1.Тақырыбы: Босанушы және босанған әйелдерді курациялау.

2.Мақсаты:  Студенттерді медициналық құжаттармен таныстыру, жүкті әйелдердің жеке картасын толтыру және безендіру (форма № 111/у),босану тарихын   (форма № 096/у), дәрігерлік этика және  деонтологияны қолдана отырып анамнез жинауды, жалпы жағдайды бағадауды үйрену, жүйе бойынша және жүктілерді, босанушы және босанған әйелдерді  арнайы гинекологиялық зерттеудерді сипаттау.   

3.Тапсырмалар:

 1. Білу керек:

1)  Босанған әйелдердегі жүктілікке, босануға және босанғаннан кейінгі кезеңдегі ағзадағы физиологиялық өзгерістер.

2) Босанудың пайда болу себептері.

3)  Жүктілерді, босанушы және босанған әйелдер босану үйіне түсу барысында құжаттарды толтыру.                                                                                                          4)   Босанушы әйелдердің жүрек  қантамыр жүйеснің, эндокринді, зәр шығару жүйесінің, жыныс ағзаларының және сүт бездерінің  босанудан кейінгі кезеңдегі өзгерістері.

5) Босанудан кейінгі кезеңді жүргізу және  босанудан кейінгі кезеңнің ерекшеліктері.

 1. Орындай алу керкек

1) Жүктілерді диагностика жасауды

2).  Бомсану барысын  диагностика жасауды.

3) Босану бөлімшесінде медициналық құжаттарды  – партограмма толтыруды істей алу керек.

4)Физиологиялық  босану биомеханизімін шүйденеің алдымен келуін  (алдынғы және артқы түрін  ) фантомда және қуыршақта көрсете алу керек

5) Босанудан кейінгі кезеңді баға беруді.

6) Босанудан кейінгі ерте және кеш кезеңінде босанушыларды дұрыс жүргізу.

7) Босанудан кейінгі кезеңдегі асқынударды диагностика жасауды.

8)Босанушыны жұрыс қарау (жалпы қарау, сүт безінің жағдайын, жатырдың жиырылу барысын )

4.Орындау түрі:

Презентация. 

5.Оорындау критериі:

 1. презентацияның электронды нұсқасын дайындау.
 2. Сабақ тақырыбы бойынша презентацияны тыңдау.
Слайдтарды жобалау
Стиль ·     Біртекті жобалау стилін сақтау.

·     Презентацияның өзінен көңіл аударатын стильден алшақ болу.

·     Қосымша ақпарат (басқарушы тетіктер) негізгі ақпараттан басым түспеу керек  (мәтін, сурет).

Кескін ·     Кескін үшін суық тондар таңдаңыз (көк немесе жасыл).
Түсті пайдалану ·     бір слайдта 3 түстен артық түс пайдалану ұсынылмайды: біреуі кескін үшін, біреуі тақырып үшін, біреуі мәтін үшін.

·     Кескін мен мәтін үшін контрасты түс пайдаланыңыз.

·     Гиперсілтемедегі түске ерекше көңіл бөліңіз  (пайдаланғанға дейін және кейін).

Анимация эффектілері ·     Слайдтағы ақпаратты көрсету үшін компьютерлік мүмкіндіктерді пайдалану.

·     Әртүрлі анимациялық эффектілерді артық пайдаланудың қажеті жоқ, олар слайдтағы ақпараттың мазмұнынан алшақтатпау қажет.

Ақпаратты ұсыну
Ақпарат мазмұны ·                 Қысқа сөздер мен сөйлемдерді пайдаланыңыз.

·                 Жалғау, үстеу, сын есімдердің санын азайтыңыз.

·                 Тақырыптар аудитория көңілін аударуы қажет.

Беттегі ақпараттың орналасуы ·                 Ақпараттардың көлденең орналасуы жақсырақ.

·                 Ең мағызды ақпарат экранның ортасында орналасуы керек.

·                 Егер де слайдта сурет болса, жазуы суреттің астында орналасуы керек.

Шрифттер ·                 Тақырып үшін- 24-тен аз емес.

·                 Ақпарат үшін-18-ден аз емес.

·                 Сандарсыз шрифттер алыс қашықтықтан оңай    оқылады..

·                 Бір презентацияда әр түрлі шрифттерді араластыра алмайсыз.

·                 Ақпаратты бөлектеу үшін қалың, көлбеу немесе астын сызыңыз.

·                 Бас әріптерді көп пайдаланбаңыз(олар кіші әріптен қарағанда жаман көрінеді).

Ақпаратты белгілеу әдістері ·     Қолданылуы тиіс:

o  рамка, шекара, толтыру;

o  әр түрлі түсті шрифттер, штрихтер, стрелкалар;

o  ең маңызды фактілерді суреттейтін суреттер, диаграммалар, кескіндер.

Ақпарат көлемі ·     бір слайдты тым көм ақпаратпен толтырудың қажеті жоқ: адамдар бір уақытта 3-тен аз фактіні, тұжырымдарды, анықтамаларды жаттап ала алады.

·     Ең үлкен тиімділік негізгі түйіндер әр бір жеке слайдта бір уақытта көрсетілетін кезде жасалады.

Слайд түрлері ·     Түрлендіруді қамтамасыз ету үшін әр түрлі слайдтарды пайдалану керек:

o  мәтінмен;

o  кестемен;

o  диаграммамен.

 6.Тапсыру мерзімі: №6 қорытынды бақылауға дейін 

 1. Бағалау критерийлері: 

«өте жақсы» төмендегі талаптарға сәйкес келеді:

– мақсаттар мен міндеттер айқындалған, таңдалған тақырыпқа толығымен сәйкес келеді, жаңалықтарымен ерекшеленеді;

-мазмұны таңдалған тақырыпқа толығымен сәйкес келеді, оқу үрдісінің нәтижелері ұсыну нысаны мен стиліне қойылатын барлық талаптарды қанағаттандырады;

-орындалған жұмыс нормативті дереккөздермен, ғылыми және оқу әдебиеттерімен жұмыс істеудің тамаша контекстін береді, контекстен проблемаларды дұрыс анықтауға, олардың тәуелсіз және шығармашылық талдауын жасауға мүмкіндік береді;

-таңдалған тақырыпты ашқан кезде, толық тәуелсіздік пен шығармашылық көзқарас көрсетіледі, жүргізілген зерттеулердің ережелері, қорытындылары мен оның нәтижелері бойынша жасалған ұсыныстар жаңалықпен ерекшеленеді;

-пайдаланылған стиль орындалатын жұмыс сипатына, тұжырымдамалық ақпараттардың дұрыс және нақты пайдаланылуына, дәлелдеудің айқын логикасына сәйкес келеді;

-презентация белгіленген талаптарға толық сәйкес келеді;

-презентация мерзімінен бұрын тапсырылды (мерзімінен бұрын).

«жақсы» келесі талаптарға сәйкес келеді:

-тұжырымдалған мақсаттар мен міндеттер таңдалған тақырыпқа сәйкес келеді, бірақ нақты анықталмаған;

-мазмұны негізінен таңдалған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеудің нәтижелері  ұсынудың нысаны мен стиліне қойылатын ең маңызды талаптарды қанағаттандырады;

-жұмыс нормативтік көздермен жұмыс істеу қабілетін, ғылыми және оқу әдебиеттерімен, ең маңызды мәселелерді дұрыс көруге, оларды бағалауға мүмкіндік береді;

-автордың таңдалған тақырыпты тұтастай дербес түрде жариялауы, өткізілген зерттеулердің кейбір қорытындылары бойынша жасалған тұжырымдар мен ұсыныстар жаңа болып табылады;

-пайдаланылған стиль орындалатын жұмыстардың сипатына, үш қателіктен (дәлсіздіктерден) көп емес, тұжырымдамалық ақпаратты дұрыс пайдалану, логикалық және дәйекті болып табылады;

-презентация белгіленген талаптарға сәйкес жүргізіледі, рұқсат етіледі: кемінде үш қателіктен артық болмауы керек;

-жүргізілген зерттеулердің мазмұнына сәйкес жасалған тұжырымдар, зерттелген мәселелерді талдау кезінде автордың тәуелсіз ұстанымын айғақтайды, қабылданған қателіктерді (төрттен аспайтын) қорытындылардың дұрыстығына едәуір әсер етпеді;

-презентация белгіленген мерзімде ұсынылды.

«қанағаттанарлық» деңгейде келесі талаптар қойылады:

-мақсаттар мен міндеттер кеңінен таралған және таңдалған тақырыпқа тек жалпы мәселелер бойынша ғана сәйкес келеді;

-жалпыға ортақ тақырыпқа сәйкес келетін тақырыпта жұмыс істейтін болса, оның жұмысынан шыққан материалдардан бас тарту, таңдалған авторлық формалар мен стилді таңдап алу және оның қорытындысы бойынша жалпы талаптарды ескере отырып, іріктеу;

-шектелген дағдылар туралы нормативтік материалдармен, ғылыми және оқу-әдістемелік құралдармен жұмыс істеуге, олардың проблемаларына қатысты мәселелерді іздеуге тырысады;

-зерттеудің таңдап алынған тақырыбына қатысты мәселелерді автор басқа авторлардың идеялары мен ойларын қолдана отырып жүзеге асырды, ал тәуелсіздік тек қана фрагментте, қорытындылардың аз ғанасаны мен жаңалықтан ерекшеленетін тұжырымдардың қорытындыларымен көрінеді;

-пайдаланылған стиль орындалатын жұмыстардың сипатына толық сәйкес келмейді, жеті қателіктерден көп болмайды, неғұрлым тиімді пайдаланудың негізгі терминдеріне негізделген, пікірталас немесе карама қайшы;

-презентация жасай отырып белгіленген бұзушылықтар талап, оған: артық емес артық;

-жалпы жиналған қорытындылардан тыс үшеуден астам зерттеулерді өткізуге сәйкес келмеген, ұсынылған шешімдер авторлық тексеру жүргізу туралы толыққанды хабарлауға мүмкіндік береді;

-презентация кешіктірілді, бірақ мерзімі аяқталған күннен бастап бес күннен аспайтын.

Қанағаттанарлықсыз «төмендегі талаптарға сәйкестігін бағалайды:

-мақсаттары мен міндеттері бөлек анықталмайды, өте таңдамалы тұжырымдалған, көбінесе таңдалған тақырыпқа және жұмыстың мазмұнын білмейді.

-мазмұны таңдалған тақырыпқа біршама сәйкес келеді, алайда жұмыс тақырыптан көптеген ауытқуларға жол ашады, зерттеудің мақсатына жетпей, зерттеудің тұсаукесерінің нысаны мен стилі және оның таңдаған нәтижелері оның мазмұнын түсінуді қиындатады;

-еңбектің құрылымы өте әлсіз, оны негіздеудің белгілері жоқ;

-жұмыс нормативті дереккөздермен, ғылыми және оқу әдебиеттерімен жұмыс істеу қабілетінің өте төмен деңгейде екендігін куәландырады, зерттелетін тақырыпқа қатысты проблемаларға байланысты олардың контекстінде іздейді.

-зерттеудің таңдап алынған тақырыбы бойынша мәселелерді автор басқа авторлардың идеялары мен ой-пікірлері негізінде жүзеге асырды, ал автордың материалы бұрмаланулармен және дәлсіздіктермен берілсе, ұсыныстарды зерттеуден алынған тұжырымдар қорытындылар жаңа және тиісті емес екендігін көрсетеді;

-Пайдаланылған презентацияның стилі орындалатын жұмыстардың сипатына толықтай сай келмейді, он еседен астам қателіктер жіберілді, тұжырымдамалық аппаратты пайдаланған кезде қателер (бесден артық), пікірталас қайшы;

-презентация белгіленген талаптарға сəйкес жасалған, тоғыздан астам қателіктің болуы;

-бестен астамдан астам қорытындылар шығарылған қорытындылардың жалпы санының өткізілген зерттеудің мазмұнына сәйкес келмейтіні және қорытындылардың тым жалпы және қатаң түрде ұсынылғаны, ұсынылған тұжырымдар автордың тәуелсіз зерттеу жүргізуден бас тартқандығын көрсетеді

-презентация мерзімі аяқталғаннан кейін он күн өткеннен кейін берілді. 

Оқу үлгерімін бағалаудағы балды – рейтингті әріпті жүйе

Студенттердің дәстүрлі бағалау шкаласына аударылуы

Әріпті жүйе бойынша бағалау Бағаның цифрлы эквиваленті Пайыздық көрсеткіш Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

 Әдебиет:

негізгі:

 1. Радзинский В.Е. Акушерство: Руководство к практическим занятиям/Под ред. В.Е. Радзинского.- 5-е изд., перераб. и доп. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 773 с.
 2. Серов В.Н., Кира Е.Ф. Гинекология. М.:Литтерра, 2015. – 840 с: ил.
 3. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия. – М., 2017. – 872 с.
 4. Радзинский В.Е. Клиническая фармакология. Акушерство. Гинекология. Бесплодный брак. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 672 с.
 5. Савельева Г.М., Шалиной Р.И. Акушерство /учебник/.- М,2015.
 6. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных – М., 2015 – 816 с.
 7. Чернуха Е.А. Родовой блок.- М., 2015
 8. Клинические протоколы диагностики и лечения для врачей акушеров-гинекологов 2013-2017 г.

қосымша

 1. Уткин Е.В. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 112 с.
 2. Карр Б., Блукуэлл Р. Руководство по репродуктивной медицине. ИД Практика, 2015. – 832 с.
 3. Дикке Г.Б. Медикаментозный аборт. Руководство для врачей. МЕДпресс-информ, 2015. – 344 с.
 4. Кулаков В.И. Гинекология: Учебник для студентов медицинских ВУЗов/ Кулаков В.И., Серов В.Н., Гаспаров А.С. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2015. – 606 с.
 5. Гаспаров А.С. Экстренная помощь в гинекологии. Органосохраняющие операции / Гаспаров А.С., Бабичева И.А., Косаченко А.Г. – М., 2015
 6. Бургхард Э. Кольпоскопия. Атлас и руководство. Медицинская литература, 2016. – 176 с.
 7. Томас Ф. Баскетт, Эндрю А. Калдер Оперативное акушерство. Логосфера, 2015 – 392 с.
 8. Шамова А.К., Ахмедьянова Г.У., Тышкевич Ф.А. Диспансерное наблюдение беременных с экстрагенитальной патологией и невынашиванием. Методические рекомендации. Астана, 2013.
 9. Ахмедьянова Г.У. и соавт. Лечебная физкультура в период беременности. Учебное пособие. Астана, 2016.
 10. Габдильашимова З.Т. Акушерство и гинекология в работе врача общей практики. Учебное пособие. Астана, 2013.
 11. Габдильашимова З.Т. Особенности питания беременных и женщин в период лактации. Учебное пособие. Астана, 2016.
 12. Дощанова А.М., Тулетова А.С. Диагностика и лечение эндометриоза/Пособие для врачей. Алматы, 2017 г.
 13. Шарипова М.К. Современные аспекты профилактики невынашивания беременности. Учебное пособие. Астана, 2015.
 14. Ким Т.В. Эффективная перинатальная помощь при осложненном течении беременности и родов. Учебное пособие. Астана, 2014 г.
 15. Дудник Е.В. Послеродовые гнойно-септические заболевания. Учебное пособие. Астана, 2016.
 1. Бақылау сұрақтары:
 2. Анықтама – жүкті, босанушы, босанған әйел.
 3. Босану барысындағы анамнез жинау ерекшеліктері.
 4. Босанудан кейінгі кезеңдегі анамнез жинау ерекшеліктері.
 5. Жүкті әйелдердің ағзасындағы физиологиялық өзгерістерді атаңыз .
 6. Босанудың клиникалық барысы. Брсану кезеңі. Босанудың  III  кезеңін жүргізу.
 7. Босанудың жатыр мойнының ашылу барысының ерекшеліктері және жатыр мойнының ашылу барысын жүргізу: қынаптық қарауға көрсеткіштер және дайындық, қынаптық қараудың жиілігі , ұрық жағдайын бағалау.
 8. Сыртқы Леопольда – Левицкого әдісін жүргізу. Толғақтың күшін анықтау  және толғақ арасын санау.
 9. Босанудың күшену барысын жүргізу. Күшенуге анықтама беру.
 10. Босанудың күшену барысында ұрық жағдайын бағалау.
 11. Тбосанудан кейінгі кезеңді жүргізу, Босанудың III  кезеңін жүргізу.
 12. Физиологиялық босанудан кейінгі кезең анықтамасы.
 13. Босанушының жүйе бойынша өзгерістері.
 14. Босанудан кейінгі кезеңдерді бөлу, босанудан кейінгі ертеи және кеш кезеңдерінің ерекшеліктері.
 15. Физиологиялық және асқынған босанудан кейінгі кезеңнің клиникалық барысы.
 16. Босану тарихындағы   партограмманы дұрыс толтыру.
 17. Босанушы және босанудан кейінгі кезеңдегі патронаж .
 18. «Қауіпсіз босану» бағдарламасы бойынша нәрестеге көмек көрсету.     Емшекпен емізу.
 19. «Қан кету » хаттамасы.  «4Т» анықтама.
 20. Ауыр преэклампсия және эклампсияда жедел көмек көрсету  алгоритмі.
 21. Ана және  перинатальді өлімге анықтама.  Есептеу формуласы.
You May Also Like

Мінез түрлері, СӨЖ

СӨЖ Тақырыбы: Мінез түрлері. Мінез жөнінде түсінік Мінез-жеке адамның өзіне тән құқық…

Ақпаратты сақтау заңдары, СӨЖ

СӨЖ Тақырыбы: Ақпаратты сақтау заңдары Жоспар: lІ.Кіріспе lІІ.Негізгі бөлім 2.1.Ақпараттық ресурстарды және…

Босану әрекеттерінің ауытқулары, СӨЖ

СӨЖ Тақырыбы:  «Босану әрекеттерінің ауытқулары». Орындаған: Қазақбай Б.А Тексерген: Жанабаева С.У. Қарағанды…

Желілік қауіпсіздік, СӨЖ

СӨЖ №5. Желілік қауіпсіздік. Желілік қауіпсіздік ұғымына түсініктеме беріңіз. Сыртқы және ішкі…