1.Тақырып: Аномалдық жатырлық қан кету.

2.Мақсаты: Менструалды функцияның бұзылысына алып келетін әйел ағзасындағы өзгерістерді, сонымен қатар, аномалдық жатырлық қан кетудің туындау себебін оқыту. Аномалды жатырлық қан кету кезінде кеңес беру, диагностика жасау және емін таңдаудағы білімдер мен дағдыларды қалыптастыру.  

3.Тапсырма:

 1. Студенттегі дағдыларды қалыптастыру үшін білу керек: 
 2. Қалыпты менструалды цикл туралы түсінік.
 3. Менструалды циклдың нейро-эндокриндік механизмі.
 4. Менструалды циклдың функционалды диагностикалық әдістері.
 5. Сабақ өткізу барысында студент білу керек:
 6. 1. Менструалды циклдың реттілігін анықтау.
 7. Қынаптан, цервикалды өзектен жағынды алу.

3.Қынаптағы, цервикалды өзектегі нативті материалдың бастапқы микроскопиялық нәтижені бағалау.

 1. Базалды температураны өлшеу және оның графигін дұрыс бағалау .
 2. Цервикалды шырыштың сипатын бағалау.
 3. Қанда.ы гормонның құрамын бағалау.
 4. Овальді-менструальді цикл бұзылысындағы нақты емдеу схемасын анықтау.
 5. Нәтижесін презентацияда кқрсету. 

4.Орындау тұрі:

Презентация. 

5.орындау критериі:

 1. презентацияның электронды нұсқасын дайындау.
 2. Сабақ тақырыбы бойынша презентацияны тыңдау.
Слайдтарды жобалау
Стиль ·      Біртекті жобалау стилін сақтау.

·      Презентацияның өзінен көңіл аударатын стильден алшақ болу.

·      Қосымша ақпарат (басқарушы тетіктер) негізгі ақпараттан басым түспеу керек  (мәтін, сурет).

Кескін ·      Кескін үшін суық тондар таңдаңыз (көк немесе жасыл).
Түсті пайдалану ·      бір слайдта 3 түстен артық түс пайдалану ұсынылмайды: біреуі кескін үшін, біреуі тақырып үшін, біреуі мәтін үшін.

·      Кескін мен мәтін үшін контрасты түс пайдаланыңыз.

·      Гиперсілтемедегі түске ерекше көңіл бөліңіз  (пайдаланғанға дейін және кейін).

Анимация эффектілері ·      Слайдтағы ақпаратты көрсету үшін компьютерлік мүмкіндіктерді пайдалану.

·      Әртүрлі анимациялық эффектілерді артық пайдаланудың қажеті жоқ, олар слайдтағы ақпараттың мазмұнынан алшақтатпау қажет.

Ақпаратты ұсыну
Ақпарат мазмұны ·                  Қысқа сөздер мен сөйлемдерді пайдаланыңыз.

·                  Жалғау, үстеу, сын есімдердің санын азайтыңыз.

·                  Тақырыптар аудитория көңілін аударуы қажет.

Беттегі ақпараттың орналасуы ·                  Ақпараттардың көлденең орналасуы жақсырақ.

·                  Ең мағызды ақпарат экранның ортасында орналасуы керек.

·                  Егер де слайдта сурет болса, жазуы суреттің астында орналасуы керек.

Шрифттер ·                  Тақырып үшін- 24-тен аз емес.

·                  Ақпарат үшін-18-ден аз емес.

·                  Сандарсыз шрифттер алыс қашықтықтан оңай    оқылады..

·                  Бір презентацияда әр түрлі шрифттерді араластыра алмайсыз.

·                  Ақпаратты бөлектеу үшін қалың, көлбеу немесе астын сызыңыз.

·                  Бас әріптерді көп пайдаланбаңыз(олар кіші әріптен қарағанда жаман көрінеді).

Ақпаратты белгілеу әдістері ·      Қолданылуы тиіс:

o  рамка, шекара, толтыру;

o  әр түрлі түсті шрифттер, штрихтер, стрелкалар;

o  ең маңызды фактілерді суреттейтін суреттер, диаграммалар, кескіндер.

Ақпарат көлемі ·      бір слайдты тым көм ақпаратпен толтырудың қажеті жоқ: адамдар бір уақытта 3-тен аз фактіні, тұжырымдарды, анықтамаларды жаттап ала алады.

·      Ең үлкен тиімділік негізгі түйіндер әр бір жеке слайдта бір уақытта көрсетілетін кезде жасалады.

Слайд түрлері ·      Түрлендіруді қамтамасыз ету үшін әр түрлі слайдтарды пайдалану керек:

o  мәтінмен;

o  кестемен;

o  диаграммамен.

 6.Тапсыру мерзімі: №6 қорытынды бақылауға дейін 

 1. Бағалау критерийлері: 

«өте жақсы» төмендегі талаптарға сәйкес келеді:

– мақсаттар мен міндеттер айқындалған, таңдалған тақырыпқа толығымен сәйкес келеді, жаңалықтарымен ерекшеленеді;

-мазмұны таңдалған тақырыпқа толығымен сәйкес келеді, оқу үрдісінің нәтижелері ұсыну нысаны мен стиліне қойылатын барлық талаптарды қанағаттандырады;

-орындалған жұмыс нормативті дереккөздермен, ғылыми және оқу әдебиеттерімен жұмыс істеудің тамаша контекстін береді, контекстен проблемаларды дұрыс анықтауға, олардың тәуелсіз және шығармашылық талдауын жасауға мүмкіндік береді;

-таңдалған тақырыпты ашқан кезде, толық тәуелсіздік пен шығармашылық көзқарас көрсетіледі, жүргізілген зерттеулердің ережелері, қорытындылары мен оның нәтижелері бойынша жасалған ұсыныстар жаңалықпен ерекшеленеді;

-пайдаланылған стиль орындалатын жұмыс сипатына, тұжырымдамалық ақпараттардың дұрыс және нақты пайдаланылуына, дәлелдеудің айқын логикасына сәйкес келеді;

-презентация белгіленген талаптарға толық сәйкес келеді;

-презентация мерзімінен бұрын тапсырылды (мерзімінен бұрын).

«жақсы» келесі талаптарға сәйкес келеді:

-тұжырымдалған мақсаттар мен міндеттер таңдалған тақырыпқа сәйкес келеді, бірақ нақты анықталмаған;

-мазмұны негізінен таңдалған тақырыпқа сәйкес келеді, зерттеудің нәтижелері  ұсынудың нысаны мен стиліне қойылатын ең маңызды талаптарды қанағаттандырады;

-жұмыс нормативтік көздермен жұмыс істеу қабілетін, ғылыми және оқу әдебиеттерімен, ең маңызды мәселелерді дұрыс көруге, оларды бағалауға мүмкіндік береді;

-автордың таңдалған тақырыпты тұтастай дербес түрде жариялауы, өткізілген зерттеулердің кейбір қорытындылары бойынша жасалған тұжырымдар мен ұсыныстар жаңа болып табылады;

-пайдаланылған стиль орындалатын жұмыстардың сипатына, үш қателіктен (дәлсіздіктерден) көп емес, тұжырымдамалық ақпаратты дұрыс пайдалану, логикалық және дәйекті болып табылады;

-презентация белгіленген талаптарға сәйкес жүргізіледі, рұқсат етіледі: кемінде үш қателіктен артық болмауы керек;

-жүргізілген зерттеулердің мазмұнына сәйкес жасалған тұжырымдар, зерттелген мәселелерді талдау кезінде автордың тәуелсіз ұстанымын айғақтайды, қабылданған қателіктерді (төрттен аспайтын) қорытындылардың дұрыстығына едәуір әсер етпеді;

-презентация белгіленген мерзімде ұсынылды.

«қанағаттанарлық» деңгейде келесі талаптар қойылады:

-мақсаттар мен міндеттер кеңінен таралған және таңдалған тақырыпқа тек жалпы мәселелер бойынша ғана сәйкес келеді;

-жалпыға ортақ тақырыпқа сәйкес келетін тақырыпта жұмыс істейтін болса, оның жұмысынан шыққан материалдардан бас тарту, таңдалған авторлық формалар мен стилді таңдап алу және оның қорытындысы бойынша жалпы талаптарды ескере отырып, іріктеу;

-шектелген дағдылар туралы нормативтік материалдармен, ғылыми және оқу-әдістемелік құралдармен жұмыс істеуге, олардың проблемаларына қатысты мәселелерді іздеуге тырысады;

-зерттеудің таңдап алынған тақырыбына қатысты мәселелерді автор басқа авторлардың идеялары мен ойларын қолдана отырып жүзеге асырды, ал тәуелсіздік тек қана фрагментте, қорытындылардың аз ғанасаны мен жаңалықтан ерекшеленетін тұжырымдардың қорытындыларымен көрінеді;

-пайдаланылған стиль орындалатын жұмыстардың сипатына толық сәйкес келмейді, жеті қателіктерден көп болмайды, неғұрлым тиімді пайдаланудың негізгі терминдеріне негізделген, пікірталас немесе карама қайшы;

-презентация жасай отырып белгіленген бұзушылықтар талап, оған: артық емес артық;

-жалпы жиналған қорытындылардан тыс үшеуден астам зерттеулерді өткізуге сәйкес келмеген, ұсынылған шешімдер авторлық тексеру жүргізу туралы толыққанды хабарлауға мүмкіндік береді;

-презентация кешіктірілді, бірақ мерзімі аяқталған күннен бастап бес күннен аспайтын.

Қанағаттанарлықсыз «төмендегі талаптарға сәйкестігін бағалайды:

-мақсаттары мен міндеттері бөлек анықталмайды, өте таңдамалы тұжырымдалған, көбінесе таңдалған тақырыпқа және жұмыстың мазмұнын білмейді.

-мазмұны таңдалған тақырыпқа біршама сәйкес келеді, алайда жұмыс тақырыптан көптеген ауытқуларға жол ашады, зерттеудің мақсатына жетпей, зерттеудің тұсаукесерінің нысаны мен стилі және оның таңдаған нәтижелері оның мазмұнын түсінуді қиындатады;

-еңбектің құрылымы өте әлсіз, оны негіздеудің белгілері жоқ;

-жұмыс нормативті дереккөздермен, ғылыми және оқу әдебиеттерімен жұмыс істеу қабілетінің өте төмен деңгейде екендігін куәландырады, зерттелетін тақырыпқа қатысты проблемаларға байланысты олардың контекстінде іздейді.

-зерттеудің таңдап алынған тақырыбы бойынша мәселелерді автор басқа авторлардың идеялары мен ой-пікірлері негізінде жүзеге асырды, ал автордың материалы бұрмаланулармен және дәлсіздіктермен берілсе, ұсыныстарды зерттеуден алынған тұжырымдар қорытындылар жаңа және тиісті емес екендігін көрсетеді;

-Пайдаланылған презентацияның стилі орындалатын жұмыстардың сипатына толықтай сай келмейді, он еседен астам қателіктер жіберілді, тұжырымдамалық аппаратты пайдаланған кезде қателер (бесден артық), пікірталас қайшы;

-презентация белгіленген талаптарға сəйкес жасалған, тоғыздан астам қателіктің болуы;

-бестен астамдан астам қорытындылар шығарылған қорытындылардың жалпы санының өткізілген зерттеудің мазмұнына сәйкес келмейтіні және қорытындылардың тым жалпы және қатаң түрде ұсынылғаны, ұсынылған тұжырымдар автордың тәуелсіз зерттеу жүргізуден бас тартқандығын көрсетеді

-презентация мерзімі аяқталғаннан кейін он күн өткеннен кейін берілді. 

Оқу үлгерімін бағалаудағы балды – рейтингті әріпті жүйе

Студенттердің дәстүрлі бағалау шкаласына аударылуы

Әріпті жүйе бойынша бағалау Бағаның цифрлы эквиваленті Пайыздық көрсеткіш Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
 1. Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Гинекология: Оқулық + СД /под ред. Г.М.Савельевой т.б. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.
 2. Радзинский В.Е. Руководство к практическим занятиям по акушерству: учебное пособие. – М, 2008.
 3. Серов В.Н., Сухих Г.Т. Акушерство и гинекология. Клинические рекомендации. – М.: «ГЭОТАР–МЕДИА», 2014.
 4. Саидова Р.А., Макацария А.Д. Избранные лекции – «Триада-Х» Москва, 2005.
 5. Акушер-гинеколог дәрігерлер үшін емдеу және диагностикалаудың клиникалық протоколы 2013-2017 ж., ҚР ДСҰ бойынша бекітілген.

Қосымша:

 1. Руководство по контрацепции. Под редакцией проф. В.Н. Прилепской. Екінші басылым. – Москва «МЕДпресс-информ» – 2010.
 2. Руководство по эндокринной гинекологии. Под редакцией Е.М.Вихляевой.

Үшінші басылым. – Медициналық ақпараттық агенттігі,

Москва – 2002. 

 1. Қорытынды сұрақтар:
 2. АЖҚ классификациясы
 3. АЖҚ дамуына түрлі себептердің әсері

3.Басқа органдардың және жүйелердің ауруларын диагностикалау мен дифференциалды диагностикалау әдістері

 1. Жатырлық қан кету кезінде қолданылатын терминология
 2. Полиптер: клиникасы, диагностикасы, емі
 3. Аденомиоз: клиникасы, диагностикасы, емі
 4. Лейомиома: клиникасы, диагностикасы, емі

8.Эндометрияның гиперпластикалық процестері: диагностикасы, асқынуы, емі

 1. Эндометрияның қатерлі ісігі: сатылары, диагностикасы, емі

10.Коагулопатия – жатырдық қан кету асқынуы салдарына гемостаз жүйесінің бұзылуындағы асқынулар, емдеу принципі

11.Овуляциялық  дисфункция: сары дененің қызметі бұзылғандағы клиникалық симптомдар, диагностикасы, гормоналды емдеу әдістері

12.Қабыну аурулары–менструалдық циклдың қызметінің бұзылу себептері АЖҚ-ның эндометриялық бұзылыстары

13.АЖҚ-ны емдеу:тактиканы таңдау, қан кетуді тоқтату әдістері

14.АЖҚ-ның қайталануын болдырмау әдістері

15.Әйелдердің әртүрлі жастарында АЖҚ-дан кейінгігормоналдық терапия.

You May Also Like

Желілік қауіпсіздік, СӨЖ

СӨЖ №5. Желілік қауіпсіздік. Желілік қауіпсіздік ұғымына түсініктеме беріңіз. Сыртқы және ішкі…

Экстрагенитальды патология және жүктілік, СӨЖ

СӨЖ Тақырыбы:   «Экстрагенитальды патология және жүктілік». Кіріспе Қалыпты босанудың дұрыс жағдайы көбінесе…

Емдік тамақтану. Науқастарды тамақтандыру. СӨЖ

Жоспар: Емдік тағам белгілеудің негізгі принциптері. Емдік тағам дайындау барысындағы кулинариялық өңдеудің…

Курациядағы созылмалы ауруы бар балалардың диспанселік бақылау кестесін құру, СӨЖ

 Студенттің өзіндік жұмысы  Тақырыбы: Курациядағы созылмалы ауруы бар балалардың диспанселік бақылау кестесін…