You May Also Like

Әңгімелеу мәтінін құрау, сабақ жоспары

Қазақстан эпиграфикасы, сабақ жоспары

екторлардың коллинеарлығы және компланарлығы. Векторды үш компланар емес вектор бойынша жіктеу. Сфера теңдеуі. ашық сабақ

АШЫҚ САБАҚ  Тақырыбы: Векторлардың коллинеарлығы және компланарлығы. Векторды үш компланар емес вектор…

Досыма кітапша, ашық сабақ