Жоспары:

Кіріспе

Негізгі бөлім

Сканер технологиясымен жұмыс.

FineReader программасының жұмыс істеу әрекеті

FineReader программасының терезесі

Құжатты өңдеу процесстерінің қадамдары

Сканер– бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізу үшін қолданылады. Бұл жерде әр түрлі кескіндердің “сандық” (электрондық) көшірмесін алуға болады. Электрондық көшірмені алу процессі, қағаз құжатының кескінін суретке түсіруін есімізге түсіреді. Барлық жүргізілетін операциялар FineReader программасының көмегімен іске асырылады.

FineReader программасының жұмыс істеу әрекеті келесі қадамдардан тұрады :

Кез келген мәтінді сканирлеуге болады, осыдан кейін мәтін суреті “кәдімгі электрондық мәтінге” айналады. Пайдаланушыға тек қана сканирленген мәтінді дискіге  сақтау және буферге жіберу арқылы, кез келген мәтіндік редакторге көшіруге болады.

FineReader программасының көмегімен көптеген құжат пакеттерін  өңдеуге болады. Сапасыз жазылған мәтіндерді немесе күрделі шрифтерді тануға болады. Оның мүмкіндіктері танылған мәтіндерді MS Excel,  MS Word мәтіндік редакторінде сақтап, олардың орфографиясын тексеріп, сақтауға болады. Бұл программа сканрилеумен және тануда бір операция бойынша біріктіруге мүмкіндік береді.

Scan&Read панелінің батырмалары қағаз құжаттарын электрондық түрге ауыстыру барысында қолданылады. Бірінші батырма тану (сканирлеу) операцияны жалпыға бірдей операция түрінде орындайды.

Қалған батырмалар сканирлеуді бөлек этаптарға бөлінген ашылған меню командаларының көмегімен бөліктеп орындайды.

Тану (распознавание) панелі шрифтің түрін және құжаттың тілін көрсетуге мүмкіндік береді. Құжаттың тілін көрсету оның сапасы төмен болған жағдайда қолданылады.

Құрал – саймандар панелін кескіннің негізгі түрімен жұмыс жасағанда қолданылады. Ол құжаттың сегментациясын басқару кезінде қолданылады. Осы панелдің басқару элементінің көмегімен қорытынды құжаттың фрагменттерінің орналасу реті көрсетіледі.

Форматтау панель элементтері ұсынылған дайын мәтінге өзгеріс енгізуге немесе оны пішімдеу кезінде қолданылады.

Құжатты өңдеу процесстері келесі қадамдардан тұрады:

  • Құжатты сканирлеу
  • Құжатты сегментациялау
  • Құжатты тану (распознавание)
  • Редактирлеу және қорытындыны тексеру
  • Құжатты сақтау

You May Also Like

Балабақшада жаңа технологияларды қолдану әдістері

«Балабақшада жаңа технологияларды қолдану әдістері» Әдістемелік құралдабалабақшадағы жаңа технологиялар сипаттамасы және тиімділігі…

Отбасылық өмірге жастардың даярлығы

Қоғамдық жаңғыру кезеңінде, Қазақстандағы әлеуметтік, саяси, экономикалық қатынастардың сипатының өзгеруі өз кезегінде…

Айырғыш қондырғыларын автоматтандыру

«АЙЫРҒЫШ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН АВТОМАТТАНДЫРУ» Автоматтандырылған мұнай өндіретін кәсіпорынның типтік технологиялық схемасында көрсетілгендей, газ-су-мұнай…

Кәді, ірімшік және кеспеден жасалған пісірме

Қажетті өнімдер: – 1-2 кәді (1 000 г); – 1 болгар бұрышы,…