#####       Өндіріс деп нені айтамыз?

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық

игіліктерді дайындау үрдісі

?????       Кәсіпорында жасалынатын және жөңделетін үрдіс түрі

?????       Ұйымның сатқан тауар белгісі мен маркасының түрі

?????       Тізбектегі қозғалыс түріндегі операциялар түрлері

?????       Өндірістік үрдісте еңбек құралының қозғалыс тәртібі

 

#####       Өндірістің еңбек қатынастарымен анықталатын негізгі неше

элементтен құралған?

?????       3

?????       4

?????       5

?????       6

?????       2

 

#####       Өндірістің ұйымдастыру түрлері?

?????       Бірлік, сериялық, жаппай

?????       Технологиялық,сериялық, жаппай

?????       Аралас, технологиялық, бірлік

?????       Заттық, сериялық, бірлік

?????        Сериялық, жаппай, аралас

 

#####       Өндірісті ұйымдастырудың негізгі объектісі – бұл?

?????       Ағындық жүйе

?????       Кәсіпорында жасалынатын және жөңделетін үрдіс түрі

?????       Ұйымның сатқан тауар белгісі мен маркасының тірі

?????       Тізбектегі қозғалыс түріндегі операциялар түрлері

?????        Өндірістік үрдісте еңбек құралының қозғалыс тәртібі

 

#####       Өндірісті материалды – техникалық қамтамасыз етудің мақсаты:

?????       Кәіпорынның бөлімшелерін қажетті сапасы мен санына байланысты ресурстар түрлерімен қамтамасыз ету

?????       нақты ресурс түрлерін нормалдау

?????       ресурстарды қолдануға бақылау

?????       жоспар құжаттарының құрамын, олардың сапасын және жоспарлау принциптеріне бақылау жасау

?????       ресурстарды басқару

 

#####       Өнімнің құрылымы, стандарты, технологиялық үрдістердің типтері, құрылымның технологиясын бақылау, өнімнің шығарылуын жобалауда ғылыми көзқарастарды қолдану міндеттері қай аймаққа жатады?

?????       Шығарылған өнімнің жобалау және оны өндіру технологиясы аймағына

?????       Аппаратураны жөндеу, қалпына келтіру, эксплуатациялау аймағына

?????       Менеджмент және маркетинг аймағына

?????       Технологиялық аппараттарды өндіру және жобалау аймағына

?????       Менеджмент аймағына

 

#####       Нені болжау және дайындау сатысында модельдердің  жаңа үлгілерін жасау, өнімнің техникалық деңгейін бағалау жұмыстары  атқарылады?

?????       Өнімді

?????       Өнеркәсіпті

?????       Өндірісті

?????       Жұмыс күші

?????       техникалық құралдарды

 

#####       Бұл – еңбекті, еңбек құралдарын технологиялық басқарудың, тұтас өндірістік ортаның сапасының нәтижесі.

?????       Өнімнің сапасы

?????       Өнім

?????       Өндірістік кәсіпорын

?????       Шикізат

?????       Жұмысшылар

 

#####       Өнімнің сапасын құрайтын бір немесе бірнеше ерекшеліктерінің  сандық сипаттамасы,  не деп аталады?

?????       өнімнің сапасының  көрсеткіші

?????       жұмыс күштерінің сасының көрсеткіштері

?????       көрсеткіштердің ерекшеліктері

?????       өнімнің сапасы

?????       технологиялық басқару

 

#####       Өнімді өндіру және  құрастырудың  барлық сатыларын қандай бақылауға жатқызамыз?

?????       операциялық

?????       кіруші

?????       шығушы

?????       тұрақты

?????       автоматты

 

#####       Өнім сапасын техникалық бақылау келесі бағыттар бойынша топталады:

?????       кіруші, операциялық, шығушы

?????       кіруші, операциялық, шығушы, енгізуші

?????       кіруші, енгізуші

?????       экспорт пен ипморт

?????       операциялық және операциялық емес

 

#####       Өндірісті ұйымдастыру пәні оқудың алдында … пәндерін студент жан – жақты  меңгеруі шарт.

?????       «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Менеджмент», «Бухгалтерлік есеп», «Корпоративті қаржы».

?????       «Микроэкономика», «Корпоративті қаржы»

?????       «Менеджмент», «Физика»

?????       «Информатика», «Матиматика»

?????        «Экономика», «Құқық»

 

#####       Ұйым дегеніміз  не?

?????       жүйенің субстанциясы мен оның  функциялану процесі

?????       өндірістік жүйелердің бірлестігі

?????       басқару жүйесі

?????       жүйенің кіру және шығуы

?????       тура шығу мақсаты

 

#####       «Өндірісті ұйымдастыру» пәнінің объектілері:

?????       фирмалар, компаниялар, металл, жанармай, астық жићаз

?????       субстанция, субъект

?????       динамика, функция

?????       ұйым, процесс

?????       сапа, ұйым

 

#####       «Өндіріс ұйымдарын» зерттеуде қолданылатын негізгі әдістер…

?????       функция, өндірістік маркетингтік, динамикалық.

?????       механикалық , физикалық

?????       экономикалық теория

?????       сапалық бақылау ұйымы

?????       өндірістік сапалық ұйымы

 

#####       Өндіріс ұйымының күрделі әдіс, тәсілді әрі маңызды жұмысы төмендегінің қайсысы?

?????       машина жасау

?????       сағат жасау

?????       киім тігу

?????       жићаз жасау

?????       аяқ киім жөндеу

 

#####       Өнімді болжау және дайындау сатысында қандай жұмыстар атқарылады?

?????       модельдердің  жаңа үлгілерін жасау, өнімнің техникалық деңгейін бағалау

?????       Өнеркәсіпті қадағалау жүйесі басқарылады

?????       Өндірісті сапа және тауар белгісіне тексереді

?????       Жұмыс күші жаппай жұмылдырылады

?????       техникалық құралдарды техникалық тексерістен өткізеді

 

#####       Өнімнің сапасының  көрсеткіші  бұл?

?????       Өнімнің сапасын құрайтын бір немесе бірнеше ерекшеліктерінің  сандық сипаттамасы

?????       жұмыс күштерінің сасының көрсеткіштері

?????       көрсеткіштердің ерекшеліктері

?????       өнімнің сапасы

?????        технологиялық басқару

 

#####       Өндірісті ұйымдастырудың негізгі объектісі – бұл?

?????       Ағындық жүйе

?????       Кәсіпорында жасалынатын және жөңделетін үрдіс түрі

?????       Ұйымның сатқан тауар белгісі мен маркасының тірі

?????       Тізбектегі қозғалыс түріндегі операциялар түрлері

?????       Өндірістік үрдісте еңбек құралының қозғалыс тәртібі

 

#####       Өнеркәсіпте әр түрлі энергия түрлері қолданылады. Олардың ерекшеліктері мынада

?????       оның өндірулі қолдану мерзіміне сәйкес келуі керек

?????       тұтынушыларға энергия орнатылған тәртіпте жеткізілуі керек

?????       олардың өндірісі құралдардың көбеюімен өлшенеді

?????       олардың өндірілуі фецикалық шамамен өлшенеді

?????        қуат резерві міндетті

 

#####       «Өндірістік процесс» мағынасы:

?????       техникалық операциялардың жиынтығы

?????       техникалық және қосымша опер-дың жиынтығы

?????       техникалық және қосымша процестердің жиынтығы

?????       техникалық операциялардың жиынтығы мен нақты процессов

?????       техникалық операциялар жиынтығы мен уақыт аралықтары

 

#####       Өндірістік ұйымдардың қандай принципін сақтамау нәтижесінде «тар жерлер» пайда болады?

?????       үздіксіз

?????       пропорционалды

?????       ритмды

?????       параллельді

?????       тура нүктелі

 

#####       Өндірістік ұйымдардың қандай принципті ұйымының деңгейін әділ және кешенді мінездейді?

?????       үздіксіз

?????       пропорционалды

?????       тепе-теңдік

?????       параллель

?????       тура нүктелі

 

#####       Әрбір өндірістік звеносы шектелген және өнімнің тұрақты номенклатурасы жеткілікті немесе оның бөлімшелері қалай аталады?

?????       концентрация

?????       арнаулылар

?????       кооперирлеу

?????       комбинирлеу

?????       орталықтандыру

 

#####       Амортизация дегеніміз –

?????       негізгі құрал-жабдықтың тозығын толтыру үшін, яғни оны ұдайы жаңғырту үшін осы құрал-жабдық құнының бір бөлігін аудару.

?????       аймақтың (аумақтың) әлеуметтік-экономикалық дамыту міндеттерін шешуге бағытталған бағдарлама.

?????       сатып алу-сатуда құн өлшемі болып табылатын және тауарларды айырбастау кезінде жалпыға ортақ балама рөлін атқаратын металл немесе қағаз белгілері, ерекше тауар.

?????       валюталық саясаттың бір түрі.

?????       ақша-тауарлар мен қызметгер экспортынан, сондай-ақ халықаралық кредиттерден түскен шетел валютасы.

 

#####       Қызмет ету мерзімі бір жылдан асатын материалдық активтер.

?????       Негізгі құралдар

?????       Облигация

?????       Роялти

?????       Мемлекеттік баж

?????       Жалпы ұлттық өнім

 

#####       Мұнда негізгі құралдар мемлекеттің меншігінде болады; қазыналық, мемлекеттік органдардың қарамағында болатын кәсіпорындар

?????       мемлекеттік кәсіпорындар

?????       жекеменшік кәсіпорындар

?????       шаруашылық кәсіпорындар

?????       халықаралық кәсіпорындар

?????       барлық жауап дұрыс

 

#####       Өндіріс факторлары –

?????       еңбек, жер, капитал, кәсіпкерлік

?????       білім, денсаулық сақтау, мәдениет

?????       кадрларды дайындау, спорт

?????       әлеуметтік қамсыздандыру, мемлекеттік қолдау

?????       кәсіпкерлік, кадр

 

#####       Өндірістің ұзақ уақыт қысқаруы, жұмыспен қамту және баға деңгейі былай аталады:

?????       Құлдырау;

?????       Депрессия;

?????       Экономикалық цикл;

?????       Шарықтау;

?????       Монополия.

 

#####       Өндіріс тиімділігін сипаттайтын жалпы қортынды көрсеткіш болып келесілердің қайсысы саналады:

?????       Қоғамдық  еңбек өнімділігі

?????       Жиынтық қоғамдық өнімнің көлемі;

?????       Ұлттық табыстың жалпы көлемі;

?????       Ұлттық табыстағы қорланудың үлесі;

?????       Жалпы ұлттық өнімнің көлемі;

 

#####       Өндірістің айнымалы факторлары болып келесілер саналады

?????       Барлық жауаптар дұрыс;

?????       Шикізат;

?????       Жұмысшылардың жалақысы;

?????       Электр қуаты;

?????       металлургия

 

#####       Өндіріс шығыны құннан қалай ажыратылады:

?????       Сапа арқылы;

?????       Сан бойынша;

?????       Сан және сапа түрінде;

?????       Бір-бірінен айырмашылығы жоқ;

?????       Бір-бірімен теңестірілмейді, ажыратылмайды.

 

#####       Өнеркәсіп капиталының ауыспалы айналымы көрсетеді :

?????       Барлық жауаптар дұрыс

?????       Өндіріс сферасы мен айналыс сферасы бір-бірімен үздіксіз байланыста болатынын;

?????       Ауыспалы айналым процесінде капитал өзінің функционалдық формасын өзгертіп отыратындығын;

?????       Капитал әрдайым қозғалыста болатындығын;

?????       Қосымша құнды жасау сферасы өнеркәсіп өндірісі екенін

 

#####        Өңдеуші өнеркәсіпте сыртқы рынокта бәсекеге қай өнеркәсіп түсе алады?

?????       Металлургия;

?????       Энергетика;

?????       Көлік- коммуникация;

?????       Барлығы дұрыс;

?????       жеңіл

 

#####       Өндіріс тиімділігі дегеніміз:

?????       өндірістің түпкі нәтижесінің оның шығындарына қатынасы;

?????       еңбек құралдарының, техникалық тиімділігі;

?????       қоғамның тұтынуын қанағаттандыру дәрежесі;

?????       шығындар құндылығының нәтижеге қатынасы;

?????       пайданың айналмалы қорларға қатынасы.

 

#####       Өндірістік еңбек ресурстары

?????       өндіріске бөлінетін ақша қаражаты

?????       қолдан жасалған бұымдар

?????       табиғаттан алынған игіліктер

?????       өндірісті ұйымдастырушы кәсіпкер

?????       өнім өндіру

 

#####        Өндірістік, саудалық-өткізу қызметі бір елдің сыртында шығатын, шетелдік активпен ұлттық монополиялар.

?????       Өнеркәсіптік   корпорациялар

?????       шағын бизнес

?????       жеке шаруашылықтар

?????       жеке кәсіпкерлік

?????       серіктестік

 

#####       Өнеркәсіптік-технологиялық саясатты қанша кезеңге бөлеміз?

?????       3

?????       5

?????       7

?????       9

?????       12

 

#####       Өнеркәсіптік сектор елдің ЖІӨ-нің қанша пайыздан астамын өндіреді?

?????       30

?????       50

?????       70

?????       90

?????       100

 

#####       Өндірістік қатынастар жүйесіне кіретіндер:

?????       өнімді өндіру, бөлу, айырбас және тұтыну қатынастары

?????       өндірістік ресурстарды пайдалану

?????       техникалық-экономикалық қатынастар

?????       әлеуметтік-құқықтық қатынастар

?????       меншіктік қатынастар

 

#####       Өндірістік қатынастар дегеніміз?

?????       адамдар арасындағы материалдық, рухани игіліктерді өндіру, бөлу, айырбастау, тұтыну қатынастары

?????       табиғи, материалдық, информациялық ресурстарды пайдалану қатынасы

?????       адамның табиғатқа қатынасы

?????       құқықтық, әлеуметтік қатынастар

?????       адамның затқа қатынасы

 

#####       Өндіріс әдісі деген не?

?????       өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың бірлігі және өзара әрекеттігі

?????       қоғамның белгілі бір даму сатысына сипатты экономикалық       құрылым

?????       материалдық және рухани мәдениеттің сатысы

?????       технология

?????       қоғамдық экономикалық құрылым

 

#####       Өндірістің прогрессивті құрылымының құрылуы экономикалық  өсудің қай белгісі:

?????       сапалық белгісі

?????       циклдық белгісі

?????       сандық белгісі

?????       біркелкілік белгісі

?????       экономикалық белгісі

 

#####       Қоғамдық өндірістің құрылымын көрсетіңдер:

?????       материалдық және материалдық емес

?????       материалдық емес және өнеркәсіпті өндірістер

?????       әлеуметтік және өндірістік  инфрақұрылым

?????       өндіруші және қазба байлықтарын өндіретін өнеркәсіптер

?????       өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы

 

#####       Товар өндірісінің пайда болуының материалдық негізі неде

?????       қоғамдық еңбек бөлінісіндегі бәсеке

?????       қоғамдық еңбек бөлінісі

?????       табиғи еңбек бөлінісі

?????       қоғамдық еңбектің дамуы

?????       қоғамдық еңбектің меншік формасы

 

#####       Өндірістің құлдырауынан кейінгі екі – үш жылдан соң мыналар байқалады:

?????       жауаптардың бәрі жұрыс;

?????       ұзақ мерзімге арналған товарларды, тұтынушылардың шығыны азайды;

?????       пайданың төмендеуі тұрақтанады;

?????       жұмыссыздықтың деңгейі қысқарады

?????       жұмыс уақыты

 

#####       Өнеркәсіп өндірісі қозғалысының көрсеткіші:

?????       саланың «тапсырма портфелі» туралы мәліметі

?????       шикізат запасының динамикасы мен деңгейі

?????       дайын өнімнің экспорттық жеткізушініғң деңгейі

?????       бағаның орта деңгейі

?????       бағаның төменгі деңгейі

 

#####       Өнеркәсібі дамыған елдердің бюджетіндегі салықтардың үлесі неше пайызды құрайды?

?????       90 %

?????       80 %

?????       67 %

?????       73 %

?????       60 %

 

#####       Белгілі мұқтаждылықты қанағаттандыруға үлкен себепші болатын өнімнің пайдалылығының жиынтық ерекшелігі.

?????       өнімнің сапасы

?????       өнім өтімділігі

?????       өндірістің қарқынды дамуы

?????       өнеркәсіптің өркендеуі

?????       барлық жауап дұрыс

 

#####       Өндірістік бизнеспен айналысатын адам:

?????       Азық-түлік тауарларды шығару және оларды сату арқылы таза пайда түсіреді;

?????       таза пайданы алып-сату арқылы түсіреді

?????       бағаны қағаздарды алып-сату арқылы таза пайда түсіреді

?????       сатушы мен сатып алушыны байланыстыратын түйім болып       саналады

?????       нақты солнаға қарай сақтандырушыға ескерілмеген жағдайлар нәтижесінде мүлікті, құндылықты, жоғалту мүмкіндіктерін өтуге кепілдік береді.

 

#####       Өндіріс құрал-жабдықтарының ақшалай көрінісі –

?????       өндірістік қорлар

?????       амортизация

?????       айналым қаражаттары

?????       қаржы

?????       тәуекел

 

#####       Өндіріс факторларының кез келген жиынтығы мен фактордың осы жиынтығынан өндірілетін өнімнің барынша мүмкін көлемінің арасындағы қатынас:

?????       өндірістік функция

?????       несие жүйесі

?????       нарықтық экономика

?????       мемлекеттік меншік

?????       қаржы саясаты

 

#####       Тауарды, қызметті және басқа құндалақтарды құру барысында пайдаланылатын табиғи, әлеуметтік және рухани күштер жиынтығы:

?????       өндірістік ресурстар

?????       табиғи ресурстар

?????       әлеуметтік ресурстар

?????       рухани ресурстар

?????       материалдық ресурстар

 

#####       Өнімнің орташа көлемінің немесе нақты өнімнің жұмсалған ресурстардың бір бірлігіне келетін көрсеткіші:

?????       өнімділік

?????       облигация

?????       нарық

?????       капитал

?????       икемділік

 

#####       Ресурстарды адам еңбегін пайдалана отырып өзгерту арқылы экономикалық өнім алу барысы

?????       өндіріс

?????       нарық

?????       микроэкономика

?????       кіріс

?????       изокванта

 

#####       Факторлардың әрбір әдісіне жүзеге асырылуы мүмкін өндірілетін өнімнің жоғары қөлемін анықтау үшін өндірістік міндетті сипаттайтын кесте

?????       өндірістік сетка

?????       өмір сүру деңгейі

?????       инфрақұрылым

?????       нарықтық экономика

?????        мемлекеттік қарыз

 

#####       Қоғамдық еңбек бөлінісінің бір түрі, оның көмегімен салалар шоғырланады

?????       өндірістің мамандандырылуы

?????       нормативті экономика

?????       монополияға қарсы саясат

?????       қаржы механизмі

?????       келісім-шарт

 

#####       Жекелеген кәсіпорындардың негізгі өнімді өндіруге керекті шикізат, материал, жартылай фабрикат, дайын бұйымды шығаруға керекті заттармен дер кезінде қамтамасыз ету үшін бірлескен өндірістік байланыс

?????       өнірісті кооперациялау

?????       нормативті экономика

?????       монополияға қарсы саясат

?????       қаржы механизмі

?????       келісім-шарт

#####       Тауарды сатудан түскен түсім мен өндірістік шығынның айырмасы

?????       пайда

?????       шығыс

?????       банкрот

?????       цикл

?????       лизинг

 

#####       Адамдардың сатып алуға деген қабілеті

?????       сұраныс

?????       пайда

?????       ұсыныс

?????       шығын

?????        ресурс

 

#####       Мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде түсетін міндетті төлемдер

?????       салықтар

?????       шығыстар

?????       ресурстар

?????       төлемдер

?????       кірістер

 

#####       Сатушылардың тауарды нарықта сату үшін ұсыну қабілеті

?????       ұсыныс

?????       сұраныс

?????       пайда

?????       шығын

?????       ресурс

 

#####       Бүгінде Қазақстан өнеркәсіп өнімінің көлемі жөнінен нешінші орында?

?????       3

?????       21

?????       10

?????       9

?????       13

 

#####       Еліміздің өнеркәсібінің ерекшелігі –

?????       жергілікті шикізатпен және отынмен толық қамтамасыз етілуінде

?????       шикізатты шет мемлекеттерден алуында

?????       өндіріс құрал жабдықтарын өндіретіндігінде

?????       өңдеуші өнеркәсіп саласының болуында

?????       барлығы дұрыс

 

#####       Пайдалы қазбаларды пайдалануға байланысты қандай өнеркәсіп салалары қалыптасты?

?????       өндіруші және өңдеуші

?????       жеңіл және ауыр

?????       жеңіл және тамақ

?????       өндіруші және ауыр

?????       өңдеуші және жеңіл

 

#####       Өндіріс құрал жабдықтарын өндіретін сала:

?????       ауыр өнеркәсіп

?????       жеңіл өнеркәсіп

?????       тамақ өнеркәсібі

?????       өндіруші өнеркәсіп

?????       өңдеуші өнеркәсіп

 

#####       Халықтың тұтыну заттарын өндіретін сала:

?????       жеңіл және тамақ өнеркәсібі

?????       ауыр және жеңіл өнеркәсіп

?????       жеңіл өнеркәсіп

?????       тамақ өнеркәсібі

?????       ауыр өнеркәсіп

 

#####       Ауыр өнеркәсіпке жататынын көрсет:

?????       барлығы

?????       отын

?????       электр энергетикасы

?????       қара және түсті металлургия

?????       машина жасау

 

#####       Жеңіл және тамақ өнеркәсібін не құрайды?

?????       барлығы

?????       аяқкиім

?????       тоқыма

?????       былғары және ұн тарту

?????       нан пісіру

 

#####       Қайсысы ауыр өнеркәсіпке жатпайды?

?????       тоқыма

?????       отын

?????       электр энергетикасы

?????       химия өнеркәсібі

?????       құрылыс материалдары өнеркәсібі

 

#####       Қайсысы жеңіл өнеркәсіпке жатпайды?

?????       машина жасау

?????       тоқыма өнеркәсібі

?????       нан пісіру

?????       арақ-шарап өнеркәсібі

?????       аяқ- киім

 

#####       Республикада шығарылатын бүкіл қоғамдық өнімнің неше пайызы өнеркәсіп өнімдерінен алынады?

?????       50%

?????       70%

?????       30%

?????       100%

?????       60%

 

#####       Еліміздің өнеркәсібінде ауыр өнеркәсіп жетекші орын алып, оған бүкіл өнеркәсіп өнімінің қанша пайызы кіреді?

?????       70%

?????       50%

?????       100%

?????       20%

?????       80%

 

#####       Бір кәсіпорында технологиялық процесі ұқсас бірнеше өндірістердің жинақталуы қалай аталады?

?????       құрамдастыру

?????       шоғырландыру

?????       мамандандыру

?????       кооперативтендіру

?????       ұйымдастыру

 

#####       Кәсіпорынның бірыңғай өнімдер шығаруға бейімделуі қалай аталады?

?????       мамандандыру

?????       шоғырландыру

?????       құрамдастыру

?????       кооперативтендіру

?????       барлығы дұрыс

 

#####       Дайын өнімдерді жасап шығарудағы бірнеше кәсіпорындардың арасындағы өндірістік байланыс қалай аталады?

?????       кооперативтендіру

?????       шоғырландыру

?????       құрамдастыру

?????       мамандандыру

?????       кадрландыру

 

#####       Отын өндіру, электр энергиясын өндіру және оны тұтынушыға жеткізуді қамтамасыз ететін өндіріс топтарынан тұратын ауыр өнеркәсіп кешені, бұл –

?????       отын-энергетика кешені

?????       металлургия кешені

?????       машина жасау кешені

?????       химия өнеркәсібі кешені

?????       тамақ өнеркәсібі

 

#####       Мұнайды өңдеген кезде қандай өнім алынады?

?????       барлығы дұрыс

?????       бензин

?????       дизель майы

?????       керосин

?????        мазут

 

#####       Мұнайды өңдеу барысында түзілетін қай өнім жол құрылысында пайдаланылады?

?????       гудрон

?????       мазут

?????       керосин

?????       бензин

?????       дизель майы

 

#####       Қазақстан отын-энегетика кешенінің ең жас саласы:

?????       газ өнеркәсібі

?????       мұнай өнеркәсібі

?????       көмір өнеркәсібі

?????       отын өнеркәсібі

?????       жеңіл өнеркәсіп

 

#####       Толық жанатын, ауаны ластамайтын, құбыр жолымен тасымалданатын отын түрі –

?????       газ

?????       мұнай

?????       көмір

?????       ағаш

?????       отын

 

#####       Қазақстан газдың жалпы қоры жөнінен әлемде нешінші орында?

?????       12

?????       10

?????       3

?????       15

?????       1

 

#####       Газдың ірі кен орындары:

?????       барлығы дұрыс

?????       Қарашығанақ, Имаш

?????       Жаңажол, Батыс Прорва

?????       Тасболат

?????       Шынар, Өзен

 

#####       Қазақстан аумағында әлемдік көмір қорының неше пайызы шоғырланған?

?????       3,3%

?????       3,5%

?????       33%

?????       1,3%

?????       35%

 

#####       Көмірдің республика аумағындағы жалпы қоры –

?????       176,6 млрд.т

?????       170 млрд.т

?????       76 млрд.т

?????       17 млрд.т

?????       200 млрд.т

 

#####       Энергия мен жылуды көп қажет ететін өндірістер?

?????       барлығы дұрыс

?????       алюминий

?????       магний

?????       титан

?????       ферроқорытпа өндірісі

 

#####       Ауыр металдар тобын көрсет:

?????       мыс, қалайы, қорғасын

?????       алюминий, магний

?????       вольфрам, молибден

?????       алтын, күміс, платина

?????       уран, германий

 

#####       Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қалыптасқан өнеркәсіптің жас саласы:

?????       қара металлургия

?????       түсті металлургия

?????       химия өнеркәсібі

?????       тамақ өнеркәсібі

?????       машина жасау кешені

 

#####       Қара металлургияның негізгі шикізаты:

?????       темір кені

?????       шойын

?????       болат

?????       прокат

?????       ферроқорытпа

 

#####       Ірі темір кен орындары:

?????       барлығы дұрыс

?????       Соколов-Сарыбай, Лисаков

?????       Қашар, Аят

?????       Атасу

?????       Қаражал

 

#####       Минералды құрылыс шикізаттары:

?????       барлығы дұрыс

?????       құм

?????       қиыршық тас

?????       ұсақталған тас

?????       гранит

 

#####       Ұстастыратын құрылыс материалдары:

?????       цемент, әк

?????       құм, мәрмәр

?????       қиыршық тас

?????       ұсақталған тас

?????       гранит

 

#####       Агроөнеркәсіптік кешеннің өңдеуші салалары:

?????       тамақ және жеңіл өқнеркәсібі

?????       ауыр және жеңіл өнеркәсіп

?????       өндіруші және өңдеуші

?????       жеңіл өнеркәсіп

?????       дұрыс жауабы жоқ

 

#####       Тамақ өнеркәсібінің ірі саласы, ол тамақ өнімінің 14-ін құрайды.

?????       ет өнеркәсібі

?????       ұн тарту – жарма өнеркәсібі

?????       қант өнеркәсібі

?????       сүт өнімдері өнеркәсібі

?????       балық өнеркәсібі

 

#####       Қоғамның өмір сүруі және дамуы үшін қажетті материалды өнімдерді шығаратын процесс:

?????       өндіріс

?????       кәсіпорын

?????       өнеркәсіп

?????       ұйым

?????        өңдеу

 

#####       Өнеркәсіптік кәсіпорындағы өндірістік құрылымның қандай типтері бар?

?????       заттай, технологиялық, аралас

?????       негізгі, көмекші, қосалқы

?????       заттай және материалды

?????       тұрақты және өзгермелі

?????       дұрыс жауабы жоқ

 

#####       Өндірісті, ауыл шаруашылығын шикізатпен қамтамасыз етуге, еліміздің халқын қажетті өқнімдермен қамтамасыз етуге бағытталған халық шаруашылығы салаларының жиынтығы:

?????       АӨК

?????       отын-энергетика кешені

?????       металлургия

?????       машина жасау

?????       химия энеркәсібі

 

#####       Өндірістік процестің қанша жекелеген түрі бар?

?????       5

?????       2

?????       3

?????       6

?????       1

 

#####       Кәсіпорын құрылымына әсер ететін факторлар:

?????       барлық жауап дұрыс

?????       өнім өндірудің күрделілігі

?????       кәсіпорын өлшемі

?????       орналасқан жері

?????        өндіріс процесінің сипаты мен ерекшеліктері

 

#####       Кез келген кәсіпорынның алғашқы қалыптасуы неден басталады?

?????       өндірістік процестен

?????       көмекші процестерден

?????       басқару процесінен

?????       қызмет көрсету процесінен

?????       негізгі процестен

 

#####       Кәсіпорынның барлық тиеу-түсіру, тасымалдау жұмыстарымен айналысатын шаруашылығы қандай?

?????       көлік

?????       қойма

?????       тасымал

?????       экспорт

?????       импорт

 

#####       Кәсіпорында пайдалынылатын көлік қызмет көрсету аумағына қарай:

?????       сыртқы, цехаралық, цехішілік

?????       ішкі, сыртқы, орталық

?????       цех-сыртқы, цех-ішкі, цех-орталық

?????       тиеу, түсіру, тасымалдау, сақтау

?????       тасымалдау

 

#####       Тасымалдаулар әдетте орталықтандырылған тасымал қызметтерінің күшімен және қаражатымен жүзеге асырылады –  бұл?

?????       сыртқы

?????       ішкі

?????       орталық

?????       цех-аралық

?????       цех-ішілік

 

#####       Бір цех ішінде ғана тасымалдау жұмыстарын орындайтын көліктерді

?????       цехішілік

?????       цех-сыртқы

?????       цех-ішкі

?????       цех-орталық

?????        орталық

 

#####       Кәсіпорынның көлік шаруашылығы барлық тиеу-түсіру және тасу жұмыстарының сипатын айқындайтын қандай негізінде ұйымдастырылу тиіс?

?????       кешенді технология

?????       ауқымды желі

?????       аймақты сараптау

?????       сапалық деңгей

?????       тасымал, тиеу-түсіру

 

#####       Кәсіпорында өндірілетін өнім сипатына оның дайындалу технологиясына қарай түрлі тасымалдау құралдары қолданылады, олар:

?????       рельсті және рельссіз жүретін көлік, автомобильдер, конвейерлер және т.б.

?????       ЭВМ, ноутбук

?????       тігін машинкалары, станоктар, приборлар

?????       лифт, лебедка, станоктар

?????       тікұшақтар мен ұшақтар

 

#####       Белгілі бір уақыт аралығындағы белгілі бір бөлімше шеңберінде тасымалданатын жүктің жалпы санын қалай атаймыз?

?????       жүк айналымы

?????       жүк тасымалы

?????       жүк сақталуы

?????       жүк сатылуы

?????       жүк шығыны

 

#####       Белгілі бір уақыт аралығындағы тиеу-түсіру пункттерін арасындағы бір бағыттағы тасымалданатын жүктің саны қалай аталады?

?????       жүк ағыны

?????       жүк тасымалы

?????       жүк ауытқуы

?????       жүк жиілігі

?????       жүк сатылымы

 

#####       Тәуліктік жүк ағынының максималды мөлшері анықтау формуласы –

?????       QCMAX=QЖRH/Dr

?????       QCM=QЖRH/Dr

?????       QCMAX=QЖRHDr

?????       QCMAX=QЖ/RHDr

?????       QЖQCMAX=RH/Dr

 

#####       QЖ – бұл?

?????       жылдық жүк ағыны

?????       жылдық жүк тасымалы

?????       жылдық жүк саны

?????       жылдық жүк сатылымы

?????        жылдық жүк сақталуы

 

#####       RH – бұл?

?????       жүк ағынының біркелкісіздік коэффициенті

?????       жүк ағынының коэффициенті

?????       тасымал коэффициенті

?????       сату-сатып алу коэффициенті

?????        айырмашылық коэффициенті

 

#####       Dr – бұл?

?????       бір жылдағы жұмыс күннің саны

?????       бір жылдағы жұмыс

?????       бір жылдағы жұмыс айының саны

?????       бір жылдағы жұмыс демалыстарының саны

?????        бір жылдағы жұмыс ауытқуларының саны

 

#####       Цехаралық тасымалдар қандай  жүйе бойынша ұйымдастырылады

?????       маятник және сақиналық

?????       үздіксіз және үздікті

?????       периодты және периодсыз

?????       ауқымды және аумақты

?????       үнемі

 

#####       Әдетте цехішілік көлік цехтың қандай бюросының қарауында болады?

?????       жоспарлы-диспетчерлік

?????       жоғалғандарды табу

?????       құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету

?????       тасымалдауды жоспарлау

?????       әлуметті жоспарлау

 

#####       Қандай тасымалдар маятник және сақиналық жүйе бойынша ұйымдастырылады?

?????       Цехаралық

?????       Цехішілік

?????       Цех-сыртқы

?????       Цех-ішкі

?????       Цех-орталық

 

#####       QCMAX=QЖRH/Drбұл ненің формуласы?

?????       тәуліктік жүк ағынының максималды мөлшерін анықтау

?????       Цехішілік жүк ағынының максималды мөлшерін анықтау

?????       Цех-сыртқы жүк ағынының максималды мөлшерін анықтау

?????       Цех-ішкі жүк ағынының максималды мөлшерін анықтау

?????        Цех-орталық жүк ағынының максималды мөлшерін анықтау

 

#####       Жүк ағыны – бұл?

?????       Белгілі бір уақыт аралығындағы тиеу-түсіру пункттерін арасындағы бір бағыттағы тасымалданатын жүктің саны

?????       белгілі бір уақыт аралығындағы белгілі бір бөлімше шеңберінде тасымалданатын жүктің жалпы саны

?????       тәуліктік жүк ағынының максималды мөлшерін анықтау үшін саналатын циклдар саны

?????       Цехішілік жүк ағынының максималды мөлшерін анықтау үшін саналатын циклдар саны

?????       цехаралық жүк ағынын тасмалдау

 

#####       Рельсті және рельссіз жүретін көлік, автомобильдер, конвейерлер және т.б., олар:

?????       Кәсіпорында өндірілетін өнім сипатына оның дайындалу технологиясына қарай түрлі тасымалдау құралдары қолданылады

?????       туризм мақсатында қолданылатын тасымалдау көліктері

?????       экспорт пен импорт мақсатында қолданылатын транспорттар жиынтығы

?????       цехішілік транспорттар жиынтығы

?????       цехаралық тарнспорттар жиынтығы

 

#####       Кешенді технология не үшін ұйымдастырылуы тиіс?

?????       Кәсіпорынның көлік шаруашылығы барлық тиеу-түсіру және тасу жұмыстарының сипатын айқындалу негізінде

?????       экспорт пен импорт сапасын жоғарлатылуы

?????       аймақты сараптау

?????       сапалық деңгейді анықтау

?????       тасымал, тиеу-түсіру процесін жеңілдету

 

#####       Цехішілік -бұл?

?????       Бір цех ішінде ғана тасымалдау жұмыстарын орындайтын көліктер

?????       бірнеше цехтар арасындағы тасымалдау жұмыстарын орындайтын көліктер

?????       басқа ұйымдар арасында тасымалдау жұмыстарын орындайтын көліктер

?????       экспорт пен импорт тасымалдау жұмыстарын орындайтын көліктер

?????       бөлім ішінде жұмыстарды орындау

 

#####       Цехаралық- бұл?

?????       Жүктерді цехтар арасында тасу және жүктерді бір қоймадан екінші қоймаға және кәсіпорын цехтарына тасуға арналған көлік

?????       экспорт пен импорт тасымалдау жұмыстарын орындайтын көліктер

?????       басқа ұйымдар арасында тасымалдау жұмыстарын орындайтын көліктер

?????       бір цех ішінде ғана тасымалдау жұмыстарын орындайтын көліктер

?????       көлікке тиеу

 

#####       Көлік  шаруашылығының қызметі қандай?

?????       кәсіпорынның барлық тиеу-түсіру, тасымалдау жұмыстарымен айналысады

?????       қойма шаруашылығымен қатар жұмыс істеу

?????       тасымал қауіпсіздігін қамтамасыз ету

?????       экспорт қауіпсіздігін қамтамасыз ету

?????       импорт қауіпсіздігін қамтамасыз ету

 

#####       Сыртқы, цехаралық, цехішілік – бұл?

?????       кәсіпорында пайдалынылатын көлік қызмет көрсету аумағына қарай бөлінуі

?????       ішкі, сыртқы, орталық арақатынас үшін қолданылатын байланыстар

?????       орналасу аймақтары

?????       тиеу, түсіру, тасымалдау, сақтау, жүктеу схемасы

?????       өнімді тарату

 

#####       Сыртқы – бұл?

?????       Тасымалдаулар әдетте орталықтандырылған тасымал қызметтерінің күшімен және қаражатымен жүзеге асырылылуы

?????       ішкімен тығыз байланысты аумақ

?????       орналасу орны

?????       қорғаныс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолы

?????       өнімді тасмалдау

 

#####       Ағындық жүйе дегеніміз не?

?????       Өндірісті ұйымдастырудың негізгі объектісі

?????       Кәсіпорында жасалынатын және жөңделетін үрдіс түрі

?????       Ұйымның сатқан тауар белгісі мен маркасының тірі

?????       Тізбектегі қозғалыс түріндегі операциялар түрлері

?????       Өндірістік үрдісте еңбек құралының қозғалыс тәртібі

 

#####       Кәсіпорындардың өндірістік құрылымының неше түрі бар?

?????       3

?????       6

?????       2

?????       4

?????       5

 

#####       Заттық құрылымның басқалардан артықшылығы?

?????       Цехтар арасындағы өндірістік өзара байланыстарды жеңілдетеді және шектейді

?????       Өндірісті ұйымдастырудың негізгі объектісі

?????       Цехтар арасындағы өндірістік өзара байланыстарды жеңілдетпейді және шектеймейді

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық игіліктерді дайындау үрдісі

?????       Тізбектегі қозғалыс түріндегі операциялар түрлері

 

#####       Заттық құрылым ……

?????       Өнім көлемін арттыруға, еңбек өімділігін көтеруге және өнімнің толық өзіндік құның азайтуға көмектеседі

?????       Өндірістің технологиялық даралығын анықтайды

?????       Технологиялық қадиға негізделіп ұйымдастырылуын сипаттайды

?????       Ұйымдастырудың артықшылықтарына цех аралық тасымалдау жүргізіледі

?????       Тізбектегі қозғалыс түріндегі операциялар түрлерін реттейді

 

#####       Технологиялық құрылым бұл – …….

?????       Өндірістің технологиялық даралығын анықтайды

?????       Өндірісті ұйымдастырудың негізгі объектісі

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық игіліктерді дайындау үрдісі

?????       Цехтар арасындағы өндірістік өзара байланыстарды жеңілдетеді және шектейді

?????       Кәсіпорында жасалынатын және жөңделетін үрдіс түрі

 

#####       Технологиялық құрылымға не жатады?

?????       Құю, ұста, кесу, механикалық құрастыру цехтары

?????       Аяқ – киім, тігін және жићаз жасау цехтары

?????       Шикізатты, мұнайды, көмірді, кешенді қайта өңдеу

?????       Ағаш өндеу комбинаттарын тиімді пайдалану

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық игіліктерді дайындау үрдісі

 

#####       Аралас құрылым нені сипаттайды?

?????       Бір ғана машина жасау зауытында негізгі цехтардың әрі заттық, әрі технологиялық қағидаға неізделіп ұйымдастырылуы

?????       Өндірістің технологиялық даралығын анықтайды

?????       Цехтар арасындағы өндірістік өзара байланыстарды жеңілдетеді және шектейді

?????       Технологиялық қадиға негізделіп ұйымдастырылуын сипаттайды

?????       Тізбектегі қозғалыс түріндегі операциялар түрлерін реттейді

 

#####       Бірлік өндірісінде өнімнің қандай түрі өндіріледі?

?????       Жеке

?????       Шектеулі

?????       Орташа

?????       Қосымша

?????       Барлық жауап дұрыс

 

#####       Еңбек құралы қатынасы бойынша бөлінуі?

?????       Технологиялық, көлікті тасымалдау, бақылап еске алу, қоймаларда сақтау операциялары

?????       Технологиялық, көлікті тасымалдау, бақылап еске алу

?????       Аралас, технологиялық, бірлік, көлікті тасымалдау

?????       Бірлік, сериялық, жаппай, бақылап еске алу

?????       Сериялық, жаппай, аралас, қоймаларды сақтау операциялары

 

#####       Тура жүргізушілік деп –

?????       Еңбек құралының барлық сатыларымен операциялар кезеңінде қысқа жол жүруі

?????       Өндірісті ұйымдастырудың негізгі объектісі

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық        игіліктерді дайындау үрдісі

?????       Цехтар арасындағы өндірістік өзара байланыстарды жеңілдетеді және шектейді

?????        Кәсіпорында жасалынатын және жөңделетін үрдіс түрі

 

#####       Мамандандырудың неше нысаны бар?

?????       3

?????       6

?????       2

?????       4

?????       5

 

#####       Қазіргі кезде кешенделудің бағыттарына мыналар жатады:

?????       В,Е жауабы дұрыс

?????       Өнімді өндіру сатыларының үйлесімділігі

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық игіліктерді дайындау үрдісі

?????       Технологиялық, көлікті тасымалдау, бақылап еске алу, қоймаларда сақтау операциялары

?????        Шикізаттың мұнайдың, кешенді қайта өңдеу

 

#####       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық игіліктерді дайындау үрдісі – бұл?

?????       өндіріс

?????       ұйым

?????       операциялар

?????       еңбек құралының қозғалыс тәртібі

?????       бөлімше

 

#####       Қандай қатынастарымен анықталатын өндіріс негізгі үш элементтен құралған?

?????       еңбек

?????       операциялар

?????       ұйым

?????       өндіріс

?????       қозғалыс

 

#####       Ненің өндірістік құрылымы 3 түрге бөлінеді?

?????       Кәсіпорындардың

?????       ұйымның

?????       мекеменің

?????       өндірістің

?????       зауыттың

 

#####       Цехтар арасындағы өндірістік өзара байланыстарды жеңілдетеді және шектейді – бұл?

?????       Заттық құрылымның басқалардан артықшылығы

?????       Өндірісті ұйымдастырудың негізгі объектісі

?????       Цехтар арасындағы өндірістік өзара байланыстарды жеңілдетпейді және шектеймейді

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық игіліктерді дайындау үрдісі

?????        Тізбектегі қозғалыс түріндегі операциялар түрлері

 

#####       Өнім көлемін арттыруға, еңбек өімділігін көтеруге және өнімнің толық өзіндік құның азайтуға көмектеседі-бұл?

?????       Заттық құрылым

?????       Өндірістің технологиялық даралығы

?????       Технологиялық қағиға

?????       цех аралық тасымалдау

?????       Тізбектегі қозғалыс

 

#####       Өндірістің технологиялық даралығын анықтайтыны – бұл?

?????       Технологиялық құрылым

?????       Өндірісті ұйымдастырудың негізгі объектісі

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық игіліктерді дайындау үрдісі

?????       Цехтар арасындағы өндірістік өзара байланыстарды жеңілдетеді және шектейді

?????       Кәсіпорында жасалынатын және жөңделетін үрдіс түрі

 

#####       Құю, ұста, кесу, механикалық құрастыру цехтары -олар?

?????       Технологиялық құрылымға қатыстылар

?????       Аяқ – киім, тігін және жићаз жасау цехтары

?????       Шикізатты, мұнайды, көмірді, кешенді қайта өңдеу

?????       Ағаш өндеу комбинаттарын тиімді пайдалану

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық игіліктерді дайындау үрдісі

 

#####       Бір ғана машина жасау зауытында негізгі цехтардың әрі заттық, әрі технологиялық қағидаға неізделіп ұйымдастырылуы ненің сипаты?

?????       Аралас құрылым

?????       Өндірістің технологиялық даралар

?????       Цехтар арасындағы өндірістік

?????       Технологиялық қағида

?????       Тізбектегі қозғалыс

 

#####       Бірлік, сериялық, жаппай – бұл?

?????       Өндірістің ұйымдастыру түрлері

?????       Технологиялық сериялар

?????       Технологиялық бірлік

?????       Заттық  бірлік

?????       Аралас бірлік

 

#####       Жеке өнім – бұл?

?????       Бірлік өндірісінде өнімнің түрі

?????       Шектеулі жүк саны

?????       Орташа айналым

?????       Қосымша өндіріс

?????       Барлық жауап дұрыс

 

#####       Технологиялық, көлікті тасымалдау, бақылап еске алу, қоймаларда сақтау операциялары – бұл?

?????       Еңбек құралы қатынасы бойынша бөлінуі

?????       Тасымал түрлері

?????       Технологиялық құралдар

?????       бақылап еске алу жолдары

?????       қоймаларды сақтау операциялары

 

#####       Еңбек құралының барлық сатыларымен операциялар кезеңінде қысқа жол жүруі-бұл?

?????       Тура жүргізушілік

?????       Өндірісті ұйымдастырудың негізгі объектісі

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық игіліктерді дайындау үрдісі

?????       Цехтар арасындағы өндірістік өзара байланыстарды жеңілдетеді және шектейді

?????        Кәсіпорында жасалынатын және жөңделетін үрдіс түрі

 

#####       Өнімді өндіру сатыларының үйлесімділігі мен шикізаттың мұнайдың, кешенді қайта өңдеу – бұл?

?????       Қазіргі кезде кешенделудің бағыттары

?????       қоймаларда сақтау операциялары

?????       Нарықтың дамуы мен өмір сүруіне қажетті материалдық игіліктерді дайындау үрдісі

?????       Технологиялық, көлікті тасымалдау, бақылап еске алу, қоймаларда сақтау операциялары

?????        С,А жауабы дұрыс

 

#####       Материальды – техникалық ресуртың құрамына жататындар:

?????       шикізат, материалдар, технологиялық құралдар

?????       дайын өнім, техника, жұмыс

?????       анализ, инвестиция, ұйым

?????       баға, нарықтық байланыс

?????        өңдеу, өндіріс, ұйымдастыру

 

#####       Өндірісті материальды – техникалық қатамасыз ету бөлімшесінің құрамына кіретін бюролардың бірі:

?????       қосалқы бөлшектерді басқару

?????       ұйымдастыру бөлімшесі

?????       өңдеу – құралдар бөлімшесі

?????       менеджерлер бөлімшері

?????       ресурстар бөлімшесі

 

#####       Кәсіпорын талаптарына сәйкес ресуртарды қолданудағы әдістерді құрастыру қызметін атқаратын бюро?

?????       Жоспарлау мен нормалдау

?????       ресуртарды нормалдау және есепке алу

?????       қызмет көрсетушілерді ұйымдастыру

?????       материалдық баланстарды өңдеу

?????       өңдеушілер

 

#####       Ресурстардың қозғалыс процессі- бұл:

?????       ресурстарды қайта қалапына келтіру

?????       қызмет көрсетушілерді ұйымдастыру

?????       ресуртарды нормалдау

?????       материалдық баланстарды өңдеу

?????       ұйымдастырушылар

 

#####       Ресурстарды жоғары қолданудағы факторды шығарумен айналысатын бюро?

?????       Ресуртарды эффективті қолдануды басқару

?????       қызмет көрсетушілерді ұйымдастыру

?????       нормалдау мен есептеу

?????       материалдық баланстарды өңдеу

?????       құрастыру жұмыстарымен айналысу

 

#####       Ресурстармен қамтамасыз ету формалары:

?????       Товар – шикізат биржасы, аукциондар, демеушілер арқылы

?????       шарттар мен қызметтер

?????       ресуртарды нормалдау

?????       материалдық өңдеу

?????       ұйымдастырушылар

 

#####       Мекемеде көлік құрылғылырының қандай түрі (классификациясы) қолданылады:

?????       Қызмет көрсету түрі бойынша

?????       Жұмыс режимі бойынша

?????       Қозғалыстың бағыты бойынша

?????       жұмыс қозғалысы

?????       барлық жауап дұрыс

 

#####       Көліктік  шаруашылықты ұйымдастыру  мекеменің қандай жұмыстарды атқарады:

?????       көліктік құрылғыларды жанартудың стратегиялық жоспарлары;

?????       мекеменің өндірістік құрылымын талдау және оны жаңғыртудың әдістерін құрастыру;

?????       жүкайналымын схемасын проектілеу және көліктік мекеменің жұмысын диспетчерлеу

?????       көліктік шаруашылықтың жұмысының эффектісі менсапасын көтеруі не байланысты бақылау мен есеп жүргізу

?????        барлық жауап дұрыс

 

#####       Көліктік шаруашылықтың жұмысының эффектілігі мен сапасын жоғарылату үшін келесі бағыттарды орындайды:

?????       заттық және функционалдық өндірістердің мамандандыруларын тереңдету;

?????       мекеменің автоматтандыру және басқару деңгейін көтеру;

?????       көлік құрылғыларының орташа жасын қысқартып, дамыған көлік құрылғыларының санын көтеру;

?????       көлік құрылғыларының пайдалануын тексеру мен бақылау және олардың эффектілі жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

?????        барлық жауап дұрыс

 

#####       Транспорттық шаруашылық деген не?

?????       барлық жауап дұрыс

?????       мекеменің автоматтандыру және басқару деңгейін көтеру

?????       Қозғалыстың бағыты

?????       Автоматизация деңгейі

?????       материалдық бағыттарды байланыстыратын мекеменің күре тамыры болып саналады

 

#####       Мекеменің функционалдық жұмысы неге байланысты?

?????       заттық және функционалдық өндірістердің мамандандыруларын тереңдету;

?????       Қозғалыстың бағыты

?????       Автоматизация деңгейі

?????       өзіндік құнды көрсету

?????       транспорттық қызмет көрсетуіне

 

#####       Мекемеде қызмет көрсету ненің классификациясы?

?????       көлік құрылғылырының түрі (классификациясы)

?????       Жұмыс режимінің түрі

?????       Қозғалыстың бағытының түрі

?????       жұмыс уақыты

?????       барлық жауап дұрыс

 

#####       Көліктік құрылғыларды жаңартудың стратегиялық жоспарларын жасау ненің құзырында?

?????       Көліктік  шаруашылықты ұйымдастыру  мекемесінің

?????       мекеменің өндірістік құрылымын талдау және оны жаңғыртудың әдістерін құрастыру ұйымының

?????       жүкайналымын схемасын проектілеу және көліктік мекеменің жұмысын диспетчерлеу бюросының

?????       көліктік шаруашылықтың жұмысының эффектісі мен сапасын көтеруі не байланысты бақылау мен есеп жүргізу бюросының

?????        барлық жауап дұрыс

 

#####       Заттық және функционалдық өндірістердің мамандандыруларын тереңдету бағыттары не үшін орындалады:

?????       Көліктік шаруашылықтың жұмысының эффектілігі мен сапасын жоғарылату

?????       мекеменің автоматтандыру және басқару деңгейін көтеру

?????       көлік құрылғыларының орташа жасын қысқартып, дамыған көлік құрылғыларының санын көтеру

?????       көлік құрылғыларының пайдалануын тексеру мен бақылау және олардың эффектілі жұмыс істеуін қамтамасыз ету

?????       барлық жауап дұрыс

 

#####       Мекеменің автоматтандыру және басқару деңгейін көтеру, қозғалыстың бағыты, автоматизация деңгейі, материалдық бағыттарды байланыстыратын мекеменің күре тамыры болып саналады – бұл?

?????       Транспорттық шаруашылық

?????       барлық жауап дұрыс

?????       Қоймалық шаруашылық

?????       Қауіпсіздік шаруашылығы

?????       техника шаруашылығы

 

#####       Заттық және функционалдық өндірістердің мамандандыруларын тереңдету – бұл?

?????       Мекеменің функционалдық жұмысы

?????       Қозғалыстың бағыты

?????       Автоматизация деңгейі

?????       дұрыс жауап жоқ

?????       транспорттық қызмет көрсетуі

 

#####       Кәсіпорынның құрал – саймандар шаруашылығының міндеті:

?????       жалпы кәсіпорынның құрал – саймандармен қамтамасыз ету

?????       белгілі бір орынға құрал – саймандарды орналастыру

?????       кәсіпорындағы белгілі бір бөлімшені құрал – саймандармен қамтамасыз ету

?????       тек қана құрал – саймандарды алуға келісім – шартқа отыру

?????       тек қана қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету

 

#####       Кәсіпорынның құрал – саймандар шаруашылығының мақсаты:

?????       технологиялық аппаратураның үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ету

?????       тек қана цехтардың технологиялық аппаратураның үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ету

?????       әмбебап – жинақтаушы саймандардың үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ету

?????       кесуші саймандарды үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ету

?????       пресс – формалардың үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ету

 

#####       Құрал – саймандар бөлімінің басшы орынбасарына өнім бойынша келесі бөлімшелер бағынады:

?????       маркетинг секторы, сатып алынатын құрал – саймандар секторы, орталық құрал – саймандар қоймасы, жоспарлы – диспечерлік сектор

?????       аппаратураны шығару бөлімінің басшы орынбасары, аппаратураны эксплуатациялау басшы орынбасары

?????       сатып алынатын құрал – саймандар секторы, аппаратураларды жөндеудің жоспарлау секторы, аппаратураны шығару бөлімінің басшы орынбасары

?????       аппаратураларды жөндеудің жоспарлау секторы, нормативтер секторы, цехтардың құрал – саймандар секторы

?????       аппаратураны шығару бөлімінің басшы орынбасары, аппаратураны эксплуатациялау басшы орынбасары, техникалық сектор, экономикалық – жоспарлау секторы, құрал – саймандар цехы, бөлімнің бухгалтериясы

 

#####       Құрал – саймандар бөлімінің басшысы заң бойынша кәсіпорынның … бағынады

?????       бас технологына

?????       бас бухгалтерге

?????       кәсіпорынның бас маманына

?????       бас инженерге

?????       көмекші бухгалтеріне

 

#####       Құрал – саймандар шаруашылығының негізгі бағыттарының бірі –  менеджмент аймағына қандай міндеттер кіреді?

?????       ғылыми әдістер мен қадамдарды қолдану, маркетингтік ізденістерді дамыту, кәсіпорынның бәсекелестігін күшейту, есепке алу, бақылауды іске асыру, талдау және жұмыс мотивін бақылау

?????       орталық құрал – саймандар қоймасына ыңғайлы жұмыс жасауды қамтамасыз ету, саймандарды тарату, жұмыс орнымен қамтамасыз ету ұйымы және т.б.

?????       өнімнің құрылымы, стандарты, технологиялық үрдістердің типтері, құрылымның технологиясын бақылау, өнімнің шығарылуын жобалауда ғылыми көзқарастарды қолдану

?????       аппараттардың стандарттары, олардың құрылымдық бөлімшелерін және құрылымдық элементтерін, технологиялық аппараттарды кодтау және классификация негізінде автоматты жобалау жүйесін қолдану, аппаратураларды дайындаудың және өңдеудің жалғасу уақытын кеміту

?????        аппараттардың стандарттары, өнімнің құрылымы, стандарты, технологиялық үрдістердің типтері

 

#####       Аппаратураны жөндеу, қалпына келтіру, эксплуатациялау аймағына қандай міндеттер кіреді?

?????       орталық құрал – саймандар қоймасына ыңғайлы жұмыс жасауды қамтамасыз ету, саймандарды тарату, жұмыс орнымен қамтамасыз ету ұйымы және т.б.

?????       аппараттардың стандарттары, өнімнің құрылымы, стандарты, технологиялық үрдістердің типтері

?????       аппараттардың стандарттары, олардың құрылымдық бөлімшелерін және құрылымдық элементтерін, технологиялық аппараттарды кодтау және классификация негізінде автоматты жобалау жүйесін қолдану, аппаратураларды дайындаудың және өңдеудің жалғасу уақытын кеміту

?????       өнімнің құрылымы, стандарты, технологиялық үрдістердің типтері, құрылымның технологиясын бақылау, өнімнің шығарылуын жобалауда ғылыми көзқарастарды қолдану

?????        ғылыми әдістер мен қадамдарды қолдану, маркетингтік ізденістерді дамыту, кәсіпорынның бәсекелестігін күшейту, есепке алу, бақылауды іске асыру, талдау және жұмыс мотивін бақылау

 

#####       Техникалық жарақтану  деңгейіне қарай  бақылау қалай бөлінеді?

?????       қолмен , автоматтандырылған, автоматты, активті

?????       қолмен , автоматтандырылған, автоматты,  пассивті

?????       автоматтандырылған, автоматты

?????       активті және пассивті

?????       қолмен, активті, пассивті

 

#####       дегеніміз кәсіпорынға келіп түсетін материалдық – техникалық  жабдықтау элементтерімен  сыртқы серіктестік байланыстарды бақылау жұмыстары

?????       Кіруші бақылау

?????       операциялық бақылау

?????       шығушы бақылау

?????       тұрақты бақылау

?????       автоматты бақылау

 

#####       Дайын өнімді, жиынтық бірлікті, аяқталған  дайын бөліктерді бақылаудың қай түріне жатқызамыз?

?????       шығушы

?????       кіруші

?????       автоматты

?????       тұрақты

?????       операциялық

 

#####       «Сапа» түсінігі неше деңгейлік деп қарастыруға болады?

?????       2

?????       1

?????       3

?????       4

?????       5

 

#####       Кез келген өндірістік процесті басқару айналмалы қандай кезеңдерден тұрады?

?????       жоспарлау (Р)

?????       жүзеге асыру (Д)

?????       бақылау (С)

?????       басқарушылық әсер ету (А)

?????       жалғастыру

 

#####        TQM жүйесі келесі элементтерден тұрады:

?????       «тұрақты» құрамдастар және «жұмсақ» құрамдастар

 

?????       «қатты» құрамдастар және «жұмсақ» құрамдастар

?????       «тұрақты» құрамдастар және «тұрақсыз» құрамдастар

?????       «активті» құрамдастар және «жұмсақ» құрамдастар

?????       «активті» құрамдастар және «пассивті» құрамдастар

 

#####        …- шығындарды  төмендететін  басты құрал.

?????       Сапа

?????       Өнім

?????       Өнеркәсіп

?????       Шикізат

?????       Өндірістік құралдар

 

#####       Көптеген өндірістік кәсіпорындар өнім сапасын басқару үшін не   дайындауы қажет?

?????       Өнім сапасын басқарудың кешенді жүйесін

?????       Өндірістік  жұмыс орындарындағы жұмыс күшін

?????       Шикізат өнімдерінің жүйесін

?????       Шығынды  төмендету құралдарының жүйесін

?????       TQM жүйесін

 

#####       Сапа фирма ісінің нақты бір бағыты емес, …  болып табылады.

?????       кәсіпорын қызметінің  толық қамтитын үздіксіз процесі

?????       Шығынды  төмендету құралдарының жүйесінің процесі

?????       Шикізат өнімдерінің жүйесі

?????       Өнім сапасын бақылау жүйесі

?????       Әртүрлі  бағыттағы сапалар жүйесі

 

#####       Пән бағдарламасы қалай құрылған?

?????       логикалық құрылымы жағынан отандық әдебиеттердегі кәсіпорындарды ұйымдастыру мен басқару және шетелдік менеджмент теориясы мен тәжірбиесін ескере отырып құрылған.

?????       өндірісті ұйымдастыру кезінде құрылған

?????       өнернкәсіпті ұйымдастыру кезінде құрылған

?????       экономикалық теория кезінде құрылған

?????        тәжірбиесінен құрылған

 

#####       Пәндік оқудың әдістері болып…

?????       статистикалық талдау, экономика-математикалық, орташа шамалар әдісі, империкалық дисперциялық

?????       математикалық, физикалық, химиялық

?????       биологиялық, химиялық

?????       экономикалық, химиялық

?????        физикалық

 

#####       Динамика дегеніміз …

?????       өндіріс жүйесінің ұйымдары процесс жүйенің  мақсатына жету үшін арналған

?????       өнеркәсіптің процесі болып  табылады

?????       өндірістік жүйе болып табылады

?????       анализациялық жүйе болып табылады

?????       өнеркәсіптік жүйенің дамуы

 

#####       Cтастикада ұйымға кіретіндер …

а) субстанция;       б) жүйенің құрылымы мен мазмұны;       с) құқықтық жағынан ұйымның мәні ;  д) формалары:

?????       а,б,с,д

?????       а ,б

?????       с,а

?????       д,б,с

?????       б,а,д

 

#####       Динамикалық ұйымға кіретіндер…

а) жүйенің кіруі;  б) шығуы;  с) өңдеу жөніндегі процессі; д) ұйым жүйесі; г) функциясы:

?????       а,б,с,д,г

?????       а,с,д,г

?????       а,б,с,г

?????       г,д,б

?????        д,г,б

 

#####       Ұйымның сыртқы қоршауына кіретіндер?

?????       қоғам,  табиған, жүйелік байланысы

?????       динамика, ұйым

?????       экономика, өнеркәсіп

?????       субъекті, қоғам

?????       жауаптың барлығы дұрыс

 

#####       Курста қарастырылған жеке әдістер мен тәсілдер басқа қызмет көрсету түрлері …

?????       ақпараттық, қаржылық, білім, медицина

?????       механикалық, сапалық

?????       ұйымдық, қоғамдық

?????       өнеркәсіптік

?????       салықтық, құқықтық

 

#####       Статистикада қарастырылатын ұйым…

?????       әлуметік, техникалық, физикалық , биологиялық

?????       табиғаттық, химиялық

?????       экономикалық, математикалық

?????       қаржылық, құқықтық

?????       дұрыс жауабы жоқ

 

#####       Қолмен , автоматтандырылған, автоматты, активті – бұл?

?????       Техникалық жарақтану  деңгейіне қарай  бақылау бөлінуі

?????       автоматтандырылған жүйе

?????       автоматтандырылған автоматтар

?????       активті және пассивті автоматтар

?????       қолмен, активті, пассивті автоматтар

 

#####       Кіруші бақылау дегеніміз – ?

?????       кәсіпорынға келіп түсетін материалдық – техникалық  жабдықтау элементтерімен  сыртқы серіктестік байланыстарды бақылау жұмыстары

?????       операциялық бақылау

?????       шығушы бақылау

?????       тұрақты бақылау

?????       автоматты бақылау

 

#####       Өнім сапасын басқарудың кешенді жүйесінің қызметі?

?????       Көптеген өндірістік кәсіпорындар өнім сапасын басқару үшін

?????       Өндірістік  жұмыс орындарындағы жұмыс күшін басқару үшін

?????       Шикізат өнімдерінің жүйесін басқару үшін

?????       Шығынды  төмендету құралдарының жүйесін басқару үшін

?????       TQM жүйесін басқару үшін

 

#####       Жұмысшылар, бригадирлер, өндірістік бөлімдердің шеберлері (мастерлер)… жатады.

?????       Бақылау операцияларын  орындаушыларға

?????       орындаушы адамдарға

?????       бригадирлерді басқарушыларға

?????       жұмысты бөлушілерге

?????       өнімдер сапасын тексерушілерге

 

#####       Кәсіпорын қызметінің  толық қамтитын үздіксіз процесі бұл?

?????       Сапа фирма ісінің нақты бір бағыты емес

?????       Шығынды  төмендету құралдарының жүйесінің процесі

?????       Шикізат өнімдерінің жүйесі

?????       Өнім сапасын бақылау жүйесі

?????        Әртүрлі  бағыттағы сапалар жүйесі

 

#####       Логикалық құрылымы жағынан отандық әдебиеттердегі кәсіпорындарды ұйымдастыру мен басқару және шетелдік менеджмент теориясы мен тәжірбиесін ескере отырып не құрылған?

?????       Пән бағдарламасы құрылған.

?????       өндірісті ұйымдастыру құрылған

?????       өнернкәсіпті ұйымдастыру құрылған

?????       экономикалық теория құрылған

?????       тәжірбие құрылған

 

#####       Статистикалық талдау, экономика-математикалық, орташа шамалар әдісі, империкалық дисперциялық -бұл?

?????       Пәндік оқудың әдістері

?????       математикалық амалдар

?????       биологиялық құрам деңгейін анықтаушы амалдар

?????       химиялық улардың шығу деңгейін анықтайтын амалдар

?????        физикалық амалдар

 

#####       Жылу-энергетика кешенінің құрамына нелер кіреді?

?????       барлық жауап дұрыс

?????       мұнай өнеркәсібі

?????       газ өндірісі

?????       көмір өндіру

?????       электроэнергетика

 

#####       Тау-кен кешенінің құрамына қайсысы кіреді?

?????       металлургия

?????       газ өндірісі

?????       көмір өндіру

?????       электроэнергетика

?????       барлық жауап дұрыс

 

#####       машина жасау өндірісі – бұл

?????       ғылыми-техникалық және инновациялық саясатты жүзеге асырудың негізгі бөлімі

?????       жылу-энергетикалық баланс

?????       бәсекелестік шаруашылық ортаны қолдау жөніндегі мемлекеттік саясат

?????       Қазақстан өнеркәсібінің қазіргі уақыттағы жағдайы

?????       барлық жауап дұрыс

 

#####       Тері өңдеу қай салаға жатады?

?????       жеңіл өнеркәсіп

?????       тамақ өнеркәсібі

?????       машина жасау өндірісі

?????       мұнай-газ өндірісі

?????       тау-кен кешені

 

#####       Жөндеу-аралық кезең қай уақытта қамтылады?

?????       бірінші күрделі жөндеу және эксплутациялық енгізуде

?????       екі күрделеу жөндеу аралығында

?????       бақылау арасында

?????       бақылау және жөндеу арасында

?????       жоспарлы жөндеу арасында

 

#####       Техникалық бірыңғай жұмыстар жүргізетін жұмыс органдарының жиынтығы

?????       өндірістік учаск

?????       цех

?????       өндіріс

?????       кәсіпорын

?????        қойма

 

#####       Өндірістің қандай структурасында цехпен, учаскімен басқаруды жеңілдететің және цехтің ішінде адамдарды басқаруды қамтамасыз етеді:

?????       техникалық

?????       заттай

?????       аралас

?????       сызықтық

?????       функционалды

 

#####       Қазақстан Республикасы жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары қауымдастығының басты бағыттары –

?????       барлық жауап дұрыс

?????       отандық кәсіпорындарды қолдау үшін мемлекеттік органдарға ұсыныстар енгізу

?????       жеңіл өнеркәсіпті кәсіпорындарының мүдделерін қорғау

?????       жеңіл өнеркәсіп инфрақұрылымын дамыту және жетілдіру

?????       нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру

 

#####       Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының негізгі міндеттері –

?????       барлық жауап дұрыс

?????       өнеркәсіп, кәсіпкерлік, туризм ұйымдары мен мекемелерінің тұрақты қызмет етулеріне ықпал ету

?????       өнеркәсіп пен кәсіпкерлікке мемлекеттік қолдау көрсетуді іске асыруға бағытталған шаралар әзірлеу және жүзеге асыру

?????       индустриялық-инновациялық даму стартегиясының орындалу барысын үйлестіру

?????       туристік қызметті дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру

 

#####       Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының негізгі функциялары –

?????       барлық жауап дұрыс

?????       тау-кен өндіру және өңдеу өнеркәсіптік саласының қызметін үйлестіру

?????       өнеркәсіп салалары кәсіпорындарының ғылыми даму ұйымдарымен және институттарымен өзара іс-әрекеттерін нығайту жөнінде іс-шаралар өткізу

?????       жекелеген салалар және салалық кластерді дамытуға ықпал ету

?????       құрылыс индустриясы кәсіпорындарының жұмысын үйлестіру

 

#####       Кәсіпорындағы жоспарлаудың құраушы бөлігі деп нені айтады:

?????       кадрлық жоспарлау;

?????       тиімділік;

?????       экономикалық құрылыс;

?????       әлеуметтік жоспарлау

?????       барлық жауаптар дұрыс.

 

#####       Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі құралдары:

?????       қаржы-несие тұтқалары

?????       бәсеке қабілетті өнім сапасын жақсарту

?????       еңбек құралдар жүйесінің дамуы

?????       баға белгілеу бостандығы

?????       сапаны жақсарту

 

#####       Экономикалық тұрақтандыру арнайы бағдарламасына ссәйкес тұрақтандыру шараларының бірі:

?????       мемлекеттік бюджет тапшылығын қысқарту;

?????       экспортты көбейту;

?????       импортты шектеу;

?????       жаһандану

?????       салықты азайту.

 

#####       ҚР-ның индустриялдық-инновациялық даму стратегиясы қай жылдарды қамтиды:

?????       2003-2015

?????       2005-2010

?????       2010-2015

?????       2003-2006

?????       2000-20012

 

#####       Қазақстан экономикасы меншіктің қай түріне негізделген?

?????       Қазақстан экономикасы меншіктің әр түрлі нысандарына негізделеді;

?????       Тек жеке меншікке ғана негізделеді;

?????       Тек мемлекеттік меншікке ғана негізделеді;

?????       тек мемлекеттік меншік емеске негізделген

?????       Тек коммуналдық меншікке ғана негізделеді;

 

#####       Ұдайы өндірістің элнменттері бойынша экономикалық ақпарат түрі?

?????       кәсіпорындар

?????       тұтыну

?????       өндіріс

?????       халықтың өсуі

?????       жауаптардың барлығы дұрыс

 

#####       Өндірісті ауылшаруашылық шикізатпен қамтамасыз етуге, еліміздің халқын қажетті өнімдермен қамтамасыз етуге бағытталған, халық шаруашылығы салаларының жиынтығы:

?????       агроөнеркәсіп кешені

?????       ауылшаруашылық

?????       халық шаруашылығы

?????       отын-энергетика кешені

?????       табиғи байлықтар

 

#####       Бұйым дайындауда дәстүрлі кәсіпті меңгерген көркемдік мәдениеті мен талғамы жоғары жұмысшы күшіне деген сұраныс қай өнеркәсіп саласының ерекшелігін айқындайды:

?????       жеңіл

?????       ауыр өнеркәсіп

?????       тамақ өнеркәсібі

?????       тоқыма өнеркәсібі

?????       өсімдік шаруашылығы

 

#####       Өндірістік процеске қатысуына байланысты кәсіпорынның жеке құрамы қандай санатқа бөлінеді

?????       өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлер және бейөнеркәсіптік

?????       өнеркәсіптік

?????       өндірістік

?????       өндірістік және өнеркәсіптік

?????       барлығы дұрыс

 

#####       Экономикалық басқару механизімін табысты пайдалануға байланысты қандай кезеңдерді қамтиды?

?????       жақсарту, игеру, ұқсату

?????       жақсарту, сыртқы, игеру

?????       ұқсату, сыртқы

?????       игеру, ішкі

?????       ішкі, сыртқы игеру

 

#####       ҚР 2010 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында неге басты назар аударылған?

?????       қалдықтарды пайдалану деңгейін көтеру

?????       қалдықтарды пайдалану деңгейін бір қалыпты ұстауға

?????       қалдықтарды пайдалану деңгейін төмендетуге

?????       қалдықты пайдаланбауға

?????       табиғатты пайдалануға

 

#####       Өндіріс қалдықтарымен экологияны бүлдіруден қорғауды ұйымдастыру үшін қандай шаралар жүргізілуі тиіс?

?????       барлық жауап дұрыс

?????       қалдықсыз өнім өндірістік техниканы таңдау

?????       табиғат қорғау қорына кәсіпорынның аударатын төлемдер жүйесін құру

?????       табиғатты қорғау

?????       жоғары технологиыны таңдау

 

#####       ҚР 2010 ж дейін дамудың стратегиялық жоспарында табиғат ресурстарын және қоршаған ортаны қорғау жөнінде қандай міндеттерді шешу қажеттілігі атап өтілген?

?????       барлық жауап дұрыс

?????       су ресурстарын тапшылығын қысқарту

?????       табығатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жүйесін ұтымды пайдалану

?????       өндіріс қалдықтарын пайдалану деңгейін көтеру

?????       экологиялық білімді арттыру

 

#####       Қалдықсыз техникалық үрдістер теориясы табиғатты қорғаудың негізгі заңдарына сүйене отырып неше негізгі алғы шартқа негізделді?

?????       2

?????       3

 

?????       4

?????       6

?????       8

 

#####       Жанама химиялық реакциялардың әсерінен қандай заттар пайда болды?

?????       пайдаланылмайтын

?????       пайдаланылатын

?????       пайдалы

?????       әр түрлі

?????       ешқандай

 

#####       Қалдықтардың  пайда болу көздеріне төмендегілердің қайсысы жатады?

?????       шикізатта пайдалы өнімнің қалып қоюы

?????       өнімнің жақсы өндірілуі

?????       өнімнің толық жетіуі

?????       әр түрлі өнімдер дайындау

?????       өнімді дайындау

 

#####       Адамның барлық іс қимылының нәтижесінде қоршаған ортаға тікелей және жанама түрде әсер етуі бұл:

?????       табиғатты пайдалану

?????       өнімді өндіру

?????       табиғатты қорғау

?????       қоғам

?????       қоршаған орта

 

#####       Қалпына ресурстарды кешенді қолдану арқылы материалдық өндірстің дамуына байланысты қоршаған ортаны жоспарлы, ғылыми негізде қалыптастырады?

?????       табиғатты ұтымды пайдалану

?????       табиғатты ұтымсыз пайдалану

?????       табиғатты пайдалану

?????       табиғатты қорғау

?????       қоршаған орта

 

#####       Адамның шаруашылық іс-әрекеті қандай қағидасы бойынша құрылу керек?

?????       табиғи ЭКО жүйелер

?????       барлық жүйелер

?????       табиғи жүйелер

?????       экономикалық жүйелер

?????       әлеуметтік жүйелер

 

#####       Тәжірибедегі қалдықтар көлемі өндіріс және халық санына қарағанда неше есе көбірек?

?????       2-3

?????       4-5

?????       6-8

?????       10-12

?????       5-7

 

#####       Табиғатты ұтымды пайдалану дегеніміз?

?????       өндірісті дамыту және биосфераны сақтау мәселелерін қарастыратын табиғаттың ғылыми заңдары негізінде құрастырылған қоғам мен табиғаттың бір-бірімен іс әркеттер жүесі

?????       табиғи ЭКО жүйелер

?????       барлық жүйелер

?????       табиғи жүйелер

?????       экономикалық жүйелер

 

#####       Құрал-сайман шаруашылық негізгі міндеттерінің бірін ата?

?????       кәсіпорынның жабдықтарға қажеттілігін анықтау

?????       өнім көлемін анықтау

?????       өнімді шығару

?????       барлық қажеттілікті анықтау

?????       өнімді дайындау

 

#####       Кәсіпорынның құрал – сайман шаруашылық құрамына кіретін:

?????       барлық жауап дұрыс

?????       құрал-сайман бөлімі

?????       орталық құрал-сайман бөлімі

?????       жөндеу шеберханасы

?????       құрал-саймандарды қайрау

 

#####       Өндірістік цехтарды құрал-саймандар мен қызмет көрсетуді ұйымдастыру мен қай шаруашылық айналысады?

?????       құрал-сайман

?????       өндіріс

?????       қойма

?????       кәсіпорын

?????       шаруа

 

#####       Кәсіпорында толығымен қолданылатын құрал-саймандарды пайдалану сипаты бойынша қалай бөлінеді?

?????       арнайы және стандартты

?????       ішкі және сыртқы

?????       тікелей және жанама

?????       күрделі, жай

?????       ішкі, жанама

 

#####       Өндірісте қолданылатын құралдардың әртүрлілігін өндірісте оларды дайындауды және қолдануды болжау үшін не қажет:

?????       анық нақты жіктемесі, индекстелуі

?????       жіктеме

?????       топтау

?????       біріктіру

?????       үйлестіру

 

#####       Жабдықтарды жіктеуі қандай белгілері бойынша оның топтамасы жасалады?

?????       өндірістік техникалық және конструкциялық

?????       өндірістік техникалық

?????       өнім, өндіріс,  техника

?????       конструкциялық, техникалық

?????       тауар, өндіріс, техника

 

#####       Нақты операцияларды белгілі бұйымды өндіруге ғана қолданылатын құрал-сайманды не деп атаймыз?

?????       арнайы құрал

?????       стандартты құрал

?????       салыстырмалы құрал

?????       өндіргіш  құрал

?????       жалпы құрал

 

#####       Кәсіпорнның өздері дайындайтын тұтынатын құрал:

?????       арнайы құрал

?????       стандартты құрал

?????       салыстырмалы құрал

?????       өндіргіш  құрал

?????       жалпы құрал

 

#####       Әр түрлі бөлшектерді өңдеу үшін қолданылатын құрал-саймандар не деп аталады?

?????       стандартты

?????       салыстырмалы

?????       өндіргіш

?????       жалпы

?????       арнайы құрал

 

#####       Құрал-сайман шығаратын заводттарда өндірілетін құрал:

?????       стандартты

?????       салыстырмалы

?????       өндіргіш

?????       жалпы

?????       арнайы құрал

 

#####       Стандартты құрал-сайманы қандай жерде өндіріледі?

?????       құрал-сайман шығаратын заводтта

?????       кәсіпорыннның өзінде

?????       барлық заводтта

?????       әр кәсіпорында

?????       өндірісте дайындайды

 

#####       Құрал-саймандар атқаратын қызметіне қарай қалай бөлінеді?

?????       бақылау, өлшеуші, технологиялық жабдықтар

?????       сапалық – өлшеуші, технологиялық

?????       технологиялық жабықтар

?????       сапалық-сандық, өлшеуші

?????       сапалық, техникалық

 

#####       Кәсіпорынның құралдарға қажеттілігін қандай қорлардан құралады:

?????       жұмсау және айналым

?????       айналым және арнайы

?????       арнайы, стандартты

?????       стандартты, айналым

?????       жұмсау және шығын

 

#####       Өндірістік бағдарламада қарамстырылғандай, өнмдерді дайындау үрдісінде толық пайдаланылатын құралдарды айтатын қандай қорлар?

?????       жұмсау қорлары

?????       айналым қорлары

?????       арнайы құралдар

?????       стандарттық

?????       қорлар

 

 

#####       Жұмсау қорлары қалай есептелінеді?

?????       құрал-саймандардың жұмсау мөлшері бойынша

?????       құрал-саймандардың тозуы бойынша

?????       құрал-саймандардың көлемі бойынша

?????       құрал-саймандардың сапасы бойынша

?????       құрал-саймандардың жаңаруы бойынша

 

#####       Өндіріс шартында өндірістік жылдық бағдарламаны орындау үшін кесуші құралдардың жұмсау мөлшерін есептеу құралдық түрін ата?

?????       жаппай және сериялық

?????       ішкі және сыртқы

?????       жай және күрделі

?????       жаппай және бөлшек

?????       бөлшек және сыртқы

 

#####       Біртекті және ұсақ сериялы өндірісте қандай жұмсау мөлшерлері қолданды?

?????       іріленген

?????       бөлшек

?????       кіші топтық

?????       жаппай

?????       ұсақ

 

#####       Өз кезегінде қата қайрау саны құралдың кесетін бөлігін қйрау мүмкін мөлшерінің шамасын бір қайта қайрау кезінде бір қабатының шамасына бөлу қандай бөлігі болып саналады?

?????       жеке

?????       жаппай

?????       сериялық

?????       ішкі

?????       сыртқы

 

#####       Жұмсау мөлшерлерін қолдана және жоспарлы жылы берілген құрал-жабдықтң тобының жалпы жұмыс уақытын біле отырып кесуші құралдардың түрлері бойынша жұмсау қорындағы нені анықтайды?

?????       жалпы қажеттілікті

?????       сапаны

?????       жалпы санын

?????       өнім түрлерін

?????       тауар көлемін

 

#####       Жұмсау қорларымен қатар жабдықтардың қандай қорлары есептелінеді?

?????       айналым

?????       шығын

?????       өнім

?????       жұмсау қоры

?????       арнайы құрал

 

#####       Айналым қоры нелерден тұрады?

?????       цехтардағы  пайдалану қорлары және орталық құрал-сайман қорларындағы запастар жиынтығы

?????       өнімдерді дайындау үрдісінда толық пайдаланылатын құралдар

?????       құрал-сайман мөлшерлері

?????       қоймадағы орталық өнім

?????       қоймадағы өнім

 

#####       Орталық құрал-сайман қорларында технологиялық құрал-сайманның қорларын реттеу және қалыптастыру негізін қандай жүйе құрайды?

?????       максимум-минимум

?????       максимум-максимум

?????       минимум-минимум

?????       ағымдағы базалық

?????       базалық максимум

 

#####       «Максимум минимум» жүйесі құрал-сайман запастарын қалай бөледі?

?????       ағымдағы және сақтандыру

?????       ағымдағы және базалық

?????       сақтандыру

?????       базалық

?????       сақтандыру

 

#####       «Максимум минимум» жүйесі құрал-сайман запастарын нешеге бөледі?

?????       2

?????       3

?????       4

?????       5

?????       6

 

#####       Өндіріс құрал-саймандармен үздіксіз қамиамасыз ету үшін қолданылатын қандай запас?

?????       ағымдағы

?????       сақтандыру

?????       базалық

?????       арнайы

?????       қор

 

#####       Құралдардың тұрақты түсуінде тоқтап қалу немесе үзіліс пайда болған жағдайда өндіріс жұмысының ырғақтылығын қамтамасыз етуге арналған қор?

?????       сақтандыру қоры

?????       жұмсау қоры

?????       айналым қоры

?????       ағымдағы

?????       базалық

 

#####       Сақтандыру қоры әрқашан қайда болуы керек?

?????       қоймада

?????       цехта

?????       кәсіпорында

?????       фирмда

?????       зауытта

 

#####       Минималды сақтандыру қоры қалай белгіленеді?

?????       3 min

?????       3 max

?????       HK

?????       NT

?????       Z

 

#####       Тапсырыс беру нүктесі – бұл:

?????       саймандардың кезекті партиясын сатып алуына немесе дайындалуында тапсырыс берілетін құрал қорының мөлшері

?????       жаңа өндіріспен қамтамсыз ету

?????       өндіріс құрал-саймандарға қажеттілігін анықтау

?????       құрал-саймандарды дайындау

?????       құрал- сайманды өткізу

 

#####       Өндірістік құрал-саймандармен қамтамсыз ету жоспарын құру үшін қандай бөлімдер бойынша жүргізіледі

?????       барлық жауап дұрыс

?????       өндірістің құрал-саймандарға қажеттілігін анықтау

?????       жаңа өндірісті қамтамасыз ету

?????       цехтың айналым қорларының өзгеруі

?????       ОҚҚ

 

#####       Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын әзірлеушілер:

?????       ҚР-ның индустрия және сауда, білім және ғылым министрлігі, Көлiк және коммуникациялар,  Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау, Энергетика және минералдық ресурстар, Қаржы министрлiктерiмен, Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiктiң, Ұлттық Банктiң және т.б қатысуымен әзiрледi

?????        Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiктiң, Ұлттық Банктiң және т.б қатысуымен әзiрледi

?????       ҚР-ның индустрия және сауда, білім және ғылым министрлігі қатысуымен әзiрледi

?????       Көлiк және коммуникациялар,  Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау, Энергетика және минералдық ресурстар, Қаржы министрлiктерiмен

?????       энергетика материалдық ресурс, көлік және коммуникация

 

#####       Кәсіпорынның шығынсыз және сол уақытта кіріссіз бола отырып, өткізуден түсірген үстемесі:

?????       рентабельділік шегі

?????       өткізу көлемі

?????       өткізудің нәтижесі

?????       тұрақты шығындар

?????       айнымалы шығындар

 

#####       Кәсіпорынның шығынсыз және сол уақытта кіріссіз бола отырып, өткізуден түсірген үстемесі:

?????       рентабельділік шегі

?????       өткізу көлемі

?????       өткізудің нәтижесі

?????       тұрақты шығындар

?????       айнымалы шығындар

 

#####       Қалдықсыз техникалық үрдістер теориясы табиғатты қорғаудың негізгі заңдарына сүйене отырып неше негізгі алғы шартқа негізделді?

?????       2

?????       3

?????       4

?????       6

?????       8

 

#####       Жанама химиялық реакциялардың әсерінен қандай заттар пайда болды?

?????       пайдаланылмайтын

?????       пайдаланылатын

?????       пайдалы

?????       әр түрлі

?????       ешқандай

 

#####       Қалдқтардың  пайда болу көздеріне төмендегілердің қайсысы жатады?

?????       шикізатта пайдалы өнімнің қалып қоюы

?????       өнімнің жақсы өндірілуі

?????       өнімнің толық жетіуі

?????       әр түрлі өнімдер дайындау

?????       өнімді дайындау

 

#####       Адамның барлық іс қимылының нәтижесінде қоршаған ортаға тікелей және жанама түрде әсер етуі бұл:

?????       табиғатты пайдалану

?????       өнімді өндіру

?????       табиғатты қорғау

?????       қоғам

?????       қоршаған орта

 

#####       Қалпына ресурстарды кешенді қолдану арқылы материалдық өндірстің дамуына байланысты қоршаған ортаны жоспарлы, ғылыми негізде қалыптастырады?

?????       табиғатты ұтымды пайдалану

?????       табиғатты ұтымсыз пайдалану

?????       табиғатты пайдалану

?????       табиғатты қорғау

?????       қоршаған орта

 

#####       Адамның шаруашылық іс-әркеті қандай қағидасы бойынша құрылу керек?

?????       табиғи ЭКО жүйелер

?????       барлық жүйелер

?????       табиғи жүйелер

?????       экономикалық жүйелер

?????       әлеуметтік жүйелер

 

#####       Тәжірибедегі қалдықтар көлемі өндіріс және халық санына қарағанда неше есе көбірек?

?????       2-3

?????       4-5

?????       6-8

?????       10-12

?????       5-7

 

#####       Табиғатты ұтымды пайдалану дегеніміз?

?????       өндірісті дамыту және биосфераны сақтау мәселелерін қарастыратын табиғаттың ғылыми заңдары негізінде құрастырылған қоғам мен табиғаттың бір-бірімен іс әркеттер жүесі

?????       табиғи ЭКО жүйелер

?????       барлық жүйелер

?????       табиғи жүйелер

?????       экономикалық жүйелер

 

#####       Құрал-сайман шаруашылық негізгі міндеттерінің бірін ата?

?????       кәсіпорынның жабдықтарға қажеттілігін анықтау

?????       өнім көлемін анықтау

?????       өнімді шығару

?????       барлық қажеттілікті анықтау

?????       өнімді дайындау

 

#####       Кәсіпорынның құрал – сайман шаруашылық құрамына кіретін:

?????       барлық жауап дұрыс

?????       құрал-сайман бөлімі

?????       орталық құрал-сайман бөлімі

?????       жөндеу шеберханасы

?????       құрал-саймандарды қайрау

 

#####       Кәсіпорында толығымен қолданылатын құрал-саймандарды пайдалану сипаты бойынша қалай бөлінеді?

?????       арнайы және стандартты

?????       ішкі және сыртқы

?????       тікелей және жанама

?????       күрделі, жай

?????       ішкі, жанама

 

#####       Өндірісте қолданылатын құралдардың әртүрлілігін өндірісте оларды дайындауды және қолдануды болжау үшін не қажет:

?????       анық нақты жіктемесі, индекстелуі

?????       жіктеме

?????       топтау

?????       біріктіру

?????       үйлестіру

 

#####       Өнеркәсіпте әр түрлі энергия түрлері қолданылады. Олардың ерекшеліктері мынада

?????       оның өндірулі қолдану мерзіміне сәйкес келуі керек

?????       тұтынушыларға энергия орнатылған тәртіпте жеткізілуі керек

?????       олардың өндірісі құралдардың көбеюімен өлшенеді

?????       олардың өндірілуі фецикалық шамамен өлшенеді

?????       қуат резерві міндетті

 

#####       Заводта өндіріс процесінде түрлі материалдар қолданылады есеп айыру қажеттілігінде өндіріс көлемі мен технологиялық нормалық шығысталуы қандай материалдырдың негізі болып табылады?

?????       негізгі материалдарда

?????       көмекші материалдарда

?????       эксперименттік өндіріске арналған негізгі материалдарда.

?????       негізгі және көмекші материалдарда

?????       аяқталмаған өндіріс ұлғайуға арналған негізгі материалдарда

 

#####       Транспорттық қажеттілік оның жүру маршрутына байланысты. Қандай маршрутта сіздің көз қарасыңыз бойынша транспорт қолайлы қолданылады?

?????       маятниктік бір жақты

?????       маятниктік екі жақты

?????       шеңберлік

?????       маятниктік бір жақты және шеңберлі

?????       маятниктік екі жақты және шеңберлі

 

#####       Жоспарлы жөндеу түрлі агрегаттық жөндеу жеке бөліктердің күрделі жөндеуі тозған бөлшектерді күрделі ауыстыру және қалпына келтіру жинақтау қатаң тәжірибие жүргізу былай деп аталады –

?????       күрделі

?????       жоспарлы емес

?????       орташа

?????       кепілдік

?????       кішігірім

 

#####       Қандай жөндеуден кейін мемлекетпен тағайындалған нақтылық қуаттылық, өндірушілік күшіне енеді?

?????       күрделі

?????       орташа

?????       кіші

?????       күрделі және орташа

?????       орташа және кіші

 

#####       Жөндеу-аралық кезең қай уақытта қамтылады?

?????       бірінші күрделі жөндеу және эксплутациялық енгізуде

?????       екі күрделеу жөндеу аралығында

?????       бақылау арасында

?????       бақылау және жөндеу арасында

?????       жоспарлы жөндеу арасында

 

#####       Қандай өндіріс орындарында электрлық автожабдықтаушыларды және т.б. қажет етеді. Бөлшектер самағының тұрақсыздығына және жүкайналысы түрінде болса.

?????       жаппай

?????       сериялық

?????       ірі сериялық

?????       жаппай және ірі сериялық

?????       ірі сериялық және сериялық

 

#####       Белгіленген мемлекеттік тәртіпте қатал анықталған нормалардың сапасы, бұйымдардың формалары мен өлшемдері қалай аталады?

?????       нормалау

?????       унификация (жүйеге келтіру)

?????       стандарттау

?????       типтендіру

?????       әмбебаптандыру

 

#####       Энергетика шаруашылығының негізгі міндеттер шешілуі тиіс:

?????       барлық жауап дұрыс

?????       жалпы өндіріске қажетті энергияны сырттан қабылдау және кәсіпорынның өз күшімен өндірілетін энергияның жеке түрлерін іздестіру

?????       кәсіпорынның барлық бөлімшелерінде энергияны ұтымды пайдаланудың ұйымдастыру және жоспарлау

?????       энергетикалық құралдарды ұтымды пайдалануды бақылау, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеуді бақылау

?????       энергия ресурстарды үнемдеу шараларын дайындау және жүргізу

 

#####       Кәсіпорынның энергетика шаруашылығының құрамына:

?????        жылу күштік,газ, әлсіз токты, электр жөндеу

?????        жылу және конализациялық су қондырғысы

?????       электр желілері

?????       тоңазытқыш қондырғылары

?????       көмір текті және ацитимен станциялар

 

#####       Электор күштік бөлімшенің негізгі міндеті:

?????       кәсіпорынның барлық бөлімшелерін электор энергиясымен қамтамасыз ету болып табылады.

?????       жалпы өндіріске қажетті энергияны сырттан қабылдау және кәсіпорынның өз күшімен өндірілетін энергияның жеке түрлерін іздестіру

?????       кәсіпорынның барлық бөлімшелерінде энергияны ұтымды пайдаланудың ұйымдастыру және жоспарлау

?????       энергетикалық құралдарды ұтымды пайдалануды бақылау, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеуді бақылау

?????       энергия ресурстарды үнемдеу шараларын дайындау және жүргізу

 

#####       Энергетикалық баланс қандай бөлімдерден тұрады:

?????       кіріс және шығыс

?????       табыс және пайда

?????       актив және пассив

?????       кіріс және пайда

?????       шығыс және табыс

 

#####       Энергетика шаруашылығын ұйымдастыру тиімділігін сипаттауы негізгі техника – экономикалық көрсеткіштерге мыналар жатады:

?????       барлық жауап дұрыс

?????       энергия түрлері бойынша тараптардағы шығындар коэффиценті

?????       энергия жабдықтарын тиімді пайдалану

?????       отынды және басқа бастапқы материялдарды абьсолютті  тұтыну және олардың энергияның белгілі бір түрінің бірлігіне үлестік шамамен жұмсалуы

?????       энергияның әр бір түрінің толық өзіндік құны

 

#####       Пайдалану бағытына қарай энергиялар :

?????       технологиялық, двигательдік, жарықтандыру, жылыту энергиясы

?????       негізгі өндірісті ұйымдастыру

?????       технологияны жетілдіру

?????       энергияны үнемдеудің жалпы шаруашылығы

?????       қайталама энергия ресурстарын пайдалану

 

#####       Кәсіпорында өндірістік үрдісті жүргізуге қажеттілер :

?????       шикізат, материал, құраушы өнімдер

?????       қаржы, құрал- жабдықтар

?????       ақша құралдары, шикізаттар

?????       материялдар, жартылай дайын өнімдер

?????       барлығы дұрыс

 

#####       Кәсіпорынның көлік шаруашылығының міндеті:

?????       тасмалдау, тиеу, түсіру жұмыстарын уақытылы, сапалы және ұнемді жүргізу

?????       тасмалдау жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру

?????       тиеу, түсіру жұмыстарын уақытында жүргізу

?????       көліктерді дұрыс күтіп ыстау

?????       тиеу жұмыстарын күнделікті сапалы жүргізу

 

#####       Кәсіпорындағы көлік қызмет көрсету аумағына қарай қалай бөлінеді:

?????       сыртқы, цехаралық, цехішілік

?????       сыртқы, ішкі

?????       бөлім ішілік, бөлім аралық

?????       жалпы зауыттық, зауыт аралық

?????       ішкі, жай

 

#####       Қоймалар қызмет көрсету саласына қарай қалай бөлінеді?

?????       орталық және цехтық

?????       орталық және цехаралық

?????       сыртқы және ішкі

?????       шикізаттық және дайын өнім

?????       орталық және зауыттық

 

#####       Қоймалар сақталатын материалды құндылықтарға қарай қалай бөлінеді?

?????       әмбебап және арнаулы

?????       біртекті және көптекті

?????       сыртқы және ішкі

?????       цехтық және цехаралық

?????       жай және күрделі

 

#####   Қойма аумағына қарай қалай бөлінеді?

?????       ашық, жабық, жартылай жабық

?????       жартылай ашық және жартылай жабық

?????       сыртқы және ішкі

?????       шексіз және шектеулі

?????       барлық жауап дұрыс

 

#####       Кәсіпорын жұмысына қажетті материалдық құндылықтар қайда сақталады?

?????       қоймада

?????       цехта

?????       бөлімшелерде

?????       қораптарда

?????       сақталмайды

 

#####       Өндірісті ғылыми- технологиялық дайындау деңгейіндегі факторлар:

?????       барлығы дұрыс

?????       техникалық

?????       экономикалық

?????       ұйымдастыру

?????       әлеуметтік

 

#####       Өндірісті ғылыми- техникалық дайындау деңгейі неге мүмкіндік береді?

?????       өнімді дайындаудағы негізгі өндірістің тиімділігін арттыруға

?????       негізгі өндіріс көлемін ұлғайтуға

?????       өндірістің дұрыс ұйымдастырылуына

?????       еңбек ресурсының дұрыс басқарылуына

?????       еңбек ресурсының үнемделуіне

 

#####   Мамандардың біліктілік деңгейін арттыру қай факторға жатады:

?????       әлеуметтік

?????       экономикалық

?????       техникалық

?????       ғылыми

?????       ұйымдастырушылық

 

#####       Эскиздік жоба сатылары

?????       үйлестіру және бекіту

?????       ұйымдастыру және дайындау

?????       жобалау және талдау

?????       дайындау және іске асыру

?????       ұйымдастыру және бекіту

 

#####       Жеңілдетілген несиені пайдалану қай факторға жатады?

?????       экономикалық

?????       әлеуметтік

?????       ғылыми

?????       технологиялық

?????       ұйымдастырушылық

 

#####       Өндірісті мамандандыру және тереңдету қай факторға жатады?

?????       ұйымдастырушылық

?????       техникалық

?????       ғылыми

?????       әлеуметтік

?????       саяси

 

#####       Автоматтандырылған жобалау жүйесін қолдану қай факторға жатады?

?????       техникалық

?????       саяси

?????       экономикалық

?????       әлеуметтік

?????       ғылыми

 

#####       Өндірісті конструторлық дайындау сатыларын көрсет?

?????       техникалық тапсырма, техникалық ұсыныс,эскиздік жоба, жұмыс жобасы

?????       жұмыс тапсырмасы жұмыс жобасы

?????       техникалық тапсырма , техникалық ұсыныс, техникалық сұраныс

?????       эскиздік жоба дайын жоба

?????       жұмысқа сұраныс, жұмысқа ұсыныс

 

#####       Эскиздік жобаның құрамдас элементтері

?????       гарфикалық бөлім және түсіндірме хат

?????       графикалық бөлім және жұмы жоспары

?????       түсіндірме хат және зауыт схемасы

?????       эстетикалық бөлім және түсіндірме хат

?????       эргономикалық факторлар сипаты және мінездеме

 

#####       Технологиялық құжаттау жүйесі шешетін негізгі міндеттер:

?????       ақпараттық және ұйымдастырушыл

?????       саяси және әлеуметтік

?????       технико экономикалық

?????       ғылыми техникалық

?????       саяси және техникалық

 

#####       Болашақ өнімнің мазмұны қай сатыда ашылады?

?????       техникалық тапсырма

?????       техникалық сұраныс

?????       техникалық ұсыныс

?????       техникалық пайда

?????       жұмыс жобасы

 

#####       Патенттік материалдардың талдау қай сатыда жүргізіледі?

?????       техникалық ұсыныс

?????       техникалық сұраныс

?????       эскиздік жоба

?????       техникалық тапсырма

?????       жұмыс жобасы

 

#####       Ресурстармен қамтамасыз ету формалары:

?????       товарлы – шикізат биржасы арқылы

?????       ешқандай формасы жоқ

?????       анықтау арқылы

?????       станциялар арқылы

?????        энергия жабдықтары арқылы

 

#####       Шикізат, материалдар, технологиялық құралдар – бұлар:

?????       ресурстар

?????       дайын өнім

?????       өндіріс

?????       экономика

?????        жабдықтар

 

#####       Менеджерлердің атқаратың қызметі:

?????       жоспар құжаттарының құрамын, олардың сапасын және жоспарлау принциптеріне бақылау жасау

?????       дайын өнім, техника, жұмыс

?????       материалдық баланстарды өңдеу, ресурстарды қолдануға бақылау және есепке алу

?????       баға, нарықтық байланыс

?????       өңдеу, өндіріс, ұйымдастыру

 

#####       Қосалқы бөлшектерді басқару бюросының қызметі:

?????       ресурстар түрлері бойынша қосалқы болшектердің әр түрлерін нормалдау

?????       дайын өнім, техника, қызмет көрсету

?????       анализ, инвестиция, ұйым

?????       материалдық баланстарды өңдеу, ресурстарды қолдануға бақылау және есепке алу

?????       өңдеу, өндіріс, ұйымдастыру

 

#####       Жоспар құжаттарының құрамын, олардың сапасын және жоспарлау принциптеріне бақылау жасау –  бұл қызметті атқарады:

?????       Менеджерлер

?????       қызмет көрсетушілер

?????       қосалқы болшектердің әр түрлерін нормалдау

?????       материалдық баланстарды өңдеушілер

?????       ұйымдастырушылар

 

#####       Ресурстар түрлері бойынша қосалқы болшектердің әр түрлерін нормалдауды қай бюро атқарады

?????       Қосалқы бөлшектерді басқару

?????       қызмет көрсетушілер

?????       ресуртарды нормалдау

?????       материалдық баланстарды өңдеу

?????       ұйымдастырушылар

 

#####       Жұмыс орындарын ресурстармен қамтамасыз ететін бюроның атқаратын қызметтерінің бірі:

?????       жұмыс орындарын технологиялық аппараттармен оперативті түрде қамтасыз етуді ұйымдастыру

?????       қызмет көрсетушілерді ұйымдастыру

?????       ресуртарды нормалдау

?????       материалдық баланстарды өңдеу

?????       ұйымдастырушылар

 

#####        Жоспарлау мен нормалдау бюросы атқарады:

?????       кәсіпорын талаптарына сәйкес ресуртарды қолданудағы әдістерді құрастыру қызметін

?????       ресуртарды нормалдау және есепке алу қызметін

?????       қызмет көрсетушілерді ұйымдастыру қызметін

?????       материалдық баланстарды өңдеу функциясын

?????       өңдеушілер

 

#####       Ресурстарды қайта қалапына келтіру – бұл:

?????       ресуртардың қозғалыс процессі

?????       қызмет көрсетушілерді ұйымдастыру

?????       ресуртарды нормалдау

?????       материалдық баланстарды өңдеу

?????       ұйымдастырушылар

 

#####       Ресуртарды эффективті қолдануды басқару бюросы:

?????       ресурстарды жоғары қолданудағы факторды шығарумен

?????       қызмет көрсетушілерді ұйымдастырумен

?????       нормалдау мен есептеумен

?????       материалдық баланстарды өңдеу

?????       құрастыру жұмыстарымен айналысады

 

#####       Товар – шикізат биржасы, аукциондар, демеушілер арқылы:

?????       ресурстармен қамтамасыз ету формалары

?????       шарттар мен қызметтер

?????       ресуртарды нормалдау

?????       материалдық өңдеу

?????       ұйымдастырушылар

 

#####       Шикізат, материалдар, технологиялық құралдар – бұл?

?????       Материалды – техникалық ресуртың құрамына жататындар

?????       дайын өнім ресуртың құрамына жататындар

?????       инвестиция ресуртың құрамына жататындар

?????       нарықтық байланыс ресуртың құрамына жататындар

?????       өндіріс ресуртың құрамына жататындар

 

#####       Қосалқы бөлшектерді басқару – бұл?

 

?????       Өндірісті материальды – техникалық қатамасыз ету бөлімшесінің құрамына кіретін бюролардың бірі

?????       ұйымдастыру бөлімшесі

?????       өңдеу – құралдар бөлімшесі

?????       менеджерлер бөлімшері

?????       ресурстар бөлімшесі

 

#####       Товарлы – шикізат биржасы  бұл?

?????       Ресурстармен қамтамасыз ету формалары

?????       форма

?????       анықтау формасы

?????       станциялар формасы

?????       энергия жабдықтар формасы

 

#####       Ресурстар- бұлар:

?????       Шикізат, материалдар, технологиялық құралдар

?????       дайын өнім

?????       өндіріс

?????       экономика

?????       жабдықтар

 

#####       Кәіпорынның бөлімшелерін қажетті сапасы мен санына байланысты ресурстар түрлерімен қамтамасыз ету – бұл?

?????       Өндірісті материалды – техникалық қатамасыз етудің мақсаты

?????       нақты ресурс түрлерін нормалдау

?????       ресурстарды қолдануға бақылау

?????       жоспар құжаттарының құрамын, олардың сапасын және жоспарлау принциптеріне бақылау жасау

?????        жоспарлау құжаттарын дайындау

 

#####       Материалдық баланстарды өңдеу, ресурстарды қолдануға бақылау және есепке алу – бұл?

?????       Өндірісті материальды – техникалық қатамасыз етудің мақсатына жету үшін атқаратын жұмыстар

?????       дайын өнімді экспорттайтын  техникалық жұмыс

?????       ұйым ішіндегі балансты орнату шаралары

?????       нарықтық байланыс

?????       өндірісті ұйымдастыру

 

#####       Жоспар құжаттарының құрамын, олардың сапасын және жоспарлау принциптеріне бақылау жасау бұл кімдердің қызметі?

?????       Менеджерлердің атқаратың қызметі

?????       жұмысшылардың атқаратың қызметі

?????       материалдық баланстарды реттейтін бөлімше

?????       нарықтық байланыс орнатушылар

?????       басқарма қызметі

 

#####       Менеджерлер қандай қызметті атқарады?

?????       Жоспар құжаттарының құрамын, олардың сапасын және жоспарлау принциптеріне бақылау жасау

?????       материалдық баланстарды өңдеу, ресурстарды қолдануға бақылау және есепке алу

?????       қосалқы болшектердің әр түрлерін нормалдау

?????       материалдық баланстарды өңдеушілерді басқару

?????       ұйымдастырушылар қызметін қадағалау

 

#####       Қосалқы бөлшектерді басқару бюросының атқаратын қызметі?

?????       Ресурстар түрлері бойынша қосалқы бөлшектердің әр түрлерін нормалдайды

?????       қызмет көрсетушілерді қызметі бойынша таратады

?????       ресуртарды нормалдау

?????       материалдық баланстарды өңдеу

?????       өндірісті басқарады

 

#####       Жұмыс орындарын технологиялық аппараттармен оперативті түрде қамтасыз етуді ұйымдастыру бұл?

?????       Жұмыс орындарын ресурстармен қамтамасыз ететін бюроның атқаратын қызметтерінің бірі

?????       қызмет көрсетушілерді ұйымдастыру

?????       ресуртарды нормалдау

?????       материалдық баланстарды өңдеу

?????       ұйымдастырушылар

 

 

#####       Орташа көлемді машина жасау зауытында аппараттардың саны қанша мыңға жуық?

?????       40 мыңға

?????       30 мыңға

?????       10 мыңға

?????       1 мыңға

?????       5 мыңға

 

#####       Ірі машина жасау кәсіпорынында құрал – сайман шаруашылығының ұйымдасқан құрылымы қандай элементтерден тұрады?

?????       аппаратураны шығару бөлімінің басшы орынбасары, аппаратураны эксплуатациялау басшы орынбасары, техникалық сектор, экономикалық – жоспарлау секторы, құрал – саймандар цехы, бөлімнің бухгалтериясы

?????       маркетинг секторы, сатып алынатын құрал – саймандар секторы, орталық құрал – саймандар қоймасы, жоспарлы – диспечерлік сектор

?????       аппаратураларды жөндеудің жоспарлау секторы, нормативтер секторы, цехтардың құрал – саймандар секторы

?????       сатып алынатын құрал – саймандар секторы, аппаратураларды жөндеудің жоспарлау секторы, аппаратураны шығару бөлімінің басшы орынбасары

?????       аппаратураны шығару бөлімінің басшы орынбасары, аппаратураны эксплуатациялау басшы орынбасары

 

#####       Эксплуатация секторының басшы орынбасарына қандай бөлімшелер бағынады?

?????       аппаратураларды жөндеудің жоспарлау секторы, нормативтер секторы, цехтардың құрал – саймандар шаруашылығы

?????       аппаратураны шығару бөлімінің басшы орынбасары, аппаратураны эксплуатациялау басшы орынбасары, техникалық сектор, экономикалық – жоспарлау секторы, құрал – саймандар цехы, бөлімнің бухгалтериясы

?????       аппаратураны шығару бөлімінің басшы орынбасары, аппаратураны эксплуатациялау басшы орынбасары

?????       маркетинг секторы, сатып алынатын құрал – саймандар секторы, орталық құрал – саймандар қоймасы, жоспарлы – диспечерлік сектор

?????       сатып алынатын құрал – саймандар секторы, аппаратураларды жөндеудің жоспарлау секторы, аппаратураны шығару бөлімінің басшы орынбасары

 

#####       Шығарылған өнімнің жобалау және оны өндіру технологиясы аймағына қандай міндеттер кіреді?

?????       өнімнің құрылымы, стандарты, технологиялық үрдістердің типтері, құрылымның технологиясын бақылау, өнімнің шығарылуын жобалауда ғылыми көзқарастарды қолдану

?????       ғылыми әдістер мен қадамдарды қолдану, маркетингтік ізденістерді дамыту, кәсіпорынның бәсекелестігін күшейту, есепке алу, бақылауды іске асыру, талдау және жұмыс мотивін бақылау

?????       аппараттардың стандарттары, олардың құрылымдық бөлімшелерін және құрылымдық элементтерін, технологиялық аппараттарды кодтау және классификация негізінде автоматты жобалау жүйесін қолдану, аппаратураларды дайындаудың және өңдеудің жалғасу уақытын кеміту

?????       орталық құрал – саймандар қоймасына ыңғайлы жұмыс жасауды қамтамасыз ету, саймандарды тарату, жұмыс орнымен қамтамасыз ету ұйымы және т.б.

?????       аппараттардың стандарттары, өнімнің құрылымы, стандарты, технологиялық үрдістердің типтері

 

#####       Технологиялық аппараттарды өндіру және жобалау аймағына қандай міндеттер кіреді?

?????       аппараттардың стандарттары, олардың құрылымдық бөлімшелерін және құрылымдық элементтерін, технологиялық аппараттарды кодтау және классификация негізінде автоматты жобалау жүйесін қолдану, аппаратураларды дайындаудың және өңдеудің жалғасу уақытын кеміту

?????       аппараттардың стандарттары, өнімнің құрылымы, стандарты, технологиялық үрдістердің типтері

?????       орталық құрал – саймандар қоймасына ыңғайлы жұмыс жасауды қамтамасыз ету, саймандарды тарату, жұмыс орнымен қамтамасыз ету ұйымы және т.б.

?????       ғылыми әдістер мен қадамдарды қолдану, маркетингтік ізденістерді дамыту, кәсіпорынның бәсекелестігін күшейту, есепке алу, бақылауды іске асыру, талдау және жұмыс мотивін бақылау

?????       өнімнің құрылымы, стандарты, технологиялық үрдістердің типтері, құрылымның технологиясын бақылау, өнімнің шығарылуын жобалауда ғылыми көзқарастарды қолдану

 

#####       Аппараттардың стандарттары, олардың құрылымдық бөлімшелерін және құрылымдық элементтерін, технологиялық аппараттарды кодтау және классификация негізінде автоматты жобалау жүйесін қолдану, аппаратураларды дайындаудың және өңдеудің жалғасу уақытын кеміту міндеттер қай аймаққа жатады?

?????       Технологиялық аппараттарды өндіру және жобалау аймағына

?????       Шығарылған өнімнің жобалау және оны өндіру технологиясы аймағына

?????       Аппаратураны жөндеу, қалпына келтіру, эксплуатациялау аймағына

?????       Менеджмент аймағына

?????       Менеджмент және маркетинг аймағына

 

#####       Орталық құрал – саймандар қоймасына ыңғайлы жұмыс жасауды қамтамасыз ету, саймандарды тарату, жұмыс орнымен қамтамасыз ету ұйымы және т.б. міндеттері қай аймаққа жатады?

?????       Аппаратураны жөндеу, қалпына келтіру, эксплуатациялау аймағына

?????       Менеджмент аймағына

?????       Менеджмент және маркетинг аймағына

?????       Шығарылған өнімнің жобалау және оны өндіру технологиясы аймағына

?????        Технологиялық аппараттарды өндіру және жобалау аймағына

 

#####       Ғылыми әдістер мен қадамдарды қолдану, маркетингтік ізденістерді дамыту, кәсіпорынның бәсекелестігін күшейту, есепке алу, бақылауды іске асыру, талдау және жұмыс мотивін бақылау міндеттері қай аймаққа жатады?

?????       Менеджмент аймағына

?????       Шығарылған өнімнің жобалау және оны өндіру технологиясы аймағына

?????       Технологиялық аппараттарды өндіру және жобалау аймағына

?????       Менеджмент және маркетинг аймағына

?????       Аппаратураны жөндеу, қалпына келтіру, эксплуатациялау аймағына

 

#####       Бақылау операцияларын  орындаушыларға … жатады.

?????       жұмысшылар, бригадирлер, өндірістік бөлімдердің шеберлері (мастерлер)

?????       тек жұмысшылар

?????       тек қана бригадирлер

?????       тек қана мастерлер

?????       өнімдер

 

#####       Операциялық бақылау – бұл?

?????       Өнімді өндіру және  құрастырудың  барлық сатылары

?????       кіруші өндіріс сатылары

?????       шығушы өндіріс сатылары

?????       тұрақты өндіріс сатылары

?????       автоматты өндіріс сатылары

 

#####       Шығушы бақылау – бұл?

?????       Дайын өнімді, жиынтық бірлікті, аяқталған  дайын бөліктер

?????       кіруші өндіріс сатылары

?????       автоматты өндіріс сатылары

?????       тұрақты өндіріс сатылары

?????       операциялық өндіріс сатылары

 

#####       Кіруші, операциялық, шығушы -бұл?

?????       Өнім сапасын техникалық бақылау

?????       кіруші, операциялық, шығушы, енгізуші   бақылау

?????       кіруші, енгізуші бақылау

?????       экспорт пен ипморт бақылау

?????       операциялық және операциялық емес бақылау

 

#####       «Сапа» түсінігі неше деңгейлік деп қарастыруға болады?

?????       2

?????       1

?????       3

?????       4

?????       5

 

#####       «Тұрақты» құрамдастар және «Жұмсақ» құрамдастар бұл қандай жүйе элементтері?

?????       TQM жүйесі

?????       «қатты» құрамдастар жүйесі

?????       «тұрақсыз» құрамдастар жүйесі

?????       «активті» құрамдастар жүйесі

?????       «пассивті» құрамдастар жүйесі

 

#####       Сапа-бұл?

?????       шығындарды  төмендететін  басты құрал

?????       Өнім

?????       Өнеркәсіп

?????       Шикізат

?????       Өндірістік құралдар

 

#####       Қоғам,  табиғат, жүйелік байланысы – бұл?

?????       Ұйымның сыртқы қоршауына кіретіндер

?????       динамикаға  кіретіндер

?????       экономикалық өнеркәсіпке кіретіндер

?????       қоғам өлшеміне кіретіндер

?????       жауаптың барлығы дұрыс

 

#####       Жүйенің субстанциясы мен оның  функциялану процесі дегеніміз не?

?????       Ұйым

?????       өндірістік жүйелердің бірлестігі

?????       басқару жүйесі

?????       жүйенің кіру және шығуы

?????       тура шығу мақсаты

 

#####       Фирмалар, компаниялар, металл, жанармай, астық жићаз …

?????       «Өндіріс ұйымының» пәнінің объектілері

?????       жұмыс орнын ұйымдастыру құралдары

?????       динамикалық функция

?????       ұйым процессін жоғарлатушы факт

?????       ұйым сапасын жоғарлатушы факт

 

#####       Функция, өндірістік маркетингтік, динамикалық …

?????       «Өндіріс ұйымдарын» зерттеуде қолданылатын негізгі әдістер

?????       механикалық , физикалық әдістер

?????       экономикалық теория әдістер

?????       сапалық бақылау ұйым әдістері

?????       өндірістік сапалық ұйым әдістері

 

#####       Машина жасау – бұл?

?????       «Өндіріс ұйымының» күрделі әдіс, тәсілді әрі маңызды жұмысы

?????       сағат жасау

?????       киім тігу

?????       жићаз жасау

?????       ағаш өңдеу

 

#####       Әлуметік, техникалық, физикалық , биологиялық  – бұл?

?????       Статистикада қарастырылатын ұйым

?????       табиғаттық, химиялық ұйым

?????       экономикалық, математикалық ұйым

?????       қаржылық, құқықтық ұйым

?????        табиғи, экономикалық ұйым

 

#####       Эвристикалық әдістер бөлінеді

?????       экономикалық және статистикалық

?????       формальды және формальды емес

?????       тиімді шешімдер әдістері мен экономикалық кибернетика әдістері

?????       барлық жауаптар дұрыс

?????       экономикалық әдіс

 

#####       Мақсатқа бағытталған деген сөз –

?????       барлық ресурстар түрін анықтайтын, маңызы жоғары мәселелерді шешуге арналған

?????       әрекеттің тиімді нұсқасын анықтау

?????       мақсаттардың басқа да концепциялары

?????       мәселелерді жүйелі түрде қарастыру

?????       маңызы зор факторлерді есептеу

 

#####       Үзілмеушілік дегеніміз –

?????       мақсаттардың барлық циклда туралығы

?????       таңдаудың тиімді нұсқасы

?????       басқармалы әрекет түрін таңдау

?????       жүйені сипаттайтын көрсеткіш

?????       элементтер реттелуін толықтыру

 

#####       Қатысушылардың әр жақтағы қызығушылықтарын көрсететін математикалық үлгі

?????       динамикалық үлгі

?????       стахостикалық үлгі, статистикалық үлгі

?????       ойын үлгілері

?????       бірнеше қатысушылары бар үлгі

?????       статистикалық үлгі

 

#####       Шын мәндегі процестерге негізделген толық сипатты үлгілер

?????       стохастикалық

?????       мүмкін

?????       динамикалық

?????       детерминленген

?????       ойын

 

#####       Квазирлі жөнге салу үлгілері  қай түріне жатады?

?????       мүмкін

?????       стохастикалық

?????       динамикалық

?????       детерминленген

?????       статистикалық

 

#####       Ұйым мәселелерін шешуге бағытталған және жағдайды талдауға негізделген басқару субъектісінің циклдық әсер етуі, баламалар генерациясы, шешім қабылдау мен оны жүзеге асыру

?????       ұйымдастыру процесі

?????       коммуникация процесі

?????       шығармашылық процесс

?????       шешім қабылдау процесі

?????       коммуникативтеу процесі

 

#####       Ұйым мақсатқа жету үшін жетекші орындаған баламалар таңдауы

?????       қызметтік міндет

?????       басқармалы шешім

?????       функционалды міндет

?????       шығармашылық прцесс

?????       басқару шешімі

 

#####       Новаторлық қызметтке әсер ететін факторларлы таңдаңыз:

?????       қоршаушы, дәлдеушілер, күшейткіштер

?????       бағыттайтын, қоршаушы, алып тастаушы

?????       қоршаушы, ұстап тұрушы, өркендеуші

?????       ұстап тұрушы, күшейткіш, өркендеуші

?????       қорғаушы, ұстап тұрушы,

 

#####       Басқа да бағаланатындарды  салыстыруды құраған жұмысшылардың негізгі баға әдісін көрсетіңіз

?????       бақылау шкаласы, рейтингтер шкаласы, салыстырушы анкеталар

?????       мақсаттарды басқару, міндеттер бойынша басқару, тестілеу

?????       классификация әдісі, бөлінудің берілу әдісі, құқық салыстыру әдісі

?????       жұптарды салыстыру әдісі, суреттейтін әдіс, өз еркінен тыс таңдау әдісі

?????       суреттеу әдіс, талдау әдісі

 

#####       Диогностикалық үлгіні құрастырғанда … есептеу қажет

?????       ішкі және сырқы факторлар

?????       кәсіпорыннң қаражаттық жағдайы

?????       кадрлық саясаттың материалды қамсыздануы

?????       кәсіпорын мен еңбек рыногының әлеуметтік жағдайы

?????       кадрлық саясаты дамыту

 

#####       Басқармалы қызметтерге таңдалу сатысында … негізге алады

?????       барлық жауаптар дұрыс

?????       шешім қабылдау мүмкіндігі

?????       администрациялық мүмкіндіктері

?????       жеке басының қасиеттері

?????       адамдармен эффектитілі жұмыс істеуі

 

#####       Шешімді таңдау стратегиясы – бұл?

?????       ЛПР мақсатқа жетудегі ірекет сипаттамасы

?????       аз уақыт ішінде нәтижеге жету

?????       Мақсатқа жету мүмкіндігі

?????       мақсатқа жету уақыты

?????       барлық жауаптар дұрыс

 

#####       Мәселелеі жағдайды сипаттайтын негізгі элементтер

?????       мәселе негізділігі, мәселенің сипаты, мәселенің анықтамасы мен құрылуы

?????       мәселе негізділігі, негізгі факторлары мен жағдай шарты, жылдамдығы мен актуалдығы, ақпараттың толықтығы мен дұрыс болуы сатысы

?????       мәселе негізділігі, мәселенің жылдамдығы мен актуалды, мәселенің анықтамасы мен құрылуы

?????       дұрыс жауаптар жоқ

?????       жауаптардың бәрі дұрыс

 

#####       Жағдайға берілген анықтаманың қайсысы дұрыс

?????       мәселе бар шарттар комплексі

?????       ішкі және сыртқы факторлар жалпылығы

?????       жүйені басқа қалыпқа ауыстыру қажеттілігі

?????       шынайының тілекпен сәйкеса келмеуі

?????       барлық жауаптар дұрыс

 

#####       Шешімді қабылдау процедурасы

?????       формальды, тұрақтылар

?????       ауыспалы және тұрақтылар

?????       формальды, формальды емес процедуралар

?????       формальды еместер, ауыспалылар

?????       барлық жауаптар дұрыс

 

#####       Шешімді қабылдау әдістері

?????       барлық жауаптар дұрыс

?????       сандық, сапалық

?????       логикалық әдістер және формальды әдістер

?????       жеке және ұжымдық әдістер

?????       төленетін матрица, шешімдер ағашы

 

#####       Интуициялық шешім дегеніміз не ?

?????       таңдаудың  дұрыс екендігін сезіну арқылы жасалынған шешім

?????       іс – тәжірибе жинағы  немесе  білімге негізделген таңдау

?????       пікір бойынша жасалған шешім

?????       барлық жауаптар дұрыс емес

?????       барлық жауаптар дұрыс

 

#####       Мәселені ұғыну

?????       әрекет мақсаты  мен құралдырының ақпараты  қорларында процес

?????       мәселенің ойдағы әрекеті

?????       тиімді нұсқаны таңдау

?????       бірнеше процедуралардан тұратын процес

?????       шешімнің жүзеге асуы

 

#####       Шешімнің жүзеге асуы үшін жетекшінің жеке басының қандай ерекшеліктері психологиялық  әсерге  жатпайды?

?????       басқаратын  концепция

?????       адам басқаратын қабілеттіліктер

?????       адам басқаратын қажеттіліктер

?????       басқаратын  ниеттер

?????       басқаратын  ой

 

#####       Шешімді таңдау стратегиясы –  бұл?

?????       мақсатқа жетудегі ЛПР  сипаты

?????       аз уақыт ішінде көздеген мақсатқа жету

?????       мақсатқа жету мүмкіндігі

?????       мақсатқа жету уақыты

?????       барлық жауаптар дұрыс

 

#####       Шешімдер нұсқалары құрылуына әсер ететін факторлар

?????       мақсатқа жету рационалдығы, шешімді жүзеге асыру мүмкіндігі

?????       сыртқы және ішкі орта

?????       жете білушілік,  ақпараттың  болуы

?????       қажетті құралдардың болуы

?????       барлық жауаптар дұрыс

 

#####       Мақсаттың негізгі сипаты:

?????       мақсатқа жету белгілері, жетістіктер дәрежесінің көрсеткіштері,   приоритеттер

?????       белгілер, приоритеттер,  көрсеткіштер, ақпараттар

?????       белгілер, көрсеткіштер, ақпараттар, шешімдер

?????       жағдай, мәселе, ақпараттар, приоритеттер

?????       барлық жауаптар дұрыс

 

#####       Төменде көрсетілген сатылардың қайсысы шешімді орындау процесіне кірмейді

?????       шешімдерді түзету

?????       кері байланыс

?????       шешім орындалуын талдау және басқару

?????       баламалардың бағалануы

?????       шешімдерді орындауды ұйымдастыру

 

#####       Мәселенің деңгейін анықтау қандай сұрақтарға жауап береді?

?????       шын мәнінде не болып жатыр, болған жағдайдың себебі

?????       мәселе неге туындады, болған жағдай себебі

?????       мәселе неғып туындады, оны қалай шешу керек

?????       мәселе не себепті туындады, шын мәнінде не болып жатыр

?????       барлық жауаптар дұрыс

 

#####       Жеңіл өнеркәсіптің құрамына нелер кіреді?

?????       барлық жауап дұрыс

?????       тоқыма өнеркәсібі

?????       тері өңдеу

?????       аяқкиім өнеркәсібі

?????       киім тігу өндірісі

 

#####       Өнеркәсіп статистикасының құрамы

?????       барлық жауап дұрыс

?????       өнім статистикасы

?????       еңбек статистикасы

?????       негізгі капитал статистикасы

?????       кәсіпорынның қаржы қорытындысының статистикасы

 

#####       Заводта өндіріс процесінде түрлі материалдар қолданылады есеп айыру қажеттілігінде өндіріс көлемі мен технологиялық нормалық шығысталуы қандай материалдырдың негізі болып табылады?

?????       негізгі материалдарда

?????       көмекші материалдарда

?????       эксперименттік өндіріске арналған негізгі материалдарда.

?????       негізгі және көмекші материалдарда

?????       аяқталмаған өндіріс ұлғайуға арналған негізгі материалдарда

 

#####       Транспорттық қажеттілік оның жүру маршрутына байланысты. Қандай маршрутта сіздің көз қарасыңыз бойынша транспорт қолайлы қолданылады?

?????       маятниктік бір жақты

?????       маятниктік екі жақты

?????       шеңберлік

?????       маятниктік бір жақты және шеңберлі

?????        маятниктік екі жақты және шеңберлі

 

#####       Келесідей көпжақтылық және өндірістік есеп айырылу қажеттілігінде материалдық нақты программаның жоқтығында. Қандай шығыс нормасы қолданылады?

?????       деректік

?????       аналогиялық

?????       типтік өкілі

?????       өндірістік

?????       типтік емес өкілеттілік

 

#####       МТС жоспарын құру үшін келесідей деректер қолданылады, біреуінен басқасы

?????       өндіріс жоспары

?????       резервтік материалдардың шығыс нормасы

?????       прескуранттық баға, тасымалдық тариф

?????       өндірістік цикілінің ұзақтылығы

?????       қоймадағы қалдықтар жайлы дерек

 

#####       Келесідей аргументтер біреуінен басқасы, өндірістегі жөндеу жұмыстарының ұйымдастыруына негіз болып табылады

?????       негізгі цех парктерінің станок жұмыстарын үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

?????       физикалық тозуды болдырмау

?????       жөндеудегі модернезациялаумен қоса алғанда, моральдық тозуды болдырмау

?????       күрделі жөндеу жұмысы, жаңа машинаға өнімдірек болады.

?????       өндірістік жөндеу барлық елдерде жүргізіледі

 

#####       Жоспарлы жөндеу түрлі агрегаттық жөндеу жеке бөліктердің күрделі жөндеуі тозған бөлшектерді күрделі ауыстыру және қалпына келтіру жинақтау қатаң тәжірибие жүргізу былай деп аталады –

?????       күрделі

?????       жоспарлы емес

?????       орташа

?????       кепілдік

?????       кішігірім

 

#####       Қандай жөндеуден кейін мемлекетпен тағайындалған нақтылық қуаттылық, өндірушілік күшіне енеді?

?????       күрделі

?????       орташа

?????       кіші

?????       күрделі және орташа

?????       орташа және кіші

 

#####       Зауттың қажеттіліктерінің есеп айырысуы техникалық негізде келесідей деректер қажет, біреуінен басқасы –

?????       өндірістік бағдарлама

?????       шығыс нормасының негізі

?????       өнімділік негізі

?????       негізінің айналым фонды

?????       ЦИС-дағы қоры

 

#####       Қандай өндіріс орындарында электрлық автожабдықтаушыларды және т.б. қажет етеді. Бөлшектер самағының тұрақсыздығына және жүкайналысы түрінде болса.

?????       жаппай

?????       сериялық

?????       ірі сериялық

?????       жаппай және ірі сериялық

?????       ірі сериялық және сериялық

 

#####       Белгіленген мемлекеттік тәртіпте қатал анықталған нормалардың сапасы, бұйымдардың формалары мен өлшемдері қалай аталады?

?????       нормалау

?????       унификация (жүйеге келтіру)

?????       стандартизация

?????       типазация

?????       универсализация

 

#####       Бұл белгілі мұқтаждылықты қанағаттандыруға үлкен себепші болатын өнімнің пайдалылығының жиынтық ерекшелігі.

?????       өнімнің сапасы

?????       сапа менеджменті

?????       сапалық тауар

?????       сапа бәсекелестігі

?????       барлық жауап дұрыс

 

#####       Өндірістік капиталды және еңбек ресурстарын толық пайдалануда өндірістік өнімнің көлемінің ең жоғарғы деңгейі.

?????       Кәсіпорынның өндірістік қуаты

?????       өндірістің жұмысы

?????       өнімнің сапасы

?????       өнеркәсіптің өндіргіш күштері

?????       барлық жауап дұрыс

 

#####       Қоғамдық өндірісті эффектілігін көтерудегі негізгі фактор,себебі ол жаңа жоғары өнім беретін техниканы ендіруге кең ауқым ашады.Сонымен қатар өндірісті автомизациялауға және механизациялауға жол ашады.

?????       Мамандану

?????       үйлестіру

?????       шоғырландыру

?????       кооперациялау

?????       ұйымдастыру

 

#####       Алматы облысы бойынша қолданыстағы өңірлік бағдарлама

?????       Алматы облысының 2006-2008 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы

?????       Алматы облысының 200-2005 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы

?????       Алматы облысының 2010-2015 жылдарға арналған өнеркәсіп даму бағдарламасы

?????       Алматы облысының 2002-2004 жылдарға арналған білім және денсаулық сақтау бағдарламасы

?????       Алматы облысының 2003-2005 жылдарға арналған мәдениет және спорт бағдарламасы

 

#####       Алматы облысының 2006-2008 жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму бағдарламасының мақсаты

?????       ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті өнеркәсіптік секторды қалыптастыру

?????       облыстың агроөнеркәсіп кешенін дамыту

?????       автокөлік жолдарын қалпына келтіру

?????       халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету

?????       кәсіпорындарға салықтық жеңілдіктер жасау

 

#####       2006-2010 жылдарға арналған Алматы облысы бойынша келесі қандай бағдарлама бар?

?????       Алматы облысының … жылдарға арналған агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты дамытудың өңірлік бағдарламасы

?????       Алматы облысының … жылдарға арналған индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы

?????       Алматы облысының … жылдарға арналған тұрғын үй құрылысын дамытудың бағдарламасы

?????       Алматы облысының облыстық маңызы бар жалпы пайдаланатын автокөлік жолдарын дамытудың …. жылдарға арналған бағдарламасы

?????       Алматы облысының елді-мекендерін …. жылдарға арналған кешенді газдандандыру өңірлік бағдарламасы

 

#####       Алматы облысында туризмді дамытудың бағдарламасы қай жылдар аралығын қамтиды?

?????       2007-2011

?????       2005-2006

?????       2002-2004

?????       2008-2010

?????       2001-2002

 

#####       2001-2002 жылдары ішінде ЖІӨ-нің орташа жылдық өсу қарқыны қанша пайыз құрады?

?????       11,5

?????       15

?????       22,8

?????       30

?????       45,9

 

#####       Қазақстанның қазіргі таңдағы экономикасында мынадай проблемалар орын алуда

?????       барлық жауап дұрыс

?????       экономиканың шикізат бағыттылығы

?????       өңдеуші өнеркәсіп өнімділігінің төмендеуі

?????       өндрістік және әлеуметтік инфрақұрылымның жеткілікті дәрежеде дамымауы

?????       кәсіпорындардың жалпы техникалық және технологиялық тұрғыдан артта қалуы

 

#####       2005 жылы Үкімет қандай кластерді жасау және дамыту жөніндегі жоспарларды қалыптастырды және бекітті?

?????       барлық жауап дұрыс

?????       туризм, тамақ өнеркәсібі

?????       мұнай-газ машиналарын жасау

?????       тоқыма өнеркәсібі, көліктік логистика

?????       металлургия, құрылыс материалдары

 

#####       қай жылы Қазақстан Республикасында жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары қауымдастығы құрылды?

?????       1999 ж 4 мамыр

?????       2000 ж 9 қаңтар

?????       2001 ж 24 желтоқсан

?????       2002 ж  12 қазан

?????       2003 ж 08 қараша

 

#####       Сауда – өнеркәсіп палаталары туралы заң қай жылы жарыққа шықты?

?????       2005 ж 3 мамыр

?????       2006 ж 24 желтоқсан

?????       2007 ж 08 қараша

?????       2008 ж 12 қазан

?????       2009ж 18 қазан

 

#####       Экономикалық өсімнің есептелуі:

?????       нақты ЖҰӨ жоғарлауымен

?????       номиналды ЖҰӨ жоғарлауымен

?????       өндірістік өнімдер көлемінің өсімімен

?????       халықтын жан басына шаққандағы номиналды ЖҰӨ өсуімен

?????       инвестиция көлемінің өсуімен

 

#####       Экономиканың тепе-теңдік жағдайында:

?????       шығынның жалпы сомасы шығарылым көлеміне тең

?????       барлық деңгейдегі бюджеттер балансталады

?????       тұтыну шығындары инвестицияға тең

?????       тұтыну шығындарының өсуі инфляциялық  құлдырауға әкеледі

?????        мемлекеттік бюджет  балансталады

 

#####       Экономикалық саясат қалай аталады, егер оның инструменттері  салықтар мен мемлекеттік шығындар болса:

?????       Фискалдық

?????       Монетарлық

?????       Шекті шығындар

?????       Инвестициялық

?????        Икемділік коэффицентін

 

#####       Үкіметте бюджет тапшылығы болады егер:

?????       Мемлекттік шығындар, салықтан түскен табыстардан көп

?????       салықтан түсетін түсімдер, тұтынуға кеткен шығындардан көп болады

?????       салықтан түсетін түсім, мемлекеттік шығындардан көп болады

?????       салықтан түскен түсім, инвестициялардан артық

?????       Мемлекеттік шығындар, салықтан түскен түсімнен аз

 

#####       Ұлттық табыс- бұл:

?????       Рента, жалақы, капиталға пайыз, меншіктен алынатын түсім, корпорациялардың пайдасы

?????       Трансферттік төлемдер және жанама салықтар

?????       Инвестициялар минус  жинақтар

?????       Ұзақ мерзімге тұтынатын заттардың құны және қызметтер

?????       ЖҰӨ- амортизация

 

#####       Монополист кәсіпорынның өнімдеріне бағалардың реттелуі мынадай формада жүзеге асады:

?????       шекті бағаның белгіленуінде

?????       өзгермелі бағаның белгіленуінде

?????       маусымдық бағаның белгіленуінде

?????       прейскуранттық бағаның белгіленуінде

?????       сұраныс бағаның белгіленуінде

 

#####       Басылыңқы инфляцияның қалыптасуы:

?????       тауар тапшылығында

?????       баға деңгейінің жоғарылауында

?????       жинақтың қысқаруында

?????       баға деңгейінің төмендеуінде

?????       ешбір қалыптаспайды.

 

#####       Егер Херфиндаль-Хиршман индексі 900 тең болса, онда бұл рынок…

?????       шоғырланбаған

?????       жоғары шоғырланған

?????       орташа шоғырланған

?????       таза монополия

?????       дуополия

 

#####       Фирманың мақсаты болып табылатындар

?????       барлығы дұрыс

?????       жоғары пайда

?????       жоғары айналыс

?????       рыноктағы бағаның тұрақтылығы, құрамы және көлемі

?????       сападағы лидерлік

 

#####       Орта баға стратегиясы мынадай түрде болады.

?????       нейтралды баға белгілеу стратегиясы

?????       лидерді қодау стратегиясы

?????       рынокка ену стратегиясы

?????       лидерді қолдау стратегиясы

?????       нейтралды баға белгілеу және лидерді қолдау стратегиясы

 

#####       Заттың өміршеңдік циклінің сатудағы өсуі кезінде

?????       жоғары, орта, төмен баға стратегиясын қолданады

?????       шығын азаяды

?????       шығын жоғарылайды

?????       бәсеке болмайды

?????       бағаның өзгергенін тұтынушы білмейді.

 

#####       Заттың жетілген өміршеңдік циклына не сәйкес келмейді.

?????       шығын өседі

?????       бәсеке бәсеңдейді

?????       фирма бағаны манипуляцияламауды бағалайды.

?????       тауарды модифицирлеу болады.

?????       бәсеке артады

 

#####       Шығындық баға белгілеу тәсілінің негізі:

?????       барлығы дұрыс

?????       шекті шығын

?????       жалпы шығын

?????       тікелей шығын

?????       тұрақты және айнымалы шығын

 

#####       Төмендегі тәсілдердің қайсысы баға белгілеудің параметрлік тәсіліне жатады.

?????       барлығы параметрлік тәсіл болып табылады.

?????       агрегаттық тәсіл

?????       тікелей тәсіл

?????       үлестік көрсеткіш тәсілі

?????       регрессивті талдау

 

#####       Маркетингтік тәсілде бағаны анықтау

?????       ұқсас бағалар тәсілі (бәсекеге бағытталған)

?????       құрылымдық аналогия тәсілі

?????       тікелей шығын тәсілі

?????       инвестицияның рентабельділік деңгейі

?????       залалсыз талдау және мақсатты пайданы қамтамасыз ету

 

#####       Өнеркәсіп өндірісі қозғалысының көрсеткіші:

?????       саланың «тапсырма портфелі» туралы мәліметі

?????       шикізат запасының динамикасы мен деңгейі

?????       дайын өнімнің экспорттық жеткізушініғң деңгейі

?????       бағаның орта деңгейі

?????       бағаның төменгі деңгейі

 

#####       Экономикада тұтыну баға индексінің есептелуі

?????       Пааше

?????       Ласпейрес

?????       Линда

?????       Доу-Джонс

?????       Фишер

 

#####       Төмендегі аталған қор индексінің қайсысы акцияның орта бағасын көрсетеді.

?????       Доу-Джонс

?????       Файнейншл Таймс

?????       Стандарт энд Пурс

?????       Никкей

?????       Фишер

 

#####       Қандай қор индексі орташа арифметикалық өлшем формуласымен есептеледі.

?????       Доу-Джонс

?????       Ласпейрес

?????       Никкей

?????       Файнейншл Таймс

?????       Стандарт энд Пурс

 

#####       Файнейншл Таймс қор индексінің есептелуі

?????       орта  геометриялық  өлшеммен

?????       орта  үйлесімділік өлшеммен

?????       орта   арифметикалық  өлшеммен

?????       орта   хронологиялық өлшеммен

?????       орта   қарапайым

 

#####       Егер динамикалық қатарда нақты көрсетілген тренд болмаса, онда маусымдық индексі қалай есептеледі?

?????       параметрлік тәсілмен

?????       орта қарапайым тәсілмен

?????       орта өзгермелі тәсілмен

?????       корреляция-регрессиондық талдаумен

?????       жеке корреляциялық тәсілмен

 

#####         Қандай формуламен орындалады?

?????       орта  үйлесімділік  өлшеммен

?????       орта арифметикалық өлшеммен

?????       орта қарапайым

?????       орта геометриялық өлшеммен

?????       орта хронолоргиялық өлшеммен

 

#####       Нарықтың жағдайы мен өзара шарт талабын ескертіп бағаны өзгерту әдісі

?????       баға шегермесі

?????       баға үстемесі

?????       ноу-хау бағасы

?????       баға лидері

?????       мақсатты баға

 

#####       Өнім өндіруге жұмсалған барлық шығындар

?????       өзіндік құн

?????       калькуляция

?????       индекс

?????       пайда

?????       көтерме сауда

 

#####       Бір елдің басқа елде көрсетілген ақша бірлігінің бағасы

?????       валюта курсы

?????       валюта рыногы

?????       валюта

?????       вексель

?????       төлем валютасы

 

#####       Көтерме және бөлшек сауда жасаушыға, агент пен делдалға берілетін баға жеңілдігі

?????       дилерлік жеңілдік

?????       арнайы жеңілдік

?????       экспорттық жеңілдік

?????       жалпы жеңілдік

?????       жасырын жеңілдік

 

#####       Калькуляция баптарына кіретіндер

?????       барлығы

?????       шикіззат және материалдар

?????       сатылатын бұйымдар мен жартылай өңделген өнімдер

?????       жұмысшылардың еңбек ақысы

?????       әлеуметтік қажеттілікке аударымдар

 

#####       Отандық экономикалық әдебиеттегі толық емес өзіндік құнды есептеудің аты

?????       директ-костинг

?????       маржинал-костинг

?????       шығынның бір бөлігін есептеу

?????       пайданың бір бөлігін есептеу

?????       табыстың бір бөлігін есептеу

 

#####       Сауда үстемесі – бұл

?????       сауда мен көтерме бағасының арасындағы айырмашылық

?????       өндірушіден тұтынушыға жеткізу

?????       құнның ақшалай көрінісі

?????       саудадан алынатын пайда

?????       болашақ шығын мен табысқа түсіретін қаржы есебі

 

#####       Бағаның атқаратын қызметтері

?????       барлығы

?????       есептік және қайта бөлінетін

?????       өлшенерлік

?????       реттеуші

?????       ынталандырушы

 

#####       Іс жүзінде жаңа тауарға баға белгілеу түрі

?????       барлық аталғандар

?????       «қаймақ сыпыру» саясаты

?????       «шеп бұзу» саясаты

?????       «бөліктенген» баға саясаты

?????       дұрыс жауабы жоқ

 

#####       Баға саясатының негізгі мақсатына жататындар:

?????       «баға соғысы» шиеленіскен бағалық бәсеке табысына жету

?????       монопольды жоғары пайда алу

?????       демпингтік баға

?????       рынокты кеңейту

?????       бәсекелік іс-әрекетке бейімделу арқылы мақсатты жалпы пайда алу жағдайында     рынокты билеу

 

#####       Кешендегі тауарларды сатуды ынталандырудың бағалық саясаты

?????       «залалды лидер» саясаты

?????       қанағаттанарлық шығынның орнын толтыру саясаты

?????       бәсекені жеңу саясаты

?????       біріңғай баға саясаты

?????       стратегиялық баға саясаты

 

#####       Рыноктың үлесін иемденген және монополист болып табылатын ірі фирмаға тән баға саясаты

?????       баға лидері

?????       баға шегермесі

?????       ФОБ стратегиясы

?????       аймақтық баға стратегиясы

?????       номиналдан жоғары баға стратегиясы

 

#####       Қағида бойынша бидайға әлемдік баға болып саналады

?????       жада баға белгілеу (биржалық котировка)

?????       анықтамалық баға

?????       аукцион бағасы

?????       импорт баға

?????       экспорт баға

 

#####       Биржалық сауда арқылы сатылатын тауардың бағасы

?????       биржалық баға

?????       бөлшек баға

?????       көтерме баға

?????       реттелетін баға

?????       еркін баға

 

#####       Айтылған мерзім ішінде өзгермеген күйінде қалатын баға

?????       тіркелген бааға

?????       шекті баға

?????       анықтамалық баға

?????       номиналды баға

?????       маусымдық

 

#####       Аукцион дегеніміз

?????       алдын-ала көрмеге қойылған тауарды белгілі бір уақытта, белгіленген орында сату формасы

?????       мемлекеттік ұйым өзі өндірген өнімін халыққа емес басқа ұйымдарға өткізу бағасы

?????       бағаның тұрақталмаған курсы

?????       белгілі бір уақытта жоғары бағамен сату

?????       сұраныс пен ұсынысты реттеу орталығы

 

#####       Фирманың ішкі бағасы

?????       трансферттік  баға

?????       сатылы баға

?????       тұрақты баға

?????       жарияланатын баға

?????       номиналды баға

 

#####       «Салық төлеу құлдықтың белгісі  емес керісінше еркіндіктің белгісі» – деп айтқан кім?

?????       А.Смит

?????       Д.Рикардо

?????       У.Петти

?????       К.Маркс

?????       Ф.Кенэ

 

#####       Әлеуметтік салық – бұл

?????       барлық аталғандар дұрыс

?????       зейнетақы қорына аударым

?????       әлеуметтік сақтандыру қоры

?????       жұмыс бастылық қоры

?????       медициналық сақтандыру қоры

 

#####       Бағаға немесе тарифке қосылып, тауарға немесе көрсетілген қызметке салынатын қосалқы салықтың түрі.

?????       акциз

?????       қосылған құн салығы

?????       мүлікке салынатын салық

?????       жер салығы

?????       кеден баж салығы

 

#####       Прейскурант дегеніміз

?????       тұтынушыға ұсынылатын өнім бағаларының жүйеленген жинағы

?????       баға белгілеу процесі

?????        кәсіпорын өнімдерін сату, сатып алу бағасы

?????        газетке жарияланатын өнім бағасының жинағы

?????       жарнамада жарияланатын өнімдер бағасының жинағы

 

#####       Абсолютті пайда – бұл

?????       шығынды шегіріп тастағанда сатушы барлық тауардан алған табысқа тең пайда

?????       сатушының бір ұйымды сатып, оған жұмсалған шығынды шегергеннен кейінгі алатын табыс

?????       кәсіпорының шаруашылық қызметінің қаржы нәтижесі

?????       кәсіпорын жұмысының тиімділігінің көрсеткіші

?????       тауарларды сатудан түскен түсім

 

#####       Бағалық дискриминацияны жүзеге асыру үшін мыналар қажет

?????       барлық аталған жағдайларды орындау керек

?????       уникалды тауарларды өндіру керек

?????       бірталай монопольдік билік болу керек

?????       рынок сигментациясы болу керек

?????       әртүрлі рынок жағдайында тауарды артықшылығымен сату мүмкіндігін жою

 

#####       Бағалық дискриминацияның мақсаты мынау болып табылады

?????       тұтынушылардың тұрмыс деңгейінің төмендеуіне әкеледі

?????        сату көлемінің максималдылығы

?????       сатып алушы санының азаюы

?????       әрбір сатып алушыға максималды бағаның қойылуы

?????       тұтынушының тұрмыс деңгейінің жоғарылауы

 

#####       Алғашқы рет қай жылы көлікке тариф белгіленді?

?????       1948 жылы

?????       1987 жылы

?????       1952 жылы

?????       1991 жылы

?????       1976 жылы

 

#####       Сатушының төмен сатуға құқығы жоқ ең шекті минималды баға

?????       пол бағасы

?????       тіркелген баға

?????       минималды баға

?????       шекті баға

?????       өзгермелі баға

 

#####       Еркін баға дегеніміз бұл

?????       мемлекеттің араласуынсыз рынокта сұраныс пен ұсынысты қалыптастыратын баға

?????       сауда жасаушы жағынан сатып алу операциясына дейін тиісті белгіленген баға

?????       мемлекеттің белгілейтін бағасы

?????       машина жасау саласына қойылатын баға

?????       экспортқа шығатын өнімдердің бағасы

 

#####       Залалсыз нүкте – бұл

?????       өндірушінің нөлдік пайдамен жұмыс істейтін өндіріс көлемі

?????       кәсіпорының пайда табатын бағасы

?????       өндірістің өнімдері үшін қажетті шыған деңгейі

?????       жоғары пайданы қамтамасыз пайданы қамтамасыз ететін баға

?????       жоғары пайданы қамтамасыз ететін баға

 

#####       Рыноктың қандай бәсекелік құрылымында баға бәсекесіне негізделген бағаны анықтайтын тәсілдердің қолданылуы барынша дұрыс

?????       олигополиялық рынокта

?????       таза бәсеке рыногінде

?????       монополиялық бәсеке рыногінде

?????       бірен-саран монополия рыногінде

?????       кез-келген рынокта

 

#####       Баға дискриминациясы неден тұрады?

?????       әртүрлі бағадағы бір сипатты тауарларды әкелуден

?????       мемлкеттік баға белгілеуден

?????       шегермелер жүйесін қолданудан

?????       өндірушілер рыногінің көп бөлігінің бақылауда болуынан

?????       баға бәсекесіне сәйкес келетін қажеттіліктен

 

#####         Баға дискриминациясын жүзеге асыру үшін қандай жағдайлар міндетті болып табылмайды.

?????       баға дискриминациясын бәсекелестердің қолдануы

?????       өндірушілер қымбатқа сатуға ұмтылатын жерде бәсекелестер сол сегментте өз қызметтерін арзанға сатуға мүмкіндіктердің болмауы

?????       заңға сүйенген шектеулердің жоқтығы

?????       табыс деңгейі бойынша тұтынушылардың сегменті

?????       дұрыс жауабы жоқ

 

#####       Тікелей Мемлекеттік ықпал етудің қандай формасын рынокты реттеуге қолдануға болады?

?????       тіркелген баға

?????       салық көмегімен бағаның өзгеруі

?????       өндірушілерді жекешелендіру

?????       проценттік мөлшерді реттеу

?????       баға кемсітушілігі

 

#####       Өндірушілер әдетте өз бағаларын көтереді, егер:

?????       дұрыс жауабы жоқ

?????       барлық тапсырманы орындай алмаса

?????       тапсырма көлемін көбейтуге ұмтылса

?????       сұранысты икемді деп санаса

?????       бос емес өндіріс қуаты бар болса

 

You May Also Like

Мектепке дейінгі ұйымдарда фребель технологиясының маңызы, шығарма

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ФРЕБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ФРЕБЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ…

Шабуылдаушы соққы: Үйрену жаттығулары

Шабуылдаушы соққы: Үйрену жаттығулары Қарапайым ойын – ол волейбол сияқты. Бірақ, бұл…

Таяз іргетастарды есептеу 

  Таяз іргетастарды есептеу  Іргетас негізінің шөгуін есептеу үшін табан өлшемдерін және топыраққа…

Тұғыры биік тәуелсіздік, шығарма

«ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ – басқа елдерден бөлінген немесе оккупациясы  тоқтатылған, әлемнің көптеген елдерінде…