Байланғыш материалдардың технологиясы

Түсіпхан А.

$$$ 1

Глинозем алу үшін қолданылатын шикізат:

 1. A) алюминий
 2. B) глинозем
 3. C) алюминий хлориді
 4. D) бокситтер
 5. E) табиғи шикізаты жоқ

$$$ 2

Глинозем алу үшін қолданылатын шикізат:

 1. A) алюминий
 2. B) глинозем
 3. C) алюминий хлориді
 4. D) табиғи шикізаты жоқ
 5. E) нефелин кендері

$$$ 3

Өнеркәсіпте қолданыатын алюминий кені:

 1. A) алюминий
 2. B) глинозем
 3. C) алюминий хлориді
 4. D) алуниттер
 5. E) табиғи шикізаты жоқ

$$$ 4

Өнеркәсіпте қолданыатын алюминий кені:

 1. A) алюминий
 2. B) глинозем
 3. C) алюминий хлориді
 4. D) табиғи шикізаты жоқ
 5. E) каолиндер

$$$ 5

Бокситтердің құрамында болатын алюминийлі компонент:

 1. A) гидратталған алюминий оксиді
 2. B) алюмосиликаттар
 3. C) алюминий сульфаты
 4. D) алюминий хлориді
 5. E) нақты деректер жоқ

$$$ 6

Бокситтердің құрамында болатын алюминийлі компоненттің химиялық құрамы:

 1. A) Al2O3 nH2O
 2. B) алюмосиликаттар
 3. C) Al2(SO4)3
 4. D) AlСl3
 5. E) құрамы белгісіз
 6. F) Al2O3
 7. G) нефелин

$$$ 7

Бокситтердің құрамында болатын алюминийлі компоненттік форманың аты:

 1. A) нефелин
 2. B) диаспор
 3. C) алюмосиликаттар
 4. D) каолин
 5. E) саз-балшықтар
 6. F) диасиликаттар
 7. G) каолин

$$$ 8

Бокситтердің құрамында болатын алюминийлі компоненттік форманың аты:

 1. A) нефелин
 2. B) гидроаргелит
 3. C) алюмосиликаттар
 4. D) каолин
 5. E) саз-балшықтар
 6. F) диасиликаттар
 7. G) Al2(SO4)3

$$$ 9

Бокситтердің құрамына енетін диаспордың (алюминийлі компоненттің) химиялық формуласы:

 1. A) Al2(SO4)3
 2. B) (Na,K)2О Al2O3 2SiO2
 3. C) Al2O3 H2O
 4. D) AlСl3
 5. E) құрамы белгісіз
 6. F) Al2O3
 7. G) алюминийлік модуль

$$$ 10

Бокситтердің құрамына енетін диаспордың (алюминийлі компоненттің) химиялық формуласы:

 1. A) Al2(SO4)3
 2. B) (Na,K)2О Al2O3 2SiO2
 3. C) НAlO2
 4. D) AlСl3
 5. E) құрамы белгісіз
 6. F) Al2O3
 7. G) алюминийлік модуль

$$$ 11

Бокситердің негізгі сипаттамасы:

 1. A) алюминийлік модуль
 2. B) темірлік модуль
 3. C) кальцийлік модуль
 4. D) магнийлік модуль
 5. E) кремнийлік модуль
 6. F) кремнийлік
 7. G) Al2(SO4)3
 8. H) кальцийлік

$$$ 12

Бокситтердегі алюминий оксидінің кремний оксидіне қатынасы:

 1. A) алюминийлік модуль
 2. B) темірлік модуль
 3. C) кальцийлік модуль
 4. D) магнийлік модуль
 5. E) кремнийлік модуль
 6. F) кремнийлік
 7. G) Al2(SO4)3
 8. H) кальцийлік

$$$ 13

Бокситтердің құрамына енетін гидроаргелиттің (алюминийлі компонент) химиялық формуласы:

 1. A) Al2(SO4)3
 2. B) (Na,K)2О Al2O3 2SiO2
 3. C) Al2O3 3H2O
 4. D) AlСl3
 5. E) құрамы белгісіз
 6. F) Al2O3
 7. G) кремнийлік
 8. H) құрамы Al2O3

$$$ 14

Бокситтердің құрамына енетін гидроаргелиттің (алюминийлі компонент) химиялық формуласы:

 1. A) Al2(SO4)3
 2. B) (Na,K)2О Al2O3 2SiO2
 3. C) Al(OH)3
 4. D) AlСl3
 5. E) құрамы белгісіз
 6. F) Al2O3
 7. G) кремнийлік
 8. H) құрамы Al2O3

$$$ 15

Алюмосиликаттарға жататын сілтілік жыныстардың кең тараған түрі:

 1. A) гидроаргелит
 2. B) диаспор
 3. C) алюмосиликаттар
 4. D) нефелин
 5. E) бокситтер
 6. F) барлғы
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) нефесиликаттар

$$$ 16

Нефелиндер құрамының химиялық формуласы:

 1. A) Al2O3 3H2O
 2. B) Al2O3 H2O
 3. C) Al2(SO4)3
 4. D) (Na,K)2О Al2O3 2SiO2
 5. E) AlСl3

$$$ 17

Табиғи нефелин құрамының химиялық формуласы:

 1. A) Al2O3 3H2O
 2. B) Al2O3 H2O
 3. C) Al2(SO4)3
 4. D) (Na,K)2О Al2O3 (2n+1) SiO2
 5. E) AlСl3

$$$ 18

Алюмосиликаттарға жататын сілтілік емес жыныстардың кең тараған түрі:

 1. A) нефелин
 2. B) диаспор
 3. C) бокситтер
 4. D) гидроаргелит
 5. E) каолиндер

$$$ 19

Алюмосиликаттарға жататын сілтілік емес жыныстардың кең тараған түрі:

 1. A) нефелин
 2. B) диаспор
 3. C) бокситтер
 4. D) гидроаргелит
 5. E) саз-балшықтар

$$$ 20

Алюмосиликаттарға жататын сілтілік емес жыныстардың кең тараған түрі:

 1. A) нефелин
 2. B) диаспор
 3. C) бокситтер
 4. D) гидроаргелит
 5. E) кианиттер

$$$ 21

Алюминийдің технологиялық алыну сызбасын құрайтын негізгі өндірістердің бірі:

 1. A) глинозем өндіру
 2. B) бокситтер өндіру
 3. C) нефелин кендерін өндіру
 4. D) алюминий тұздарын өндіру
 5. E) негізгі өндірісі жоқ
 6. F) негізгі өндірісі бар

$$$ 22

Алюминийдің технологиялық алыну сызбасын құрайтын негізгі өндірістердің бірі:

 1. A) бокситтер өндіру
 2. B) алюминий өндіру
 3. C) нефелин кендерін өндіру
 4. D) алюминий тұздарын өндіру
 5. E) негізгі өндірісі жоқ
 6. F) негізгі өндірісі бар

$$$ 23

Электролиттік алюминий алу үшін қажетті бастапқы материал:

 1. A) глинозем
 2. B) кремнезем
 3. C) алюминий
 4. D) қара топырақ
 5. E) ондай зат жоқ
 6. F) барлығы

$$$ 24

Глиноземнің химиялық аты:

 1. A) алюминий
 2. B) алюминий гидроксиді
 3. C) алюминий оксиді
 4. D) натрий алюминаты
 5. E) аты жоқ
 6. F) натрий гидроксиді

$$$ 25

Электролиттік жолмен алынатын алюминийдің аты:

 1. A) бастапқы
 2. B) товарлық
 3. C) электролиттік
 4. D) біріншілік
 5. E) дайын
 6. F) екіншілік

$$$ 26

Рафинациялау нәтижесінде алынатын алюминийдің аты:

 1. A) бастапқы
 2. B) электролиттік
 3. C) товарлық
 4. D) біріншілік
 5. E) дайын
 6. F) екіншілік
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) соңғы

$$$ 27

Глиноземді кеннен бөлудің химиялы-термиялық әдісі:

 1. A) пирометаллургиялық
 2. B) гидрометаллургиялық
 3. C) қышқылдық және сілтілік
 4. D) қышқылдық
 5. E) сілтілік Байер әдісі
 6. F) сілтілік
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) бейтарап

$$$ 28

Глиноземді кеннен бөлудің химиялы-термиялық (пирометаллургиялық) әдісі:

 1. A) гидрометаллургиялық
 2. B) күйдіру әдісі
 3. C) қышқылдық және сілтілік
 4. D) қышқылдық
 5. E) сілтілік Байер әдісі
 6. F) сілтілік
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) бейтарап

$$$ 29

Глиноземді кеннен бөлудің қышқылдық және сілтілік әдісі:

 1. A) пирометаллургиялық
 2. B) химиялы-термиялық
 3. C) электролиттік
 4. D) гидрометаллургияық
 5. E) күйдіру
 6. F) физикалық
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) химиялық

$$$ 30

Глиноземді кеннен бөлудің қышқылдық және сілтілік (гидрометаллургиялық) әдісі:

 1. A) пирометаллургиялық
 2. B) химиялы-термиялық
 3. C) электролиттік
 4. D) күйдіру
 5. E) Байер әдісі
 6. F) физикалық
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) химиялы-физикалық

$$$ 31

Каолиндер мен саз-балшықтардың құрамына енетін негізгі минерал:

 1. A) нефелин
 2. B) диаспор
 3. C) бокситтер
 4. D) гидроаргелит
 5. E) каолиниттер

$$$ 32

Каолиниттің мөшері жоғары және соған сәйкес қоспасы аз таза саз-балшықтар:

 1. A) нефелин
 2. B) диаспор
 3. C) бокситтер
 4. D) гидроаргелит
 5. E) каолин

$$$ 33

Құрамында 5-8% Fe2О3 болатын сұрыпты саз-балшық:

 1. A) ақ саз-балшық
 2. B) отқа төзімді саз-балшық
 3. C) қызыл саз-балшық
 4. D) түсті саз-балшық
 5. E) мұндай жоқ

$$$ 34

Құрамында Fe2О3 болмайтын сұрыпты саз-балшық:

 1. A) ақ саз-балшық
 2. B) отқа төзімді саз-балшық
 3. C) қызыл саз-балшық
 4. D) ақ саз-балшық
 5. E) мұндай жоқ

$$$ 35

Оксидті немесе бояғыш пигментті саз-балшықты масса:

 1. A) ақ саз-балшық
 2. B) отқа төзімді саз-балшық
 3. C) түсті саз-балшық
 4. D) қызыл саз-балшық
 5. E) мұндай жоқ

$$$ 36

Қызыл түске боялған корунд минералы:

 1. A) изумруд
 2. B) топаз
 3. C) рубин
 4. D) сапфир
 5. E) мұндай түрі жоқ
 6. F) барлығы

$$$ 37

Көк түске боялған корунд минералы:

 1. A) изумруд
 2. B) топаз
 3. C) рубин
 4. D) сапфир
 5. E) мұндай түрі жоқ
 6. F) барлығы

$$$ 38

Алюминий кендерін байыту үшін қоданылатын әдістер:

 1. A) биологиялық
 2. B) спектрлік
 3. C) оптикалық
 4. D) белгілі әдіс жоқ
 5. E) химиялық
 6. F) физикалық

$$$ 39

Бокситтер мен кианиттерді байыту үшін қоданылатын әдістер:

 1. A) биологиялық
 2. B) спектрлік
 3. C) оптикалық
 4. D) белгілі әдіс жоқ
 5. E) гравитациялық
 6. F) физикалық

$$$ 40

Бокситтер, нефелиндер, кианиттер мен алуниттерді байыту үшін қоданылатын әдістер:

 1. A) биологиялық
 2. B) спектрлік
 3. C) оптикалық
 4. D) белгілі әдіс жоқ
 5. E) флотациялық
 6. F) физикалы

$$$ 41

Бокситтер мен нефелиндерді байыту үшін қоданылатын әдістер:

 1. A) биологиялық
 2. B) спектрлік
 3. C) оптикалық
 4. D) белгілі әдіс жоқ
 5. E) магниттік
 6. F) химиялық
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) физикалық

$$$ 42

Алюминий кенін өңдеуге механикалық дайындау операциясы:

 1. A) титрлеу
 2. B) қоймаға жинақтау
 3. C) фильтрлеу
 4. D) буландыру
 5. E) кедейлендіру
 6. F) суландыру
 7. G) белгісіз
 8. H) кептыру

$$$ 43

Алюминий кенін өңдеуге механикалық дайындау операциясы:

 1. A) титрлеу
 2. B) орташалау
 3. C) фильтрлеу
 4. D) буландыру
 5. E) кедейлендіру
 6. F) кептыру
 7. G) белгісіз
 8. H) барлғы

$$$ 44

Алюминий кенін өңдеуге механикалық дайындау операциясы:

 1. A) титрлеу
 2. B) бөшектеу
 3. C) фильтрлеу
 4. D) буландыру
 5. E) кедейлендіру
 6. F) кептыру
 7. G) құрамы
 8. H) барлғы

$$$ 45

Алюминий кенін өңдеуге механикалық дайындау операциясы:

 1. A) титрлеу
 2. B) ұсақтау
 3. C) фильтрлеу
 4. D) буландыру
 5. E) кедейлендіру
 6. F) кептыру
 7. G) құрамы
 8. H) барлғы

$$$ 46

Алюминий кенін белгілі мөлшерге дейін механикалық бөлшектеу және үгіту процесі:

 1. A) жіктеу
 2. B) сұрыптау
 3. C) ұсақтау
 4. D) ірілеу
 5. E) сусыздандыру

$$$ 47

Алюминий кенін өңдеуге дайындаудың механикалық операциясы:

 1. A) титрлеу
 2. B) байыту
 3. C) фильтрлеу
 4. D) буландыру
 5. E) кедейлендіру

$$$ 48

Глиноземді саздан, шлактан және басқа шикізаттан коксты тотықсыздандырғыш ретінде қолдану арқылы алу әдісі:

 1. A) бейтарап
 2. B) тотықсыздандырғыш балқыту
 3. C) аралас
 4. D) әктаспен күйдіру
 5. E) қышқылдық

$$$ 49

Глиноземді саздан, каолиндерден, кианиттерден, шлактан, бокситтерден және құрамында әктас болатын тас-көмір күлдерінен алу әдісі:

 1. A) бейтарап
 2. B) тотықсыздандырғыш балқыту
 3. C) аралас
 4. D) әктаспен күйдіру
 5. E) қышқылдық

$$$ 50

Негізгі артықшылығына кремнеземді процестің басында шығару жататын глиноземді саздан және каолиндерден алу әдісі:

 1. A) бейтарап
 2. B) тотықсыздандырғыш балқыту
 3. C) аралас
 4. D) әкпен күйдіру
 5. E) қышқылдық

$$$ 51

Тұрақты температурада орындалатын үздіксіз процестер:

 1. A) политермиялық
 2. B) периодты
 3. C) аралас
 4. D) изотермиялық
 5. E) адиабатикалық
 6. F) дурыс емес

$$$ 52

Жылуды сырттан пайдаланбай немесе сыртқа шығармай, әрекеттесетін заттар ағынының жинақтауы арқылы орындалатын үздіксіз процестер:

 1. A) политермиялық
 2. B) периодты
 3. C) аралас
 4. D) изотермиялық
 5. E) адиабатикалық
 6. F) дурыс емес

$$$ 53

Жылуды жартылай сыртқа шығарып немесе сыртқы жылумен толтыру арқылы орындалатын үздіксіз процестер:

 1. A) политермиялық
 2. B) периодты
 3. C) аралас
 4. D) изотермиялық
 5. E) адиабатикалық
 6. F) дурыс емес

$$$ 54

Корундтан және кремний, титан, кальций және темір оксидтерінің аздаған қоспасынан тұратын абразивтік материал:

 1. A) монокорунд
 2. B) поликорунд
 3. C) электрокорунд
 4. D) мұндай материал жоқ
 5. E) сферокорунд
 6. F) изотермиялық

$$$ 55

95% -ке дейін корундтан және шлак пен ферроқұйманың аздаған мөшерінен тұратын электрлікорунд:

 1. A) титанды
 2. B) хромды
 3. C) цирконийлі
 4. D) қалыпты
 5. E) ақ
 6. F) қара

$$$ 56

98-99%-ке дейін корундтан және жоғары глиноземді натрий алюминаты мен басқа минералдардың аздаған мөшерінен тұратын электрлікорунд:

 1. A) титанды
 2. B) хромды
 3. C) цирконийлі
 4. D) қалыпты
 5. E) ақ
 6. F) қара
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) аз

$$$ 57

Құрамында 0,3-1% титананың біржарым тотығы болатын электрлікорунд:

 1. A) титанды
 2. B) хромды
 3. C) цирконийлі
 4. D) қалыпты
 5. E) ақ
 6. F) қара
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) қызыл

$$$ 58

Құрамында 2% -ке дейін хром тотығы болатын электрлікорунд:

 1. A) титанды
 2. B) хромды
 3. C) цирконийлі
 4. D) қалыпты
 5. E) ақ
 6. F) қара
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) қызыл

$$$ 59

Бір ғана нефелиннен түзілген өнім қандай қасиеттер көрсетеді:

 1. A) жіктегіш
 2. B) сұрыптаушы
 3. C) сұйылтқыш
 4. D) еріткіш
 5. E) коагуляциялаушы
 6. F) жылтқыш
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) коагуляция

$$$ 60

Тазартылған және тазартылмаған алюминий сульфаты қандай қасиеттер көрсетеді:

 1. A) жіктегіш
 2. B) сұрыптаушы
 3. C) сұйылтқыш
 4. D) еріткіш
 5. E) коагуляциялаушы
 6. F) жылтқыш
 7. G) құрамы белгісіз
 8. H) коагуляция

$$$ 61

Сумен араласып, біртіндеп қатуға және тас тәріздес денеге айналуға қабылетті иленгіш-тұтқыр қамыр түзетін ұнтақ тәріздес заттар:

 1. A) дәнекерлеуші
 2. B) коагуляциялаушы
 3. C) еріткіш
 4. D) сұрыптаушы
 5. E) байытқыш

$$$ 62

Ауада қатуға және ұзақ уақыт беріктігін сақтауға қабылетті минералдық дәнекерлеуші заттар:

 1. A) гидравликалық
 2. B) арнайы
 3. C) гидратациялық
 4. D) коагуляциялық
 5. E) ауалық

$$$ 63

Ауада қатқан соң ылғалды ауада да, сулы ортада да қатуға және беріктігін күшейтуге қабылетті минералдық дәнекерлеуші заттар:

 1. A) гидравликалық
 2. B) арнайы
 3. C) полмеризациялық
 4. D) коагуляциялық
 5. E) ауалық

$$$ 64

Ауада қатқан соң органикалық және минералдық қышқылдардың ұзақ әсеріне төзімділік көрсетуге қабылетті минералдық дәнекерлеуші заттар:

 1. A) гидравликалық
 2. B) арнайы
 3. C) полмеризациялық
 4. D) коагуляциялық
 5. E) ауалық

$$$ 65

Гидратация және гидролиздік диссоциация реакцияларының нәтижесінде қататын минералдық дәнекерлеуші заттар:

 1. A) ауалық
 2. B) арнайы
 3. C) гидратацияық
 4. D) коагуляциялық
 5. E) полимеризациялық

$$$ 66

Коагуляциялық құрылымды түзілудің нәтижесінде қататын минералдық дәнекерлеуші заттар:

 1. A) ауалық
 2. B) арнайы
 3. C) гидратацияық
 4. D) коагуляциялық
 5. E) полимеризациялық
 6. F) глиноземді

$$$ 67

Полимерлену және поликонденсациялану реакцияларының нәтижесінде қататын минералдық дәнекерлеуші заттар:

 1. A) ауалық
 2. B) арнайы
 3. C) гидратацияық
 4. D) коагуляциялық
 5. E) полимеризациялық
 6. F) глиноземді

$$$ 68

Ауалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) гидравликалық әк
 2. B) портландцемент
 3. C) гипсті
 4. D) глиноземді цемент
 5. E) шлакты портландцементтер
 6. F) глиноземді

$$$ 69

Ауалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) гидравликалық әк
 2. B) портландцемент
 3. C) магнезиялық
 4. D) глиноземді цемент
 5. E) шлакты портландцементтер
 6. F) глиноземді

$$$ 70

Ауалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) гидравликалық әк
 2. B) портландцемент
 3. C) үлпілдек әк
 4. D) глиноземді цемент
 5. E) шлакты портландцементтер
 6. F) глиноземді

$$$ 71

Ауалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) гидравликалық әк
 2. B) портландцемент
 3. C) еріген (сұйық) шыны
 4. D) глиноземді цемент
 5. E) шлакты портландцементтер
 6. F) глиноземді
 7. G) глиноземді
 8. H) барлығы

$$$ 72

Гидравликалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) үлпілдек әк
 2. B) магнезиялық
 3. C) гипсті
 4. D) глиноземді цемент
 5. E) еріген (сұйық) шыны
 6. F) шлакты портландцементтер
 7. G) шлакты
 8. H) портландцемент

$$$ 73

Гидравликалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) үлпілдек әк
 2. B) магнезиялық
 3. C) гипсті
 4. D) портландцемент
 5. E) еріген (сұйық) шыны
 6. F) портландцемент
 7. G) шлакты
 8. H) шлакты портландцементтер

$$$ 74

Гидравликалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) үлпілдек әк
 2. B) магнезиялық
 3. C) гипсті
 4. D) гидравликаық әк
 5. E) еріген (сұйық) шыны
 6. F) шлакты портландцементтер
 7. G) еріген
 8. H) портландцемент

$$$ 75

Гидравликалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) үлпілдек әк
 2. B) магнезиялық
 3. C) гипсті
 4. D) шлакты портландцементтер
 5. E) еріген (сұйық) шыны
 6. F) портландцемент
 7. G) еріген
 8. H) шлакты портландцементтер

$$$ 76

Арнайы дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) воздушная известь
 2. B) магнезиальные
 3. C) портландцемент
 4. D) глиноземистый цемент
 5. E) кислотоупорный цемент

$$$ 77

Сәйкес дайындық пен өңдеуден кейін дәнекерлеуші материал түзетін минералдық дәнекерлеушілердің өндірісі үшін қажетті шикізат:

 1. A) көмекші
 2. B) қосымша
 3. C) негізгі
 4. D) қосалқы
 5. E) екінші ретті

$$$ 78

Оларды қосқанда, дайын өнімнің қасиеттерін жақсартатын және құнын төмендететін минералдық дәнекерлеушілердің өндірісі үшін қажетті шикізаттық материалдар:

 1. A) көмекші
 2. B) қосымша
 3. C) негізгі
 4. D) бірінші ретті
 5. E) екінші ретті

$$$ 79

Гипсті, әкті, сазды, мергельдік, магнезиялық, жоғары глиноземді және кремнеземді жыныстар қандай шикізаттық материалдарға жатады:

 1. A) көмекші
 2. B) қосымша
 3. C) негізгі
 4. D) қосалқы
 5. E) екінші ретті

$$$ 80

Гипсті тау жыныстарын құраушы негізгі қосылыс:

 1. A) магнезит МgСO3 и доломит МgСO3 СаСО3
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) кварц құмдары, диатомиттер, пуццоландар және т.б.
 4. D) CaSO42О
 5. E) СаСО3

$$$ 81

Әкті жыныстарды құраушы негізгі қосылыс:

 1. A) магнезит МgСO3 и доломит МgСO3 СаСО3
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) кварц құмдары, диатомиттер, пуццоландар және т.б.
 4. D) CaSO42О
 5. E) СаСО3
 6. F) МgСO3

$$$ 82

Магнезиялық жыныстарды құраушы негізгі қосылыс:

 1. A) магнезит МgСO3 и доломит МgСO3 СаСО3
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) кварц құмдары, диатомиттер, пуццоландар және т.б.
 4. D) CaSO42О
 5. E) СаСО3
 6. F) МgСO3

$$$ 83

Жоғары глиноземді жыныстарды құраушы негізгі қосылыс:

 1. A) магнезит МgСO3 и доломит МgСO3 СаСО3
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) кварц құмдары, диатомиттер, пуццоландар және т.б.
 4. D) CaSO42О
 5. E) СаСО3
 6. F) МgСO3

$$$ 84

Кремнеземді жыныстарды құраушы негізгі қосылыс:

 1. A) магнезит МgСO3 и доломит МgСO3 СаСО3
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) кварц құмдары, пуццоландар және т.б.
 4. D) CaSO42О
 5. E) СаСО3
 6. F) МgСO3

$$$ 85

Құрамы 55 %-ға дейін Са(ОН)2-тан және сонымен қатар адсорбциялық және механикалық араласқан судан тұратын өнімді әкті сумен сөндіру:

 1. A) үлпілдек (пушонка)
 2. B) гидравликалық әк
 3. C) қайнатқыш (кипелка)
 4. D) әк қамыры
 5. E) әк сүті
 6. F) қара

$$$ 86

Құрамындағы Са(ОН)2 жартылай еріген, ал жартылай салмақсыз күйде болатын сұйық:

 1. A) үлпілдек (пушонка)
 2. B) гидравликалық әк
 3. C) қайнатқыш (кипелка)
 4. D) әк қамыры
 5. E) әк сүті
 6. F) қара
 7. G) әк
 8. H) қызыл

$$$ 87

Кесектелген немесе ұсақталған әкті сумен сөндіру арқылы алынған Са(ОН)2 және Мg(ОН)2 қоспасы:

 1. A) үлпілдек (пушонка)
 2. B) гидравликалық әк
 3. C) қайнатқыш (кипелка)
 4. D) әк қамыры
 5. E) әк сүті
 6. F) қара
 7. G) әк
 8. H) қызыл

$$$ 88

Ауалық әктің СаО химиялық формуласымен сипатталатын түрі:

 1. A) үлпілдек (пушонка)
 2. B) гидравликалық әк
 3. C) қайнатқыш (кипелка)
 4. D) әк қамыры
 5. E) әк сүті
 6. F) қара
 7. G) әк
 8. H) қызыл

$$$ 89

Құрамында 5% -ке дейін МgO болатын әк:

 1. A) гидравликалық
 2. B) кальцийлі
 3. C) магнезиялық
 4. D) доломиттік
 5. E) ауалық
 6. F) қайнатқыш (кипелка)
 7. G) әк
 8. H) үлпілдек (пушонка)

$$$ 90

Құрамында 20% -ке дейін МgO болатын әк:

 1. A) гидравликалық
 2. B) кальцийлі
 3. C) магнезиялық
 4. D) доломиттік
 5. E) ауалық
 6. F) үлпілдек (пушонка)
 7. G) әк
 8. H) қайнатқыш (кипелка)

$$$ 91

Құрамында 40% -ке дейін МgO болатын әк:

 1. A) гидравликалық
 2. B) кальцийлі
 3. C) магнезиялық
 4. D) доломиттік
 5. E) ауалық

$$$ 92

Магнезиялы ауалық дәнекерлеуші материал:

 1. A) қайнатқыш (кипелка)
 2. B) үлпілдек (пушонка)
 3. C) каустикалық магнезит
 4. D) әк қамыры
 5. E) әк сүті

$$$ 93

Магнезиялы ауалық дәнекерлеуші материал:

 1. A) қайнатқыш (кипелка)
 2. B) үлпілдек (пушонка)
 3. C) каустикалық доломит
 4. D) әк қамыры
 5. E) әк сүті
 6. F) бокситтер
 7. G) гипс
 8. H) хН2О

$$$ 94

Каустикалық магнезиттің химиялық құрамын сипаттайтын формула:

 1. A) СаО
 2. B) Са(ОН)2 + Мg(ОН)2
 3. C) МgO
 4. D) Са(ОН)2 хН2О
 5. E) Са(ОН)2
 6. F) бокситтер
 7. G) гипс
 8. H) хН2О

$$$ 95

Каустикалық доломиттің химиялық құрамын сипаттайтын формула:

 1. A) СаО
 2. B) Са(ОН)2 + Мg(ОН)2
 3. C) МgO СаСО3
 4. D) Са(ОН)2 хН2О
 5. E) Са(ОН)2
 6. F) бокситтер
 7. G) гипс
 8. H) хН2О

$$$ 96

Магнезиялы ауалық дәнекереуші материалдың өндірісі үшін қажетті шикізат:

 1. A) гипс
 2. B) саз
 3. C) доломит
 4. D) бокситтер
 5. E) кварц құмдары
 6. F) Са(ОН)2

$$$ 97

Магнезиялы ауалық дәнекереуші материалдың өндірісі үшін қажетті шикізат:

 1. A) гипс
 2. B) саз
 3. C) магенезит
 4. D) бокситтер
 5. E) кварц құмдары
 6. F) Са(ОН)2

$$$ 98

Магнезиттің химиялық құрамын сипаттайтын формула:

 1. A) СаSО42О
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) МgСO3
 4. D) Са(ОН)2 хН2О
 5. E) Мg(ОН)2
 6. F) Са(ОН)2

$$$ 99

Доломиттің химиялық құрамын сипаттайтын формула:

 1. A) СаSО42О
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) МgСO3 СаСО3
 4. D) Са(ОН)2 хН2О
 5. E) Мg(ОН)2
 6. F) Са(ОН)2

$$$ 100

Құрамы әртүрлі кальций силикаттары мен алюмосиликаттарынан тұратын гидравликалық дәнекерлеуші материал:

 1. A) каустикалық магнезит
 2. B) каустикалық доломит
 3. C) каустикаық сода
 4. D) портландцемент
 5. E) саз
 6. F) Са(ОН)2
 7. G) Аl2O3 Fe2O3
 8. H) Аl2O3

$$$ 101

Портландцементтің негізгі компоненттерінің бірі алиттің химиялық құрамы:

 1. A) 2СаО SiO2
 2. B) 3СаО Аl2O3
 3. C) 3СаО Аl2O3 Fe2O3
 4. D) МgO СаО
 5. E) 3СаО SiO2
 6. F) Са(ОН)2
 7. G) Аl2O3 Fe2O3
 8. H) Аl2O3

$$$ 102

Портландцементтің негізгі компоненттерінің бірі белиттің химиялық құрамы:

 1. A) 2СаО SiO2
 2. B) 3СаО Аl2O3
 3. C) 3СаО Аl2O3 Fe2O3
 4. D) МgO СаО
 5. E) 3СаО SiO2
 6. F) Аl2O3
 7. G) Аl2O3 Fe2O3
 8. H) Са(ОН)2

 

$$$ 103

Портландцементтің негізгі компоненттерінің бірі трикаьцийалюминаттың химиялық құрамы:

 1. A) 2СаО SiO2
 2. B) 3СаО Аl2O3
 3. C) 3СаО Аl2O3 Fe2O3
 4. D) МgO СаО
 5. E) 3СаО SiO2
 6. F) Са(ОН)2
 7. G) Аl2O3 Fe2O3
 8. H) Аl2O3

$$$ 104

Портландцементтің негізгі компоненттерінің бірі трикаьцийалюмоферриттің химиялық құрамы:

 1. A) 2СаО SiO2
 2. B) 3СаО Аl2O3
 3. C) 3СаО Аl2O3 Fe2O3
 4. D) МgO СаО
 5. E) 3СаО SiO2
 6. F) Аl2O3
 7. G) Аl2O3 Fe2O3
 8. H) Са(ОН)2

$$$ 105

Кремний оксиді мөлшерінің алюминий мен темір оксидтерінің қосындысына қатынасымен сипатталатын модуль:

 1. A) гидравликалық
 2. B) оксидтік
 3. C) кристаллизациялық
 4. D) силикаттық
 5. E) глиноземдік
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

$$$ 106

Алюминий оксиді мөлшерінің темір оксидінің мөлшеріне қатынасымен сипатталатын модуль:

 1. A) гидравликалық
 2. B) оксидтік
 3. C) кристаллизациялық
 4. D) силикаттық
 5. E) глиноземдік

 

$$$ 107

Негізгі кальций оксиді мөлшерінің кремний, алюминий және темір оксидтерінің қосындысына қатынасымен сипатталатын модуль:

 1. A) гидравликалық
 2. B) оксидтік
 3. C) кристаллизациялық
 4. D) силикаттық
 5. E) глиноземдік

$$$ 108

Портландцемент өндірісінің бір сатысы:

 1. A) клинкерді ірілеу
 2. B) сусыздандыру
 3. C) байыту
 4. D) клинкер алу
 5. E) клинкерді ұсату

$$$ 109

Портландцемент өндірісінің бір сатысы:

 1. A) клинкерді ірілеу
 2. B) сусыздандыру
 3. C) байыту
 4. D) клинкер алу
 5. E) клинкерді ұсату

$$$ 110

Шикізатты судың үлкен көлемінде ұсату барысында құрамында 45%-ке дейін су болатын пульпа түзілетін клинкер алу әдісі:

 1. A) аса құрғақ
 2. B) дымқыл
 3. C) құрғақ
 4. D) жартылай құрғақ
 5. E) дымқылды-құрғақ

$$$ 111

Компоненттер кептірілетін, ұсақталатын және құрғақ күйінде араластырылатын клинкер алу әдісі:

 1. A) аса құрғақ
 2. B) дымқыл
 3. C) құрғақ
 4. D) жартылай құрғақ
 5. E) дымқылды-құрғақ
 6. F) әкті

$$$ 112

Портландцемент өндірісі үшін қоданылатын шикізат жынысы:

 1. A) шлакты
 2. B) еріген шыны
 3. C) құрғақ
 4. D) әкті
 5. E) гипсті
 6. F) дымқыл

$$$ 113

Портландцемент өндірісі үшін қоданылатын шикізат жынысы:

 1. A) кремнеземді
 2. B) еріген шыны
 3. C) глиноземді
 4. D) сазды
 5. E) гипсті
 6. F) дымқыл

$$$ 114

Портландцемент өндірісі үшін қоданылатын шикізат жынысы:

 1. A) кремнеземді
 2. B) еріген шыны
 3. C) глиноземді
 4. D) мергельді
 5. E) гипсті
 6. F) дымқыл

$$$ 115

Портландцемент өндіру үшін шихтаны 1000С –та күйдіргенде орындалатын процесс:

 1. A) кристаллогидраттардың дегидратациясы
 2. B) карбонаттардың термиялық диссоциациясы
 3. C) қышқылдық және негіздік оксидтердің әрекеттесуі
 4. D) гидратация
 5. E) судың булануы
 6. F) дымқыл

$$$ 116

Портландцемент өндіру үшін шихтаны 5000С –та күйдіргенде орындалатын процесс:

 1. A) кристаллогидраттардың дегидратациясы
 2. B) карбонаттардың термиялық диссоциациясы
 3. C) қышқылдық және негіздік оксидтердің әрекеттесуі
 4. D) гидратация
 5. E) судың булануы

$$$ 117

Портландцемент өндіру үшін шихтаны 900-12000С –та күйдіргенде орындалатын процесс:

 1. A) кристаллогидраттардың дегидратациясы
 2. B) карбонаттардың термиялық диссоциациясы
 3. C) қышқылдық және негіздік оксидтердің әрекеттесуі
 4. D) гидратация
 5. E) судың булануы

$$$ 118

Портландцемент өндіру үшін шихтаны 14500С –та күйдіргенде орындалатын процесс:

 1. A) кристаллогидраттардың дегидратациясы
 2. B) карбонаттардың термиялық диссоциациясы
 3. C) қышқылдық және негіздік оксидтердің әрекеттесуі
 4. D) гидратация
 5. E) судың булануы

$$$ 119

Гидравликалық дәнекерлеуші материалдардың ерекше тобы:

 1. A) глиноземді цемент
 2. B) ұлғаятын және отырмайтын цементтер
 3. C) гидравликаық әк
 4. D) портландцемент
 5. E) шлакты цементтер

$$$ 120

90-95% СаО, SiO2, Al2О3 және аз мөлшерде МgO, MnO, FeO, CaS, FeS –тан тұратын шлакты цементтер:

 1. A) глиноземді цемент
 2. B) гипсті-шлакты
 3. C) әкті-шлакты
 4. D) шлактыпортландцемент
 5. E) домна шлактары

$$$ 121

21-60% шлакты және 3,5% гипсті портландцементтік клинкерден тұратын шлакты цементтер:

 1. A) глиноземді цемент
 2. B) гипсті-шлакты
 3. C) әкті-шлакты
 4. D) шлактыпортландцемент
 5. E) домна шлактары

$$$ 122

Шлактан, 10-30% әктен және 2-3% гипстен тұратын шлакты цементтер:

 1. A) глиноземді цемент
 2. B) гипсті-шлакты
 3. C) әкті-шлакты
 4. D) шлактыпортландцемент
 5. E) домна шлактары

$$$ 123

80-85% негізгі шлактан, 15-20% гипстен, 5% клинкерден және 1% әктен тұратын шлакты цементтер:

 1. A) глиноземді цемент
 2. B) гипсті-шлакты
 3. C) әкті-шлакты
 4. D) шлактыпортландцемент
 5. E) домна шлактары

$$$ 124

Төмен негізді кальций алюминаттарынан тұратын клинкерден алынатын гидравликалық дәнекерлеуші материал:

 1. A) глиноземді цемент
 2. B) ұлғаятын және отырмайтын цементтер
 3. C) гидравликаық әк
 4. D) портландцемент
 5. E) шлакты цементтер

$$$ 125

Глиноземдік цементтің тез қатаюын және беріктіктігінің күшеюін қамтамасыз ететін маңызды минерал:

 1. A) 2СаО Al2O3
 2. B) СаО Al2O3
 3. C) 3СаО Al2O3
 4. D) мұндай минерал жоқ
 5. E) Al2O3

$$$ 126

Гиноземдік цемент өндірісінің негізгі шикізаты:

 1. A) кремнезем
 2. B) гипс
 3. C) әктер және бокситтер
 4. D) мұндай шикізат жоқ
 5. E) доломит
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

$$$ 127

Қату барысында көлемі үлкеетін цементтер:

 1. A) глиноземдік цемент
 2. B) ұлғайғыш
 3. C) отырмайтын
 4. D) портландцемент
 5. E) шлакты
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

$$$ 128

Ауада қату барысында көлемі үлкеймейтін цементтер:

 1. A) глиноземдік цемент
 2. B) ұлғайғыш
 3. C) отырмайтын
 4. D) портландцемент
 5. E) шлакты
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

$$$ 129

Глиноземдік цементтен, СаSO4 0,5Н20 және жоғары негіздік кальций гидроалюминатынан тұратын ұлғайғыш цемент:

 1. A) алуниттелген
 2. B) глиноземдік цемент
 3. C) отырмайтын
 4. D) су өтпейтін
 5. E) гипстіглиноземдік
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

$$$ 130

0,7:0,3 қатынасындағы жоғары глиноземдік домна шлагынан және табиғи гипстен тұратын суда және ауада тез қататын ұлғайғыш цемент:

 1. A) алуниттелген
 2. B) глиноземдік цемент
 3. C) отырмайтын
 4. D) су өтпейтін
 5. E) гипстіглиноземдік
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

$$$ 131

Портландцементтен, күйдірілген алуниттен және гипстен тұратын ұлғайғыш цемент:

 1. A) алуниттелген
 2. B) глиноземдік цемент
 3. C) отырмайтын
 4. D) су өтпейтін
 5. E) гипстіглиноземдік
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

$$$ 132

Сазды қалыпқа құю және күйдіру арқылы дайындалатын материалдар мен бұйымдар:

 1. A) үлпілдек
 2. B) керамикалық
 3. C) гидравликалық
 4. D) арнайы
 5. E) шыны
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 133

Табиғи саздарды және олардың минералдық толықтырушылармен қоспасын күйдіру арқылы, сол сияқты металдардың оксидтері мен қиын балқитын қосылыстардан алынған поликристалданған материалдар:

 1. A) үлпілдек
 2. B) керамикалық
 3. C) гидравликалық
 4. D) арнайы
 5. E) шыны
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 134

Құрамы бойынша жіктелген керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) оттегілі
 4. D) құрылыстық
 5. E) саңылаулы
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 135

Құрамы бойынша жіктелген керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) оттегісіз
 4. D) құрылыстық
 5. E) саңылаулы
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

$$$ 136

Оттегілі керамикалық материалдар:

 1. A) нитридті
 2. B) силицидті
 3. C) силикаттық
 4. D) карбидті
 5. E) боридті
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 137

Оттегілі керамикалық материалдар:

 1. A) нитридті
 2. B) силицидті
 3. C) металл оксидтерінен
 4. D) карбидті
 5. E) боридті
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 138

Оттегісіз керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) карбидті
 4. D) силикаттық
 5. E) металл оксидтерінен
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 139

Оттегісіз керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) нитридті
 4. D) силикаттық
 5. E) металл оксидтерінен
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 140

Оттегісіз керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) боридті
 4. D) силикаттық
 5. E) металл оксидтерінен
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 141

Оттегісіз керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) силицидті
 4. D) силикаттық
 5. E) металл оксидтерінен
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 142

Қолданылуы бойынша жіктелген керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) оттегілі
 4. D) құрылыстық
 5. E) саңылаулы
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 143

Қолданылуы бойынша жіктелген керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) оттегілі
 4. D) отқа төзімді
 5. E) саңылаулы
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 144

Қолданылуы бойынша жіктелген керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) оттегілі
 4. D) нәзік керамика
 5. E) саңылаулы
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 145

Қолданылуы бойынша жіктелген керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) оттегілі
 4. D) арнайы керамика
 5. E) саңылаулы
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 146

Құрылыстық керамикалық материалдар:

 1. A) фаянс
 2. B) отқа төзімді
 3. C) арнайы
 4. D) кірпіш
 5. E) фарфор
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 147

Құрылыстық керамикалық материалдар:

 1. A) фаянс
 2. B) отқа төзімді
 3. C) арнайы
 4. D) черепица
 5. E) фарфор
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 148

Нәзік керамикаға жататын материалдар:

 1. A) черепица
 2. B) отқа төзімді
 3. C) арнайы
 4. D) фарфор
 5. E) кірпіш
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 149

Нәзік керамикаға жататын материалдар:

 1. A) черепица
 2. B) отқа төзімді
 3. C) арнайы
 4. D) фаянс
 5. E) кірпіш
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 150

Құрылымы және күйдірілу дәрежесі бойынша жіктелген керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) оттегілі
 4. D) арнайы керамика
 5. E) саңылаулы (ірі дәнді)
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 151

Құрылымы және күйдірілу дәрежесі бойынша жіктелген керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) оттегілі
 4. D) арнайы керамика
 5. E) күйген (ұсақ дәнді)
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 152

Саңылаулы (ірі дәнді) керамикалық материалдар:

 1. A) фарфор
 2. B) болмайды
 3. C) арнайы
 4. D) қышқыл
 5. E) кірпіш
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 153

Саңылаулы (ірі дәнді) керамикалық материалдар:

 1. A) фарфор
 2. B) болмайды
 3. C) арнайы
 4. D) қышқыл
 5. E) отқа төзімді
 6. F) байыту
 7. G) модулдеу
 8. H) ұсақтау

 

$$$ 154

Саңылаулы (ірі дәнді) керамикалық материалдар:

 1. A) фарфор
 2. B) болмайды
 3. C) арнайы
 4. D) қышқыл
 5. E) фаянс

 

$$$ 155

Күйген (ұсақ дәнді) керамикалық материалдар:

 1. A) фаянс
 2. B) болмайды
 3. C) отқа төзімді
 4. D) кірпіш
 5. E) фарфор

 

$$$ 156

Күйген (ұсақ дәнді) керамикалық материалдар:

 1. A) фаянс
 2. B) болмайды
 3. C) отқа төзімді
 4. D) кірпіш
 5. E) арнайы керамика

 

$$$ 157

Беткейінің күйі бойынша жіктелген керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылған
 2. B) болмайды
 3. C) оттегілі
 4. D) арнайы керамика
 5. E) саңылаулы

 

$$$ 158

Беткейінің күйі бойынша жіктелген керамикалық материалдар:

 1. A) жылтыратылмаған
 2. B) болмайды
 3. C) оттегілі
 4. D) арнайы керамика
 5. E) саңылаулы

 

$$$ 159

Көптеген керамикаық бұйымдар үшін қолданылатын шикізаттық материалдар:

 1. A) кез келген
 2. B) пластикалық (сазды)
 3. C) жұқа
 4. D) жайпақ
 5. E) қабатталған

 

$$$ 160

Көптеген керамикаық бұйымдар үшін қолданылатын шикізаттық материалдар:

 1. A) кез келген
 2. B) пластикалық емес
 3. C) жұқа
 4. D) жайпақ
 5. E) қабатталған

 

$$$ 161

Саздардың созылғыштығын және жартылай фабрикаттардың ауада кепкенде, кішіреюін төмендету үшін қолданылатын пластикалық емес материалдар:

 1. A) арнайы
 2. B) пластикалық
 3. C) жұқартқыш
 4. D) балқымалар
 5. E) күюші

 

$$$ 162

Керамикаық материалдардың температурасын төмендету және күю дәрежесін жоғарылату үшін қолданылатын пластикалық емес материалдар:

 1. A) арнайы
 2. B) пластикалық
 3. C) жұқартқыш
 4. D) балқымалар
 5. E) күюші

 

$$$ 163

Күюді күшейту, бұйымішілік қалыптастырғыш ортаны жасау және қосымша саңылаулар алу үшін қолданылатын пластикалық емес материалдар:

 1. A) арнайы
 2. B) пластикалық
 3. C) жұқартқыш
 4. D) балқымалар
 5. E) күюші

 

$$$ 164

Бұйымдардың қажетті фазадық құрамы мен қасиеттерін қамтамасыз ететін пластикалық емес материалдар:

 1. A) арнайы
 2. B) пластикалық
 3. C) жұқартқыш
 4. D) балқымалар
 5. E) күюші

 

$$$ 165

Табиғи жұқартқыштар:

 1. A) антрацит
 2. B) салалы кварц и кремень
 3. C) шамот
 4. D) дегидратталған саз
 5. E) дала шпаттары

 

$$$ 166

Табиғи жұқартқыштар:

 1. A) антрацит
 2. B) кварциттерь
 3. C) шамот
 4. D) дегидратталған саз
 5. E) дала шпаттары

 

$$$ 167

Табиғи жұқартқыштар:

 1. A) антрацит
 2. B) кварц құмдары
 3. C) шамот
 4. D) дегидратталған саз
 5. E) дала шпаттары

 

$$$ 168

Жасанды жұқартқыштар:

 1. A) кварциттер
 2. B) салалы кварц
 3. C) шамот
 4. D) кремень
 5. E) кварц құмдары

 

$$$ 169

Жасанды жұқартқыштар:

 1. A) кварциттер
 2. B) салалы кварц
 3. C) дегидратталған саз
 4. D) кремень
 5. E) кварц құмдары

 

$$$ 170

Ең көп тараған балқымалар:

 1. A) антрацит
 2. B) кремень
 3. C) шамот
 4. D) дегидратталған саз
 5. E) дала шпаттары

 

$$$ 171

Күюші қоспалар:

 1. A) антрацит және мазут
 2. B) кремень
 3. C) шамот
 4. D) дегидратталған саз
 5. E) даа шпаттары

 

$$$ 172

Күюші қоспалар:

 1. A) ағаш ұнтақтары
 2. B) кремень
 3. C) шамот
 4. D) дегидратталған саз
 5. E) даа шпаттары

 

$$$ 173

Күюші қоспалар:

 1. A) тас және қоңыр көмір
 2. B) кремень
 3. C) шамот
 4. D) дегидратталған саз
 5. E) даа шпаттары

$$$ 174

Алюминийдің технологиялық алыну сызбасын құрайтын негізгі өндірістердің бірі:

 1. A) глинозем өндіру
 2. B) бокситтер өндіру
 3. C) нефелин кендерін өндіру
 4. D) алюминий тұздарын өндіру
 5. E) негізгі өндірісі жоқ
 6. F) негізгі өндірісі бар

$$$ 175

Алюминийдің технологиялық алыну сызбасын құрайтын негізгі өндірістердің бірі:

 1. A) бокситтер өндіру
 2. B) алюминий өндіру
 3. C) нефелин кендерін өндіру
 4. D) алюминий тұздарын өндіру
 5. E) негізгі өндірісі жоқ
 6. F) негізгі өндірісі бар

$$$ 176

Электролиттік алюминий алу үшін қажетті бастапқы материал:

 1. A) глинозем
 2. B) кремнезем
 3. C) алюминий
 4. D) қара топырақ
 5. E) ондай зат жоқ
 6. F) барлығы

$$$ 177

Глиноземнің химиялық аты:

 1. A) алюминий
 2. B) алюминий гидроксиді
 3. C) алюминий оксиді
 4. D) натрий алюминаты
 5. E) аты жоқ
 6. F) натрий гидроксиді

$$$ 178

Электролиттік жолмен алынатын алюминийдің аты:

 1. A) бастапқы
 2. B) товарлық
 3. C) электролиттік
 4. D) біріншілік
 5. E) дайын
 6. F) екіншілік

$$$ 179

Бокситтердің құрамында болатын алюминийлі компоненттің химиялық құрамы:

 1. A) Al2O3 nH2O
 2. B) алюмосиликаттар
 3. C) Al2(SO4)3
 4. D) AlСl3
 5. E) құрамы белгісіз
 6. F) Al2O3
 7. G) нефелин

$$$ 180

Бокситтердің құрамында болатын алюминийлі компоненттік форманың аты:

 1. A) нефелин
 2. B) диаспор
 3. C) алюмосиликаттар
 4. D) каолин
 5. E) саз-балшықтар
 6. F) диасиликаттар
 7. G) каолин

$$$ 181

Бокситтердің құрамында болатын алюминийлі компоненттік форманың аты:

 1. A) нефелин
 2. B) гидроаргелит
 3. C) алюмосиликаттар
 4. D) каолин
 5. E) саз-балшықтар
 6. F) диасиликаттар
 7. G) Al2(SO4)3

$$$ 182

Бокситтердің құрамына енетін диаспордың (алюминийлі компоненттің) химиялық формуласы:

 1. A) Al2(SO4)3
 2. B) (Na,K)2О Al2O3 2SiO2
 3. C) Al2O3 H2O
 4. D) AlСl3
 5. E) құрамы белгісіз
 6. F) Al2O3
 7. G) алюминийлік модуль

$$$ 183

Бокситтердің құрамына енетін диаспордың (алюминийлі компоненттің) химиялық формуласы:

 1. A) Al2(SO4)3
 2. B) (Na,K)2О Al2O3 2SiO2
 3. C) НAlO2
 4. D) AlСl3
 5. E) құрамы белгісіз
 6. F) Al2O3
 7. G) алюминийлік модуль

$$$ 184

Қызыл түске боялған корунд минералы:

 1. A) изумруд
 2. B) топаз
 3. C) рубин
 4. D) сапфир
 5. E) мұндай түрі жоқ
 6. F) барлығы

$$$ 185

Көк түске боялған корунд минералы:

 1. A) изумруд
 2. B) топаз
 3. C) рубин
 4. D) сапфир
 5. E) мұндай түрі жоқ
 6. F) барлығы

$$$ 186

Алюминий кендерін байыту үшін қоданылатын әдістер:

 1. A) биологиялық
 2. B) спектрлік
 3. C) оптикалық
 4. D) белгілі әдіс жоқ
 5. E) химиялық
 6. F) физикалық

$$$ 187

Бокситтер мен кианиттерді байыту үшін қоданылатын әдістер:

 1. A) биологиялық
 2. B) спектрлік
 3. C) оптикалық
 4. D) белгілі әдіс жоқ
 5. E) гравитациялық
 6. F) физикалық

$$$ 188

Бокситтер, нефелиндер, кианиттер мен алуниттерді байыту үшін қоданылатын әдістер:

 1. A) биологиялық
 2. B) спектрлік
 3. C) оптикалық
 4. D) белгілі әдіс жоқ
 5. E) флотациялық
 6. F) физикалы

$$$ 189

Коагуляциялық құрылымды түзілудің нәтижесінде қататын минералдық дәнекерлеуші заттар:

 1. A) ауалық
 2. B) арнайы
 3. C) гидратацияық
 4. D) коагуляциялық
 5. E) полимеризациялық
 6. F) глиноземді

$$$ 190

Полимерлену және поликонденсациялану реакцияларының нәтижесінде қататын минералдық дәнекерлеуші заттар:

 1. A) ауалық
 2. B) арнайы
 3. C) гидратацияық
 4. D) коагуляциялық
 5. E) полимеризациялық
 6. F) глиноземді

$$$ 191

Ауалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) гидравликалық әк
 2. B) портландцемент
 3. C) гипсті
 4. D) глиноземді цемент
 5. E) шлакты портландцементтер
 6. F) глиноземді

$$$ 192

Ауалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) гидравликалық әк
 2. B) портландцемент
 3. C) магнезиялық
 4. D) глиноземді цемент
 5. E) шлакты портландцементтер
 6. F) глиноземді

$$$ 193

Ауалық дәнекерлеуші материалдарға жататын заттар:

 1. A) гидравликалық әк
 2. B) портландцемент
 3. C) үлпілдек әк
 4. D) глиноземді цемент
 5. E) шлакты портландцементтер
 6. F) глиноземді

$$$ 194

Әкті жыныстарды құраушы негізгі қосылыс:

 1. A) магнезит МgСO3 и доломит МgСO3 СаСО3
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) кварц құмдары, диатомиттер, пуццоландар және т.б.
 4. D) CaSO42О
 5. E) СаСО3
 6. F) МgСO3

$$$195

Магнезиялық жыныстарды құраушы негізгі қосылыс:

 1. A) магнезит МgСO3 и доломит МgСO3 СаСО3
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) кварц құмдары, диатомиттер, пуццоландар және т.б.
 4. D) CaSO42О
 5. E) СаСО3
 6. F) МgСO3

$$$ 196

Жоғары глиноземді жыныстарды құраушы негізгі қосылыс:

 1. A) магнезит МgСO3 и доломит МgСO3 СаСО3
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) кварц құмдары, диатомиттер, пуццоландар және т.б.
 4. D) CaSO42О
 5. E) СаСО3
 6. F) МgСO3

$$$ 197

Кремнеземді жыныстарды құраушы негізгі қосылыс:

 1. A) магнезит МgСO3 и доломит МgСO3 СаСО3
 2. B) Аl(ОН)3
 3. C) кварц құмдары, пуццоландар және т.б.
 4. D) CaSO42О
 5. E) СаСО3
 6. F) МgСO3

$$$ 198

Құрамы 55 %-ға дейін Са(ОН)2-тан және сонымен қатар адсорбциялық және механикалық араласқан судан тұратын өнімді әкті сумен сөндіру:

 1. A) үлпілдек (пушонка)
 2. B) гидравликалық әк
 3. C) қайнатқыш (кипелка)
 4. D) әк қамыры
 5. E) әк сүті
 6. F) қара

$$$ 199

Жоғары термотөзімділік және төмен кеңею коэффициентімен ерекшеленетін ситалдар:

 1. A) кальцийлі, мырышты, кадмийлі, марганецті
 2. B) керамика
 3. C) ситалдар
 4. D) литийлі
 5. E) магнийлі
 6. F) қара

$$$ 200

Қосымша оптикалық және радиомөлдірлік көрсететін ситалдар:

 1. A) кальцийлі, мырышты, кадмийлі, марганецті
 2. B) керамика
 3. C) ситалдар
 4. D) литийлі
 5. E) магнийлі
 6. F) қара

 

$$$ end

 

Сұрақ номері Тақырып нөмірі Күрделілік дәрежесі РК1 РК2 ИК Дұрыс жауабы
1 1 1 + + D
2 1 1 + + E
3 1 1 + + D
4 1 1 + + E
5 1 1 + + A
6 1 2 + + AC
7 1 2 + + BE
8 1 2 + + BF
9 1 2 + + CD
10 1 2 + + CE
11 1 3 + + ACE
12 1 3 + + ABE
13 2 3 + + CDF
14 2 3 + + CEF
15 2 3 + + ADE
16 2 1 + + D
17 2 1 + + D
18 2 1 + + E
19 2 1 + + E
20 2 1 + + E
21 2 2 + + AC
22 2 2 + + BD
23 2 2 + + AE
24 2 2 + + CD
25 2 2 + + BC
26 2 3 + + ACD
27 2 3 + + ADF
28 2 3 + + BCH
29 2 3 + + DFH
30 3 3 + + ABE
31 3 1 + + E
32 3 1 + + E
33 3 1 + + C
34 3 1 + + D
35 3 1 + + C
36 3 2 + + CD
37 3 2 + + CD
38 3 2 + + DE
39 3 2 + + EF
40 3 2 + + AE
41 3 3 + + AEF
42 3 3 + + ABC
43 3 3 + + ABD
44 3 3 + + BCF
45 3 3 + + BCE
46 3 1 + + C
47 3 1 + + B
48 3 1 + + B
49 3 1 + + D
50 3 1 + + E
51 3 2 + + DE
52 3 2 + + EF
53 3 2 + + AC
54 3 2 + + CD
55 3 2 + + DF
56 3 3 + + ABE
57 3 3 + + ACD
58 3 3 + + BCE
59 3 3 + + ABE
60 3 3 + + DEF
61 4 1 + + A
62 4 1 + + E
63 4 1 + + A
64 4 1 + + B
65 4 1 + + C
66 4 2 + + DE
67 4 2 + + EF
68 4 2 + + CD
69 4 2 + + CD
70 4 2 + + CE
71 4 3 + + ACD
72 4 3 + + ADH
73 5 3 + + BDF
74 5 3 + + ADE
75 5 3 + + ADF
76 5 1 + + E
77 5 1 + + C
78 5 1 + + A
79 5 1 + + C
80 5 1 + + D
81 6 2 + + BE
82 6 2 + + AC
83 6 2 + + BD
84 6 2 + + CD
85 5 2 + + AD
86 5 3 + + AEF
87 5 3 + + ACD
88 5 3 + + CDF
89 6 3 + + BCD
90 6 3 + + CDE
91 6 1 + + D
92 6 1 + + C
93 6 3 + + CDG
94 6 3 + + CFH
95 6 3 + + ACE
96 6 2 + + CD
97 6 2 + + CE
98 6 2 + + CF
99 6 2 + + CD
100 6 3 + + ADE
101 7 3 + + ABE
102 7 3 + + ACH
103 7 3 + + BCD
104 7 3 + + CDF
105 7 3 + + DEF
106 7 1 + + E
107 7 1 + + A
108 7 1 + + D
109 7 1 + + E
110 7 1 + + B
111 7 2 + + CD
112 7 2 + + AD
113 7 2 + + BD
114 7 2 + + DE
115 7 2 + + EF
116 7 1 + + A
117 7 1 + + B
118 8 1 + + C
119 8 1 + + E
120 8 1 + + E
121 8 1 + + D
122 8 1 + + C
123 8 1 + + B
124 8 1 + + A
125 8 1 + + B
126 9 3 + + CDF
127 9 3 + + BCE
128 9 3 + + CDH
129 9 3 + + DEF
130 9 3 + + AEF
131 9 3 + + ADE
132 9 3 + + BDF
133 9 3 + + BCE
134 9 3 + + CDF
135 10 3 + + CEH
136 10 3 + + CGH
137 10 3 + + CDG
138 10 3 + + CEG
139 10 3 + + CDF
140 10 3 + + CDE
141 10 3 + + CEG
142 10 3 + + ADC
143 10 3 + + BDE
144 10 3 + + ADG
145 10 3 + + ADH
146 10 3 + + ADE
147 10 3 + + BDF
148 10 3 + + ACD
149 10 3 + + ACD
150 10 3 + + BDF
151 10 3 + + ABE
152 11 3 + + BCE
153 11 3 + + CEF
154 11 1 + + E
155 11 1 + + E
156 11 1 + + E
157 11 1 + + A
158 11 1 + + A
159 11 1 + + B
160 11 1 + + B
161 11 1 + + C
162 12 1 + + D
163 12 1 + + E
164 12 1 + + A
165 12 1 + + B
166 12 1 + + B
167 12 1 + + B
168 12 1 + + C
169 12 1 + + C
170 12 1 + + E
171 12 1 + + A
172 12 1 + + A
173 12 1 + + A
174 13 2 + + AC
175 13 2 + + BD
176 13 2 + + AE
177 13 2 + + CD
178 13 2 + + BC
179 13 2 + + AC
180 13 2 + + BE
181 13 2 + + BF
182 13 2 + + CD
183 13 2 + + CE
184 13 2 + + CD
185 13 2 + + CD
186 13 2 + + DE
187 13 2 + + EF
188 13 2 + + AE
189 14 2 + + DE
190 14 2 + + EF
191 14 2 + + CD
192 14 2 + + CD
193 14 2 + + CE
194 14 2 + + BE
195 14 2 + + AC
196 14 2 + + BD
197 14 2 + + CD
198 14 2 + + AD
199 14 2 + + CD
200 14 2 + + AE

 

You May Also Like

Сүзбелі күлше

Сүзбелі күлше Қажетті енімдер: 600 г ұн, 2 ■ жұмыртқа, % шай…

Проект «Счастливое детство»

Труд сварщика – это искусство!   Опытный мастер, как скульптор,   Создает…

Лагерьдегі қауіпсіздік ережелері

Лагерьдегі қауіпсіздік ережелері Әрбір лагерге келгеннен кейін бірінші минуттан бастап лагерь дүние…

ТЭС және АЭС

                         ТЭС ¡ЖЭС – отынды жағуда бөлінетін жылу энергиясын түрлендіру нәтижесінде электр…