050718-Электр энергетика мамандығының студенттеріне

Өндірісті электрмен жабдықтау пәнінен  емтихан сұрақтары: 

 1. Өндірісті электрмен жабдықтау туралы қысқаша мәлімет
 2. Энергетикалық жүйе дегеніміз не
 3. Біріккен энергетикалық жүйе
 4. Электр жүйесінің құрылымы
 5. Электр желісінің құрылымы
 6. Бөлгіш подстанцияның негізі
 7. Электрмен жабдықтаудың тереңдетіп берілуі
 8. Электрді қабылдағыш орын
 9. Электрді орталық бөлгіш орын
 10. Цехтағы трансформатор подстанциясы туралы түсінік
 11. Электрді қабылдағыштың шектеулі кернеулігі
 12. Тұрақты ток кернеулігі
 13. Фазалық токтың түрлері
 14. Электр қабылдағыштың мінездемесі
 15. Электрқабылдағыштардың жіктелуі
 16. Электрқабылдағыштардың мінезбемесі
 17. Кабель дегеніміз не?
 18. Кабельдің құрылысы
 19. Кабельдерді пайдалану түрлері
 20. Кабельді маркалары бойынша бөлу
 21. Сымдардың құрылысы
 22. Сымдарды орындау түрлері
 23. Сымдардың маркалары
 24. Ток өткізгіш дегеніміз не?
 25.  Ток өткізгіштердің құрылымының орындалуы
 26. Ток өткізгіштердің қолданатын жерлері
 27. Өндірістегі электр ауамен берілуі
 28. Электр жүктемесінің негізгі пайыздары
 29. Электр жүктмесінің кестесі
 30. Электр жүктемесінің негізгі пайыздары
 31. Электр желісіндегі қуаттың жоғалуы
 32. Электр желісіндегі электрэнергияның жоғалуы
 33. Электрэнергияның шығымын есептеу
 34. электр желісінің жүктемесі
 35. 1000 В-қа дейінгі цехтағы желінің сызбасы
 36. Электр жарықтандыру жүйесінің сызбасы
 37. 6-10 кВ ішкі электрмен жабдықтаудың сызбасы
 38. Электрмен жабдықтаудың кепілділілігі
 39. Электрмен жабдықтаудың кепілділігі
 40. Электржүйелерінің шамалары
 41. Электр өткізгіштердің қималарын  таңдау
 42. Сақтағыштар  43.Автоматты өшіргіштер
 43. Электрэнергия шамаларының сапасын бақылау
 44. Реактивті қуат дегеніміз не?
 45. Реактивтік қуаттың дәрежесін анықтау
 46. Электрмен жабдықтаудың қысқа тұйықталу туралы түсінік
 47. Подстанцияның сызбалары
 48. Подстанцияның электр жабдықтары
 49. Подстанциядағы өлшегіштер, басқару, дыбыс беру қондырғылары
 50. Автоматты өшіргіштер
 51. Кернеулік кестесі және оның пайдалану ауданы
 52. Желідегі электр энергиясының жоғалуын қалай табады?
 53. Жүктеме есебін қалай шешеді?
 54. Электр жүктемесінің күнтізбелігін қалай анықтайды?
 55. Электр  желісінің сызбасын қалай орындайды?
 56. Электрмен жабдықтаудың тұрақтылығын қалай есептейді?
 57. Электр желісіндегі реактивті қуаттың өзіндік жүктемесінің өтемі қандай?
 58. Троллей желісін қалай есептейді?
 59. Конденсаторлы батареяның құрылысы қандай?
 60. Бөлгіш қондырғылардың изоляторлары туралы не білесіз?
 61. Электр жүйесі және бөлімдерінің құрлысы
 62. Ток өткізіштердің пайдалануы
 63. Электрқабылдағыштар беретін  шамалармен дәрежелері
 64. Жүктеме есебін қалай шешеді?
 65. Электр энергиясының шығынын анықтау
 66. Электр жүйесіндегі жарықтың сызбасы
 67. Үш фазалы желінің қоректену сызбасы
 68. Электр жүйелерінің шамалары
 69. Өткізгіштердің қимасының  жүктеме шамасы
 70. 1000 в-қа дейінгі кернеу өткізгіштердің қималарын қорғаныш аппараттары арқылы қалай таңдайды?
 71. Кернеулік желісінің шығынын есептеу
 72. Желінің  техника-эканомикалық көрсеткіштерін есептеу
 73. Ток қимасының эканомикалық тығыздығына қарай қалай есептейді?
 74. Ток өткізгіштерді қалай есептейді?
 75. 6-35кв-ты есептеудің жолдарын айтыңыз?
 76. Екі жақты қондырғыны есептеу
 77. Сымдардың ауа арқылы берілетін электр желісінің механикалық жолмен есептеу тәсілдері
 78. Электрэнергия  шамаларының  сапалылығына қойылатын талаптар
 79. Еернеуліктің ауытқуын есептеу
 80. Электрэнергиясының желідегі соғу жүктемесінің сапасы қандай болу керек?
 81. Өндірістегі крнеулікті реттейтін  қондырғылардың
 82. Электр қуатының дәрежсі неде?
 83. Өтемделген қуаттың құрлысы қандай болу керек?
 84. Реактивті қуаттың өтемделу әдісі
 85. Конденсаторлы батареяның орнатылуы қалай орындалады?
 86. Электрмен жабдықтау жүйесінің элементтер кедергісі және қысқа тұйықталудың тәртібі
 87. Электр бөлгіш қондырғылардың шамалары қандай болады?
 88. Коммуациялық аппараттар туралы не білесіз?
 89. Электр қондырғыларды жылжытудың негізгі талаптары
 90. 6-10кв подстанциялар туралы айтыңыз?
You May Also Like

Кәсіпорын қызметі нәтижелері мен шығындарын жоспарлау

Кәсіпорын қызметі нәтижелері мен шығындарын жоспарлау Кәсіпорынның қаржы жоспары-  шығыс пен кірістің…

Электр энергикасы пәнінен зертханалық жұмыстар есебі

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ПӘНІНЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ЕСЕБІ Электр техникалық зертханалармен жұмыс жасау кезіндегі…

Тау кен –өндірісінің жұмыстары барысында бүлінген жерлердің рекультивациясы

5.Тау кен –өндірісінің жұмыстары барысында бүлінген жерлердің рекультивациясы                                                                                                                    Тау кен  өндірісі барысында…

Тауарлы-материалдық қорлар есебі

Тауар қорлары – бұл соңғы тұтынушыға сатылған кезге дейінгі нарықтағы қоғамдық өнімнің…