Ластану заттарын есептеу параметрлері

Жердегі  атмосфералық  ауаның  қорлары  тұрақты  және таусылмайды.Атмосфералық  ауаның  ластануы  деп  ауа  құрамының  қалыпты  жағдайын  ауытқуын  айтады.Қалыпты  жағдайда  ауа  құрамында  азоттың  78 ,03 пайызы, оттегінің 20,99 пайызы , көмірқышқыл газының  0,04 пайызы және  сутегі  мен  инертті  газдардың  1,0 пайызы  болады

Атмосфералық  ауаның  құрамы  мен  құрылысының  антропогендік өзгеріске  ұшырауы   ландшафттардың  барлық  табиғи  компоненттеріне  ,атап  айтқанда , жергілікті  климатқа,жер  беті  және  жерасты  суларына  ,топырақ және  өсімдік  қабатына  күшті  әсер  етеді.Әсіресе  атмосфералық  ауаның  ластануы  адамдардың  денсаулық  жағдайына  аса  күшті  әсерін  тигізеді.

Атмосфералық  ауаның  құрамы  мен  құрылысының  антропогендік  өзгеріске  ұшырауы  ландшафттардың  барлық  табиғи  компоненттеріне  , атап  айтқанда , жергілікті  климатқа,жер беті  мен  жерасты  суларына  ,топырақ  және  өсімдік  қабатына  күшті  әсер  етеді .               Атмосфералық  ауаның  тазалығын  қорғау  мәселесінде  2 маңызды  аспектіні  бөліп  көрсетуге  болады:

1 гигиеналық– адамдардың  денсаулығы  үшін  ауаның  қалыпты  құрамын  сақтау

2  экономикалық – өндірілген  шикізат  пен  оның  өндірістік  өнімдерін  қайта  өңдеу  және  пайдалану процесінде  ауаға  ұшып  жатқан  пайдалы  компоненттерді  жоғалтудың  алдын  алу.

Атмосфераны  ластаушы  көздер:

– атмосфераға  жанартау  атқылау, шаңды  борандар, жергілікті  өрттер  нәтижесінде  келіп  түсетін  бөлшектермен  табиғи  ластану;

– тұрмыстық , өндірістік , трансрорттық  мақсаттар  үшін , соның  ішінде  автокөлік  двигательдеріндегі  отынның  жану  өнімдерімен  ластану;

– техногенез  процесінің  нәтижесінде  өндірістік  кәсіпорындардың  қалдықтарымен  ластану;

– техногендік  авариялардың  және  т.б. нәтижесінде  атмосфераның  радиактивті  ластануы;

Жердегі  атмосфераның  негізгі  ластаушы  көзі  өнеркәсіптің , әсіресе  энергетикалық  құрылғылар  мен  көлік  құралдарының  қызметі  болып  табылады.Атмосфераға  келіп  түсетін  барлық  қалдықтардың  жартысынан  астамы  соңғы  аталғандардың  үлесіне  тиеді.Қазақстанның  көптеген  өнеркәсіптік  қалалар  ауасының  құрамында  әрқашан  CO, SO, HS, CI  сияқты  зиянды  және  улы  газдар  және  т.б. бар.Олар  адамдардың  денсаулығына  жағымсыз  әсер  етеді, соның  өсуіне  кедергі  келтіреді, өнеркәсіптік  ғимараттар  мен  тұрғын  үйлердің,олардың  құрылыстарының  ерте  бұзылуына  әкеп  соғады.

Қалалар,ірі  тұрғылықты  бөлімдер  орналасқан  ландшафттарды  атмосфералық  ауаның   ластануына  байланысты  тікелей  күн  радиациясының  интенсивтілігі  азаяды, ол  өз  кезегінде  ауаның  орташа  тәуліктік  және  жылдық  температурасын  төмендетуге  әкеліп  соғуы   мүмкін  еді , алайда  ол  отынның  әртүрлі  түрлерін  жағу  және  басқа  да  факторлар  арқылы  ауаны  жылыту  нәтижесінде  қалпына  келтіріледі.Қалалық  және  индустриялдық  ландшафттарда  көптеген  жерлері асфальтпен  жабылған  топырақ  қабатының  табиғи  сулы  режимінің  бұзылуы  нәтижесінде    ауаның  абсолютті  және  қатысты  ылғалдылығы  төмендегені  байқалады.

Өнеркәсіптік  кәсіпорындар  мен  қала  кварталдары  дұрыс  орналавстырмау  нәтижесінде  ауаның  табиғи  церкуляйиясы  жиі  байқалады,соның  кесіріәнен  атмосфера  одан  әрі  ластанады.Басқа  да  литеорологиялық  элементтерге , атап айтсақ  , бұлттылық  атмосфералық   жауын–шашын  ,тұманға  да  антропогендік  факторлар  әсер  тигізеді.

Қазақстанның  ірі  19   қалаларындағы  атмосфералық  ауаның  ластану  жағдайы «Казгидролит» РГП –ның   2000 ж  бақылауларының  негізінде  сипатталады.Бұл  кезеңдегі  Қазақстан  қалаларының          атмосфералық   ауасындағы  зиянды  заттар  өте  жоғары  дәрежеде  деп  бағаланады.   Формальдегидтің  орташа  жылдық  концентрациясы   3 ПДК –ден  , фенолдікі   2 ПДК –ден, шаң–тозаң мен  азот диоксидінікі  1ПДК –ден  жоғары.

Қазақстан  қалаларының  ауа  бассейнін  ластаушы  көздер:формальдегид,фенол , азот диоксиді , көміртегі  оксиді , хлорлы  сутек , күкіртті  сутек  және  шаң–тозаң .Бұл  заттардың  орташа , кейде жоғарғы  концентрациялары  ПДК –ден  15 есе  артық  болып  отырады.адамдардың   денсаулығы  үшін  экологиялық  қауіптілік          дәрежесін  осы  заттар  туралы  қысқаша  мәліметтер  сипаттайды.

Азот  диоксиді (NO2) –азто  қышқылының  жарықта  ыдырау  процесінде  пайда  болады, түсі–қызыл–қоңыр , тыныс  алу  жолдары  мен  көру  органдарын  тітіркендіреді.

Көміртегі  оксиді,ыс газы (СО) –өнеркәсіптік  кәсіпорындардың  көптеген  түрлерінің  негізінде  жатқан  ,автокөлік             құралдарын  пайдаланукезінде  де  пайда  болатын  қосылыс.

Формальдегид, метанол( СН2О) –өткір       иісті , жанғыш түссіз газ, смола  және  пластиктер , дәрілік  заттар  мен  бояқтар  өндіру  кезінде  қолданылады.Тыныс  алу  жолдарын               тітіркендіреді.

Фенол,карбол  қышқылы (С6Н5ОН) –хош  иісті  спирт  формальдегидтік  смолаларды , әртүрлі  бояғыштар  мен  пестициттерді  өндіру  кезінде   қолданылады.Теріні  күйдіреді,  ішкі  органдарды  зақымдандырады.

Хлорлы  сутек(НСI) –өткір  иісті  түссіз  газ , тұз  қышқылы  деген  атпен  мәлім. Атмосфераға  хлорлы  металдар , органикалық бояғыштар  өндіру , терілерді  қаптау  мен  бояу  кезінде  келіп  түседі.

Тыныс  алу  жолдарын  тітіркендіреді және  теріні  күйдіреді.

Күкіртті  сутек (Н2S) –жүйкеге  өте  күшті  әсер  ететін  газ.Күкірт  қышқылын , ауылшаруашылық  зиянкестеріне  қарсы  химикаттарды  өндіру  кезінде  пайда  болады.

Шаң–тозаң  –дисперстік  фазаның  қатты  бөлшекті  аэрозольдары. Шаң–тозаң  әртүрлі  жағдайларда  пайда  болады, кәсіптік  ауруларда  туындайды.

Аталған  заттар  Қазақстан  қалалары  мен  өндірістік  орталықтарының  атмосферасының  неғұрлым  зиянды  ластаушылары  болып  табылады, олардың  Қазақстанның  бірқатар  қалаларындағы  атмосфералық  ауасындағы                    концентрациясы  ПДК  жиілігін  1─5 есе  арттырады.  Түсті  металлургия ,  көмір  өндіру  өнеркәсібі , құрылыс  материалдары  мен  автокөлік  құралдарын  өндіру  өнеркәсібі  атмосфералық     ауаны  ластауда  басты  роль  атқарады.

Қазақстан  қалаларының  ауа  бассейнінің  ластауы  әртүрлілікпен  сипатталады,ол  қала   көлемдерімен , оның  табиғи  климаттық  жағдайларымен  өнеркәсіп  концентрациясының  дәрежесімен , өнеркәсіптік  өндірісі  көлемімен  анықталады. Бұл  белгілер  қалалар  мен  ірі  елді  мекендердегі  ауа  бассейндеріндегі  қосылыстардың  сипаты  мен  көлемін  сипаттайды.

Қалалар  мен  елді  мекендердің  ауа  бассейнінің  ластану  дәрежесін  атмосфераның         ластану  индексі  бойынша  есептеу  қабылданған. Атмосфераның  экологиялық  бұзылу  дәрежесін  сипаттайтын  атмосфераның  ластану     индексі  заттардың  қауіптілік  класын , атмосфераны  ластаушылардың  биологиялық  әрекеті  мен  ПДК  – дан  асып  кету  жиілігін  қосу  арқылы  ПДН –нен   асып  асып  кету  жиілігі  бойынша  анықталады.Әдетте  ол  бақылау  орындарында  жиі  кездесетін  5 түрлі  ластаушыларға  арналған(АЛИ5)

Қазақстан  территориялары  бойынша  Өскемен  қаласында  ауа  бассейндерінің   ластану  дәрежесі  жоғары  болып  табылады.Бұдан  басқа  өндірістік  кәсіпорындардың  қалдықтарының  нәтижесінде  Лениногорск , Шымкент , Ақтөбе  қалаларында  және  автокөліктердің  атмосфераны  ластау  нәтижесінде  Алматы  қаласында  ауа  бассеині  ластанған.ауаның  неғұрлым  тозаңдануы  Жезқазған  қаласында, Шымкент және Ақтау  қалаларында  байқалады.Қазақстанның  көптеген   қалаларында                                формальдегидридтің , азот диоксидінің  фенолдың ПДК–дан  орташа  асқаны  байқалады.

Тұтасымен  алғанда,  берілген  мәліметтер  Қазақстанның  ірі  өнеркәсіп  орталықтары       бойынша  АЛИ  көрсеткішінің  өсіп  келе  жатқандығын  сипаттайды.Көптеген  қалалар    мен  өнеркәсіп  орталықтары  ауа  бассейнінің  ластануының  басты  себебі  автокөлік        құралдарының  қызметімен  байланысты.

Атмосфера  ластануының  алдын  алу  көптеген  шаралардың  өткізілуімен  байланысты. Олардың  ішінде  барлық  өндірістік  кәсіпорындарын  тазалау  құрылғыларымен               жабдықтауды,атмосфераға  зиянды  заттардың  қалдықтарын  тастауды  жоятын  немесе    төмендететін  жаңа  экологиялық  құрылғыларды  жетілдіру  және  оларды  өндірістік        кәсіпорындарға  енгізуді  атап  өтсе  болады.

Қалалар  мен  өндірістік  орталықтардағы  атмосфераны  таза  ұстауда  жасыл  өсімдіктер  маңызды  роль  атқарады.Атмосфераның  ластауына  қарсы  тұратын  өсімдіктерге  ақ        акация , тал , американдық  клею  және  т. б. Жатады. Бұл  ағаштарды  жасыл  қорғаныш  зоналарын  жасау  кезінде  ұсынған  жөн.

Атмосфералық  ауаны  қорғаудың  міндеті  Қазақстандағы  климат  глобальды  өзгеру        процестерімен  тығыз  байланысты  үлкен  мәселелерді  шешу  болып  табылады.Оларға   мыналар  жатады:

–парник эффектісі  мәселесі

–қышқылдық  жауын–шашын  мәселесі

–озоносфераның  бұзылу  мәселесі

–космостық  апаттарды  ұшырумен  байланысты  атмосфераның  бұзылу  мәселесі  және т.б.

Парник эффектісі.Атмосфераның  күн  радиациясын  жіберу және  оның  кері  сәулеленуін  космос  кеңістігінде  ұстап  тұру  құрылымымен  сипатталады , соның  нәтижесінде  жер  беті  жылынып,климаттың  өзгеруіне  әкеп  соғады.  Атмосфераның  жерге  жақын  қабатының шектен  тыс  қызып  кетуіне  өнеркәсіптік  кәсіпорындарының  өндірістік  қызметімен және  көлік  құралдарының  жұмысымен  байланысты  көміртегі  қышқылы , метан  және  парниктік  газдардың  концентрациясы ықпал  етеді.

Жер  атмосферасының  техногенді  ластануы  жоғарылауына  байланысты  климат  өзгеруініңтенденциялары  бекітілді.Ғылыми  тұрғыдан  техногенезбен  байланысты  жердегі        климаттың  жылып  кету  мәселесі  шешілген  жоқ.

Қышқылдық  жауын – шашын  – сутегі көрсеткіші РН–3,5 –4,5 –мен  сипатталатын  атмосфералық жауын–шашын, отынның әртүрлі  түрлерінің  жану  нәтижесінде  пайда  болатын  күкірт  және  азот  оксидтері (SO2NO) конденсацияларының  атмосфераға  келіп  түсу  нәтижесінде  пайда  болады.Химиялық  реакциялардың  нәтижесінде  атмосферада  күкірт  және  азот  қышқылдары  пайда  болады,олар  адамдардың  денсаулығына , сондай–ақ биотаға өте  күшті зиянды  әсер  етеді.

Ауаның  ластануына  аймақтық  мониторинг  жүргізу , өндірістік  кәсіпорындардың  жұмысын  бақылау табиғатты  қорғау  шараларына  жатады.

Атмосферадағы  азон  қабатының  азаюы.Жердегі адамдардың  өмірін  сақтауда  азондық  экран  өте  маңызды  роль  атқарады.Ол  жер  бетіне   ультракүлгін  сәулелерінің  өтуінің  алдын  алады. Озонның(О2)жоғарғы  концентрациясы  20–25 шақырым  биіктікте   болады.Мұнда  азот  қышқылы(NO4)  мен фреондардың  әсерінен  озонның  экранының  бұзылуы  байқалады.Қазақстан  территориясында  озон  қабатының  техногенез  бұзылуы  байқалмайды.

Ғарыштық  аппараттарды  нәтижесінде  атмосфераның  ластануы.Ракета  двигателдерін  сынақтан  өткізу  және  «Протон» сияқты  ғарыштық  аппараттарды  ұшыру  жер  атмосферасының  жоғарғы  қабатының  бұзылуына  әкеп  соғады.Ол  жер  режимінің  ,ауа  ылғалдылығының  өзгеруі  сияқты  ауа –райы  режимінің  жекелеген  параметрлерінің  ракетаның  ұшу  траекториясына  жақын  жерде  уақытша  (2-3күн) бұзылуынан  көрінеді.Алайда ,Қазақстан  территориясындағы  «Байқоңыр» космодромынан  ластануында  қандай  да  болмасын  мәнді  бұзылулар  байқалмайды.

Қазақстанда  жергілікті  деңгейдегі  климат  өзгеруінің  жағымсыз  экологиялық  салдарлары  өндірістік  технологияны  жетілдіру  және  өндіріс  пен  көлік  құралдары  қалдықтарының  көлемін  қысқарту  негізінде  шешілуі  тиіс.

Атмофераның ластану қаупі:

(1)

Мұндағы: сi – жер бөлігіндегі атмосферадағы ластаушы заттардың өлшенген немесе есептелген физикалық концентрациясы (жер бетінің үстіндегі кеңістік 2 м-ге дейін), мг/м3; ШРКi – ластаушы заттардың бір жолғы жоғарғы шекті рауалы концентрациясы, мг/м3.

Егер i³ 1 болса, онда ластану қаупі бар. Кенорындарда пайдалы қазбаларды өңдеу барысында кейбір ластаушы заттар үшін шекті рауалы концентрацияның маңызы зор.

Адам ағзасына әсер ету дәрежесіне қарай ластаушы заттар 4 класқа бөлінеді: 1 – өте қауіпті (жұмыс істеу аймағындағы ауадағы зиянды заттардың ШРК 0,1 мг/мтөмен); 2 – жоғарғы қауіпті (жұмыс істеу аймағындағы ауадағы зиянды заттардың ШРК 0,1- 1,0 мг/мтөмен); 3 – орташа қауіпті (жұмыс істеу аймағындағы ауадағы зиянды заттардың ШРК 1 – 10 мг/мтөмен) және 4 – төменгі қауіпті (жұмыс істеу аймағындағы ауадағы зиянды заттардың ШРК 10 мг/мжоғары).

1-ші кесте. Халық қоныстанған аймақтағы ауадағы ластаушы заттардың ШРК, мг/м3

Заттар Бір жолғы жоғарғы Орташа-тәуліктік
Азоттың диоксиді 0,085 0,085
Азот қышқылы
HNOмолекуласы бойынша 0,4 0,4
Сутектік ионы бойынша 0,006 0,006
Аммиак 0,2 0,2
Бензол 1,5 0,8
Бензин (мұнайдыкі, күкірттілігі төмен) 1,5
Сланецті бензин 0,05 0,05
Бутан
Бутилен
Ванадий пентаоксиді 0,002
Дихлорэтан
Марганец және оның қосылыстары 0,01
Мышьяк (органикалық емес қосылыстар) 0,003
Улы емес шаң 0,5 0,15
Ртуть металды сынап 0,0003
Күйе 0,15 0,05
Қорғасын және оның қосылыстары 0,0007
Күкіртті қорғасын 0,0017
Күкірт ангидриді 0,5 0,05
Күкіртті сутек 0,008 0,008
Күкіртті көміртек 0,03 0,005
Көміртегі оксиді

Атмосферада бірнеше заттың бірдей уақытта болуы (яғни, адам ағзасына әсерді күшейтетін) келесі теңдік бойынша анықталады:

(2)

Мұндағы:

с1 , с 2, . . ., сn– заттардың нақты концентрациясы, мг/м3;

ШРК1 , ШРК2. . . , ШРК– осы заттарға арналған бір жолғы жоғарғы шекті рауалы концентрациясы, мг/м3.

(2) теңдік бір уақытта келесі топтағы заттар кездескен уақытта ауа сапасын анықтауға қолданылады: ацетон және фенол; ацетальдегид және винилацетат; валериан, капрон және май қышқылдары; озон, азот диоксиді және формальдегид; күкіртті газ және фенол; күкіртті газ және азот диоксиді; күкіртті газ және фторлы сутек; күкіртті газ және күкіртті қышқыл аэрозолі, күкіртті сутек және динил, күкіртті газ және күкіртті сутек; изопропилбензол және изопропилбензолдың гидропероксид; фурфурол, метанол және этанол; циклогексан және бензол; этилен, пропилен, бутилен; сірке қышқылы және күкірт ангидриді; ацетон және ацетофенон; бензол және ацетофенон; күкірт және күкіртті ангидрид, аммиак, азот оксиді және т.б. қосылыстар.

Аурухана, санаторий, демалыс үйі, дене шынықтыру орындары, балабақшалар, рекреациялық және қорғау нысаналары сияқты ерекше қорғалатын аймақтар үшін атмосферасының ауасын келесі теңдік бойынша бағалайды:

Негізгі мәліметтер: Зертханалық әдіспен анықталған және арнайы құралдармен өлшенген ластаушы заттардың физикалық концентрациясы:

Заттардың атауы Нұсқа
I II III IV V VI VII VIII IX X
Азоттың диоксиді (NO2) 0,087 0,071 0,091 0,031 0,042 0,056 0,099 0,123 0,013 1,011
Аммиак 0,208 0,218 0,312 0,607 0,201 0,309 0,25 0,19 0,18 0,01
Бензол 0,8 0,9 1,0 0,7 0,5 1,9 1,8 0,3 1,3 2,5
Мұнайлы бензин
Бутан
Бутилен 0,1 1,0 2,5 3,3 4,0 4,9 2,5 1,1
Дихлорэтан 1,1 2,5 4,9 4,0 3,3 2,5 1,0 9,0 0,1
Улы емес шаң 0,15 0,13 1,3 2,1 9,1 0,3 0,4 0,6 9,0 1,1
Күйе 1,1 0,9 0,01 0,09 1,5 0,9 0,4 0,11 0,09 0,07
Күкірт ангидриді (SO2) 0,05 0,16 0,09 0,07 0,9 1,2 1,3 0,3 1,9 0,9
Күкіртті сутек 0,001 0,009 0,01 0,09 0,009 0,02 0,008 0,009 0,002 0,003
Күкіртті көміртек 0,05 0,06 0,01 0,1 0,2 0,13 0,01 0,02 0,12 0,91
Көміртегі оксиді 1,2 1,5 0,5 2,5 2,1 4,5

1-Кесте. Атмосфера ластануының жағдайын бағалау критерийлері

Көрсеткіштер Атмосфераның экологиялық жағдайының класстары
норма Тәуекел тоқырау Апаттылық
Ауаның ластану деңгейі (J) 5-тен кем 5-8 8-15 15-тен артық

Атмосфера жағдайының класстары бойынша топтама төрт баллдық шкала негізіндегі ластану деңгейінің классификациясымен сәйкес орындалған;

Мұндағы:

(Н) – «норма» елдің қала аймақтары бойынша ауаның ластану деңгейінің орташа көрсеткішінен төмен деңгейге сәйкес келеді;

(Т) – «тәуекел» орташа деңгейге тең;

(К) – «кризис» орташа деңгейден жоғары;

(А) – «апат» жоғары деңгейден едәуір жоғары.

Әдетте зерттелінетін территорияның (қалалар, аудандар және т.б.) алуан түрлі учаскелерінің атмосфералық ластануын салыстыру үшін және атмосфералық ластанудың уақытша өзгеру тенденциясын бағалау үшін қолданылады. [7].

Территорияның атмосферасының ресурсты потенциалы оның қосылыстарды ыдырату және тарату қабілетімен, ластану деңгейі мен ШЖК деңгейінің қатынасымен анықталады. Атмосфераның ыдыратушы қабілетін бағалау мынадай кешенді климаттық және метеорологиялық көрсеткіштеріне негізделінген: атмосфераның ластану потенциалы (АЛП) және ауаның тұтынушылық параметрі (АТП). Бұл сипаттамаларымен атмосферадан қосылыстарды шығару және жинауға мүмкіндік беретін, метеошарттарына тәуелді ластану деңгейінің қалыптасу ерекшеліктерімен анықталады.

АЛП тепе тең шарттары барысында ластанудың бір немесе бірнеше деңгейінің ықтималдылығы сипатталады, ал кейбір авторлардың пікірінше ол ауа бассейнінде қосылыстарды ыдырату үшін жағымсыз, метеорологиялық шарттарының қайтарымдылық көрсеткішінің кешенді сипаттамасы дегенді білдіреді.АТП ластаушы заттардың қалдықтарын орташа жетікті концентрация деңгейіне дейін ыдырату үшін қажетті таза ауаның көлемі түрінде болады. Бұл параметр ауа бассейнінің сапасын басқару барысында ерекше маңызды болады. Осы параметр негізінде қалдықтардың көлемі бүкіл аудан үшін орнатылады, ал содан соң оның территориясындағы кәсіпорындар үшін.Атмосфераның ресурстық потенциалын бағалау территория климатының гигиеналық параметрлерінің есебімен жүргізіледі, территорияны рекреациялық және селитебты мақсаттарда қолдану мүмкін болады. Осындай бағалау барысында ең маңыздысы ауа райының физиологиялық-гигиеналық топтамасы (яғни, ауа температурасы мен ылғалдылығы, күн радиациясы және т.б. секілді метеошарттарының қосылыстары), жылдың суық және жылы мерзімдері болып табылады.

Атмосфераның ластаушы көздерінің оңтайлы орындарын бағалаудың критерийі атмосфералық ауаның ыдыратушы қоры болып есептеледі. [6].

Атмосфералық ауа табиғи орталар мен обьектілердің ластануы тізбегіндегі «бастапқы звеносы» ретінде қарастырылады. Топырақ пен жер үсті сулары кейбір жағдайларда атмосфераның туынды ластануының көздері болуы мүмкін, немесе керісінше, оның ластануының жанама көрсеткіштері болып табылады. Бұл ауа бассейнінің ластануын бағалауды қажет етеді.

Атмосфераның ластануын бағалаудың жанама көрсеткіштері атмосфералық қосылыстарының топырақ қабаты мен су обьектілеріне құрғақ түсуі барысындағы интенсивтілігі, сондай-ақ оның атмосфералық жауын шашындарымен шайылуы болып табылады.Осы бағалаудың критерийі уақыт интервалының есебімен тығыздық бірлігінде сипатталған, жеткілікті және тоқыраулық жүктемелер көлемі ретінде қызмет етеді. Еуропалық елдерінің сарапшылары қышқылды орман топырақтары, жер үсті және жер асты сулары үшін келесідей критикалық жүктемелерді ұсынады: күкірт қосылыстары үшін 0,2-0,4 (г/км²)*жыл; азот қосылыстары үшін 1-2 (г/км²)*жыл.Атмосфералық ауаның ластануын кешенді бағалаудың соңғы сатысы техногенді динамикасын талдау және қысқа-, ұзақ мерзімде ықтималды теріс салдарларын бағалау болып табылады. Атмосфераның ластануының адам денсаулығына және экожүйелердің күйіне теріс әсерінің уақытша динамикасы мен кеңістікті ерекшеліктерін талдау барысында ауданның табиғи шарттарын сипаттайтын, картографиялық материалдардың жиынтығын қолданумен картографиялау әдісі қолданылады. Атмосфераның күйін интегралды бағалаудың оңтайлы компоненттерінің жүйесі мыналарды қамтиды:

  • санитарлы-гигиеналық тұрғысынан ластану деңгейін бағалау;
  • атмосфераның ресурстық потенциалын бағалау;
  • белгілі бір ортаға әсердің дәрежесін бағалау;
  • табиғи техникалық жүйелерді антропогенді дамыту процестерінің тенденциясы мен интенсивтілігі;
  • антропогенді әсердің ықтималды теріс салдарларының кеңістікті және уақытша масштабтарын анықтау.

Осы аталғандарды, соған қоса МЭС-ны жүргізу тәртібін ескере отырып, атмосфераға әсерді дәйектеу және бағалау барысында келесілерді қарастыру қажет болады:

1)  атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың ыдырау шарттарын анықтайтын, метеорологиялық сипаттамалары мен коэффициенттері;

2)  ластаушы заттардың қалдық көздерінің параметрлері, атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың сандық және сапалық көрсеткіштері;

3)  ластаушы заттар туралы мәліметтердің дәйектілігі атмосфераға ластаушы заттардың келіп түсуін алдын алу және кеміту шараларының тізімін қамтуы қажет;

4)  ықтималды қалдықтардың сипаттамасын;

5)  ықтималды қалдықтардың сипаттамасын;

6)  ластаушы заттар мен зиянды әсері бар заттардың топтық тізімін;

7)  ШРШ нормативтерін бекіту бойынша ұсыныстары;

8)  Атмосфераға лақтырылатын ластаушы заттардың қалдықтарын кеміту бойынша қосымша шаралары;

9)  Атмосфералық ауаның болжамды ластануының сипаттамасы. Нақты обьектінің әсер ету зонасындағы ерекше күзетілетін және басқа да табиғи территориялар мен обьектілерде, тұрғын үйлерде, санитарлы-қорғау зонасы шекарасында жобаланушы обьектіні тұтынысқа енгізгеннен ейін, атмосфералық ауаның ықтималды ластануын есепке алу және талдау;

10)                Санитарлы-қорғау зонасы қабылданған көлемін дәлелдеу (жел бағыттарының есебімен);

11)       Технологиялық режимнің бұзылуы барысында, апатты жағдайлар барысында ықтималды апаттардың тізімі;

12)       Апаттық жағдайлар мен олардың салдарларын жою шараларын, ықтималды апаттардың масштабын талдау;

13)       Адам мен қоршаған орта үшін атмосфералық ауаның апатты ластану салдарын бағалау;

14)       Жағымсыз метеорологиялық шарттары кезеңдерінде атмосфералық ауаға ЛЗ қалдықтарын реттеу шаралары;

15)       Атмосфералық ауаның ластануын бақылауды ұйымдастыру;

16)       Табиғатты қорғау шараларының көлемі мен атмосфералық ауаны ластанудан қорғау шараларына капиталды салымдарының құнын бағалау.

You May Also Like

Емдік туризм диплом жұмысы

Емдік туризм диплом жұмысы Кіріспе 5  1 Емдік туризмнің даму тарихы мен…

Шұбат техникалық шарттары

Шұбат техникалық шарттары. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫ Шұбат. Техникалық шарттары. ҚР СТ…

Тауық еті мен саңырауқұлақ қосылған кілегейлі сорпа

Ңажетті өнімдер: Өнімдер 4-5 порцияға арналған. – 4 тал тауықтың саны; –…

Адамның күлкісі мінезін көрсетеді.

1. Аузын қолымен басып күледі. 2. Басын шалқайтып күледі . 3. Күліп…