Тақырыбы: “Компьютерлік графика мүмкіндіктері”

Секциясы: Информатика

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

І. НЕГІЗГІ БӨЛІМ

2.1. Компьютерлік графиканың тарихы.

2.2. Компьютерлік графика

2.3. Компьютерлік графика түрлері

ІІ. 3D – Үш өлшемді графика.

Sketch Uр программасының интерфейсі және ерекшелігі.

ҚОРЫТЫНДЫ

Жұмыстың мақсаты:

Компьютерлік графика түрлерімен танысу, ерекшеліктерін ажырату. Оның адам өмірінде алатын орны мен қолдану салаларын  анықтау;

Информатика сабағында 3D модельдеу графикалық Sketch Up редакторын ақпараттандыру және практикалық мүмкіндіктерді қолдануды зерттеу.

Міндеттері:

Компьютерлік графиканың негізгі түсініктерімен таныстыру;

Таңдау тақырыбы бойынша ғылыми әдебиеттерді талдау;

MS Power Point қолданысының презентациясын құру.

Кіріспе

Мен компьютерлік графикамен жұмыс жасаған ұнағандықтан, осы тақырыпты таңдадым. Оның ішінде жаңа технология мен мүмкіндіктермен құрылған жаңа жобалар жасау.

Адамадар жазба жұмыстарын бастағанға дейін көп жылдар бойы сурет сала бастады. Сібірде, Теміртаулы Алатау жерінде 34 мыңнан аса аса суреттер табылған. Жартастың суреттері жердің және көмірдің былғары терісімен, жіңішке таяқшалардың көмегімен жасалған.

Содан бері мыңдаған жылддар өткен соң, жазу мен кітап басып шығару пайда бола бастады. Адам атом ядросының энергиясын игерді және ғарышқа шықты, сонда сурет салу техникасында не өзгерді? Суретшінің қабілетіне қарай көздің, қолдың құралдары ретінде қарындаш, фломастер, қылқалам пайда болды.

  1. II. Негізгі бөлім.

2.1. Компьютерлік графиканың тарихы.

Компьютерлік графика бастапқы кезеңде қазіргі кездегі жағдайға қарағанда әлдеқайда болды. Компьютерлік графика сол жылдары дамудың бастапқы кезеңінде болды және қарапайым контурларды ғана шығара алар еді. Компьютерлік графика идеясы бірден алынбады, бірақ оның мүмкіндіктері жылдам өсті және бірте-бірте ақпараттық технологиядағы ең маңызды позициялардың біріне иелене бастады.

Компьютерлерден кескіндерді шығаруға арналған дисплейді қолдануды алғашқы ресми тану әрекеті 1959 жылы Массачусетск техникалық университетінде Whirlwind-I машинасы жасалды, осылайша компьютер пайда болды.

«Компьютерлік кескіндеме» терминін 1960 жылы Boeing компаниясының қызметкері У. Феттер ойлап тапты.

Алғашқы және ең нақты бағдарлама Дж. Уитни атымен байланысты болды. Ол 50-60 жылдары киноөндірісінде тақырыптар жасау үшін компьютерді пайдаланды. Келесі кезеңде 1961 жылы Айвэну Сазарленду адамдарға арналған бағдарлама жасады. Бағдарламаға экрандағы қарапайым суреттерді салу үшін жеңіл қалам пайдаланған. Алынған суреттерді сақтауға және қайта қалпына келтіруге болады. Негізгі графикалық примитивтердің шеңберін кеңейте отырып нәтиже сызықтары мен өлшемдерін орналасуын көрсететін тіктөртбұрыш енгізілді.

Алғашқы кезде компьютерлік кескіндемелерде жұқа сызықтардан құралған векторлық кескін болды. Бұл мүмкіндік компьютерлік дисплейді техникалық іске асырумен байланысты болды.

2.2. Компьютерлік графика

Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды) компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы.

Дербес компьютерді пайдаланушылардың қатарында компьютерлік графикамен айналысатындардың саны күн санап артып келеді. Қазіргі кез-келген мекемеде кей уақытта газеттер мен журналдарға жарнамаларға тапсырыс беру немесе жарнамалық парақшалар мен буклеттер басып шығару қажеттілігі туындайды. Олардың кейбіреулері осындай жұмыстарды арнайы дизайнерлік бюролар мен жарнамалық агенттіктерге  тапсырса, кейбіреулері қолда бар программалық құралдарын пайдаланып, өз күштерімен жасауға тырысады.

Қазіргі танымал программалардың ешқайсысы компьютерлік графикасыз жұмыс істемейді. Статистикаға сүйенсек, жаппай қолданыста  жүрген программаларды жасап шығарушы программистік ұжымның қызметкерлері  өз жұмыстарының 90 % уақытын  осы графикамен шұғылдануға  жұмсайды екен.

Қазіргі компьютерлік графика қолданылу әдісі бойынша мынадай негізгі салаларға бөлінеді:

Ғылыми графика. Алғашқы компьютерлер тек ғылыми және өндірістік есептерді шығару үшін қолданылды. Есептерден шыққан нәтижелерді дұрыс түсіну үшін оларды графикалық тұрғыда өңдеп, графиктер, мен диаграммалар, сызбалар тұрғызған. Машинадағы алғашқы графиктерді символдық  режимде басып шығаратын. Кейін сызбалар мен графиктерді қағазға қаламұштың көмегімен сызатын арнайы құрылғылар – графиксалғыштар (плоттерлер) пайда болды.

Іскерлік графика – қандай да бір мекеме жұмысының көрсеткіштерін көрнекі   түрде ұсыну үшін қолданылатын компьютерлік графиканың маңызды саласы. Іскерлік графиканың көмегімен жоспар көрсеткіштерін, есеп құжаттарын, статистикалық есептерді және т.б.  объектілерді көрнекі түрде ұсынуға болады. Іскерлік графиканың программалық жабдықтары электронды кестелердің құрамында болады.

Контрукторлық графика инженер-конструкторлардың, архитекторлардың, жаңа техниканы ойлап шығарушы өнертапқыштардың жұмысында қолданылады. Компьютерлік графиканың бұл түрі САПР-дың (систем автоматизации проектирования-жобалауды автоматтандыру жүйесі) міндетті элементі болып табылады.

2.3. Компьютерлік графика түрлері

Компьютерлік графика үш түрге: растрлық, векторлық және фракталдық болып бөлінеді. Олар бір-бірінен монитор экранында бейнелену және қағаз бетіне басып шығарылған кезде кескіндердің қалыптасу принциптері бойынша ажыратылады.

Растрлық графикада кескіндер түрлі-түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады. Графикалық ақпараттың осындай нүктелер жиыны немесе пиксельдер түрінде ұсынылуы растрлық түрдегі ұсынылу болып табылады. Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады және әр пиксельге компьютер жадында бір ұяшық қажет.

Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлшеміне (тігінен және көлденең орналасқан пиксельдердің саны) және әр пиксельді бояуға қажетті түстердің санына тәуелді болады.

Мұндай типті кескіндер Adobe Photoshop, Corel Photo, Photofinish секілді қуатты графикалық редакторларда өңделеді. Растрлық кескіндер векторлық кескіндерге қарағанда сапасы жоғары, әсерлі болады. Қарапайым фотосуреттердің өзі компьютерде растрлық кескін түрінде сақталады. Растрлық кескіндерді Paint, Adobe Image Ready секілді программаларды қолданып қолдан жасауға да болады.

Растрлық кескіндердің артықшылықтары да, кемшіліктері де бар.

Артықшылығы:  растрлық кескінді түзетуге, әдемілей түсуге, яғни оның кез-келген бөлігін өзгертуге болады; нүктелерді қажет болмаса ішінара алып тастауға немесе қоюлатуға, сондай-ақ кескіннің әр нүктесін ақ-қара немесе басқа кез келген түске өзгертуге болады.

Кемшілігі: растрлық кескін өлшемінің масштабын өзгерткенде (бір немесе бірнеше бағытта созу немесе сығу) кескіннің сапасын жоғалтатыны. Мысалы, кескінді үлкейткенде, оның көрінісі дөрекіленіп кетсе, кішірейткенде – кескін сапасы өте нашарлап кетеді (нүктелерін жоғалтқандықтан).

Растрлық кескіндердің тағы бір кемшілігі – файлдар өлшемдерінің өте үлкендігінде (түстері неғұрлым көп және сапасы жоғары болған сайын, олар соғұрлым үлкен болады).

Бірақ бұл кемшіліктеріне қарамастан, қазіргі техникада растр өте жоғары сапалы кескін алуға мүмкіндік береді. Сондықтан растрлық кескіндер көркем графикада кеңінен қолданылады.

3D – Үш өлшемді графика.

Компьютер технологиясының дамуының арқасында суретті салуға арналған Corel Draw және Photo Shop т.б. программалар пайда болды.

Қолмен салынған текшені басқа жағынан көру үшін суретті қайта қалуымыз керек. Ал графикалық редактор арқылы суретті қайта салмай-ақ қалаған жағдайда көре аламыз: бұрамыз, жөндейміз, өлшейміз, үлкейтеміз, кішірейтеміз т.б. Суретті қағазға салуда 2 өлшемді жұмыс алаңымен (Demension-мөлшер мен өлшеу) жұмыс істейміз. «Demension» сөзінің қысқарған түрі. Бұл жерде өлшемдер ретінде биіктік пен ен алынады. 2D графикасы түсінуге және сызуға оңай, дәл қолмен сурет сызғандай болады. Бұл оның ең негізгі артықшылығы болып табылады.

Практикалық бөлім.

4.1. Сауалнама қорытындысы

Жұмысымды бастамас бұрын менде бір сұрақ туындады: «Шақаман ЖОББМ—нің оқушылары мен мұғалімдері компьютерлік графиканы қолданып көрді ме?» Осы сұрақтың жауабын білу үшін мен оқушылар мен мұғалімдерден сауалнама алдым.

Шақаман ЖОББМ-нің мұғалімдерінің компьютерлік графиканы қолдануы.

Сұрақтары:

Компьютерлік графиканы қолданасыз ба?

Қандай мақсаттарды компьютерлік графиканы қолданасыз?

Компьютерлік графикада қандай программаларды қолданасыз?

Күнделікті өмірде пайдаланылатын заттардың, көліктер мен ғимараттардың, құрылыстардың шынай бейнесін алу үшін компьютердің қаншалықты көмегі бар?

Сауалнамаға барлығы 6 мұғалім қатысты.

Қорытынды:

100% компьютерлік графиканы қолданады.

Қорытынды

Қазіргі компьютерлік графика тек көркемдеу мен безендірумен үшін ғана емес, ғылым мен медицинаның барлық саласында, коммерциялық және әкімшілік қызмет орындарында алуан түрлі ақпаратты көрнекі түрде көрсету үшін сызбалар, графиктер, диаграммалар жасау үшін қолданылады.

Графикалық программаларды кең көлемде қолдану қажеттілігі Интернеттің және бірінші кезекте миллиондаған интернет парақтарын бір «өрмекпен» байланыстырған World Wide Web қызметінің пайда болуынан туындаса, компьютерлік графикасыз безендірілген web-парақтың бүкіләлемдік желіде басқалардың көзіне түсіп, танымал болуы екіталай. 

Сондықтан компьютерлік графика біздің өміріміздің ажырамас бөлігі болып қалуда. Қазіргі IT технология заманында қарапайым геомертиялық фигуралардан бастап, күрделі конструкторлық техникаға дейін жасап шығаруда үшөлшемді графиканың орны ерекше болып келеді.

Графиктік редакторлар тек кәсіби мамандарды ғана  емес қарапайым пайдаланушыларды да қызықтыруда. Өйткені графиктік редакторлар математикалық және компьютерлік білімді,бағдарламалау тілдерін өте көп қажет етпейді. Редакторлар түрлерін ғылым мен іскерлік әлемде, кәсіби суретшілер мен т.б салаларда қолданылады. Қорыта келе, сөзімді ұлы ғалымның айтқан ойымен аяқтағым келеді: Ақпарат деген үлкен мұхитта жүзу мен дұрыс бағыт таба білу және де өзінің кәсіби іскерлігінде дұрыс пайдалана білу заманауи адамның белгісі. Қазіргі 21 ғасырда компьютерлік графика информатиканың жылдам қарқынмен дамып келе жатқан саласының бірі , әрі бірегей – көшбасшы.

You May Also Like

Құрманың адам денсаулығына пайдасы, ғылыми жоба

Тақырыбы: «Құрманың адам денсаулығына пайдасы»  «Құрма» атты зерттеу жұмысына сын- пікір.  Теориялық…

Асылды тот баспайды, ғылыми жоба

Тақырыбы: Асылды тот баспайды Мазмұны Аңдатпа……………………………………………………………………………………………………..3 Кіріспе……………………………………………………………………………………………………….4 Түркі әлеміне ортақ ұлы тұлға……………………………………………………………….5…

Неліктен Александр Македонский скифтерді бағындыра алмады? ғылыми жоба слайд

Фаст-фуд немесе жеңіл тағамдардың адам ағзасына әсері, ғылыми жоба

Тақырыбы: Фаст– фуд немесе жеңіл тағамдардың адам ағзасына әсері Тема: «Влияние потребления…