Сыңғырлаған қоңырау үні

Секциясы:  Физика

Бағыты:  «Ғылыми техникалық прогресс – экономикалық өсудің негізгі                                                                                буыны»

—“ Сыңғырлаған қоңырау үні” атты ғылыми жұмысына

 

 

ПІКІР

Оқушы Қайратбекқызы Мереке  “Сыңғырлаған қоңырау үні” тақырыбындағы ғылыми жұмысында:

 • Мектеп қабырғасындағы қолданылатын қоңырауды, заманауи автоматтандырылған қоңырауға негіздеу;
 • Мектеп қоңырауының дыбысын қолайлы әуенмен алмастыру;
 • Мектеп қабырғасындағы жаңалықтар, мерекелік күндерді және атаулы

күндерді ескертіп хабарлап тұру;

 • Мектеп қабырғасындағы қоғамдық белсенділікті, көңіл – күйді көтеретін құрал ретінде қолдану;

Музыкалық қоңырау – бұл  бағдарламалық жүйемен жасақталған дыбыстық таратқыштар арқылы мектеп кеңістігіне жеткізілетінін қондырғыны зерттеу болып табылатындығын қарастырған.

Шығыстың мәшһүр ғұламасы Ибн Синаның: «Өз дертінің себебін білген адам бұдан кейін ауру болып есептелмейді» – деген сөзі Қайратбекқызы Мерекенің жеке тұлғалық ерекшелігін (жүрегіндегі ақаудың болуы, ем қабылдап жүруі) ескере отырып, бұл тақырыпты қызығушылықпен бастап, ғылыми тұрғыдан негіздеуіне себеп болып отыр.

Аннотация

Музыкалық қоңырауды қолданудың негізгі екі ұтымды тұсы бар: 1) өткір қатқыл дыбысты ұлттық домбыраның күйлерімен алмастыру; 2) рухани жаңғыру аясында ол күйлерді тек қоңырау үнімен алмастырмай, сондай – ақ, сол күйдің шығу тарихын дәріптеуді(мектеп қабырғасындағы стендтерге шығу тарихын ілу және алмастыру) қамтамасыз ету мәселелері қарастырылған.

Оқушы өзінің ғылыми зерттеу жұмысында өз бойындағы дарындылықты жүйелі жүзеге асыру жолында өз ізденісін тиянақты жеткізген.

Аннотация

Есть две основные выгрышные стороны в применении музыкального звонка: 1) замена громкого звука национальными кюиями; 2) в сфере духовного возраждения можно заменять не только звонками, но так же придусмотрено обеспечение уважительного отношения к истории возникновения этого кюя (навесить на школьные стенды историю возникновения кюев)

Учащиеся в научной работе системно проявляя талант смогла донести  свои изыскания.

Аnnotation

There are two main benefits in using a musical bell:

 • Replacing loud sounds with national kyuiyas;
 • In the field of spiritual revival, it can be replaced not only with calls6 but also the provision of respect for the history of the emergence of this kuy is invented ( hang the history f the emergence of kuyis on school stands)

Students in scientific work , systematically showing talent, were able to convey their research.

Жоспар

І.  Кіріспе             

ІІ. Негізгі бөлім

I – тарау. Мектеп – қоңыраулы білім мекені

1.1.  Қоңыраудың шығу тарихы туралы жалпы мәлімет

1.2.  Қоңыраудың жұмыс істеу принципі

1.3.  Мектеп қабырғасындағы қоңыраудың түрі мен сипаттамасы 

II – тарау.  Эксперименттік бағдарлама

2.1. Қоңыраудың дыбысын өзгертудегі себептер

2.2. Музыкалық қоңырауды іске қосуда қажетті құралдар мен сызбалар

  Кіріспе…………………………………………………………………………………………….. 3
  I – тарау.  Мектеп – қоңыраулы білім мекені ……………………………….. 4
1.1. Қоңыраудың шығу тарихы туралы жалпы мәлімет …………………………… 4
1.2. Қоңыраудың жұмыс істеу принципі …………………………………………………. 7
1.3. Мектеп қабырғасындағы  қоңыраудың түрі мен сипаттамасы …………… 9
  II – тарау.  Мектеп – ұлттық  құндылықты дәріптеу мекені  ………   12
2.1. Қоңыраудың дыбысын өзгертудегі себептер ……………………………………. 12
2.2. Музыкалық қоңырауды  іске қосуда қажетті құралдар мен сызбалар … 12
  Қорытынды…………………………………………………………………………………..  14
 

Мазмұны

—ғылыми жобада атқаратын жұмыс жоспары

 

қ/с

 

Жұмыс мазмұны мен зерттеу әдістері

 

 

Жұмыс істеу дәрежесі

1 Оқушының зерттеу әрекеті, зерттеу тәртібін түсіндіру жолдары әр аптада
2 Таңдалған тақырып төңірегінде түсіндіру жұмыстары әр аптада
3 Ізденіс иіріміне ғылыми тұрғыда бағыт бағдар беру әр аптада
4 Жаңашылдық  ғылым мен техниканың жетістіктерін тиімді пайдалану жолдары әр аптада
5 Кітапханамен байланыс жұмыстары. Еріктілік принціпін тиімді пайдалану әр аптада
6 Айналысу принципін  жүзеге асыруға мүмкіндік жасау әр аптада
7 Тақырып бойынша ізденістерін ғылыми тұрғыда жүйелеу жолдарын қолға алу әр аптада
8 Өзара пікір алмасу дидактикалық шығармашылық әрекетін жандандыру(яғни  оқу материалдарын, оны оқушыларға беру мен меңгеруге байланысты әртүрлі амалдарды іріктеу және құрылымдау жөніндегі оқыту әрекетін қолға алу). әр аптада
9 Жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескеру, жоспарлау. Өз бетімен демалуына мүмкіндік жасау, тәжірибені игеру. әр аптада
10 Интернетпен жұмыс Аптасына 3 рет

Кіріспе 

Қоғамда өндіріс пен техниканың жарық жылдамдығындай қарқынмен баса озып, қарыштап өркендеуі мен дамуы қазірғі кезде «білім» дейтін алдаспан қылышты «іздену» дейтін қайрақтаспен жанап отыруды қажет етеді. Ал білімнің қайнар көзі – ол мектеп!

Мектеп қабырғасында білім мен тәрбиенің қатар берілуі, өзіндік пікірі қалыптасқан, қоршаған ортаға ғылыми көзқарас қалыптастырған, хакім Абайдың тілімен айтқанда: «ішсем, жесем деп емес, білсем, көрсем, үйренсем» – дейтін жас өрендердің дамуына мүмкіндік береді. Білім алумен қатар оқушылар мектепте өзіне лайықты жүктелген міндеттемелерді де орындайды. Соның бірі үзіліс кезіндегі  кезекшілік қызметін атқару. Үзіліс кезінде мектеп дәлізінде (коридор) кезекшілікте тұрып, соғылған қоңыраудың өткір дыбысын есту, құлаққа ғана емес, жүрекке де жағымсыз әсерін байқадым.

8 сыныпта электромагнит тақырыбын өту барысында «электрлі қоңыраудың» жұмыс істеу принципімен танысып, оны демонстративті түрде толық қарастырдық.

     Осы сабақты меңгеру арқылы қатқыл, өткір дыбысты қоңырау үнін не себепті ұлттық күйге ауыстырмасқа? – деген ой туындады. 

Себебі:

 • Біріншіден – оқушылардың жеке тұлғалық, дара қасиеттерін ескеріп дыбыс өткірлігінің болуы.
 • Екіншіден – рухани жаңғыру аясында ұлттық күйлерді қойып, стендіге шығу тарихын іліп қойып, ол апта сайын жаңарып тұрса.
 • Үшіншіден – мектеп атмосферасында жаңа көзқарас, таным қалыптасар еді .

Жұмыстың өзектілігі. Қазіргі қоғамдағы техникалық прогресс қарқынды даму алған кезде оны дұрыс мақсатта өз кәдеңе асыра білу де маңызды. Бір қарағанда қарапайым, бәлкім, өзекті болмайтын қарапайым болып көрінетін қоңыраудың дыбысын әсем ырғақты күйлермен өзгеру ұлт болашағына, оның өткен тарихқа құрметпен, мақтанышпен қарайтын жауапкершілігі бар тұлғаны тәрбиелеп өсіруімізге үлкен септігін тигізгелі тұр. «Ел боламын десең бесігіңді түзе» – деп дана халық бекер айтпаған.

Жұмыстың мақсаты:

Мектеп қоңырауының дыбысын қолайлы әуенмен немесе дыбыспен алмастыруды  зерттеу болып табылады. Сонымен қатар, оқушыларға ұлттық құндылықты дәріптеу болып табылады. Көрсетілген мақсат ғылыми жұмыстың төмендегі мәселерін анықтайды:

    Жұмыстың міндеттері:

 • Дыбыстық қоңыраудың қолданылуы бойынша зерттеулер мен ұсыныстар;
 • Дыбыстық қоңыраудың параметрлерін зерттеу;
 • Дыбыстық қоңырауға қажетті құрылғыларды зерттеу болып табылады.

I – тарау. Мектеп – қоңыраулы білім мекені 

 • Қоңыраудың шығу тарихы туралы жалпы мәлімет 

Қоңырау – ішке дыбыс беру үшін мектеп қабырғасының төменгі қабатында орнатылған тетік. Қоңырау көбінесе электр магнитті болады. Ол электр магниттен, балғашалы зәкірден, металл табақшадан (немесе тілікшеден, не қоңыраудан) тұрады. Қоңыраудың батырмасын басқан кезде электр тогы электр магнитінің орамдарынан өтіп, балғашалы зәкір арқылы қоңыраудың металл тілшесіне соғылады. Қоңырау кернеуі 127 және 220В болатын айнымалы ток арқылы жұмыс істейді. Пайдалану кезінде қауіпсіз болуы үшін әдетте қоңыраудың өзіне электр қуатының күшін бәсеңдеткіш трансформатор қойылады. Өнеркәсіп кәсіпорындарынан шығарылатын қоңыраулар негізінен дыбысы мен сыртқы бітіміне қарап  ажыратылады.

Әрқайсымыздың өмірімізде мектеп туралы жағымды естеліктер бар. Бұл естеліктер мектептің жақсы дәстүрлерін сақтауға және жалғастыруға, соның ішінде мектеп қоңырауын «сыңғырлата соғуға»  байланысты  болып келеді.

Мектеп қоңырауы қаншама  жылдар бойы барлық адамдар үшін ең танымал нышан (белгі) және мектептің ажырамас бөлігі болып қала берді. Алайда, мектеп қоңырауының тарихы қайдан шыққанын  адамдар біле бермейді.

Мұның бәрі біздің дәуірімізге дейінгі 4 ғасырда басталды. Мектеп қоңырауының алғашқы прототипі ежелгі Афинаның жанында, Платон құрған Академияда пайда болды. Бірақ іс жүзінде алғашқы «мектеп қоңырауы» оятқыш қоңырауы (будильник) болды.  Ол арнайы дизайндағы су сағаты және ол КЛЕПСИДР деп аталды.

Ян Амос Коменский сабақтарды қоңыраумен белгілеу әдісін  мектептегі білім тұжырымдамасының маңызды бөлігі секілді ойлап тапқан. Бастапқыда мұғалім мұндай қоңырауларды қолмен қоңырау, кішкентай стационарлық қоңырау немесе Гонг арқылы жіберді.

Ресейдегі » мектеп қоңырауы «туралы әдемі аңыз бар:» Новгородтың еркін қаласын бағындырып, патша Иван ІІІ вечер қоңырауын шешіп, влад мәскеуліктермен бірге қоңырау шалу үшін Мәскеуге жеткізуді бұйырды» . Бірақ Валдай беткейінен өткенде, беткейлердің бірінде шана құлап, қоңырау жартасқа құлады. Оның қалдықтарынан алғашқы қоңыраулар құйылды. Бұл қоңыраулар кейбір оқиғалар туралы ескерту үшін қолданыла бастады.

Орыс мектептерінде қоңырау пайда болған кезеңді  бүгінде  ешкім нақты айтпайды. Бұрын мектеп оқушылары көбінесе үлкен және кішкентай қоңыраулардың көмегімен сыныптарға жиналғаны белгілі. ХХ ғасырдың 50-ші жылдарында кейбір мектептерде бұл қоңыраулар ілулі болды.

Алғашқы «электрлік қоңырауды» 1831 жылы американдық физик Джозеф Генри жасаған. Бұл таңқаларлық емес, өйткені ол өзі бітірген Олбани қаласындағы мектепте физика-математика пәнінен сабақ берген мектеп мұғалімі болған.

ХХ ғасырдың екінші жартысында Ресей Федерациясы мектептерінде, сабақта оның жағдайға байланысты үзіліс кезінде- әуезді және жағымды, содан кейін кенеттен және күтпеген болуы мүмкін қоңырау  біз үшін ең таныс «электр қоңырауы»  пайда болды. Бастапқыда сигнал қолмен берілді (қоңырау тізбегін жабу). ХХ ғасырда мектептерде сағат-автоматты сигнал беру жүйесі тарала бастады.

ХХ ғасырдың соңында музыкалық қоңыраулар пайда бола бастады, олар «механикалық» қоңырау шығармайды, бірақ әуендерді ойнатады. Часофикация жүйелері жетілдірілді, атап айтқанда, мектепте әр кабинетте оған қосылған динамиктері бар бірыңғай ескерту жүйесін ұйымдастыруға мүмкіндік туды. Ол арқылы қоңыраулардан басқа дабыл, зарядтауға арналған музыка, мұғалімдерге арналған жарнамалар және т.б. берілуі мүмкін.

Көптеген кішігірім жерлерде, әсіресе ауылдық жерлерде, мектеп ауласында немесе мектеп төбесіндегі арнайы құрылыста орналастырылған қоңырау «мектеп қоңырауы» ретінде қолданылады. Қоңыраулар қолмен беріледі. Кесте бойынша қоңырауды автоматты түрде айналдыратын электр жетектері де бар.

Аз дамыған елдерде қоңырау ретінде гонг қолөнерін қолдануға болады.

Электрлік (электромагниттік) қоңырау-бұл екі «шыныаяқ»бар типтік дизайн. Әдетте, мектептің әр қабатында төбенің астына бір құрылғы орналастырылған, сондықтан оның дыбысы барлық кеңселерде естіледі. Қоңыраудың ұзақтығы-10-15 секунд, көптеген мектептерде сабақтың басталуы/аяқталуы туралы стандартты ескертуден басқа, қосымша сигналдар осындай құрылғының көмегімен беріледі: үш қысқа қоңырау – жиналысқа мұғалімдерді жинау, үздіксіз қоңырау – дабыл.

Бастапқыда сигнал түймені басу арқылы берілді: түйме басылған кезде қоңырау естілді. Мұны кезекші мұғалім, вахтер немесе хатшы жасады. Бұзақылықты болдырмау үшін түйме құлыпталатын жайларда қадағалауда болды. Бұл жүйенің кемшілігі жауапты адамның уақытты қатаң бақылау қажеттілігі, сондай-ақ мектеп бұзақыларының рұқсатсыз қоңырау шалу мүмкіндігі болды.

Қазіргі уақытта барлық дерлік мектептер орталықтандырылған және қоңыраулар автоматты түрде жіберіледі. Көптеген мектептерде қоңыраулар өрт дабылына қосылған.

Музыкалық қоңыраулар олардың жадына енген әуенді ойнай алады. Осы типтегі құрылғылардың көпшілігі MIDI әуендерін стандартты жиынтықтан шығарады және олардың жұмыс режимі электромагниттік қоңырауларға ұқсас немесе компьютер арқылы реттеледі. Мұндай қоңырауды қашықтан басқаруын ұйымдастыру мүмкін.

Ең заманауи жүйе-әр сыныпта орналастырылған динамиктер арқылы қоңырау шалу. Сол динамиктер арқылы сіз бірінші сабақтың алдында немесе мектеп мерекелері кезінде, дабыл, хабарландырулар және т.б. зарядтау үшін музыка бере аласыз, барлығы бірден қажет емес, тек кейбір таңдалған кеңселерде. Мектепте «радиорубка» ұйымдастырылады, оның ішінен мұндай жүйені басқару жүзеге асырылады, ал ондағы кезекшілікті жоғары сынып оқушылары жүзеге асырады; әдетте, мұндай жауапты лауазымға үздіктер жіберіледі. Кейбір мектептерде мұндай жүйе өзінің оқушылар редакциясымен толыққанды мектеп радиосына айналады, ал бұл радионы тарату үзілістерде жүзеге асырылады.

Кейде оқушылар бұзақылық ниетпен (сабақты бұзу, жалған дабылды ұйымдастыру немесе жай ғана әзіл айту үшін) дұрыс емес уақытта қоңырау шалуға тырысады.

1984 жылдан бастап 1 қыркүйек күні Ресейдің мемлекеттік мерекелерінің бірі – Білім күні ретінде атап өтілді. Бұл сонымен қатар жаңа ғана оқуға кіріскендер үшін алғашқы қоңырау мерекесі және мектепті бітіргендер үшін соңғы қоңырау мерекесі, әрине, мұғалімдер мен ата-аналар үшін мереке. Бұл алғашқы күзгі мерекенің міндетті атрибуты – сыңғырлаған кішкентай қоңырау.

1.2.  Қоңыраудың жұмыс істеу принципі

Айнымалы токтағы электрлік қоңыраудың жұмыс істеу принципі және құрылғысы. Айнымалы токтың электромагниттік энергиясы үйлесімді синусойдалық заңға сәйкес өзгереді. Магниттік және электр өрістері бір – біріне қарама – қарсы бағытталған уақыт бойынша өзара әрекеттеседі.

Бағыты мен шамасы өзгеретін ток катушкдан өткенде, магниттік тізбекте сәйкес формадағы магнит ағыны индукцияланады. Бөлшектердің дұрыс таңдалған құрылымы кезінде өзекшенің  қозғалмалы бөлігін магнит күшінің әсерінен екі бағытта өзара  қозғалыстар жасау үшін жасауға  болады.

Алғашқы тербеліс (вибрация) кезінде қоңырау соғылады, ал екіншісінде балға келесі соққы үшін бастапқы күйіне қайта тартылады. Ағымдағы 50 Гц өзгеру жиілігі туындаған қоңырау жиілігіне сәйкес келеді.

Оның құрамына мыналар кіреді:

 • Қоңырау
 • Орамасы бар катушка
 • Соққы плитасы мен қабырғаға бекіту элементтері бар магниттік тізбек
 • Жалғағыш сымдар
 • Қоңырау бұрандасы

Бұл қоңыраудың түрі 220В кернеуді тұтынады.. Ол тізбектің барлық электрлік бөліктерінде , соның ішінде қауіпті фактор болып саналатын және оқшаулау ағдайын бақылауды қажет ететін батырмада болады. Мұндай қоңырауды желіге төменгі кернеу үшін жасалған  түймелермен қосу қауіпті және қолайсыз.

Қазіргі қоңырауларда орамдағы және батырмадағы кернеу тізбекке төмендеткіш трансформаторды қосу арқылы азаяды. Олардың бастапқы рамасы 220Вольтпен қамтамасыз етіледі, ал төмендетілген кернеу батырма мен қоңырауға қолданылады.

1.3.  Мектеп қабырғасындағы қоңыраудың түрі мен сипаттамасы

МZМ –1 типті (бұрын МZ–1 деп аталған) негізін қалаушы қатты дыбыстық с игнал беру үшін қажет мектеп қоңырауы деп те аталады.

Бұл қоңырау негізінен өндірістік, әкімшілік ғимараттардағы, сондай – ақ ауылшаруашылық және коммерциялық нысандардағы қауіпсіздік дабылы жүйелерінде, азаматтардың әртүрлі меншігінде қолданылады. Ол мектепте және басқа да түрлі оқу орындарында қолданылады.  МZМ –1 сиренасы салыстырмалы түрде үлкен ашық жерлерде айтарлықтай жақсы естуді қамтамасыз етеді.

МЗМ–1(МЗ-1) қоңыраудың техникалық мінездемесі 

МЗМ–1(МЗ-1) қоңыраудың құрылғысы және жұмыс жасау принципі

11 – сурет 

МЗМ–1(МЗ-1) типті қоңырауы – бұл арнайы электромагниттік механизм құрылғыны ластанудан қорғайтын корпуста орналасқан.

Оның құрамына мыналар кіреді:

 1. екі қоңырау
 2. негізгі құраушы
 3. р/рокер
 4. диод
 5. барабан
 6. терминалдық блок
 7. монтаждау тесіктеі
 8. жерге тұйықтау
 9. магниттік өзегі бар катушка
 10. жеткізілетін электр сымдарының тығыздағыш сақинасы
 11. мұқаба
 12. қайтарылатын серіппе

Р/рокердің , сондай – ақ оған қосылған соққының тербелмелі қозғалыстары ауыспалы немесе тұрақты токпен жұмыс істейтін электромагниттің әсерінен пайда болады. Оның кері серіппесі магниттік жолақты шабуылдаушымен бірге бастапқы орнына қайтару үшін қажет. 

II – тарау.  Эксперименттік бағдарлама

2.1.  Қоңыраудың дыбысын өзгертудегі себептер

Дыбыс – бұл бойлық толқын. Дыбыс толқынының шамадан тыс күштілігі денсаулық пен психика үшін жағымсыз факторлардың біріне айналуы мүмкін. Қалыпты дені сау адамның құлағы 55 – 60 дБ өте жақсы қабылдай алады. Дауыс – бұл 70дБ қаттылықтан тұратын дыбыс екенін ескергеніміз жөн.

Музыка рухтандырылған өнертүрлерінің бірі болып табылады. Ол өзінің ырғағымен, әуезділігімен, үйлесімділігімен, бояулары мен нюанстарымен сезімдер мен көңіл – күйдің шексіз диапазонын білдіреді. Музыканың күші ақыл – ойды айналып өтіп, адамның көңіл – күйін тудыратындығын қаперге ала отырып, дабылды сигналдың орнына күй әуендерін алмастыру қолға алынса деген ұсыныс болып отыр.

Барлық елдерде мектеп қоңырауларына бірдей оң әсер етпейді.

2010 сәуірінде Харакат аш-Шабаб радикалды ислам тобы Сомалидегі мектеп қоңырауларын пайдалануға тыйым салды, өйткені исламистердің пікірінше, олар христиан шіркеуінің қоңырауларына ұқсайды.

2010 қазанында Ұлыбританиядағы Mackie Academy Стонхавен мектебінде мектеп қоңырауларына тыйым салынды, өйткені олар оқушыларды қызықтырады және оларды алаңдатады. Сонымен қатар, қоңырауларды болдырмау оқушылардың жеке жауапкершілігі мен назарын арттырады, уақытты өз бетінше бақылауға үйретеді. Кейін дәл осындай шешім Ұлыбританияның бірнеше мектептерінде қабылданды.

Фин мектептерінде 2016 жылғы реформадан кейін сөздің әдеттегі мағынасында сабақ болмайды. Тиісінше, қоңыраулар қажет емес болғандықтан тоқтатылды

Эстония мектептерінде қоңырау ретінде жеңіл «электронды» әуендер немесе әр мектеп өзі таңдаған танымал әндердің үзінділері қолданылады.

Ресейде мектеп қоңырауын қазір естуге болады. Мектеп қоңырауының дыбыстарын тыңдау арқылы ностальгиялық мектеп атмосферасына енуге тырысайық (үзіліс қоңырауы, сабақ қоңырауы). Әр мектепте қоңырау дыбыстары әртүрлі болуы мүмкін.

Қазіргі таңда дәл осы бастаманы іс жүзінде жүзеге асырып жатқан оқу орнының бірі Еуразия ұлттық университетінде үзіліс әуені ретінде Н.Тілендиевтің «Аққу» күйінің бір үзігі алынып қолданысқа ие болып отыр.

2.2. Музыкалық қоңырауды іске қосуда қажетті құралдар мен сызбалар

Музыкалық мектеп қоңырауы – бұл мектеп кеңістігінің музыкалық дизайнын жаңартатын бағдарламалық және эфирік дыбыстық жабдықтардың кешені. Қолданылатын бағдарламалық жасақтама өзінің жеке әзірлемесі болып табылады.

Құрал – жабдықтар: 

 1. Компьютер
 2. Программалық жабдықтар
 3. Дыбыс күшейткіштер
 4. Қабырғалық, төбелік дыбысзорайтқыштар
 5. Жалғағыш сымдар мен аксессуарлар

Жүзеге асырылатын мүмкіндіктер: 

 • Компьтердің аудио шығысы арқылы аудио файлдарды мр3 форматында орнату, әрі қарай мектептің хабарлау жүйесіне жіберу.
 • Мр3 форматындағы кез –келген файл рингтон ретінде оның ішінде пайдаланушы өзі жасаған және өңдеген, яғни кез –келген әуенді музыка немесе күйлерді орнатып өзгертуге мүмкіндік бар.
 • Әр түрлі режимдегі қоңыраулар кестесін құру
 • Дауыстық генератормен кез – келген мәтіндік хабарландыруды жеткізу, тарату.

Қорытынды 

Қорыта келе айтарым: Цифрланған заманда, технологияның қарыштап дамуын өз мүддемізге дұрыс қолдануда музыкалық қоңырау қиындық тудыратын мәселе емес деп ойлаймын. Өз еліне жанашыр, ұлтжанды азаматтарды тәрбиелеп, ұлттық рухпен тәрбиелеп өсіру үшін қажетті элементтердің бір бөлігі мен ұсынып отырған музыкалық қоңырау деп білемін. Десе де музыкалық қоңырауды пайдаланудың өзіндік артықшылықтарымен қатар кемшіліктері де бар.

Артықшылықтары: 1) көңіл – күйге жағымды тұстары бар; 2)рухты ұрпақ тәрбиелеуге жәрдемдеседі; 3) терең тарихқа үңілуге мүмкіндік жасайды

 Кемшіліктері: 1) аталмыш қондырғыны алу белгілі бір материалдық шығыны бар, сонымен қатар білікті маманмен жүргізілуі

керек. 

You May Also Like

Аспан әлемі, ғылыми жоба

Ғылыми жоба Тақырыбы: «Аспан әлемі» Кіріспе Ғасырлар қойнауынан. Жұлдыз дегеніміз не. Жұлдыздардың…

Қарағанды, ғылыми жоба слайд

Латын әліпбиінің болашағы -Ахмет Байтұрсынов көзқарасымен! ғылыми жоба

Туған жерімнің жер-су атаулары – ата-бабаларымнан қалған аманат, ғылыми жоба

Бағыты:   Қазақ топонимиясының даму тарихы     Секция:    Қазақстан тарихы мен қазақ тілі …