Дипломдық жұмыстың өзектілігі: Деректер қорын басқару жүйесіне тән амалдарды саралау, олардың атқаратын қызметін анықтау. Дербес компьютердегі деректер қорын тиімді пайдалану.

Дипломдық жұмыстың мақсаты: колледжтің ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуге арналған деректер қорын құру.

Дипломдық жұмыстың міндеттері:

 • деректер қоры туралы мәліметтер іздеу;
 • мәліметтерді жинау және аударма жұмысымен айналысу;
 • ақпараттарды бір жүйеге жинақтап, деректер құрын құру.

Деректер қоры туралы жалпы түсінік

Деректер қоры деп- компьютер жадында сақтайтын, арнайы түрде ұйымдасқан, өзара байланысқан мәліметтер жиынтығын айтамыз.

    Деректер қоры-ақпараттық жүйелердің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ақпараттық жүйе өз алдына басқару функциясын орындау үшін әр алуан денгейдегі жұмыстарды ақпаратпен жабдықтаған объект туралы ақпаратты жинау, тасымалдау, қайта өңдеу бойынша қатынас жүйесін білдіреді.

Ақпараттық жүйелердің  мысалына: банктік жүйелер, кәсіпорындарда, автоматты түрде басқару жүйелері, авияция немесе темір жол билеттерін, мейрамхана номерлерін алдын ала белгілеу және тағы басқа жатады.

Пайдалану облысы бойынша келесі класстарды бөліп айтуға болады:

1)Ғылыми зерттеуге арналған;

2)Автоматталған жобаларға арналған;

3)Ұйымдастырушы басқарудағы ақпараттық жүйелер;

4)Технологиялық процессорды баспаға арналған.

Деректер қоры – мәліметтерді сақтауға арналған ұйымдасқан құрылым. Бұл деректер қорының құрлымына ақпаратпен қатар, оларды ұйымдастыруға, қолдануға арналған тәсілдер мен әдістер кіреді.

Деректер қоры деректер қорын басқару жүйесімен (ДҚБЖ) тығыз байланысты. Бұл программалық құрылымдар кешені жаңа қордың құрылымын құруға, оны деректермен толтыруға, мазмұнын редактрлеуге және ақпаратты визуалдандыруға арналған.

Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ) – дегеніміз деректер қорының жұмысын ұйымдастыруға арналған программалардың бүтін бір класы.

Ақпараттық жүйелердің қазіргі заманғы түрі – деректер банкі, яғни:

 • есептеу жүйелері;
 • деректер базасын басқару жүйелері (ДҚБЖ);
 • бір немесе бірнеше деректер базасы;
 • қолданбалы бағдарламалардың жинағы

Деректер қоры ақпараттың сақталуын қамтамасыз етеді және ол арқылы деректерді тез және оңай алуға болады.

Деректер қорын қарап шығу, оны сұрыптау, сұраныс құру арқылы түрлендіру, жаңарту жұмыстарын атқаратын және оның қолданбалы бағдарламалармен әрекеттестігін қамтамасыз етуге арналған бағдарламалар мен тілдік құралдарының жиыны.

Деректер қорының басқару жүйесі ақпарат пайдаланушының сұранысына сәйкес толық, нақты, жинақы болуы керек.

Қазіргі таңда Місrosoft Ассеss компоненті Місrosoft Office офистік ДҚБЖ құрлымдарының ішіндегі ең танымалыларының бірі болып табылады.

Себебі, МS Ассеss-ке мәліметтерді енгізу үшін құралдардың өте кең диапазоны, анализдеу және берілгендерді ұсыну тән. Бұл құралдар тек қана қарапайым және ыңғайлы ғана болып табылмайды, сонымен қатар олар құрлымдарды өте үлкен жылдамдықта өңдеуді қамтамасыз ететін жоғары өнімді болып табылады.

МS Ассеss – реляциялық мәліметтер қорын басқару жүйесі. Қарапайым екі өлшемді кесте реляциялық (геlation – ағылшын тілінде қатынас ұғымы) мәліметтер қоры болып табылады. Мәліметтер қорын басқару жүйесі мәліметтер қорын құру, мәліметтерді өңдеу, қандай да бір шарт бойынша қордан мәліметтерді таңдау, қор негізінде әр түрлі формалардың есеп беруін (отчет) құруды жүзеге асырады.

   Ассеss-тің көмегімен келесі әрекеттерді орындауға болады:

 • мәліметтерді ұйымдастыру;
 • мәліметтерді еңгізіп, оларды іздеу;
 • белгілі бір критерийлерге байланысты мәліметтерді шығару;
 • форма және есеп құру;
 • графиктер және диаграмма құру.

   Ассеss -тің негізгі объектілері:

 • кестелер
 • сұраныстар
 • формалар
 • макростар
 • модульдер
 • есептер (отчеты)

Ассеss-тің негізгі ерекшеліктері:

 • форма және есептерде модульдерді жою арқылы форма мен есепті жеңілдету, бұл   бірнеше   форма   және   есептердін   ашылуын женілдетеді;
 • барлық жазбаларды біркелкі өңдеп, серверге сұранысты жіберу мүмкіндігі;
 • Асtive X элементінің өндіруді көбейту;
 • НТМІ форматындағы файлдар      тізімдерімен      немесе кестелермен импорт немесе байланыс орнату;
 • гиперссылканы қолдану;
 • репликамен жұмыс жасау;
 • интернетте жұмыс жасау.

     Microsoft Access бағдарламасы олкез-келген фирма, мекеме, шағын кәсіпкерлік шаруа-шылықтар бір-бірі турла мағлұмат алу үшін, немесе келісу үшін, арнайы қағаздар толты-рып, құжаттар дайындап, қағаздардың санын көбейтіп әуре болмайды.

Мұның бәрін осы бағдарлама жасайды. Бұл бағдарламада кесте түрінде, сызба түрінде, кез-келген фирманың толық мағлұматтары болады. Оны алып қарап, онымен тікелей жұмыс жасай беруге болады.

      Microsoft Access бағдарламасы жоғарғы оқу орындарындағы оқушылар үшін кеңінен пайдалану да бірнеше ұтымды жақтары бар. Оқу процесінде білімін жетілдіру, ақпарат құралдарын енгізу, есте сақтау операциялары бойынша барлық мағлұматтарды енгізіп отыру, есептеу, сараптау, т. б. жүйелер үшін тиімді. Microsoft Access бағдарламасы көбінесе, баспа қызметерінде, жоба жасау, типографиялық және топографиялық, жалпы инженерлік саланың бәрінде де қызмет етеді.

You May Also Like

Ұлғаймалы ұдайы өндірістің типі мен көрсеткіштері

Ұлғаймалы ұдайы өндірістің типі мен көрсеткіштері. Экономиканың кез келген түрінде ұлғаймалы ұдайы…

Қара шоколадтың пайдасы

Қара шоколадтың пайдасы. Бір плитка шоколадтың адам денсаулығына тигізер қандай пайдасы бар?…

Еңбек гигиенасы және өндірістік санитария, дәріс

Дәрістің сұрақтары: 1.Өндірістік қауіпсіздігі еңбек санитариясы және гигиенасы. Қолайлы микроклиматты орнату бойынша…

Түйесу кен орны. Жалпы экологиялық мәселелері

«Түйесу кен орны. Жалпы экологиялық мәселелері» Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысының тұрғын елдерін…