Электрлік әуе желілер дегеніміз:

ашық ауада

әртүрлі тірек конструкцияларда

электрлік энергияны тасымалдау-ға

таратуға арналған

Сәйкестендіру тесті

Орталық опора 

Бұрыштама опора

Тармақтау опора

Қиылысты опора

Шеттік опора

Анкерлік опора

әуе желілерінің бағыты өзгерген жерлерде орнатылады

әуе желілерінің басында және шетінде орнатылады.

сымдарды магистралды әуе желілерін қажетті кезде тармақтау үшін керек.

орталық, бұрыштама, тармақтау, қиылысты және шеттік опорала болуы мүмкін, олар барлық жағдайларда сымдармен жасалатын күштеуді көтереді.

екі бағыттағы сымдарды қиылыстырады.

сымдарды жерден қажетті биіктікте ұстап түру үшін қажет, қасындағы бір опорада сым үзілген жағдайда оның салмағын қосымша етіп ұстап түра алмайды

Тест сұрақтары

1.Әуе  желілерінің  сымдарында  пайда  болатын  мұздың қалыңдығы……..болса, ол жер ерекше көктайғақты аймаққа жатады    

1.20 мм

2.20 ммтөмен

3.10 мм

4.20 ммжоғары

2.Әуе жүйелерінің    сымдарында  пайда  болған  мұздақтар  неге әкеліп соқтыруы мүмкін 

1.Сымдардың үзілуінің және тіпті тіректердің  қирауының себебі болуы мүмкін  

2.Олардың зияны жоқ

3.Электрэнергияның жоғалуын алдын алады

4.Сызық қарсыласуын нашарлатады

 1. Құрылысына, қажеттілігіне, орнату орнына байланысты әуе желілерінің тіректерінің бөлінуі

1.Аралық

2.Аралық, бұрыштық, тармақталу, қиылысу, шеткі

3.Бұрышты

4.Тармақталған, қиылысқан

4.Сымдар жерден қандай қашықтықта орналасады? 

1.6 м-ге дейін

2.6 м-гетең

3.6 м кем емес

4.7 м-ге дейін

 1. Сымдарды жерден талап ететін биіктікте ілуге және күш түсуге есептелмеген тіректер

1.Бұрыштық

2.Тармақталған

3.Аяқталған

4.Аралық

 1. 1 кВ кернеулі әуе желісінің трассасының тура учаскелеріндегі анкерлік аралық

1.150-180 м

2.250-280 м

3.350-380 м

4.100-150 м

 1. Өте күрделі құрылымы және төзімділігі бар тіректер

1.Бұрышты

2.Анкерлік

3.Тармақталған

4.Аяқталған

 1. Әуе жүйесі (ВЛ) трассасы сымдарынан параллель орналасқан объектілерге дейінгі ең қысқа рұхсат етілген ара қашықтық

1.Қиылысу нүктесі

2.Тармақталған

3.Қиылысу габариті

4.Жақындау габариті   

 1. Кернеуі 1кВ әуе желісінде (ВЛ) қолданылатын бірсымды және көпсымды өткізгіштің көлденең қимасының ауданы

1.12 мм2болатты бірсымды 

2.10 мм2

3.3.  мм2

4.20 мм2

 1. Әуе желілерінің (ВЛ) негізгі элементтері

1.1.Бұрандылар, дюбелдер, сымдар

2.2.Оқшалаулар, сөндіргіштер, розеткалар

3.3.Ілмектер, оқшаулаулар, сымдар

4.4.Тіректер, сымдар

Сабақтың тақырыбы:

Әуе желісінің трассасын белгілеу және тіректерді орнатуға әзірлік жұмыстары .

Тіректердің классификациясы

Жоспар:

 1. 1. Электр беріліс әуе желілері (ӘЖ) қажеттілігі.
 2. ӘЖ тіректерінің түрлері. Атаулары.
 3. ӘЖ –де типтеріне қарай қолданылатын тіректер

 Электрберіліс әуе желілері (ӘЖ) электрэнергияны сымдармен қашықтыққа жеткізеді.

Негізгі қиыстырмалық элементтері:

сымдар, Найзағайдан қорғайтын тростар, тіректер, оқшаулағыштар, желілік арматура.

Сымдар

Электрэнергияны жеткізеді. ӘЖ найзағайдың асқын кернеуден қорғайды, тіректердің жоғары жағындағы сымдардың үстінен найзағайдан қорғайтын тростарды монтаждайды

Тіректер

сымдар мен тростарды жер немесе судың деңгейінен белгілі биіктікте ұстайды.

Желілік арматура

сымды оқшаулағыштарды тіректерге бекітуге арналған.

Ең кеңінен тарағаны

бір – және екі тізбекті ӘЖ.

Үшфазалық ӘЖ бір тізбегі әртүрлі фазалардың сымдарынан тұрады.

Екі тізбек те бір тіректе жайғасулары мүмкін.

ӘЖ тіректері

Анкерлік

Аралық

сымдарды керуге арналған.

анкерлік тіректер арасындағы қашықтық – анкерлік өткін

оқшаулағыштар гирляндаларының көмегімен сымдарды сүйемелдейді.

Аралық тіректер арасындағы қашықтық аралық өткін немесе қарапайым өткін.

ӘЖ – де типтері келесі арнаулы тіректер қолданылады:

Транспозициялық тіректердегі сымдардың орналасу тәртібін өзгертеді;

Тармақтық  негізгі желіден тармақ жасайды;

өтпелі өзендерден, шатқалдардан және т.б. өтеді.

Материалы бойынша тіректер

ағаш

  110 кВ дейінгі

ӘЖ – орман қорларымен бай аудандарда қолданылады. Ағаш тіректерінің кемшілігі – ағаштың шіруі, аз қызмет етуі.

темірбетон

500 кВ дейінгі кернеулердің барлық кластары үшін қолданылады, қызмет мерзімі ағаштікінен ұзақ, бөлшектері даттанбайды, эксплуатацияда қарапайым және сондықтан кеңінен тараған.

метал

(болат)  35 кВ және жоғары АЖ – де қолданылады, беріктілігі жоғары және қызмет мерзімі үлкен . металдың үлкен мөлшері қажет және оларды үнемі сырлап тұру керек.

Сабақты бекіту:

 1. Электр беріліс әуе желілері (ӘЖ) қажеттілігі.

Қиыстырмалы элементтері

 1. Әуе желілерінің тіректерінің түрлері. Атаулары.
 2. ӘЖ –де типтеріне қарай қолданылатын тіректер

Үй тапсырмасы

 1. Интернеттен “Әуе желілері” туралы мағлұмат жинау,реферат
 2. Тақырып бойынша тест сұрақтарын дайындау
 3. “Анкер” Сөзжұмбақ құрастыру
You May Also Like

Қазіргі қоғам құндылықтары: мәдениет және өркениет, сабақ жоспары

Досымның сүйікті тамағы… сабақ жоспары

Бақылау диктанты, сабақ жоспары

Бірлесіп атқарылған жұмыс, сабақ жоспары