгі функциялар жалпы сипаттамасын алу үшін).

жаңа өзіндік беттің Веб-бөлігінде Құлақтандырулар деп аталатын әдепкі тізім пайда болады, бірақ оны тізім тақырыбын нұқу арқылы ашып, онымен өзінің бетінде жұмыс істеуге болады.

Беттің жоғарғы жағы

Тізімдермен жұмыс істеу жолдары

Төменде тізімдермен жұмыс істеп, оларды тобыңызға арналған ақпаратты реттеу үшін пайдаланудың кейбір жолдары көрсетілген:

Нұсқаларды және егжей-тегжейлі журналды қадағалау    Тізім элементтерінің нұсқаларын қадағалауға болады, сондықтан қайсы элементтердің өзгергенін және тізім элементтерін кім өзгерткенін көруге болады. Егер элементтің жаңарақ нұсқасына қате енгізілген болса, оның бұрынғы нұсқасын қалпына келтіруге болады. Ұйымыңыз тізімді өзгерген сайын қадағалауы қажет болған жағдайларда тізім журналын қадағалау әсіресе маңызды.

You May Also Like

Қоршаған ортаның химиялық ластануы

ЖОСПАР 1.Кіріспе 2.Мақсаты 3.Қоршаған ортаның ластануынан пайда болатын патологиялық аурулар 4.Адам денсаулығына…

Нейрофиброматоз

1. Дертің Реклинхаузен деген бірінші түрі өте кең тараған. Науқастардың 90 пайыз…

Мен-болашақ маманмын

«Білім – біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал біліктілік – сол білімді іске асыра…

Ұзақ өмір сүрудің сырлары 

Ұзақ өмір сүрудің сырлары  № Қазақша Орысша Ағылшынша 1 Сәлем, Әйгерім! Мұнда…