Қолданбалы механика пәнінен емтихан сұрақтары 

 1. Материалдар кедергісі ғылымының негізгі ұғымдары.
 2. Материалдар кедергісі. Созылу-сығылу.
 3. Материалдар пәнінде қолданылған негізгі жорамалдар.
 4. Сыртқы күштер.
 5. Қию әдісі. Кернеу.
 6. Бойлық күш. Кернеу. Эпюралары.
 7. Деформация мен орын ауыстыру.
 8. Созу диаграммалары.
 9. Мүмкіндік курнеу. Беріктік қоры коэффициенті
 10. Созылған (сығылған) стерженьдерді бepiктіккe есептеу түpлеpi.
 11. Сырқы және ішкі күштердің жұмысы. Созу (сығу) деформациясының потенциялық энергиясы.
 12. Ығысу. Ішкі күштер.
 13. Таза ығысу.
 14. Бұраушы моменті.
 15. Бұралу. Кернеу мен деформация.
 16. Бұралған біліктерді беріктік пен қатаңдыққа есептеу.
 17. Қималардың геометриялық сипттамалары.
 18. Жазық иілу. Негізгі түсініктер.
 19. Жазық иілу. Жанама күш пен ию моменттері.
 20. Жазық иілу. Таралған күштің қарқындылығы, жанама күш, ию моменті араларындығы дифференциалдық байланыс.
 21. Жазық иілу. Жанама күш пен моментінің эпюрлерін тұрғызу.
 22. Жазық иілу. Tiк кернеуді анықтау.
 23. Жазық иілу. Tік кернеу бойынша бepiктікке есептеу шарты.
 24. Орнықтылық.
 25. Аумалы күш. Эйлер формуласы.
 26. ММТ-ның даму тарихы. ММТ-ның негізгі мақсаты.
 27. Механизмді құрылымдық талдау. Кинематика-лық жұп.
 28. Механизмді құрылымдық талдау. Байланыстар берілуі.
 29. Механизмді құрылымдық талдау. Кинематикалық жұптар классификациясы.
 30. Механизмді құрылымдық талдау. Кинематикалық жұп белгілеу бейнесі.
 31. Кинематика-лық тізбек жалпы көрінісінің құрылымдық формуласы.
 32. Механизмді құрылымдық талдау. Еркіндік дәреже саны.
 33. Жалпы көріністегі кинематикалық тізбектің құрылымдық формуласы
 34. Жазық механизмдердің құры-лымдық формуласы. Чебышев формуласы.
 35. Ассур тобы бойынша механизмдердің классифика-циясы.
 • Масштаб коэффициенті. Топтар буындарының орнын және нүктелерінің траекториясын тұрғызу.
 • Механикалық беріліс. Цилиндрлі тісті беріліс. Бері-ліс қатынастары.
 1. Подшипниктер. Жалпы түсінік.
 2. Муфталар. Бөлшектерді пісіріп қосу .
You May Also Like

Кәсіпорынның қаржылық жағдайының теориялық негіздері

Кәсіпорынның қаржылық жағдайының теориялық негіздері 1.Кәсіпорынның қаржылық жағдайының теориялық негіздері 2.Кәсіпорынның қаржылық…

Дүниеге көзқарас туралы ақпарат

Кіріспе Философияны зерттеуге кіріскен уақыттан бастап, көп адамдарда бұл пән туралы өзіндік…

Электр энергикасы пәнінен зертханалық жұмыстар есебі

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ПӘНІНЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЕСЕБІ Электр техникалық зертханалармен жұмыс жасау кезіндегі…

Тұтыну несиесі түсінігі және оның түрлері

Тұтыну несиесі – бұл жеке тұлғаларға тұтыну тауарларын сатып алу үшін және…