«Автоматтандырылған жүйемен қолдану басқару» өндірісті ғылыми-техникалық ұйымдастырудың қай факторына жатадыТехникалық  факторы.                

адамдарды жаңа істі бастауға ынталандыратын мотивтер жүйесі: бизнес мақсаттары

азаматтардың, қоғам және мемлекеттің ұлттық құндылықтары мен ұлттық өмір қалпының мүддесіне қатер төндіретін жағдайлар мен факторлар жиынтығы немесе қауіптің неғұрлым нақты және тікелей нысаны қатер

Азаматтардың, қоғам және мемлекеттің ұлттық құндылықтары мен ұлттық өмір қалпының мүддесіне қатер төндіретін жағдайлар мен факторлар жиынтығы немесе қауіптің неғұрлым нақты және тікелей нысаны: дұрыс жауап жоқ

Айналымдағы шығындарды басқару функциясы келесімен байланысадыменшікті қаржы базасының қалыптасуымен

Айрықша конъюктура бойынша табыс табуға болатын кезде «ненің» алғашқы толқыны құлдырай түстіНарықтың

Активтерді басқару функциясын жүзеге асыру жанама түрде келесілермен байланыстытиімді салық саясатын өңдеумен

Акционерлік қоғам дегенімізЖарғылық қоры белгілі бір акция саны бойынша есептелінетін, акционерлік қоғам мүшелері оның міндеттемелері бойынша жауапты емес, өзіне қатысты акциялардың құны көлемінде қоғамның шығындарының тәуекелділігіне жауапты болатын   қоғам

АҚШ-та ұлттың «қандай қоры» мыңдаған нақты кәсіпкерлердің арқасында құралады деп есептегенАлтын қоры

Алдын ала анықталған өндірістік бағдарламаны орындау барысында Қазақстан Республикасындағы бекітілген заңдарға сәйкес, өз бетінше жұмыс істеуін және әлеуметтік бағыттылығын көрсетедіКәсіпорынның шаруашылық жұмыстары

Барлық өндірістік үрдістің автоматтандыруына және механикаландыруына, адамның денсаулығына зиянды, ауыр, біркелкі қол еңбегін болдырмауға бағытталған қағидаыңғайластыру  қағидасы

Басқарма, қауіпсіздік қызметі, өндіріс, маркетинг, кадрлер бөлімі,заң қызметі, қаржылық бөлім және қоғаммен байланыс бойынша кеңесшіден тұратын көп профильді топ:дағдарысты жағдайды шешу тобы

Басқарма, қауіпсіздік қызметі, өндіріс, маркетинг, кадрлер бөлімі, заң қызметі, қаржылық бөлім және қоғаммен байланыс бойынша кеңесшіден тұратын көп профильді топ:дұрыс жауап жоқ

Басқару функциясының ең бастысы не болып табылады жоспарлау

Басқарушының алға қойған мақсатына жетуіне және қалыптасуына керекті

Басқарушының шеберлігі мен тәжірибесінің және «ноу-хау» -дың жетіспеушілігі қандай проблемаға жатадыМенеджмент проблемалары

Басты мақсатқа жету үшін кәсіпорынның бірқатар міндеттеріне жатпайтынытехнологияны  жаңартпау

Белгілі бір аумақта өнім өндіруге қажетті өндіріс құралдарының топтастырылуыКәсіпорынның өндірістік-техникалық  бірлігі

Белгілі бір объектіге қатысты жүзеге асырылатын басқару функцияларының жинақталуыбасқарудың  шоғырлануы

Белгілі бір өнім түрін бірігіп дайындайтын фирмалар арасындағы ұйымдық, өндірістік және басқа да байланыстар жиынтығынкооперациялау

Белгілі бір өнімді дайындауға байланысты өндірістік үрдістің жеке бөліктерінің бір уақытта орындалуын білдіретін қағидапаралельдік  қағидасы

Бәсеке деңгейіне әсер ететін факторСалаға кіру тосқауылдары

Бәсекелестікке кері ұғыммонополия.

бизнес мақсаттарына жету үшін кәсіпорын иелері мен менеджерлер пайдаланатын бизнес факторлары:корпоративті ресурстар

бизнес мақсаттарына жету үшін кәсіпорын иелері мен менеджерлер пайдаланатын бизнес факторлары дұрыс жауап жоқ

Бизнесті ұйымдастыру және кәсіпорында проблемаларды шешуде қандай нысан пайдаланылдыКорпорация

Бизнестің ең көп тараған және қалаулы түрі болып табылатын нысанКәсіпорын

Бір ғана машина жасау зауытында негізгі цехтардың әрі заттық, әрі технологиялық қағидаға негізделіп ұйымдастырылуын сипаттайды?аралас  құрылым

Бір операцияның орындалу уақытында бір бөлік, бірдей бөліктер партиясы немесе бірнеше әртүрлі бөліктер дайындалатын болса онда оны не деп атайды Технолгиялық өндіріс

Бір фирма шеңберінде әр түрлі өнеркәсіп салаларының кәсіпорындарын үйлестірукешенділеу

бір-бірінен мазмұны бойынша ерекшеленетін экономикалыққауіпсіздіктің негізгі бағыттарының жиынтығы:кэқ-ң функционалды құраушылары

бірнеше паралельді жай үрдістердің қосарлануы арқылы көп бөлікті өнім дайындау қай үрдісте жүзеге асырыладыкүрделі  үрдістерде

болатын қызметте жіберілген типтік ситуацияның бірін көрсетіңіз:бар жағдайды жеткіліксіз талдау,  жобаға қойылатын талаптардың жеткіліксіз негізделуі барлық мәселелердің көрінісін алуына жән жүйенің жағдайындағы өзгерістерге қажеттілікті нақты анықтауға және шешім қабылдау үшін қажет ақпаратты дайындауға мүмкіндік бермейді  

болатын қызметте жіберілген типтік ситуацияның бірін көрсетіңіз:ескі жобадағы қателерді қайталау және оқуға дайындықтың болмауы

Болжау, мақсатты анықтау, жоспарға түзету енгізу, бюджетті құру, жоспарды нақтылау ненің негізгі элементтеріне жатады кәсіпорынның ішкі жұмыстарын жоспарлаудың негізгі  элементтері

бүгінгі күнде және келешекте мүмкін зиян шегулерді болдырмау және кәсіпорынның  экономикалық қауіпсіздігінің максималды деңгейіне жету мақсаты мен экономикалық қауіпсіздіктің функционалды құраушыларын жүзеге асыру:кәсіпорынның  экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Бұл топ алдында үш міндет тұрады: мәселені анықтап, оны бақылау; коммуникацияны бақылау жүргізу; бизнестің басқа аспектілерін басқару:дағдарысты жағдайды шешу тобы

геостратегиялық аймақтың бір бөлігі геосаяси аймақ

Глобальді маңызды сипаттамалары мен функцяларының әсері бар ірі географиялық кеңістік:геостратегиялық аймақ

Дағдарыс процесінің кезеңін көрсетіңіз: болған жағдайды сипаттау;

Дағдарысқа ұшыраған немесе жиі шалдығатын компания дағдарысты профилактикалау үшін  жүргізілетін аудит: дағдарыс аудиті

Дамыған нарықтық экономикасы бар елдерде жұмыс орындарының қанша пайызы шағын және орта бизнес кәсіпорындарының есебінен құрылады87%

Егер әлеуетті нарық көлемінде 5% төмен бағаланса, онда бұл аз мөлшердегі нарық үлесін білдіретін фирма қалай аталадыТиімсіз

Елдің иелігіндегі оның өмір сүруі мен дамуының негізі ретіндегі материалды, интеллектуалды және рухани меншігі.ұлттық құндылықтар

Еңбек заттарының, шикізаттар мен жартылай фабрикаттардың өндіріске жіберілуінен бастап, дайын өнімді алуға дейінгі қысқа қозғалыс жолдарымен жүруін көрсететін қағидатура-дәлдік  қағидасы

Еңбек үрдістері кезінде қандай операциялар орындаладтехнологиялық және технологиялық  емес

жалпы кәсіпорынның немесе оның қызметінің тиімсізжұмысының нәтижесінде пайда болады: субъективті жағымсыз әсерлер

Жаппай өндіріс?    өнім көптеп өндіріліп, онда өндірістік жағдай, қолданылатын материалдар, құрал – жабдықтар мен өңдеу тәртібі бірдей болып  келеді

Жарғылық қоры белгілі бір акция саны бойынша есептелінетін, акционерлік қоғам мүшелері оның міндеттемелері бойынша жауапты емес, өзіне қатысты акциялардың құны көлемінде қоғамның шығындарының тәуекелділігіне жауапты болатын қоғамАкционерлік қоғам

Жауапкершілігі шектеулі  серіктестік

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік бұлСеріктестіктің жарғылық қоры белгілі құрылтайшылар құжатындағы шамаға сәйкес үлестерге бөлінетін және бір немесе бірнеше тұлғалардан құралатын қоғам

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің коммерциялық есебінің ерекшелігі недеЖауапкершілікті  бөлу

жоғалтулардың негізгі қор, мүлік, өнім, шикізат, энергияны жоғалтумен байланысты жобада қарастырылмаған қосымша шығындарда көрініс алатын түрі:материалды түрі

Жоғары сапаны талап ететін өнімдерге бақылаудың қандай түрі қолданылады:таңдамалы

Жоспар график бойынша негізгі қорларды жөңдеу, оларға қызмет көрсету, бақылау, күту жөнінде ұйымдастыру техникалық шараларының жиынтығына мыналар жатадыИкемді өндірістік сызықтарға  көшу

Жоспардың бағытын өндірістік жағдайларға байланысты өзгерте алу мүмкіндігібейімділік  қағидасы

Жоспарлау үрдісі қандай үш кезеңнен тұрадыстратегиялық мәселелерді талдау, кәсіпорын болашағын болжау, дамудың ұйымды вариантын  таңдау

Жоспарлаудағы кемшіліктер қандай қателікке жатадыСтратегиялық қателікке

жоятын қасиеттерге ие объективті және субъективті факторлардың болуымен анықталатын бір нәрсеге немесе біреуге қауіп төндірудің фотальді емес, ойға сиятын мүмкіндігі:қауіп

жүзеге асырыладытұтыну нарығында өзінің нарықтық түбін іздеу жолымен

Жүйені қалыптастырудың маңызды қасиеттердің бірі Байланыстылық пен тұтастық

Жұмыскерлердің забастовкасы немесе оның пайда болу қаупі, өндірістің тоқтауы немесе  тоқтау оның қаупі, терриристік акті қаупінен болатын дағдарыс түрі: өнеркәсіптік қатынастар дағдарысы

ие объективті және субъективтіфакторлардың болуымен анықталатын бір нәрсеге немесе біреуге қауіп төндрудің фотальді емес, ойға сиятын мүмкіндігі:дұрыс жауап жоқ

Инвестицияларды басқару функциясының жүзеге асырылуы немен байланыстысауда кәсіпорынының өндірістік потенциалын тиімді пайдаланудың қалыптасуымен және қамтамасыз етілуімен

іс қимыл қажеттілігіБасқару жүйесі, ұйымның ішкі құрылымын жетілдіру

Калькуляция дегеніміз депӨнім көлеміне байланысты емес  шығындар

Капиталды басқару функциясын жүзеге асыру келесілерді анықтайды стратегияның перспективасында сауда кәсіпорынының дамуын қамтамасыз етілуін

Капиталдық жинақталу есебінен өсу үрдісі, яғни қосымша бір бөлігінің капиталға айналуы?капиталдың  шоғырлануы

келесі әрекеттер қандай дағдарыс жағдайында жүзеге асырылады:

Келесі әрекеттер қандай дағдарыс жағдайында жүзеге асырылады: қол ақшаны бақылауға алу, сенімді қалпына келтіру, пайданы көрсету:қолма-қол ақшамен байланысты дағдарыс

Келесі әрекеттер қандай дағдарыс жағдайында жүзеге асырылады: маманнның пікірін тыңдау, компанияның көз-қарасын көрсету, адвокаттар кеңесін байқап пайдалану, қоғаммен байланыс орнату, өкілді таңдау, бақ араласу, компанияның көз-қарасын хабарлау, мәселені анықтау:қоғамдық ой-пікірмен байланысты дағдарыс

Келесі әрекеттер қандай дағдарыс жағдайында жүзеге асырылады:климатты бағалау, ашық-келіссөз жүргізу, келісімге келу:өндірістік қатынастар дағдарысы

Келесі жағдайлар қандай құбылысқа тән: жұмыстың қалыпты қалпын немесе бизнесті жүргізуді бұзады; компанияға бұқаралық құралдардың, ресми тұлғалардың  жағымсыз көз-қарасын тартады:дағдарыс

келісімдерді жүзеге асырудың халықаралық жағдайдың және институционалды құрылымдардың кешені, оның барында әр мемлекет әлемдік қауымдастықтың мүшесіне әлеуметтік және экономикалық дамуының өз стратегиясын еркін таңдауға және жүзеге асыру мүмкіндігі қамтамасыз етіледхалықаралық экономикалық қауіпсіздік

Кәсіпкер терминін еңгізген, ХVIII ғ. өмір сүрген француз экономистіФранк Найт

Кәсіпкердің өз қызметінің нәтижесіне деген шексіз жауапкершілік қай нысанның маңызды шарты болып табыладыКәсіпорын

кәсіпкерлік қызметтегі ресурстардың мүмкін жоғалтулары, ресурстарды тиімді пайдалана отырып, алуға жоспарланған табысты ала алмау:кәсіпкерлік тәуекел

кәсіпкерлік қызметтегі ресурстардың мүмкін жоғалтулары, ресурстарды тиімді пайдалана отырып, алуға жоспарланған табысты ала алмау:дұрыс жауап жоқ

Кәсіпкерлік туралы теориялық концепция алғашқы рет қай жылдары Ричард Кантиллионның еңбектерінде баяндады1920-1926 ж.ж

Кәсіпорын ашу үшін ең басты факторҚызметкерлер

кәсіпорын және оның қызметінің қатысуынсыз пайда болатын жағымсыз әсерлер:объективті жағымсыз әсерлер

кәсіпорында қабылданған құндылықтар мен әрекет нормаларының жүйесі және кәсіпорынның бизнес жүйесі мен жалпы қоғамдағы орны мен рөлі: бизнес философиясы

кәсіпорында қабылданған құндылықтар мен әрекет нормаларының жүйесі және кәсіпорынның бизнес жүйесі мен жалпы қоғамдағы орны мен рөлі:дұрыс жауап жоқ

Кәсіпорындағы сауда-технологиялық процестерді үнемді жүргізу мәселесі қалай шешіледітауар қозғалысы және сатып алушыларға қызмет етумен

Кәсіпорындарда өндірісті ұйымдастыру бірлік (жеке), сериялық және жаппай қандай  түрлерге бөлінедібірлік, сериялық және  жаппай

кәсіпорынның  экономикалық қауіпсіздігінің деңгейінің неғұрлым жоғары деңгейіне жетуіне мүмкіндік беретін шаралар жиыны, оларды ұйымдастыру және бақылау жүйесі.кэқ қамтамасыз ету әдістері

Кәсіпорынның коммерциялық қызметін мемлекеттік құқықтық және нормативті реттеу қандай формаларда жүзеге асадытауарларды жабдықтаушылармен шаруашылық байланыстарының жаңа жүйесін қалыптастыру

Кәсіпорынның негізгі мақсаттарының таңдауларына жатпайтыныЖұмыссыздықты барынша жоғары деңгейге  жеткізу

Кәсіпорынның негізгі цехтарына белгілі бір өнімді дайындау белгісіне қарай  немесе өндірістік құрылымның түріне байланысты оның бір бөлігін өңдеу белгісіне қарай құрыладыАралас

Кәсіпорынның өзара байланысты бөлімшелерінің уақыт бірлігіндегі салыстырмалы түрдегі тең еңбек өнімділігімен сипаттайтын қағидапропорционалдық  қағидасы

Кәсіпорынның өндіретін өнімінің күрделілігіне байланысты үрдістер қалай жіктеледі?    жай (қарапайым) және күрделі  өндірістік

Кәсіпорынның өндірістік қуаты дегеніміз:максималды мүмкін болатын жылдық өнім  көлемі

Кәсіпорынның өңдірістік құрылымы дегеніміз:кәсіпорынның ұйымдастырушылық  нысаны

Кәсіпорынның тиімді және өрнекті түрде жұмыс істейтін уақыт аралығы шетелдік тәжірибеде не деп аталадыМүмкіндікиер терезесі

Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығының құрылымына мыналар байланысты емес:тұтынылатын энергия  түріне

Кімдер үшін «мүмкіндіктер терезесінің» неғұрлым көбірек ашық болуы өте маңыздыХалыққа

клиенттерді сұрау, мәселені анықтау, жауапты әрекеттер жүргізу, өндірісті реттеу, компания туралы ақпаратты жаңарту, мәселені анықтау, нарыққа қайта шығу:нарықтағы күтілмеген жағдай немесе тауардың құруы

Коммерциялық кәсіпорын қызметімен байланысты шаруашылық тәуекелдер деңгейін минимизациялау қалай жүзеге асадыкоммерциялық кәсіпорындарды басқару функциясын орындаумен

Коммерциялық кәсіпорында қалатын табыс сомасын максималдау және оны тиімді қолдануды қамтамасыз ету қалай жүзеге асадыоның активтерін тиімді басқарумен

Коммерциялық қызмет етуді жоғарғы деңгейде қамтамасыз ету қалай

Компаниялар акциясын сатып алу акциялардың төмен бағасын пайдалануда көрініс алынуы мүмкін. бақылау пакетін сатып алу үшін күрес қай дағдарыстың түрі: жағымсызжұтып алулар

Компаниялар акциясын сатып алу акциялардың төмен бағасын пайдалануда көрініс алынуы мүмкін. бақылау пакетін сатып алу үшін күрес қай дағдарыстың түрі:дұрыс жауап жоқ

корпоративті ресурстар жағдайын кәсіпорынның экономикалық

корпоративті ресурстарды көрсетіңіз:капитал, персонал, ақпарат және технология, техника және қондырғы, құқық ресурстары

Көбіне  компанияға қатысы бар болжанбаған және аяқ асты болған жағдай: дағдарыс

Көбіне дағдарыс ликвидті құралдардың жетіспеушлігінен туындайды, дағдарыстың негізгі және қауіпті түрі қаржылық дағдарыс

Көбіне қызметінің басым бөлігі шетелдермен байланысты елдерге тән болатын дағдарыс түрі: жағымсыз халықаралық жағдайлардан

күрт өзгерген конъюнктура немесе нарықтағы ұзақ мерзімді

күтілетін көлеммен салыстарғандаға табыс, пайданың аяқ –асты

күтілетін көлеммен салыстарғандаға табыс, пайданың аяқ –асты төмендеуі: дұрыс жауап жоқ

Қажеттіліктер жиынтығы, оларды қанағаттандыру, азаматтардың, қоғамның және мемлекеттің өмір сүруінің және прогрессивті дамуының мүмкіндігін қамтамасыз етеді:аса маңызды мүдделер

Қай елдің ғалымдарымен жүргізілген зерттеулер бойынша бизнестегі сәтсіздіктер пайызының жоғары болуы туралы ой салдыАвстралия

қандай да бір аймақта немесе жалпы әлемдегі жағдай:геосаяси жағдай

Қатысушылары осы қоғамның басқа мүшелерінің келісімінсіз өз акцияларын басқа тұлғаларға бере алатын және сата алатын қоғамСеріктестіктер

қауіпсіздік деңгейі критерилері бойынша бағалауэкономикалық қауіпсіздік деңгейі

Қәсіпорынның негізгі қызметінің белгілі бір өнімінің, тауардың және қызметтің түріне байланысты мамандануынмамандандыру

Қоғам тарапынан көзқарастың артуынан туындайтын дағдарыс

Қоғамның мүшелері қоғамның құрылтайшылық құжатында анықталғандай өзінің қосқан үлесінің құнына бірдей еседе өз мүлкімен жауапкершілікті міндетіне алатын қоғам түріҚосымша жауапкершілігі бар  қоғам

Қосымша жауапкершілігі бар қоғам бұлҚоғамның мүшелері қоғамның құрылтайшылық құжатында анықталғандай өзінің қосқан үлесінің құнына бірдей еседе өз мүлкімен жауапкершілікті міндетіне алатын қоғам  түрі

ҚР «ҚР-дағы құнды қағаздармен жасалатын мәселелерді тіркеуге алу туралы» Заңмен «Құнды қағаздар нарығы туралы» Заң қай жылы шықты?1998 ж. 5 қазан

Құрал-жабдықтарға деген меншік түрін анықтаумен қатар, жұмыскерлер ұжымын құру және ұйымдастыру, сыртқы-экономикалық байланыс қызметін   қамтуКәсіпорынның ұйымдастыру  жұмыстары

Маркетингтік зерттеу, талдау, бағдарлама дайындау жұмыстарымен кәсіпорында айналысатын бөліммаркетинг  бөлімі

материалды – затты (физикалық немесе құнды–ақшалы) мәндегі жоғалтулар, егер тәуекел сондай өлшемге келетін болсаабсолютті мәндегі тәуекел

материалды – затты (физикалық немесе құнды–ақшалы) мәндегі жоғалтулар, егер тәуекел сондай өлшемге келетін болса: дұрыс жауап жоқ

мүмкін болатын жоғалтулар көлемі, соның көрінісінде кәсіпкердің не мүліктің жағдайын, не осы кәсіпкерлік қызметте ресурстарға кеткен жалпы шығын, не кәсіпкерліктен күтілетін табысты көруге болады: салыстырмалы мәндегі тәуекел

мүмкіндік дәрежесіне қарай қауіптің қандай түрлері бар дұрыс жауап жоқ

мүмкіндік дәрежесіне қарай қауіптің қандай түрлері бар:шынайы және потенциалды

Нарықтық қатынастарға өту тағы да бір проблеманы жарыққа шығарды; олБіліктілігі жоғары кадр менеджерлердің жетіспеушілігі

Операциялар арасындағы тоқтаусыз жұмыс істеуді талап ететін қағидаүздіксіздік  қағидасы

Өзара технологиялық байланыспаған өндірістерді білдіретін әр түрлі салалардың фирмалары мен кәсіпорындарының бір басқару мен бақылауға шоғырлануыкөлденең  шоғырлану

Өндіріс сипатын анықтайтын өндірістік үрдістің негізгі факторларын көрсетеңбек құралдары, еңбек заттары  және еңбек   күші

Өндіріс үрдісінде жұмыс орындары және кәсіпорынның жеке бөлімшелерінің арасындағы еңбек бөлінісі мен оның шоғырлануын көрсететін қағидамамандану  қағидасы

Өндірісті ғылыми-техникалық ұйымдастыру қандай фактормен байланысты емесколлектив ішіндегі  қақтығыстар

Өндірістік үрдіс дегеніміз нешикізаттар мен материалдардың дайын өнімге айналу үрдісіне бағытталған жеке еңбек үрдістерінің жиынтығын  көрсетеді

Өндірістік үрдіс өнім дайындаудағы бағыты бойынша қандай үрдістерге бөлінедінегізгі, көмекші және қызмет көрсету

Өндірістің жанама шығындарына не жатадыШикізат пе материал  шығындары

Өндірістің ірі және өте ірі фирмалар мен компаниялар аумағында көптеп шоғырлану үрдісіөндірістің  шоғырлануы

Өндірістің конструкциялық дайындау эскиздік жобасы неден тұрадыГрафикалық бөлім мен түсіндірме  хаттан

Өндірістің конструкциялық дайындаудың эскиздік жобасы қашан әзірленедіТехникалық тапсырма орындалғанға дейін

Өнім өндіру және қызмет түрлерін халыққа көрсету арқылы тұтынушылықты қанағаттандыру және табыс табуды мақсат тұтқан кәсіпкерлер немесе олардың бірігуінен құралған жеке немесе дербес шаруашылық жүргізуші субъектілер тобыӨндірістік  кәсіпорын

өнім өндіру, қызмет көрсету мен, оларды өткізумен, тауарлы –ақша және қаржылық операциялармен, ғылыми –техникалық жүзеге асырған кезде пайда болатын тәуекел шаруашылық тәуекел

өнім өндіру, қызмет көрсету мен, оларды өткізумен, тауарлы –ақша және қаржылық операциялармен, ғылыми –техникалық жүзеге асырған кезде пайда болатын тәуекел дұрыс жауап жоқ

Өнім сапасын үйірмелері алғаш рет қайда пайда болдыЖапонияда

Өнімнің құрылымы жөнінде ақпарат беретін құжатКонструкторлық  құжат

Пайда болған жағдай компанияны одан әрі нашарлататын жағдайға әкелетін шешім қабылдауға итермелелуі мүмкін, ол дағдарыстың қандай түріне әкеледі, соның нәтижесінде қалыптасқан жағдай бақылаудан шығып кетуі мүмкін:басқарылмайтын дағдарыстар

Пайданы басқару функциясын жүзеге асыру немен байланыстыағымдағы шығындар деңгейін әрдайым төмендету шарттарын жасаумен

Пайданы басқару функциясының жүзеге асырылуы нені қамтамасыз етеді нарықтық құнның өсуін

Ричард Кантиллионның теорияда зерттелген негізгі ереже сөзі қайсыКәсіпкер ең алдымен жаңартпа менеджер

Салық төлемінен кейінгі пайда қалай аталадыКәсіпорын пайдасы

Серіктестік мүшелері олардың арасындағы келісімшартқа сәйкес серіктестіктің атынан кәсіпкерлік жұмыспен айналысатын және оларға қатысты мүлік міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болатын серіктестік түріШаруашылық  серіктестер

Серіктестіктің жарғылық қоры белгілі құрылтайшылар құжатындағы шамаға сәйкес үлестерге бөлінетін және бір немесе бірнеше тұлғалардан құралатын қоғам

Соңғы рет технико-экономикалы және сызбалардың барлық түрін тексеріп шығу жұмыстары қарастырыладыЭскиздік жобаның  түсндірме  хатта

Стратегиялық сипаттағы қателіктер, менеджмент проблемалары, тәжірибедегі кемшіліктер фирманы қандай жағдайға алып келедіБанкротқа

субъектінің өз қызметінің нәтижесін жағымсыз және қалаусыз салдардың пайда болу мүмкіндігідұрыс жауап жоқ

субъектінің өз қызметінің нәтижесін жағымсыз және қалаусызсалдардың пайда болу мүмкіндігі тәуекел

Тауар айналымын басқару функциясы келесідей жүзеге асадысауда конъюнтурасын болжау және талдаумен

тенденцияларды жеткіліксіз бағалаудан болатын  дағдарыс түрі:нарықтағы күрт өзгерген жағдай

Техникалық бақылау жұмыстары, көлік, қойма операциялары қай үрдіске жатадықызмет көрсету  үрдісіне

Техниклық жобаның сызбасы міндетті түрде кіммен талқыланадыТехнологтармен

Технологиялық процестерді басқару функцияларын атаңызтұтынушы нарығындағы сауда кәсіпорынының миссиясын жүзеге асыру

Тіркеу және негізін қалау көзқарасы бойынша шағын бизнесті ұйымдастыру қалай аталадыЖеке кәсіпкерлік

Толық серіктестік бұлСеріктестік мүшелері олардың арасындағы келісімшартқа сәйкес серіктестіктің атынан кәсіпкерлік жұмыспен айналысатын және оларға қатысты мүлік міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болатын серіктестік түрі

Төмендегілердің қайсысы ағындық өндірісте жиі қолданылатын білікті тасымалдау құралдарына жатады

төмендеуі:жоғалтулар

түрі:қоғамдық ой-пікірмен байланысты дағдарыс

Үздіксіз қызмет циклі, ол дағдарысты жағдайда бақыланатын және тұрақты әрекеттерді қамтамасыз ету үшін жүргізіледі:дағдарысты басқару және бағалау

Ұзақ мерзімдік стратегиялық саясат жүргізу, экономикалық және әлеуметтік қиыншылықтарды болдырмау үшін дайындаладынарықтық сұранысты   қалыптастыру

Ұйымдастырушылық реттегі факторларға жаңа фирманы тіркеу мен кезіндегі қандай кесірлерді жатқызуға боладыБюрократиялық

Ұйымның дұрыс таңдалмаған стратегиясының объективті нәтижесі неге әкеледідағдарысқа

Ұйымның көзделген мақсаттарына қол жеткізбеуіне себеп болатын қызметте жіберілген типтік ситуацияның бірін көрсетіңіз:жобаның мақсаттары нақты анықталмаған, оларды атап шығу оңай, дегенмен олар сәйкес дәрежеде негізделіп, құжатталмаған

Ұйымның көзделген мақсаттарына қол жеткізбеуіне себеп болатын қызметте жіберілген типтік ситуацияның бірін көрсетіңіз:жоба бойынша жауапкершілік нақты емес және келісілмеген

Ұйымның көзделген мақсаттарына қол жеткізбеуіне себепболатын қызметте жіберілген типтік ситуацияның бірін көрсетіңіз:объективті альтернативаларды іздеудің орына үйреніп қалған вариант таңдалынады

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың жағымды жағын көрсетіңіз:лидерлер пайда болады

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың жағымды жағын көрсетіңіз:өзгерістер жылдамдатылады

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың жағымды жағын көрсетіңіз:жабық болған мәселелер ашылады

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың жағымды жағын көрсетіңіз:адамдардың ауысуы орын алады.

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың жағымды жағын көрсетіңіз:жаңа стратегиялар дамиды

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың жағымды жағын көрсетіңіз:алдын-ала ескерту жүйесі дамиды

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың жағымды жағын көрсетіңіз:жаңа бәсекелік мүмкіндіктер пайда болады

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың жағымды жағын көрсетіңіз:дағдарысқа ұшыраған фирма тәжірибе алады

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың жағымды жағын көрсетіңіз:дұрыс жауап жоқ

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарысты  шешудің біржолын  көрсетіңіз:дағдарысты жағдайды шешетін топ құрулидерлер пайда болады

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың шешудің біржолын  көрсетіңіз:шығармашылық потенциал: білім, билік, тәуелсіздік

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың шешудің біржолын  көрсетіңіз:мамандарды пайдалану

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың шешудің біржолын  көрсетіңіз:дұрыс жуап жоқ

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың шешудің біржолын  көрсетіңіз:дағдарыс орталығын ұйымдастыру

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың шешудің біржолын  көрсетіңіз:дағдарыс аудиті

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың шешудің біржолын  көрсетіңіз:дағдарысты жағдайдағы коммуникациялар

Ұйымның экономикалық қауіптілігі нәтижесіндегі болатын дағдарыстың деңгейі бойынша қауіптердің қандай түлері болады: халықаралық,  ұлттық, локальді және жеке

Ұйымның экономикалық қауіптілігі процесінің кезеңін көрсетіңіз: қорғану мақсатымен шегіну

Ұйымның экономикалық қауіптілігі процесінің кезеңін көрсетіңіз: сілкініс, шок;

Ұйымның экономикалық қауіптілігіндегі бұл кезеңі басқарылмайтын дағдарыстың соңғы фазасы – радикалды өзгерістер, компанияның қалыпты қызмет ететіндігінен үміт үзіледі:дағдарыстан кейіңгі кезең

Ұйымның экономикалық қауіптілігіндегі бұл кезеңі үш этаптан тұрады: ешқандай әрекет жасамау, мәселенің анықталуы, дағдарыс алдындағы кезең: дағдарыс  алдындағы кезең 

Ұйымның экономикалық қауіптілігіндегі бұл кезеңінде басшылық мәселені не өзінен не басқа көздерден жасыра алмайды. ол тек сәйкес әрекеттер жасап, салдарын әлсірете алады:дағдарыс кезеңі

Ұйымның экономикалық қауіптілігіндегі бұл кезеңінде басшылық мәселені не өзінен не басқа көздерден жасыра алмайды. ол тек сәйкес әрекеттер жасап, салдарын әлсірете алады: дұрыс жауап жоқ

Ұйымның экономикалық қауіптілігіндегі қызетінінің кезеңін көрсетіңіз: бейімделу және өзгерістер

Ұйымның экономикалық қауіптілігіне жағымсыз әсер етудің объективті мүмкіндігі,нәтижесінде оған қандай да бір зиян, залал тигізілуі мүмкін де, оның жағдайы нашарлап, оның дамуына жағымсыз динамика немесе параметрлер келтірулері мүмкіқауіп

Ұлттық қоғамда табиғи қалыптасқан әлеуметтік және индивидуалды әрекетінің нысаны, құндылықтар жүйесі, олардың бұзылуы жағымсыз әлеуметтік салдарға және өзін – өзі болуының жоғалуына әкеледі:ұлттық өмір сүру қаупі

Фирманың көзделген мақсаттарына қол жеткізбеуіне себеп

фирманың көзделген мақсаттарына қол жеткізбеуіне себеп

фирманың көзделген мақсаттарына қол жеткізбеуіне себеп болатын қызметте жіберілген типтік ситуацияның бірін көрсетіңіз:тәуекелді бағаламау және тағдырға мойын ию

фирманың көзделген мақсаттарына қол жеткізбеуіне себеп болатын қызметте жіберілген типтік ситуацияның бірін көрсетіңіз:дұрыс жауап жоқ

Фирманың нарықтық стратегиясымен, маркетинг жұмыстарымен тығыз байланысты, бұлболжау

халық (мемлекетаралық) өз бетімен, ешкімнің араласуынсыз және қысымынсыз өз экономикалық дамуының жолдары мен нысанын анықтай алатын күйі, жағдайы:экономикалық қауіпсіздік

Шағын бизнесті басқаруда бағынушы элементтері бар элементті көрсетіңізбасқарушы элементтер

Шағын кәсіпкерліктің банкротқа ұшырауына қандай себептер болды?Инфляция, саяси өндіріс

Шаруашылық тәуекелдерді басқару функциясын жүзеге асыру кезіндесауда кәсіпорынының қаржы қызметі анықталады

Шетелдік тәжірибеде нарықтағы үлесі 20 және одан да көп пайызды құрайтын кәсіпорындар қалай аталадыТиімсіз

Шынайы қауіптің жоқтығы нәтижесінде пайда болатын жағдай сабырлық ситуациясы, сонымен қоса, осы ситуацияның қалыптасуына ықпал ететін сәйкес органдар мен ұйымдар, материалды экономикалық және саяси жағдайлар: қауіпсіздік

Эскиздік жобаның графикалық бөлімінде не қарастырыладыӨнімнің негізгі параметрлері мен габариттік  размерлері

You May Also Like

Табиғи ресурстарды қолдану

Табиғи ресурстарды қолдану Мақсаты: Табиғи ресурстарды дұрыс пайдалану  Жоспар: Кіріспе Табиғат ұғымына…

Физика сабағында SMART технологиясын қолдана отырып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру. слайд

Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру, дәріс

Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: 1.Салық ұғымы және оның әлеуметтік-экономикалық мәні Қазақстанның салық жүйесі…

Понятие об иммунитете

Иммунитет-способ защиты организма от генетически чужеродных веществ, белков и клеток, попавших в…