Ұйғарым Тiк iшек түсiп қалу – тiк iшектiң сыртқа барлық қабаттарын шығу тәк шек тесiк арқылы. Негiзiнде түзу инвагинация интраректальная жатқан деп аталатын iшкi ректал ақтарылуын кейде бақылайды, немесе сигма тәрiздi iшек шығусыз сыртқа. Ыдыстарды тұрақты басу сүлемейлi қабыршақтана тiк iшек түсiп қалуда бол, сондықтан ең үлкен өзгерiстерге құлама бөлiмше кiлегейлi қабыққа душар болады. Iркiлуi есебiнен және кiлегейлi қабығы ыдыстарын толық қандылығы домбыққан, гиперемиялылық көрiнедi, бiрақ тән жарқыл сақталынады. Көгерген реңк оның азықтандыратын ыдыстарын қысымда алады, ал көтеншек арнаның қабырғалары ұзақ бейнеленген сығылудың жанында жақтан мүмкiн және некротизироваться. В зависимости от тонуса и сократительной способности отдельных групп мышечных волокон выпадающий участок прямой кишки может иметь форму цилиндра, конуса или шара. Iшек қан ағу түзетуiнен кейiн қалпына келтiредi және кiлегейлi қабық қалыпты түр алады.

Жоғары тiстi желi тiк iшектiң алдыңғы қабырғасында сәл құратын солитарлық ойықжараны даму тiк iшек iшкi түсiп қалу үшiн тән. Ойықжара полигонал пiшiнi болады, өлшем, диаметрде тарттырып ала 2—3 аспаған оныны. Ойықжараның өлкесi түзу, тән түйiршiктеу жалы ие болмайды; терең емес жеке бөлiмшелерiне түп фибрин бүркенген. Тiк iшектiң алдыңғы қабырғасында ойықжара орынына ошақ iсiнуi мүмкiн жайылсын және гиперемия. Пайда болудың себебi Түсiп қалу тiк iшек жағдайлары бәрi бiр себеп қандай болса да түсiнiсуге болмайды. Практически всегда имеется сочетание неблагоприятных обстоятельств, способствующих развитию заболевания. Однако у большинства больных все же можно выделить ведущий этиологический фактор, что очень важно для выбора адекватного метода лечения. Ғана әр түрлi жағдайлар патологиялық процестi дамуға бейiмдей алады, мүмкiн тiк iшек түсiп қалу тiкелей өзi тiлену. Бейiмдейтiн себептерге жатады: мұралық фактор

Тiк iшек түсiп қалу бейiмдейтiн негiзгi себеп онылармен анықтал ақтарылуға «әзiрлiк» организмның конституциялық – анотомиялық ерекшелiктерi есептейдi. Оған жатады: бау құралғыны туа бiткен әлсiздiк, iшперденiң терең леген қалтасы, долихосигма, шамадан тыс қозғалғыштық сигма тәрiздi және тiк iшек тағы басқалар. Аурудың дамуына мүмкiндiк туғызады және мұндай (тиек әсiресе) iшектiң дисфункция сияқты факторлар, әйел еден, бедеулiк, (жұлынның жарақаты, жылқы құйрықты зақымдану, қарттық өзгерiстер) неврологиялық өзгерiстер. Түсiп қалу тiк iшектiң дамуының екi негiзгi нұсқаларын ерекшелейдi: 1 ) сырғанайтын жарықтың түрi бойымен; 2 ) iшек инвагинациясының түрi бойымен. Iштегi езудi тұрақты жоғарылау жарықты нұсқада және леген түптiң бұлшықеттерiн әлсiреу қалтаның iш перде Дугласы, тiк iшек алдыңғы қабырға өзiменге ұстай бiртiндеп төмен орнынан түсiретiн алып келедi. Терең дуглас кеңiстiгiн қалыптастыру леваторлардың бұлшықеттеИнвагинационный механизм прямокишечного выпадения впервые был подтвержден и обоснован В. В. Рентгендiк қалқаның астында зерттеуi 1929 жылында қаршыға, ол тiк iшек айқын бейнеленген инвагинация ректал ақтарылуымен сырқатында жүргiзiле белгiлендi. Мынау деректер соңынан Втар расталды. М. (1937 ) Святухин және Г. А. Подоляк (1956). (прокто -, сцинти -, видеодефекография тағы басқалар) қазiргi зерттеу әдiстер енгiзу түзу тетiгiнiң сенiмдi көрсеттi немесе инвагината қалыптастыруы бар тiк iшекке сигма тәрiздi iшек iшектiң iшi немесе оны шығу сыртқа. Әр нақты жағдайда ректал ақтарылуын патогенездiң ұйғарымы хирургиялық түзетудi оңтайлы тәсiлдi таңдау айтарлықтай жеңiлденедi. Симптомдар, клиникалық ағыс Аурудың пайда болуы негiзгi нұсқаларға екi-екiден ағады. Бiрiншi – ауыр дене күш жүктеменi нәтижеде оқыс бас жиiрек барлығы iштегi езудi қатты жоғарылаудан кейiн, ру немесе, леген түптiң бұлшықеттерiн әлсiреуде және көтеншек сфинктерiн айырмашылықпен, кiсi ере жүредi

Екiншi нұсқа жиiрек – созылмалы мiнез, қашан iш өткiзетiн дәрi-дәрмектерi дефекацияның қиыншылығын бiртiндеп баяу өсу, приобретающее және тазалағыш клизмалары бәрi кем тиiмдi болады.  Әр дефекация ұқсас сырқаттарда iштегi езудi елеулi жоғарылаумен азапты процесс, сопровождающийсяға айналады. Бәрi бiртiндеп, тiк iшегi кезектi күшенуiнде артық түседi, бiрақ көтеншек арнаға басында әжептәуiр жеңiл дерлiк өз бетiмен орнына түседi. Iшектiң уақыты арқылы әлдебiр қол болып келiп қойылдарды орындықтан кейiн орнына түсу. При продолжении заболевания выпадение прямой кишки возникает не только во время дефекации, но и при кашле, чихании или даже при принятии вертикального положения тела. Және жанында бiрiншi және артқы тесiктен iшегi түсiп қалудың өзiн сырқаттарды негiзгi шағымды ауруды пайда болудың екiншi нұсқасында болып көрiнедi. Екiншi симптомның қасында iшек iшiндегi, отмечающееся әр түрлi құрамдастарды тоқтамау дерлiк 80 болып көрiнедi

Ауру сезгiш синдром выражен емес, ауыру тiк iшек оқыс түсiп қалуда жиiрек пайда болған сырқаттарда. 50 шақты % сырқаттар бәрi жүрiстiң жанында және тiптi астында iш, дефекацияның жанында усиливающуюсясы, елеулi дене күш жүктемеге ауырулар белгiлейдi. Iш ауруы iшектiң түзетуiнде немесе азаяды, немесе тiптi өтедi. Тән шағымдармен артқы тесiктен патологиялық бөлулерiн болып көрiнедi, түрде жиiрек шырыштаған, бiрақ бола алады және өзгертiлген ұсақ ыдыстарын қанды бөлулер, шартты жараланулары қопсытылған және iшек кiлегейлi қабық домбыққан құлама түзудiң бiр бөлiгi. Жиi сырқат тiк iшекке бөтен заттың түйсiгiне шағымның көрсетедi және дефекацияға жалған позывылар. Мысалы, жатырдың түсiп қалуымен сочетающегося, сырқат тiк iшек түсiп қалудың ұзақ тiрлiгiнде, әсiресе несеп төгуге жиi позывылар әр түрлi зәр шығу бұзылғандағы бұзылуларға көрсетедi немесе үзiлмелi несеп төгу.

Жiктеу және түрлер Ар жағында аса қарағанда түсiп қалу тiк iшек зерттеуiн 100-летний кезең мынау аурудың жiктеулерiн көп ұсынылған. Ең үлкен практикалық қызығушылық оны ара-арасында түсiп қалудың үш дәрежелерiн бөлу өзiн таныстырады: I дәреже – тiк iшек дефекацияның жанында ғана түседi. II дәреже – тiк iшек түсiп қалу дефекацияның жанындағана емес, дене күш жүктеменiң жанында болады. III дәреже – тiк iшек және тiптi жүрiстiң жанында вертикаль күйдiң қабылдауында ендi түседi.  Одан басқа, маңызды клиникалық белгi леген түптiң бұлшықеттерiн өтемнiң дәрежесi туралы жанама куәландырылған түскен iшектiң бiр бөлiгiнiң дербес түзетуiн мүмкiндiктi болып көрiнедi. Егер бұлшықет қысқару ғана емес, тонус қосталу, онда мұндай күйi сияқты сипаттал керiсiнше өтелген де қабiлеттi болса,. Егер iшек өз бетiмен орнына түссе, қорыта келгенде, онда леген түптi бұлшықет, леватор бұрын барлығы, өтемнiң кезеңiнде табады. Куә түзету тiк iшек үшiн қол жәрдемақыны қажеттiлiк

Асқыну Ең алдымен аурудың асқынуларынан iшектi түскен түзудiң бiр бөлiгiнiң қысым жасауы белгiленуi керек. Егер түскен бөлiгiн уақытында орнына түспесе немесе егер болса дөрекi жасалған түзетулерi әрекетi болса ол әр сырқатта мүмкiн iс жүзiнде болу. Түзетудi кедергi келтiредiғана емес, пайда болуға некротиялық алып кел уческелiк iшектiң қан жабдықтауы азады, және ойықжаралар да iсiну тез өршiтушi. Тiк iшектiң қабырғаларының арасындағы аш iшектiң топсаларын iш перде қалтасында әсiресе қауiптi қысым жасау бiр уақыттағы түсiп қалуда. Осы жағдайда мүмкiн өткiр iшек өте алмайтындығының дамуы және перитонит.

Диагностика Кейде, түсiп қалу тiк iшек анықтауын болып көрiнеiн жеңiлдiк өздерi сырқат ғана қашан әдiл дәрiгерге болып кел диагноз «даяр». Тiптi артқы тесiк күшену өкпеде немеседен диагностика аяқталу емес емес, керiсiнше онының басы вертикаль күйге тiк iшек пайда болу -. Жағдай сол, сырқат қашан бөтен заттың түйсiгiне шағымдармен болып келедi немесе босқа күшену, тексерудiң арнаулы әдiстерi керек қолдансын, жағдайда бұрын барлығы жүрелеп. Және сырқаттың күшенуiне осы жағдайда көмектеседi. Сырқат содан соң қарау креслосына орналастыруы керек және тiк iшек бармақ зерттеуiн орындау. Мысалы, айландық түйiндерiн күйге назар, тонус бұрылу керек және полиптардың патологиялық бiлiмдерi қандай болса да сфинктердiң ерiктiк қысқартулары, бар болу. Iшектi құлама түзудiң бiр бөлiгiнiң тексеруi уақытында онының пiшiнi бағаланады және кiлегейлi қабықтың өлшем, күйi, (аноректалдық ) тiстi желiнi бар болу. Тiк iшек ғана түсiп қалуда циркуляр табады

Шар тәрiздi немесе құлама бөлiктi жұмыртқа түрiнде пiшiн iшек қабырғасының тонусының ысырабына бейнеленген күйiнде белгiлейдi, сонымен бiрге онының қабырғаларының арасындағы аш iшек топсалар болған жағдайда. Аш iшектiң топсаларын бар болу iшек қолмен басып қараудың көмегiмен түскен түзудiң бiр бөлiгi анықтауға болады. Құрсақ қуысына выталкиваются тән гүрiлдеуi бар аш iшектiң топсасын онының қысуында, ал өздiң түскен бөлiгi өлшемде едәуiр азаяды, кiлегейлi қабықтың жақсы әжiмдiлiгi көрiнiп қалады. Диагностикада үлкен рөл (инвагинация ) тiк iшек iшкi түсiп қалу жағдайда бармақ зерттеуiне жатады және ректороманоскопия.  Типыл, икемдi қоюлықтың тiзе – шынтақты жағдайда мүмкiн жоғалған тiк iшек қабырға қатысты жеңiл орнынан түсiрiлетiн патологиялық бiлiмi бармақ зерттеуiнде керiсiнше, күшенуде артуға анықталады және Кашла. Осындайдалардағы ректороманоскопия табылған бiлiмдi мiнездi анықтауға көмектеседi және инвагината бар болу расталу.

 

Ем В настоящее время для лечения наружного выпадения прямой кишки используются только хирургические методы. (инвагинациямен ) iшкi түсiп қалумен барлық сырқаттарын ем сонымен бiрге мiндеттi кертартпа терапияны кешеннiң жүргiзуiнен басталу керек. Более чем у трети больных консервативное лечение дает стойкий положительный эффект. Операциясыз емдеуденгi ең жақсы нәтижелерi беттерде балаусадай бақылайды және орташа балалаған, аурудың қараусыз қалған пiшiндерi рұқсатсыз аурудың анамнезiмен 3 жылдан аспайтын. Түсiп қалу тiк iшек хирургиялық жолмен емдеу көнеуге кететiн үлкен әңгiме ие болады. Предложено более 200 различных вариантов операций, отличающихся друг от друга иногда принципиально, но нередко лишь незначительными деталями. Хирургиялық жолмен емдеудiң тәсiлдерi бәрi бес негiзгi нұсқаларға беттерiнше принциптi белгiлерiне ұсақтайды: 1) воздействие на выпавшую часть прямой кишки; 2 ) көтеншек арнаны пластика және леген түп; 3 ) Толстой iштегi резекциялар

Iшектi түскен түзудiң бiр бөлiгiндегi операциясы. Әр түрлi тәсiлдердi iшектi түскен түзудiң бiр бөлiгiнiң күйдiруi, қоса электр, орта XX шейiн қолданылды. Қазiргi уақытта iс жүзiнде пайдаланбайды. Белгiлi көрсетулер бойымен iшектi түскен түзудiң бiр бөлiгiнiң резекциясы сырқаттарды қатарда қолданылады, қасында әсiресе егде ауыр iлесетiн ауруларды бар болуда. Ең үлкен таралуды алды: • операция Микулича (1889) — циркулярное отсечение выпавшей прямой кишки; • операция Нелатона (1896) — так называемое лоскутное отсечение выпадающей части кишки; • (1900—1901 ) Делорма операция – бұлшық ет қабырғасына тiгiстерiн бiлiкшенiң түрiнде сборивающих салумен iшегiн түскен түзудiң бiр бөлiгiнiң кiлегейлi қабықтың кесуi, которыйзатем көтеншек арнаның үстiнде орналасады. Соңғы операция таралу ең үлкен бұрын барлығы ол техникалық орындау бойымен қарапайым, операциядан кейiнгi асқынуларды ең кiшi жиiлiк берiлген және түсiп қалудың қайталанатындарының шағын пайыз сол себептi қазiргi уақытта ие болады. Бiр жағынан, аяққиiмдi шешiп таста

Көтеншек арнаны пластика және леген түп. Ұқсас руды тұрпатты операция (1891 ) Тиршу арналған (күмiс ) жез сыммен артқы тесiктiң тарылуын болып көрiнедi. Ұсынылған (күмiс және болат шынжырша, жiбек және аутопластическихтан лавсанды жiбi, әр түрлi жолақтар және синтетикалық материалдар тағы басқалар) тағы басқа материалдар болған iстiң сымы орынына. Iс жүзiнде мынау ұсыныстар бәрi операциядан кейiнгi асқынуларды үлкен жиiлiк артынан дәулетсiз болып шықты және түсiп қалу тiк iшек қайталанатындарының биiк пайызы. Хирургиялық жәрдемақыларды түр мән арналған осыған апару керек және (1895 ) Вредена операция – бөлу және iшектi алшақтық түзу бөлiмiнiң бұрауы және көтеншек арна тек қазiргi уақытта бар тарихи қызығушылықты. Ол бiр елеулi кемшiлiктi азап шеккен (40iрек) артқы тесiктiң тарылуының ұсынылған нұсқаларын үлкен сан неткенмен, тым механистикалық және күрделi патологиялық процестi жоюға қарапайым тырысады. Күнi бұрын душар болған сәтсiздiкке сондықтан ол, қасында әсiресе

Астарлауы бар леваторлардың өлкелерiн тiгу леген түптi пластика жолымен немесе Н тiк iшекке астарлаусыз. И. Напалков, 1900 В. Р. Брайцев, 1911 Н.  И. Голубев тағы басқалар ), керiсiнше, жақсы нәтиже бередi, бiрақ емес, дербес операцияны сапа емес, ол ғана осындайда түсiп қалу тiк iшек жою бағытталған басқа жедел араласулар толықтанғанында. – Iшектiң алшақтық Толстой бөлiмдерiнiң iштегi резекциялары, сан зарыққан және түзу,- батыл құрал онының түсiп қалуынан. Бiрақ е мынау емның әдiсi, өйткенi болар ма екен. удаление органа, является патогенетически и физиологически оправданным у большинства больных. Тап резекция сондықтан сигма тәрiздi және тiк iшек түсiп қалу тiк iшек емын құрал сияқты отандық хирургтердiң арасында таралуды таппады. Сонымен бiрге ұқсас операцияларды орындаудан толығымен қабыл алма ермейдi, өйткенi сырқаттарды қатарда енжар тiк iшек немесе долихосигма түсiп қалу мүмкiн себепшi болу. Мысалы, осындайдаларындағы қолдану басқа бекiтетiн туралы

Тiк iшек бағытталған ұстап қалуға бекiтетiн операциялар қалыпты анотомиялық және физиологиялық жағдайлар. Ең қисынды, түсiп қалу тiк iшек аурудың мәнi, жоюының әдiстерi көздiң нүктесiмен ендi 100 жылдан астам қолданылады. Таралу мынау кезең ұсынылған сансыз әдiстердiң арасында қазiргi уақытта ең үлкен алды: • Зеренина тәсiл – (1901-1919) Кюммель – жеке торапты тiгiстерiн мүйiстiң төңiрегiдегiн омыртқаның алдыңғы бойлық байламына тiк iшек бекiту; • Рипштейна тәсiл – тефлон торын көмекпен промонториумуға тiк iшек бекiту; • тәсiл Рипштейна түрлендiруi – синтетикалық торды көмегi бар бөктерiншекке тiк iшек бекiту заднепетлевая. Зеренина операция – тәжiрибенiң көрсететiн Кюммель, тiк iшектi белгiлеуге берiк рұқсат бередi, дегенмен сырқаттарды қатарда тиектiң күшейтуiне мүмкiндiк туғызады. Бекiту сондықтан осы тәсiл 3 жылдан кем аурудың анамнезбен 35 жылға дейiн сырқаттарды жаста қасында орынды қолданылу.

Болжам. Байланысты аурудың хирургиялық түзетуiн тәсiлдiң саралап жiктелген таңдауы необходим тiк iшек түсiп қалудың емiнде сырқат, анамнездiң ұзақтығы, ректал ақтарылуын түр, тағы басқа факторларды iшек транзитiнiң мiнезi балалаған. Әдеттегiдей хирургиялық жолмен емдеудiң болжамы жедел араласуды әдiс дұрыс таңдауда, қолайлы. Қасында 72—75 % операция жасатқан ректал ақтарылуын жоюға лажы болады және iшектiң Толстойы эвакуатор функциясын жақсарту. Алыс, ең жақын ауруды оның патогенезiне сәйкестiкғана емес, сырқаттарды операциядан кейiнгi кезеңде дұрыс мiнез-құлық та хирургиялық әдiстен берiк әсердi алу үшiн керек. Даңғыл жол жұмыстың нормалануының ауру мүмкiндiк туғызатын факторларын жою асқазан-iшектi қажеттi және ауыр дене күш жүктемелердi жою.

You May Also Like

Англия азаматтарының азаматтық іс жұргізуге қатысу ерекшеліктері

Англия азаматтарының азаматтық іс жұргізуге қатысу ерекшеліктері Сот бойынша қазылар алқасын құру…

ЧТО ТАКОЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

ЧТО ТАКОЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ? Каждый человек,обычно сам того не зная,ежедневно использует в своей…

«Промо-Бот» проект

В настоящей реальности роботы чаще становятся заменой человеческим ресурсам в промышленности, либо…

Ұйымның экономикалық қауіпсіздігін басқару глоссарий

«Автоматтандырылған жүйемен қолдану басқару» өндірісті ғылыми-техникалық ұйымдастырудың қай факторына жатадыТехникалық  факторы.                 адамдарды…