Мерекелік іс-шаралар сценарийлері(SHADOW THEATRE)

Мектеп оқушылары арасында ағылшын тілін оқытуды жетілдіру бойынша көлеңкелі театрдың тиімділігі

—ағылшын тілі мұғалімі

Бөлімдер: сыныптан тыс жұмыс

Мектеп алдында тұрған маңызды міндет ағылшын тілін оқытуды жетілдіру және оқу–тәрбие процесінің сапасын арттыру болып табылады. Бұл міндетті іске асыру үшін ағылшын тілі бойынша оқу және сыныптан тыс жұмыстың бірыңғай жүйесін құру ерекше маңызға ие.

Көлеңкелі театр балаларды таң қалдырмай өзіне тартады, ерекше көріністер оларды қызықтырады, өте ерекше, қызықты әлемге тартады. Балалар өз ойындарында үйренген шарттылығы оларға қуыршақтардың жасалмаған қимылдарын байқамауға көмектеседі,олар өте әсерлі және тез эмоционалдық әсер етеді. Театрдағы ойын шығармашылық қиял мен ойлауды дамытады.

Бұл өнер түрі балаларға көп қуаныш сыйлайды және олардың жақсы көңіл-күйін, оның тәрбиелік мәні зор, ағылшын тіліне деген қызығушылығын қалыптастырады. Қуыршақтарды, декорацияларды дайындау және құрастыру барысында оқушылар түрлі құралдар мен материалдарды қолданудағы жан – жақты дағдыларға ие болады, оларда ойлылық пен конструктивтік қабілеттер, сондай–ақ бейнелеу өнері саласындағы эстетикалық талғам мен қабілеттер-түс сезімі, пішіні, көркемдік-бейнелік бейнені түсіну, анық айтылу және сөйлеу мәнерлілігі пысықталады, ағылшын тіліне қызығушылық қалыптасады.

Осы бағдарламаның ерекше ерекшеліктерінің бірі сабақ өткізудің ойын түрі болып табылады, бұл баланың жеке басын нығайтуға ықпал етеді және оқушының ойын жетекші қызметінен оқу қызметіне ауыртпалықсыз көшуге қызмет етеді. Сонымен қатар, ойын оқыту және тәрбиелік сипатқа ие.:

– оқушылардың ағылшын тілінде өнермен қарым-қатынас қажеттілігін қалыптастыру;

– ағылшын тілінде мәдениетаралық қарым-қатынасқа қатысуға қабілетті және ниет білдірген оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және өнердің кешенді ықпал ету құралы арқылы өздері меңгерген өзге тілді сөйлеу іс-әрекетінде өз бетінше жетілдіру;

– ағылшын тілінде көркем іс-әрекет процесінде ауызша сөйлеу дағдыларын бекіту және кеңейту; оқушының лексикалық қорын қайталау және бекіту, олардың грамматиканы берік меңгеру;

– оқушылардың өнерге деген сезімталдығын, махаббатын және қызығушылығын тәрбиелеу, қоғам өміріндегі рухани мәдениеттің осы түрінің рөлі туралы тұтас түсінік қалыптастыру;

–оқушылардың эмоционалдық көңіл-күйін, ассоциативті-бейнелік ойлауын, қиялын дамыту;

– өнер арқылы өмірге белсенді, шығармашылық қарым-қатынасты, дербестік пен бастаманы дамыту;

– сөйлеу дағдыларын дамыту және жетілдіру, оқушылардың бос уақытын ұйымдастырудың қызықты және мазмұнды формаларын іздеу, олардың ой-өрісін, эрудициясын және танымдық қызығушылықтарын кеңейту.

Бағдарламаның мазмұны балалардың көркемдік дамуындағы сабақтастықты, сондай-ақ бейнелеу өнері, Музыка және оқу сабақтарымен өзара байланысты көздейді.

Бағдарлама 7 сынып оқушыларына арналған (34 сағат).

Бұл бағдарлама 5 бөлімнен тұрады, үйірме сабақтарына материалдар қоса берілген.

БІРІНШІ БӨЛІМ: «КІРІСПЕ. «Қуыршақ театры.

Екінші бөлім: «Three pigs «Ертегісін қою».

Үшінші бөлім: «Mummy’ s Day » Ертегісін қою.

Төртінші бөлім: «Peter Pen» ертегісінің қойылымы.

Бесінші бөлім: Қорытынды сабақ. Шығармашылық есеп.

Теориялық материалдарды оқу және басқа да жұмыс түрлері (әңгімелесу, ойын – драматургия, әңгіме, аудио жазбаларды, пластиналарды тыңдау, шығармашылық есеп, экскурсия, декорация жасау) қарастырылады.

Үйірме жұмысының қорытындысы ата-аналарға арналған концерт болып табылады

Оқытылатын курстың мазмұны.

 1. Кіріспе . «Сәлеметсіз бе, қуыршақтар» (10 сағат))
 2. Қуыршақтар театры.

Теория: қазіргі қуыршақ театрымен және оның мәнерлі мүмкіндіктерімен танысу. Қуыршақ спектаклінің компоненттерінің маңызы (қуыршақ бейнесі, декорациялық безендіру, сахна бөлшегі). Әңгіме, слайдтар көрсету.

 1. Театрдың сиқырлы әлемі.

Іс-тәжірибе. «Қуыршақтар театрының мәнерлі тілінің ерекшеліктері»тақырыбына қуыршақ театрына бару және әңгіме. Экскурсия.

 1. «Менің сиқырлы қалам».

Іс-тәжірибе. Қолғап қуыршағының қарапайым этюдтарының материалында қуыршақтарды жүргізу дағдыларын меңгеру. Негізгі ұғымдар мен терминдерді өңдеу:

театр – the theatre

актер-an actor

актриса-an actress

көрермендер-a spectator

қуыршақ театры-the puppet theatre

көлеңкелі театр-shadow theatre

 1. «Угадайка».

Фантазияны, шығармашылық зейінді дамытуға арналған тақырыптық этюдтер, пәндермен (ойын) ойнаудағы этюдтер.

 1. Қорытынды сабақ. «Адамдарға қуаныш сыйлау «.

Ертегіні таңдау. Жетекшінің спектакльдің болашағы туралы әңгімесі. (Әңгіме)

 1. «Ертегі өтірік, иә онда намек» (14 сағат).
 2. Ертегі тыңдаймыз. Ағылшын тіліндегі дыбыс жазбасында «Three pigs» ертегісін тыңдау (аудио қолдану). Бөтен сөзді толық түсінуге және оған жауап беруге үйрету. Ертегідегі негізгі ұғымдар мен терминдер:

ертегі-a fairy–tale

әрекет етуші тұлға – a character

не болды? – what’s the matter?

көмектесу-to help

Бейнелердің сипатын талқылау. Пьесаның идеяны, тақырыбын, өтпелі әрекетін анықтау. (Әңгіме).

 1. «Сәлем, ертегі кейіпкерлері». Ертегіні оқу және рөлдерді бөлу. (Әңгіме). Ертегінің көркемдік мәтіні. Балалардың жұптық және топтық жұмысқа қатысуы.
 2. «Көмектес, мистер Танг».

Дыбыстарды өңдеу: [t], [d], [n], [w], [T],– кассетаны тыңдау, Дыбыс еліктейтін ойын.

 1. «Батырлар айтады». Сөздерді жаттау (екпін, интонациясы элементтері, пауза, қарқын). Ойын-демонстрациялық материал.
 2. «Этикет дегеніміз не?”. Репликаға репликамен жауап беру. (Диалог– этикет). Қарым-қатынастың ойын және нақты жағдайларында серіктеспен байланыс орнатуға үйрету. (Диалог – этикет). Қарым-қатынас ахуалына байланысты сөйлеу серіктесімен күрделі емес әңгіме жүргізу, репликаға барабар жауап беру, нақтылайтын мәліметтерді сұрату және әңгімелесушіні сөйлеу формулалары мен этикеттік сипаттағы клишелерді пайдалана отырып, сөйлесуді жалғастыруға итермелеуді қалыптастыру. (Диалог-сұралған). Қарым-қатынастың ойын және нақты жағдайлары жағдайында бетті, заттарды және әрекеттерді атауды және олардың сапалы және уақытша сипаттамасын беруді үйрету. (Монолог-хабарлама). Қабылданатын жағдайға эмоциялық баға (сезімдер, эмоциялар, тілек, тілек) білдіруге үйрету. (Монолог – ойлау). Қарым-қатынастың ойын және нақты жағдайларындағы қарапайым нұсқауларды түсінуге және беруге үйрету. (Пікір – диалог).
 3. «Шебер қолдар». Декорация жасау, спектакльді безендіру (Дискуссия).
You May Also Like

Тәуелсіздік толғауы. мақала

Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында география сабағындағы инновациялық бағыт, мақала

«Бүгінгі күн талантты, жігерлі, өзіне сенетін адамдардың уақыты»  Н.Ә. Назарбаев     …

Мемлекеттік тілімнің болашағы, мақала

ЫНТЫМАҒЫ ЖАРАСҚАН ЕЛМІЗ, мақала

ЫНТЫМАҒЫ ЖАРАСҚАН ЕЛМІЗ Қазақстан – көпұлтты мемлекет. Біздің елімізде түрлі этностар тұрады.…