11 Дәріс. Баптау панелінің көмегімен желі кемшіліктерін жою 11.1 TCP/IP мен DNS-ті қолдан конфигурациялау DHCP немесе РРР қызметтеріне автоматты түрде
конфигурацияланатындай, көптеген желілік ситуациялар TCP/IP және DNS
конфигурациялары үшін ешқандай араласуды талап етпейді.
Қолдан байланыс процессін талап ететін интерфейстер DHCP немесе
РРР автоматты конфигурациялары үшін ТСР/IP және DNS қалып-күйлерін
автоматты түрде пайдаланатын процесстер. ТСР/IP және DNS қалыпкүйлерін осы интерфейстерді қолдану кезінде тексеру үшін тізімнен қызметті
таңдаңыз, содан соң астыңғы оң жақ бұрыштағы Желі (Network) қалыпкүйлерінен Қосымша (Advanced) батырмасын басыңыз. ТСР/IP және DNS
қосымшаларына сәйкес келетін қалып-күйлерді көруге болатын батырманы
басуға болатын қосымша қалып-күйлер диалог терезесі ашылады. Осылайша
кез келген басқа желілік қалып-күйлерді тексеруге болады.
ТСР/IP және DNS қалып-күйлерін қолдан конфигурациялау үшін келесі
амалдарды орындаңыз.
1. Желі (Network) күйлерін ашыңыз және блоктан шығарыңыз.
Орналастыру (Location) мәзірінен редакциялағыңыз келетін желілік
орналастыруды таңдаңыз немесе жаңа желілік орналастыруды
конфигурациялаңыз.
2. Желілік қызметтер тізімінен конфигурациялағыңыз келетін желілік
қызметті таңдаңыз.
Егер Ethernet интерфейсі таңдалған болса, онда мұнда қжалпы
ақпараттар аумағындағы қызметтер тізімінің оң жағында TCP/IP
параметрлерін қалыпқы келтіруге болады. Дегенмен, бұл дәрістің мақсатына
қосымша терезелер диалог терезесін ашу үшін қалып-күйлер панелінің
астынғы бұрышындағы Желі (Network) қалып-күйлерінен Қосымша
(Advanced) батырмасын басыңыз.
3. TCP/IP қалып-күйлерін көру үшін TCP/IP бетіне басыңыз.
4. Егер сіз DHCP-ді қолданғыңыз және қолдан ІР-адрес бергіңіз келсе,
Конфигурациялау IPv4 (Configure IPv4) мәзірінен берілген адреске DHCP-ді
қолдануды (Using DHCP with manual address) таңдаңыз.
Ол үшін компьютерге тек қана IPv4-адресті қолдан енгізу қажет
болады. Сәйкес келетін ІР-адрес енгізген соң, қосымша желілер параметрлері
диалог терезесін жабу үшін ОК батырмасын басыңыз, содан соң өзгерістерді
сақтау және іске қосу үшін астыңғы оң жақ бұрышта Желі (Network) қалыпкүйлерінен Қабылдау (Apply) батырмасына басыңыз.
DHCP қызметі TCP/IP және DNS-тің басқа қалып-күйлерін басқаруды
жалғастыратынындай, басқа қадамдарды ескермеуге болады.
5. Егер сіз ТСР/ІР қалып-күйлерін қолдан енгізгіңіз келсе,
Конфигурациялау IPv4 (Configure IPv4) мәзірінен Қолдан енгізу (Manually)
таңдаңыз.

Ең аз дегенде сізге ІР-адресті енгізуге, желілік масканы (оған
нотациясын қолдануға болады) және маршруттаушының адресін енгізуге
тура келеді. Қолданушы интерфейсі барлық автоматты DHCP қызметінен
ТСР/ІР қалып-күйлерін кэшттейді, сондықтан сізге тек қана жаңа IPv4 адрес
енгізу қажет болады.
6. Егер сіз ІРv6 қалып-күйлерін де қолдан енгізгіңіз келсе,
Конфигурациялау IPv6 (Configure IPv6) мәзірінен Қолдан енгізу (Manually)
таңдаңыз.
Ең аз дегенде сізге ІРv6 адресін, маршруттаушы адресін және префикс
ұзындығын енгізу қажет. Қолданушы интерфейсі барлық автоматты қалыпкүйлерін кэшттейді, сондықтан сізге тек қана жаңа IPv6 адрес енгізу қажет
болады.
7. DNS-ті конфигурациялау үшін, DNS қалып-күйлерін көру үшін DNS
қосымшасының жоғарғы жағына басыңыз. Қолданушы интерфейсі DHCP
қызметінен DNS қалып-күйлерін кэшттейді, сондықтан сізге DNS қалыпкүйлерін енгізу мүлдем қажет болмауы мүмкін.
11.2 Wi-Fi базалық конфигурациясы
Apple компаниясы желілердің автоматты түрде табылуы мен Wi-Fi
мәзірі күйін Ethernet (Wi-Fi) сымсыз желісімен басқаруды барынша
жеңілдетті. Сіз Мас-ты жүктегенде және қозғағанда компьютер желіге
қосылуды орната алмайды, жүйе жаңа локальді Wi-Fi желілерін автоматты
түрде көшіреді. Егер Мас ашылынған сымсыз желіні тапса, тексеру
ұзақтығын талап етпестен, ол осы желіге автоматты түрде қосылады. Бірақ
сымсыз желі аутентификациялар мен бірнеше жаңа желілерді табатын болса,
жүйе қолданушыға Wi-Fi желісіне қосылуға сұраныс береді.
Егер Мас жаңа Wi-Fi желісіне қосылуды автоматты түрде сұрамаса,
онда сымсыз желіні Wi-Fi мәзірі күйінен қолдан таңдау қажет. Осы мәзірдің
ашылуы барысында Wi-Fi фондық процессі автоматты түрде қол жетімді
желілерді көшіреді және мәзірдің табылуын үстемелейді. Wi-Fi желісінің
атынан басқа бұл мәзір қара және сұр сызықтармен белгіленетін Wi-Fi
желілерінің дыбысына қатысты күш ең маңызды индикаторды көрсетеді.
Неғұрлым қара сызықтар көп болса, соғұрлым Wi-Fi желілерінің дыбысына
қатысты күш жоғары болады.
Егер ашылынған сымсыз желіні таңдар болсақ, онда Мас оған жылдам
қосылады, ал егер қорғалынған сымсыз желіні (бұл жерде құлып таңбасы
көрсетіледі) таңдайтын болсақ, құпия сөз енгізу қажет болады. Қорғалынған
сымсыз желіні таңдау барысында көп жағдайда жүйе аутентификация типін
автоматты түрде анықтайды, сізге тек қана желінің құпия сөзін енгізу қажет.
Егер Wi-Fi желісіне администратор қосылатын болса, кілттік жүйелер
байламында құпия сөзді сақтай отырып, жүйе қорғалынған желіні автоматты
түрде еске сақтайды. Бұл Мас компьютеріне ары қарай Wi-Fi желісіне
автоматты түрде қосылуға мүмкіндік береді, қолданушыларға құпия сөзді
қайтадан енгізу қажет болмайды.

Егер WРА немесе WРА2 корпоративті протоколдарында қолданылатын
сымсыз желіге қосылу және тексеру ұзақтығы орындалса, тексеру 802.1Х
ортасымен жасалынатыны тұспалданады. Яғни, мұндай желіге қосылу
барысында 802.1Х қызметі конфигурациясы автоматты түрде құрылады.
Келесі суретте көрсетілгендей, 802.1Х қызметі қолданылған кезде тексеру
ұзақтығы үшін қолданушы аты мен құпия сөзді енгізу қажет болады.
Сонымен қатар, сертификатты тексеру диалог терезесі бейнеленуі мүмкін
және оны жалғастыру үшін администратордың тіркеу мәліметтерін енгізу
қажет.
Кейбір жағдайларда сымсыз желілердің қауіпсіздігін арттыру үшін
өзінің қол жетімділігін ресми түрде мәлімдей алмайды. Егер сіз олардың
желілік аттарын (немесе Service Set Identifier, SSID) білген жағдайда, Wi-Fi
мәзірінен басқа желіге қосылу (Join Other Network) тіркеуін таңдау арқылы
сіз бұл жасырын сымсыз желілерге (жабық желілер деп те аталады) қосыла
аласыңыз. Жасырын желіге қосылу үшін сіз барлық қажетті ақпараттарды
енгізе алатын диалог терезесі ашылады.
Cоңында, егер сіз стандартты сымсыз желіге қосыла алмасаңыз, басқа
компьютерлермен файлдармен сымсыз алмасу үшін Wi-Fi-ды Мас-пен
байланыстыра отырып, арнайы сымсыз желі құра аласыңыз. Wi-Fi мәзірінен
желі құру (Create Network) командасын таңдап, ad hoc желісіне қосылу үшін
қолданылатын сымсыз ақпараттық желі мәліметтерін енгізіңіз.
Негізгі әдебиеттер: 5 нег. [(1)] Бақылау сұрақтары:
1. ТСР /IP және DNS қалып-күйлерін қолдан конфигурациялау үшін
қандай амалдарды орындау қажет?
2. TCP/IP қалып-күйлерін қалай көресіз?
3. Wi-Fi базалық конфигурациясы?
4. ТСР/ІР қалып-күйлерін қолдан қалай енгізесіз?
5. Мас компьютері Wi-Fi желісіне автоматты түрде қалай қосылады?

You May Also Like

Қазақтың ұлттық ойындары

      Қазақтың ұлттық ойындары. Алтыбақан. Бұл – жас-тардың кешкілік бас қосып, ән…

Инклюзивті оқыту – өзара әрекеттестікті ұлғайтудың тиімді әдіс, баяндама

БАЯНДАМА Тақырыбы: «Инклюзивті оқыту – өзара әрекеттестікті ұлғайтудың тиімді әдісі» Мемлекет қазіргі…

Фаршталған болгар бұрышы

Қ а ж е т т і  өнімдер: 6 болгар бұрышы,200 г…

Күн сәулесінің атмосферада жұтылуы және оған байланысты әрекеттесуі

Күн сәулесінің атмосферада жұтылуы және оған байланысты Әрекеттесуі Күн сәулесінің энергиясың Жер…