Әлеуметтану ғылым ретінде. Әлеуметтік ғылымның құрылымы.

Мазмұны:

Кіріспе

Негізгі бөлім

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер

Кіріспе

Социологияның ғылым ретінде тууы XIX ғасырдың ортасындағы француз оқымыстысы Огюст Конт (1798 – 1857) есімімен байланысты, өйткені ол тұңғыш рет “Социология” терминін енгізген, алайда оның қалыптасуына Батыс Еуропа (Г.Спенсер, К.Маркс, Э.Дюркгейм, М.Вебер және т.б.) мен Американың (А.Смолл, Дж.Винсент, В.Томас, П.Сорокин, Т.Парсонс және т.б.) көптеген оқымыстылары айтарлықтай үлес қосқан.

Социология дегеніміз – біртұтас жүйе ретіндегі қоғамның дамуы мен өмір сүруінің жалпы заңдылықтары туралы әлеуметтік құбылыстарды өзара байланыстыра зерттейтін ғылым.

Социология

 1. Микросоциология адамдардың күнделікті өмірдегі қатысын, олардың өзара әсерін зерттейді.
 2. Макросоциология қоғамның ірі үлгілеріне, құрылымына айрықша назар аударады.

Социология қызметі:

 1. Теориялық
 2. Танымдық
 3. Ақпараттық
 4. Практикалық
 5. Сипаттамалық

Әлеуметтік процестердің типтері

 1. Субъектіні сапалық күйге келтіретін, оның негізгі қызметтерінің орындалуын қамтамасыз ететін функционалды түрі
 2. Әлеуметтік объектінің қызметін жүзеге асыруға кедергі келтіретін дисфункцио-

  налды түрі

 3. Объектінің жаңа сапалық күйге ауысуын білдіретін дамыған түрі
 4. Экономика саласында және басқа әлеуметтік – мәдени, әлеуметтік – саяси процестерді басқаруға себерші болатын базалық, яғни әлеуметтік – экономикалық және жеке әлеуметтік  түрі

Конттың үш кезең заңы

 1. Теологиялық кезең
  1. Діни идеялар үстемдік еткен XII-XVIII ғ. дейінгі қоғам дамуындағы белгілі бір кезең
 2. Метафизика-лық кезең
  1. Қоғамда бейнеленген абстракция-лар мен метафизика-лық тұжы-рымдамалар үстемдік алды
 3. Позитивті кезең
  1. Конт қоғамға тек позитивті ғылым ғана дамитын кезең қажет деп есептеді

Қорытынды

Ұлттық ерекшеліктер барлық халықтарда бар. Әрбір зерттеуші оны өзінше көріп, ашуға тырысады. Социология ғылымы қоғамды әр түрлі әділ – тәсілдермен зерттейтіндігімен де тамаша.социологиялық білім қоғамға едәуір ықпал етеді. Социологтардың жұмысы адамдардың қоғамдық құбылыстарға қатынасын өзгертуі мүмкін, қолданыстағы әлеуметтік саясатты бағалауға жәрдемдеседі, шешім қабылдау үшін ақпараттар жинайды. Қоғам әлеуметтік ғылымдарды дамытуға мүдделі болуы тиіс, өйткені бұл ғылымның зерттеу өрісінде кез келген қоғам организімінің өмір сүруіне қажетті аса маңызды мәселелер жатыр.

Қолданылған әдебиеттер:

Капитанов Э.А.  Социология XX века. История и технологии: учебное пособие. Ростов н/Д, 1996.

Рахметов Қ.Ж.,Болатова А.Н.,Исмағамбетова З.Н. Социология. Алматы, 2005.

Аитов Н.А. Основы социологии. Алматы,1997

Социология. Учебное пособие.

You May Also Like

Киелі Қазығұрт, өлең

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды ұйымдастырудың маңызы мен мазмұны.Кәсіпорындарда еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.ҚР еңбек кодексіндегі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормаларының мазмұны. Әйелдердің, мүгедектердің, жасөспірімдердің еңбегін қорғау жөніндегі нормативті актілер.

Жоспары Негізгі бөлім —   Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау заңдарына біріктірілген заң…

Әр түрлі экологиялық топтарда жапырақтар тіршілігінің температураға әсерін тереңірек талдау

Әр түрлі экологиялық топтарда жапырақтар тіршілігінің температураға әсерін тереңірек талдау Мазмұны  …

Йодтың пайдасы

Йод- ол көптеген ауруларды емдеуге көмектеседі. Емдік киселді қалай дайындау туралы айтайық,…