1. MS Access. Кестелік түрдегі деректер жазбалары нені еске салады:
 2. Сұраныстың қарапайым жолдық түрін.

2.+Деректер қорының қарапайым кестелік түрдегі сұраныс пен кестесін.

 1. Деректер қорын.
 2. Деректер жиынын.
 3. Деректер қорынан ақпаратты графикалық түрде алуды.

 

 1. MS Access. «Өріс өлшемі» қасиеті бойынша … болады:

1.+Мәтіндік өрістің көлемін ұлғайтуға және азайтуға.

 1. Мәтіндік өрісті жоюға.
 2. Мәтіндік өрістің көшірмесін алуға.
 3. Мәтіндік өрісті сақтауға.
 4. Мәтіндік өріс қосуға.

 

 1. MS Access. Деректердің «Санауыш» типі … арналған.

1.+Жаңа жазбалардың нөмірiн автоматты түрде кездейсоқ немесе тiзбектелген сандар ретiнде қою үшiн.

 1. Сәйкес мәндердi енгiзу үшiн.
 2. Мәтiндiк ақпаратты сақтау үшiн.
 3. Математикалық есептеулерде қолданылуға болатын сандық деректердi сақтау үшiн.
 4. Гиперсiлтеменi сақтау үшiн.

 

 1. MS Access. МЕМО өрісі … тұрады.

1.+65 536 белгіден.

 1. 65 белгіден.
 2. 650 белгіден.
 3. 65 000 белгіден.
 4. 65 0000 белгіден.

 

 1. MS Access. Мерзім немесе уақыттың нақты форматы келесі қасиет бойынша орнатылады:

1.+Өріс пішімі.

 1. Өріс өлшемі.
 2. Өріс аты.
 3. ТIME режимі.
 4. Индекстелген өріс арқылы.

 

 

 1. MS Access. Кестенің сыртқы түрін … сұқбаттық терезесі  арқылы өзгертуге болады:

1.+Кесте пішімі.

 1. Өзгерісті құру.
 2. Баптау.
 3. Іске қосу параметрі.
 4. Арнайы қою.

 

 1. MS Access. Аccess кестесі ….құралады:
 2. Өрістен
 3. Жазбадан
 4. Жолдан
 5. +Өріс пен жазбадан
 6. Өріс, жазба және жолдан

 

 1. MS Access. Access-те қолданылмайтын деректер типі:

1.+Нақты.

 1. Сандық.
 2. Логикалық.
 3. Қаржылық.
 4. Мәтіндік.

 

 1. MS Access. Таңдама шарттарын құруда немесе өзгерткен кезде қолданылатын стандартты логикалық операторлар:

1.+Null, Not, Like.

 1. And, Or, Not, Like.
 2. Null, Or.
 3. Null, And.
 4. Null, Like.

 

 1. MS Access. Құрылған кестенің құрылымын өзгерту үшін:

1.+Конструктор режиміне кіру керек.

 1. Кесте шеберін қолдану қажет.
 2. Кестені ашып, өрістердің атын өзгерту керек.
 3. Қайтадан жаңа кесте құру қажет.
 4. Кесте режиміне кіру қажет.

 

 1. MS Access. Деректер өрістерінің аты – бұл:

1.+Құрылатын  кесте бағандарының аттары.

 1. Кесте аты.
 2. Деректер қорының аты.
 3. Жолдың аты.
 4. Файл аты.

 

 1. MS Access. Access деректер қорының «Код» өрісіндегі «Санауыш»-тың қызметі:

1.+Нөмірлердің тізбегін автоматты түрде енгізу.

 1. Жазбалар нөмірлерінің қосындысын табу.
 2. Кестелерді нөмірлейді.
 3. Формаларды нөмірлейді.
 4. Формалар нөмірлерінің қосындысын табады.

 

 1. MS Access. Access-те кесте жолдары … деп аталады:

1.+Жазбалар.

 1. Өрістер.
 2. Бағандар.
 3. Ұяшықтар.
 4. Формалар.

 

 1. MS Access. Access-те кесте бағандары … деп аталады:

1.+Өрістер.

 1. Бағандар.
 2. Ұяшықтар.
 3. Формалар.
 4. Жазбалар.

 

 1. MS Access. Кестеге деректерді енгізу немесе деректерді көрнекі түрде көру үшін арнайы қызмет ететін объектіні атаңыз:
 2. Сұраныс.
 3. Макрос.

3.+Форма.

 1. Есеп беру.
 2. Модуль.

 

 1. MS Access 2007. «Деректер қорындағы өрісті» жою үшін қандай астарлы бетте орналасқан:

1.+Кестелер режимі – Өріс және бағана

2  Сыртқы мәліметтер – Өріс және бағана

 1. Бастысы – Өріс және бағана
 2. Мәліметтер қорымен жұмыс – Өріс және бағана
 3. Құру – Өріс және бағана

 

 1. MS Access. Access-те есеп беру объектісі … қолданылады:

1.+Деректердің баспа түріндегі пішімін көру үшін.

 1. Деректерді енгізу үшін.
 2. Кестелерден деректерді алу үшін.
 3. Байланыс құру үшін.
 4. Деректер қорын сақтау үшін.

 

 1. MS Access 2007. «Деректерді сұрыптау» командасын қандай астарлы бетте орналасқан:

1.Кестелер режимі – Сұрыптау және сүзгілеу

2 Сыртқы мәліметтер – Сұрыптау және сүзгілеу

3.+Бастысы – Сұрыптау және сүзгілеу

 1. Мәліметтер қорымен жұмыс – Сұрыптау және сүзгілеу
 2. Құру – Сұрыптау және сүзгілеу

 

 1. MS Access. Объектіні құруға немесе оның құрылымын өзгертуге болатын Microsoft Access объектісі терезесінің жұмыс режимі:
 2. Оперативті режим.

2.+Құрастырушы (Конструктор).

 1. Құрылым.
 2. Кесте.
 3. Макет.

 

 1. MS Access. Деректер типі:

1.+Сандық.

 1. Циклдік.
 2. Символдық.
 3. Есептік.
 4. Графикалық.

 

 1. Мәтіндік өріс қабылдай алатын белгілердің максималды саны:

1.+255.

 1. 56.
 2. 45.
 3. 35.
 4. 85.

 

 1. MS Access. Бос орындарды қоса есептегенде өріс аты қабылдай алатын белгілер саны:

1.+64 белгі.

 1. 4 белгі.
 2. 6 белгі.
 3. 10 белгі.
 4. 50 белгі.

 

 1. MS Access 2007. «Кесте» тобы келесi астарлы бетте орналасқан:
 2. <Главная>.

2.+<Вставка>.

 1. <Разметка страницы>.
 2. <Ссылки>.
 3. <Вид>.

 

 1. Деректер қоры – бұл:
 2. A) Арнайы түрде ұйымдастырылған жазбалардың жиыны.
 3. B) Арнайы түрде ұйымдастырылған файлдардың жиыны
 4. C) Арнайы түрде ұйымдастырылған символдардың жиыны.
 5. D) +Арнайы түрде ұйымдастырылған жазбалар мен файлдардың жиыны.
 6. E) Арнайы түрде ұйымдастырылған жазбалар мен символдардың жиыны.

 

 1. MS Access 2007. «Алмастыру буфері» командасы келесi астарлы бетте орналасқан:

1.+<Бастысы (Главная)>.

 1. <Құру (Создание)>.
 2. <Сыртқы мәліметтер (Внешние данные>.
 3. <Мәліметтер қорымен жұмыс (Работа с базами данных)>.
 4. <Кестелер режимі>.

 

 1. MS Access 2007. «Бастысы» (Главная) астарлы беттің қызыметі:
 2. Бұл тіркемеде кестелермен жұмыс істеуге арналған командалар.
 3. Бұл жерде сыртқы мәліметтермен алмастыруды ұйымдастыруға арналған командалар.

3.+Бұл тіркемеде бірнеше операцияларды жүргізуді қамтамасыз ететін негізгі командалар.

 1. Бұл тіркемедегі командалар құрылып қойылған мәліметтер қорын қолдану.
 2. Бұл жерде сұраныстың түрлерімен жұмыс істеуге арналған командалар.

 

 

 1. Бір пәндік аймаққа жататын құрылымданған және өзара байланысқан мәліметтер дегеніміз:
  1. Мәліметтер файлы.
  2. Мәліметтер схемасы.
  3. Кесте.
  4. Мәліметтер банкі.
  5. +Мәліметтер базасы.
  6. Мәліметтер базасының негізгі объектісі:
  7. Форма.
  8. +Кесте.
  9. Есеп.
  10. Макрос.
  11. Модуль.

 

 1. МБ кестесінде жазбаларды идентификациялау үшін мәні пайдаланатын өріс:
 2. Идентификатор.
 3. Негізгі.
 4. Санауыш.
 5. Индекстік.
 6. +Кілттік.

 

 1. MEMO типті өрістерде не сақталады:
 2. +Комментарийлер.
 3. Сандық мәліметтер.
 4. Дыбыс жазбалары.
 5. Гиперссілтемелер.
 6. Суреттер.

 

 1. Жазба деп неден тұратын жолды айтамыз:
 2. кестенің мәліметтер типтері.
 3. кесте аты.
 4. +кесте мәліметтері.
 5. кесте ұяшықтары.
 6. кестенің кез келген мәліметтері

 

32.MS  Access. «Құру» батырмасы мүмкіндік береді:

А) Жаңа кесте қою

В) Кестені бөлу

С) +Жаңа кесте құру

 1. D) Кесте автоформатын орындау

Е) Деректерді кестеде сақтау

 

33.MS  Access. «Ашу» батырмасы мүмкіндік береді:

А) Кестедегі деректерді көріп шығу

В) Кестедегі деректерді редактрлеу

С) Кестедегі деректерді сақтау

 1. D) Жаңа кесте қою

Е) +Кестедегі деректерді көріп шығу және редактрлеу

 

34.MS  Access. «Конструктор» батырмасы мүмкіндік береді:

А) Кестені көріп шығу

В) Кесте мәтінін топтау

С) Кесте анықтамасын өзгерту

 1. D) Кесте мәтінін сұрыптау

Е)+ Жаңа кесте құру, ағымдағы кесте қасиеттерін өзгерту

 

35.MS Access. Кесте құру үшін таңдап алу керек:

А) Ірі белгілер батырмасын

В) Жою батырмасын

С)+Құру батырмасын

 1. D) Майда белгілер батырмасын

Е) Тізім батырмасын

 

36.MS Access. Пішім режимі. «Жұлдызшасы бар бағыттауыш» батырмасына сырт еткізу әрекеті білдіреді:

А)+Жаңа жазба енгізу

В) Жазбаны жою

С) Жазбаны жасыру

 1. D) Жазбаны қайта редактрлеу

Е) Жазбаны көшіру

 

37.MS Access. Кестеде өрістен өріске орын ауыстыру үшін қолданылады:

A)+Tab пернесі

 1. B) Enter пернесі
 2. C) Shift+Tab
 3. D) End пернесі
 4. E) Esc пернесі

 

38.mbf.mdb файлы мына программада құрылған:

 1. A) Word.
 2. B) Excel.
 3. C) Statistica.

D)+Access.

 1. E) Paint.

 

 1. MS Access 2007. «Жазбалармен жұмыс істеу» командасы келесi астарлы бетте орналасқан:
 2. Кестелер режимі

2.+Бастысы.

 1. Сыртқы мәліметтер.
 2. Мәліметтер қорымен жұмыс.
 3. Құру

 

40 Access.  Сұраныс – бұл:

 1. A) Деректерді енгізуге арналған объект.
 2. B) Деректерді кестелерден алуға мүмкіндік беретін объект .

C)+Деректерді кестелерден алуға мүмкіндік беретін және оны экранда бейнелеуге арналған объект.

 1. D) Деректерді экранда бейнелеуге арналған объект.
 2. E) Құжатты жоюға арналған объект.
 3. Жазбаларды ретпен нөмірлеуге арналған, Microsoft Access деректер базасының деректерінің арнайы типі://

OLE объектісінің өрісі (Поле OLE обекта).//

Гиперсілтеме (Гиперссылка).//

+ Есептегіш (Счетчик). //

Ауыстырым шебері  (Мастер подстановок).//

Мерзімі/уақыты (Дата/Время).

 1. Access. Бірнеше бұйрықтарды топтастыру үшін қандай объект қолданылады?//

+ Макростар//

Кестелер//

Пішіндер//

Сұраныстар//

Есеп беру

 1. Деректер қорында суреттерді, музыкалық клиптарды, фотобейнеледі сақтауда өрісітің қандай түрі қолданылады://

мәтіндік//

сандық//

MEMO//

+ OLE объектісі//

санауыш

 1. MS Access. Жазбалар өсу бойынша сұрыпталған://

Ландыш, Роза, Гвоздика, Астра.//

Яма, Тина, Овраг, Камень, Берег.//

+ $10, $25, $35, $50//

10/12/96, 02/12/98, 02/11/97, 14/10/99.//

12, 144, 245,  53,  94

 1. MS Access. Өсу бойынша мәтіндік өрістерді сұрыптау бұйрығы://

+ Жазба мәзірі, Сұрыптау, Өсу бойынша сұрыптау//

Қызмет мәзірі, Сұрыптау, Өсу бойынша сұрыптау//

Қызмет мәзірі, Сұрыптау//

Өсу бойынша сұрыптау//

Сұрыптау мәзірі

 1. MS Access. Сұрыптау шарттарын құру немесе өзгерту кезінде келесі стандартты логикалық операторларда қолдануға болады://

Null,  Not,  Like.//

+And,  Or,  Not,  Like.//

Null,  Or.//

Null, And.//

Null, Like.

 1. Шебер көмегімен пішінді қалай құруға болады?//

Формалар шебері, Форма құру//

Құру, Формалар шебері//

+ Форма, Құру, Формалар шебері//

Формалар шебері, Құру//

Конструктор режимінде форма құру

 1. Access-те сұраныстардың келесі түрлері бар://

+ таңдама сұраныс, параметрлермен сұраныс, қиылысқан сұраныс, өзгеріске сұраныс,  SQL сұраныстары.//

таңдама сұраныс, қиылысқан сұраныс, өзгеріске сұраныс, SQL сұраныстары.//

Параметрлермен сұраныс, қиылысқан сұраныс, өзгеріске сұраныс, SQL сұраныстары.//

таңдама сұраныс, параметрлермен сұраныс, өзгеріске сұраныс, SQL сұраныстары.//

таңдама сұраныс, параметрлермен сұраныс

 1. MS Access деректер қорының негізгі объектілері болып: //

Кестелер, Есеп беру, Макростар және  Модульдер. //

+Кестелер, Сұраныстар, Формалар, Есеп беру, Беттер, Макростар және Модульдер. //

Кестелер, Сұраныстар, Есеп беру. //

Кестелер, Сұраныстар, Есеп беру, Макростар және Модульдер. //

Кестелер, Формалар, Есеп беру, Макростар және Модульдер.

 1. MS Access. Құрылған сүзгіні … түрінде сақтауға болады:

1.+Сұраныс.

 1. Объект.
 2. Бұйрық.
 3. Параметр.
 4. Терезе.
 5. MS Access 2007. «Деректер қорында форма» құру үшін қандай астарлы бетте орналасқан:

1.Кестелер режимі – Формалар

2  Сыртқы мәліметтер – Формалар

 1. Бастысы – Формалар
 2. Мәліметтер қорымен жұмыс – Формалар
 3. +Құру – Формалар
 4. ДБЖБ операцияларды қабылдамайды:

А) Деректер базасына бір немесе бірнеше жазбалар қосу

В) Бір немесе бірнеше жазбаларды жою

С)+Әр жазбаға пароль тағайындау

 1. D) Бір немесе бірнеше жазбаларды табу

Е) Жазбаларды өңдеу

 1. MS Access-те баспа шығару және қарау үшін деректерді дайындайтын объект:
 2. A) Макрос.
 3. B) Ұсыныс.
 4. C) +Есеп беру.
 5. D) Кесте.
 6. E) Пішін.

54.Access. Пішіндердің қандай бөлімдері бар?

 1. A) басқару элементтері, деректер облысы
 2. B) өрістер, жазбалар

C)+тақырып, деректер облысы, түсіндірме

 1. D) қосылған бөлік, байланысқан өріс
 2. E) деректер облысы

55.Access-те фильтрлер қолданылады:

 1. A) Кестедегі ақпаратты іздеу үшін

B)+Тек қана белгілі бір жазбаларды көрсету үшін

 1. C) Жазбаларды сұрыптау үшін
 2. D) Базадағы деректерді ауыстыру үшін
 3. E) Кестелер арасына байланыстар құру үшін

56.Пішін –объектсі не үшін арналған:

A)+Қолданушы көрсеткен пішінге негізделе отырып, кесте немесе сұраныстан алынған ақпаратты экранға шығару;

 1. B) Қолданушы көрсеткен критерийлерге сәйкес деректер базасынан деректерді шақыру
 2. C) Қолданушы көрсеткен бұйрықтар мен жағдайларға негізделе отырып, деректер базасымен жұмыс кезінде жиі орындалатын әрекеттерді автоматизациялау;
 3. D) Тұтынушы, сервер және деректер базасы арасына серверде орналасқан интерфейс құру;
 4. E) Кестелер арасына байланыстар құру;

57.Бір не бірнеше кестелерден керекті деректерді алу үшін не қолданылады?

A)+Сұраныстар.

 1. B) Пішіндер.
 2. C) Есеп беру.
 3. D) Жазбалар.
 4. E) Өрістер.

58.Қандай қосымша бетте «Ашу» батырмасы «Қарау» батырмасына ауысады?

 1. A) Пішіндер

B)+ Есеп беру

 1. C) Сұраныстар
 2. D) Модульдер
 3. E) Макростар

59.Қай объектілер кестелерді қараудың  екі тәсілі болып табылады?

 1. A) Пішіндер және модульдер
 2. B) Пішіндер және сұраныстар
 3. C) Есеп беру және сұраныстар

D)+Есеп беру және пішіндер+

 1. E) Есеп беру және модульдер

60.Access. Есеп беру – бұл:

A)+Деректерді баспаға шығаруға арналған объект.+

 1. B) Құжатты беруге арналған объект.
 2. C) Құжатты сақтауға арналған объект.
 3. D) Құжаттың көшірмесін алуға арналған объект.
 4. E) Құжатты жоюға арналған объект.
You May Also Like

Жаңа жылға мерекелік сценарий құру

Пән:Мәдени қызметін ұйымдастыру Мерзімі:30.11.20 Жасаған:Кабдуалиева А Жаңа жылға мерекелік сценарий құру  Міндеттері:…

Жүктіліктен соң құрсақ терісі созылса (2)

Жүктілік кезіндегі құрсақ терісінің созылуы, жыртылуы болашақ ананың әр-қайсысында кездесетін мәселе. Жүкті…

Кәсіпорынның мақсаты оның қызметінің соңында қандай нәтижені көздейтінін көрсетсе

Кәсіпорынның мақсаты оның қызметінің соңында қандай нәтижені көздейтінін көрсетсе, стратегиясы осы нәтижеге…

Психики человека

Оглавление Введение…………… ГЛАВА 1. Формализация оценки потенциала психики человека…………. 1.1. Инфорационная модель…