You May Also Like

Шынықсын денеміз. Қыста қызық жұмыс бар, сабақ жоспары

Стильдік ерекшеліктер ІІ-сабақ, сабақ жоспары

Мамандық таңдау, сабақ жоспары

Синонимы и антонимы имен существительных.