You May Also Like

Кеудеге суық тигенде

Кеудеге суық тигенде мына бір емнің көмегі тиері сөзсіз. Тұнба құрамы: 300…

Балалардың ойлау мен сөйлеу қабілетін ойындар арқылы дамыту

Ойын- балалар үшін оқу да, еңбек те. Ойын- айналадағы дүниені танудың тәсілі.…

Қаржылық есеп гос шпор

№1 Қаржылық есептілік мақсаты мен құрамдас бөліктері (ХҚЕС 1) ХҚЕС1 мақсаты ұйымның…

Цифрлық автоматтардың қолданбалы негіздері

  «~» белгісі өтулер графында кіру сигналының ерікті  екі мәні болуы мүмкін…