You May Also Like

Экономикалық ресурстар ұғымы жəне олардың классификациясы

Экономикалық ресурстар ұғымы жəне олардың классификациясы Өндіріс үшін ең қажетті нəрсе –…

Қaзaқ публицистикaсының тapихы

Қaзaқ публицистикaсының тapихы сонaу ХІХ ғaсыpдың екінші жapтысынaн – Шоқaн, Ыбыpaй, Aбaй…

Гүлді қалай жасауға болады?

Қызыл, сары, жасыл -кез келген түстен гүл жасауға болады. Бастысы, қағаз майлығыңыз…

Электр энергикасы пәнінен зертханалық жұмыстар есебі

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ПӘНІНЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЕСЕБІ Электр техникалық зертханалармен жұмыс жасау кезіндегі…