«Өнеркәсіптік кәсіпорындарды элетрмен жабдықтау» пәнінен — оқу жылына арналған

тест сұрақтары мен тапсырмалары

п.п

Ден

гейі

Сұрак Тақы

рып

Жауап А)

(дұрыс)

Жауап

В)

Жауап

С)

Жауап

D)

Жауап

Е)

1. 1 Электр энергетиканың жалпы және үздіксіз өндіру, түрлендіру, тарату процесімен жинақталған электр станция, қосалқы станция және қабылдағыштардың бірігуін қалай атайды? 1 Энергетикалық жүйе Электр торабы Орталық тарату пункті Терең кірме Тораптық таратудың қосалқы станциясы
2. 1 Энергияны 110-500 кВ кернеулі энергожүйеде алатын және оны 35-110 кВ кернеуде кәсіп орын аумағында терең кірме қосалқы станциялары бойынша тарататын кәсіп орының орталық қосалқы станциясы қалай аталады? 1 Тораптың тарату қосалқы станциясы Орталық тарату пункті Терең кірме қосалқы станциясы Басты төмендеткіш қосалқы станциясы Цехтық трансформаторлық қосалқы станциясы
3. 1 Жоғарғы кернеудің (35-220 кВт) аралық трансформация ның минимальды мөлшерлі тұтынушылардың электро қондырғыларға жақын электрмен қамтамасыздандыру жүйесі қалай аталады? 1 Терең кірме Тораптық тарату қосалқы станциясы Орталық тарату пункті Энергетикалық жүйе Электр торабы
4. 1 Энергожүйеден алатын объект немесе 6-10кВ кернеулі ЖЭО кәсіпорны және бүкіл объектпен оның бөлігіне оны таратушы қосалқы станциямен трансформаторлық қосалқы станция қалай аталады? 1 Орталық тарату пункті Энергетикалық жүйе Терең кірме Электр торабы Тораптық тарату қосалқы станциясы
5. 1 Цех аралық және желі ішінде электрмен қамтамасыз ету жүйесі қалай аталады? 1 Ішкі Цехтық Сыртқы Магистральды Шапақты
6. 1 Энергожүйеге қосылу нүктесінен кәсіп орынның қабылдау қосалқы станцияларын электр энергиясымен қамтамасыз ететін энергожүйенің желісінің бөлігі, қандай электрмен қамтамасыз ету жүйесін құрайды? 1 Сыртқы Магистральды Цехтық Шапақты Ішкі
7. 1 Қызу мен экономикалық тығыздығына байланысты болатын, ток өткерме бөліктерінің қимасын қандай жүктемелер бойынша таңдалынады? 1 Максимал (есептік) Қысқа мерзімді (шыңдық) Орташа (активті) Орташа (реактивті) Қондырылған (паспортты)
8. 1 Кернеудің тербелісін есептеуді, қозғалтқыштың өзі қосылу шарттары бойынша желілерді тексеруді және қорғауды қандай жүктеме жүргізеді? 1 Қысқа мерзімді Қондырылған Орташа (реактивті) Максимальді (есептік) Орташа (активті)
9. 1 Номинальды кернеуде ұзақ мерзімд электро қабылдағыш қандай қолданбалы қуатқа есептелген? 1 Қондырылған Орташа Қысқа мерзімді Орташа (реактивті) Максималды (есептік)
10. 1  формуласы бойынша электроқабылдағыштарға қандай қуат режимі жүргізіледі? 1 Қысқа мерзімді қайталамалы Максимальды Орташа Созылмалы Қысқа мерзімді
11. 1 Электроқабылдағыштардың қай режимінде ПВ=1 тең? 1 Ұзақ мерзімді Қысқа мерзімді Қайталамалы-қысқа мерзімді Орташа Максималды
12. 1 Жүктеме графигі нені көрсетеді? 1 Уақыт аралығындағы қуат өзгеруін Уақыт аралығындағы кернеу өзгеруін Электроэнергия шығынын Қуат коэфицентінің өзгеруін Торап жиілігінің өзгеруін
13. 1 Қарастырылатын периодтар ұзақтығына байланысты графиктер қандай болып бөлінеді? 1 Тәуліктік, жылдық Сағаттық, айлық Кварталды, айлық Кварталды, жарты жылдық Сезонды, сағатық
14. 1 Периодтар бойынша графиктер қалай бөлінеді? 1 Қысқы, жазғы Көктемгі, күзгі Күндізгі,түнгі Таңғы, кешкі Кварталды, айлық
15. 1 Жүктеме графигімен шектелген аудан неге тең? 1 Электроэнергия шығындалуына Қуат шығынына Сыймдылық шығынына Кернеу шығынына Қуат коэфицентіне
16. 1 График бойынша 1 күндік орташа жүктемені қалай анықтайды? 1
17. 1 Максимал жүктемені пайдалану ұзақтығын график бойынша қалай анықтайды? 1
18. 1 Қандай котегория электроқабылдағыштарды адам өміріне қауып төндірумен елеулі шығын келтіруіне және т.б. байланысты электрмен қамтамасыздандырудағы үлесті қосады? Резервті автоматты түрде қосу: 1 Бірінші Төртінші Екінші Үшінші Бесінші
19. 1 Электрмен жабдықтаудағы үзіліс жалпылама өнімді жеткіліксіз беруге әкелетін электроқабылдағыштардағы үзілісті қай категория біріктіреді? Кезекші персонал резервті қоректі уақытша қосу: 1 Екінші Бесінші Төртінші Үшінші Бірінші
20. 2 Электр жүктемелердің пайдалану коэфицентін қалай анықтайды? 1
21. 2 Электр жүктемелердің максимум коэфицентін қалай анықтайды? 1
22. 2 Электр жүктемелердің сұраныс коэфицентін қалай анықтайды? 1
23. 2 Жүктеме графигін толтыру коэфиценті қалай анықталады (жүктеме коэфиценті)? 1
24. 2 Электр жүктеменің жүктелу коэфиценті қалай анықталады? 1
25. 2 Қабылдағыштардың саны аз болғандағы, электрқабылдағыштардың эфективті санын анықта ? 1
26. 2 Егер m ≤ 3, және  болса, электр қабылдағыштың эффективті санын  қалай табамыз? 1
27. 2 Қабылдағыштың еффективті санын санын анықтау кезінде, m-ды қалай табамыз? 1
28. 2 Есептік жүктемені анықтау методтарының қайсысы қосалқы болып саналады? 1 Өндірістік аудан бірлігіне меншікті жүктелу Сұраныс коэфицентімен қондырылған қуаты Статикалық метод Жүктелу графигінің коэфицент түрі мен орташа қуаты Реттелген диаграммалар методы
29. 2 Сұраныс коэфиценті мен қондырылған қуаты (қалыптасқан қуаты) бойынша есептік жүктемені анықта? 1
30. 2 Графиктер коэфиценті мен орташа қуат бойынша есептік жүктемені қалай табады? 1
31. 2 1000 В-қа дейін кернеулі түйіндер мен бөлек қабылдағыш топтарында есептік жүктемені анықтауда, методтардың қайсысы ұсынылады? 2 Реттелген диаграмма методы Орташа қуат пен максимум коэффициенті Орташа қуат пен графиктер коэффициенті Сұраныс коэфиценті мен қондырылған қуаты бойынша Өндірістік аудан бірлігіне меншікті орташа жүктелу
32. 2 Трансформаторлы қосалқы станциясының электр қамту жүйесінің жоғарғы сатыларын дағы есептік жүктемені анықтауда методтардың қайсысы ұсынылады? 2 Орташа қуат пен максимум  және  график түр коэффициенті Өнім бірлігіне электроэнергия еншікті шығыны Өндірістік аудан бірлігіне меншікті орташа жүктелу Реттелген диаграммалар методы Сұраныс коэфиценті мен қондырылған қуаты бойынша
33. 1 Жүктеменің үлкен тығыздығы кезіндегі өндірістік мекемелерде қандай өткізгіштер  пайдаланылады? 2 Тоқ өткізгіштер (шиналар) Кабелдер Оқшауланған сымдар Оқшауланбаған сымдар Сауытты қабықшасы бар кабель
34. 1 Цехтың әртүрлі жерлерінде орналасқан ұсақ тұтынушы топтарын қоректендіру үшін қандай электрқамту сұлбасы қолданылады? 2 Радиалды Магистралды Тупиктік Аралас Сақиналы
35. 2 Цехтық тораптарда, ірі тұтынушылар тобын қоректендіру үшін қандай электрмен қамту тәсімі қолданылады? 2 Магистралды Аралас Сақиналы Радиалды Тупиктік
36. 2 1000 В–қа дейінгі тораптардағы қысқа тұйықталу тоғын есептеу не үшін жүргізіледі? 2 Электро аппаратарының параметрлерін таңдау және тексеру үшін Күштік трансформатордың санын және қуатын таңдау үшін Тұтынушылардың электрқамту сұлбасын таңдау үшін Қоректендіру тораптарының кернеуін таңдау үшін Көрсетілген параметрлерінің барлығы
37. 2 1000 В–қа дейінгі тораптардағы қысқа тұйықталу тоғының мәніне әсер етпейтін көрсеткіш? 2 ГПП трансформаторлар орамдарының активті кедергісі Желінің активті кедергісі Тоқ трансформаторының индуктивті кедергісі Автомат орауыштарының индуктивті кедергісі АД-ның салыстырмалы асқын өтпелі индуктивті кедергі
38. 3 Трансформатордың индуктивті кедергісін қалай анықтайды? 2
39. 3 Үш фазалы қысқа тұйықталу тоғы қалай анықталады? 2
40. 2 Қысқа тұйықталудың соғу тоғы қалай анықталады? 2
41. 3 Толық қысқа тұйықталудың әсер етуші мәнін қалай анық анықтайды? 2
42. 3 АД-дан бірінші период бойынша, үш фазалы қысқа тұйықталудың периодты құраушысының әсер етуші мәнін қалай анықтайды? 2
43. 3 АД-мен қоректендіру жүйелерінен, соғу тоғының толық тез арадағы мәнін анықта? 2
44. 2 Автоматтармен, сақтандырғыштармен электр тізбектерді бөлу қай көрсеткіштің өзгеруінен болады? 2 Тоқтың асқын номинал көрсеткішінен өсуі Кернеудің асқын номинал көрсеткішінен өсуі Торап жиілігінің жоғарлауы немесе төмендеуі Торап кедергісінің жоғарлауы немесе төмендеуі Торап тоғының төмендеуі
45. 2 Балқығыш қыстырғысының қорғаныс сипаттамасы деп қандай көрсеткіштердің тәуелділігін айтады? 2 Тоқтан айыру уақыты Кернеуден айыру уақыты Кедергіден айыру уақыты Жиеліктен айыру уақыты Қыстырғы қимасынан айыру уақыты
46. 2 Сақтандырғыштарды кварц құмымен не үшін көміледі? 2 Электр доғасын сөндіру немесе салқындату үшін Тотығу мен қышқылданудан қорғау үшін Іске қосылу тоғының жоғарлауы үшін Іске қосылу уақытының тежелуі үшін Қызмет ету мерзімінің жоғарлауы үшін
47. 2 Сақтандырғыштың балқығыш қыстырғысын қандай шарттар бойынша таңдалынады? 2
48. 1 Бос іске қосылатын электрқозғалтқыштар үшін, сақтандырғыштың балқығыш қыстырғысының қысқа мерзімді жылулық асқын жүктемесі -коэфициенті неге тең? 2 2,5 1,6 2,0 1 0,5
49. 1 Жүктеме астында қосылатын электро қозғағыш үшін, сақтандырғыштың балқығыш қыстырғысының қысқа мерзімді жылулық асқын жүктемесі -коэфициенті неге тең? 2 1,6 – 2,0 2,5 – 3,0 0,5 – 1,0 1,0 -1,5 0,5
50. 1 Қысқа тұйықталған роторлы АД-лерде іске қосу тоқ еселігі қай аралықта болады? 2 5-7 1-2 10-15 15-20 50-60
51. 1 Автоматты ауалы айырғыштарда жылулық ағытқыштар неден сақтайды? 2 Уақыт ұстамы бар тоқ бойынша асқын жүктемеден Уақыт ұстамынсыз қысқа тұйықталу тоғынан Кернеудің терең төмендеуінен Торап жиілігінің төмендеуінен Бір фаза жоғалу салдарынан
52. 1 Автоматты ауалы айырғыштарда электр магнитті ағытқыш неден сақтайды? 2 Уақыт ұстамынсыз қысқа тұйықталу тоғынан Кернеудің терең төмендеуінен Уақыт ұстамы бар ток бойынша асқын жүктемеден Бір фаза жоғалу салдарынан Торап жиелігінің төмендеуінен
53. 1 Зақымдану жерінен қоректену көзіне қарай бағытында, белгіленген уақыт аралығында торап участкілерінде тізбектеп айырылу не деп аталады? 2 Талғамдық (селективті) Жеделдетілген (жылдамдық) Уақыт ұстамы (тежеу) Кезектілік (реттілік) Бірнеше ретті, (қайталау)
54. 2 Қорғаныс аппараттарының талғамдылығы (селективность) қалай жүзеге асырылады? 2 Іске қосылу уақытының өзгеруімен Қоректендіру желі қимасының өзгеруімен Қоректендіру торап кернеуінің өзгеруімен Сақтандырғыштың автоматпен ауыстырылуымен Автоматтың сақтандырғышпен ауыстырылуы
55. 2 Резеңке оқшаулығышы бар кабельдермен сымдарды таңдау кезінде, өткізгіштер қызуы қандай мәннен аспау қажет? 2 550 С 800 С 700 С 250 С 150 С
56. 2 Жалаң сымдар үшін, олардың қызуы қандай мәннен аспау қажет? 2 700 С 800 С 250 С 550 С 150 С
57. 2 Қағаз оқшаулығышы бар кабелдер таңдау кезінде өткізгіштер қызуы қандай мәннен аспау қажет? 2 800 С 250 С 150 С 550 С 700 С
58. 3 Мына шарт таблицасы не үшін құрылған: ғимарат іші мен сыртында да ауаның температурасы 250 С-қа тең; кабельді салу тереңдігіндегі (0,7 м) топырақ температурасы 150 С-қа тең; траншеяда бір кабель салынған? 2 Жүктеменің жіберілетін тоқ ұзақтығының ең үлкен мәні бойынша сымдар қимасын және кабельдерді таңдау үшін Кернеу шығыны бойынша сым қимасын және кабельдерді таңдау үшін Сымдар мен кабельдерді салу тәсілдерін таңдау үшін Сымдармен кабельдер оқшаулығышын таңдау үшін Токтың экономикалық тығыздығы бойынша сым қимасын және кабельдерді таңдау үшін
59. 3 Температураға байланысты тузетулерді ескере отырып жіберілетін жүктеменің тоғы қалай анықтайды? 2
60. 3 Паралель орналасқан кабельдер санына байланысты тузетулерді ескере отырып жіберілетін жүктеменің тоғы қалай анықтайды? 2
61. 2 Цехтық электр тораптарда шинасымның қимасын қандай шарт бойынша таңдалынады? 3 Жүктеменің жіберілетін ұзақмерзімді тоқ бойынша Тоқтың экономикалық тығыздығы бойынша Кернеудің жіберілетін шығыны бойынша Технологиялық процесстар шарты бойынша электр энергияны тұтынуы бойынша
62. 2 Кабельдік және әуелік 6 -35 кВ желілердің қимасын анықтау шарты? 3 Тоқтың экономикалық тығыздығы бойынша Кернеудің жіберілетін шығыны бойынша Жүктеменің жіберілетін ұзақмерзімді тоқ бойынша Электр энергияны тұтынуы бойынша Технологиялық процесстар шарты бойынша
63. 2 МЕСТ–ке (ПУЭ) сәйкес алыстатылған тұтынушы үшін кернеудің төмендеуінің ең максимал, жіберілетін мәні? 3 -5% +5% -15% +15% -2,5%
64. 2 МЕСТ-ке (ПУЭ) сәйкес қосалқы станция трансформатордағы екінші орамдағы номинал кернеуі? 3 +5% -15% -5% -2,5% +15%
65. 2 Бірінші орамада кернеу U=100%, ал бос жүріс кезіндегі екінші орамада кернеу U=105% қосылуын қалай атайды? 3 Тұрақты Ортақ Бұрышты Синусойдалы Айнымалы
66. 2 Орама 2,5% сайын 5 тармағы бар жоғарғы кернеулі орама қалай аталады? 3 Айнымылы Ортақ Тұрақты Бұрышты Синусойдалы
67. 2 Трансформатордағы қай тарам бағыты (анцапф) кернеуі 0%-ке сәйкес келеді? 3 III I II IY Y
68. 2 Трансформатордағы (анцапфы) қай тарам бағыты кернеуі +5%-ке сәйкес келеді? 3 Y III IY I II
69. 2 Күштік трансформатордағы (анцапфы) жоғарғы кернеу орамының тармағы не үшін қажет? 3 Трансформатордың екі орамасының кернеуін реттеу үшін Трансформатордың қуатын реттеу үшін Торап кернеуін реттеу үшін Әртүрлі жүктемелерді реттеу үшін Барлық аталғандар
70. 2 Көп қуатты трансформаторда ЖР (жүктеулі реттеу) не үшін қажет? 3 Жүктеменің кернеуін реттеу үшін Кернеу жүктемесін реттеу үшін Трансформатордағы жоғалту пайызын реттеу Екі трансформаторды паралель жұмыс жасау үшін қосу Асқын жүктеме кезінде трансформаторды суыту үшін
71. 2 Күштік трансформаторда реттелетін тарам бағытын таңдалуын және таратқыш торабындағы рұқсат етілетін кернеу шығынын қалай есептейді? 3 Кернеу ауытқуының таблицасы арқылы Торап басындағы және соңындағы кернеуді олшеу арқылы Жүктеме уақыты максималды және минималды жүктемемен өлшеу арқылы Берілген тораптың есептің жолы Барлық аталғандар
72. 2 Кернеу шығынын қалай анықтайды? 3
73. 2 ПУЭ бойынша АД қосқан кезде (қысқа тұйықталған) Vт қысқышында жіберілетін кернеу тербелісі неге тең? 3 -30% -10% -5% -7,5% -20%
74. 2 ПУЭ бойынша АД қосқан кезде (қысқа тұйықталған) қалған кез-келген қозғалтқыштын қысқышындағы жіберілетін кернеу тербелісі неге тең? 3 -20% -30% -5% -10% -7,5%
75. 3 АД қосқан кезде трансформатордан желіге қосқанда кернеу шығыны неге тең? 3
76. 2 Өткізгіштің экономикалық қимасын қалай анықтайды? 3
77. 2 Тоқтың экономикалық тығыздығы () қандай көрсеткіштерге тәуелді? 3 өткізгіш материалынан және жүктеменің максимумын қолдану ұзақтығына Белгіленген период аралықта электр энергияны тұтынуына Қоректендіру тораптарының жиелігімен кернеуінен Электрмен қамту сенімділігімен байланысты тұтынушы категориясына Қоректендіру желісінің орындалуымен тұтынушының қорек көзінен алшақтығы
78. 2 Кабель мен өткізгіш қимасының стандартты сатыларын көрсет, мм2? 3 0,5;0,75;1,0;1,5; 2,5;4,0;6,0;10;16; 25;35;50;70;95; 120;150;185;240 1,75;15;20;40;60;100; 160;250;350;500;700 10;25;63;250;400; 630;1000…. 1,0;2,0;3,0;5,0; 8,0;12,0;15,0;32, 0;63;100;150;200 0,22;0,38; 0,66; 3,0;6,0;10;35; 110;220;330;500
79. 2 1000 В-тан жоғары тораптарда қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезіндегі салыстырмалы бірліктегі базистік тоқ нешеге тең? 3
80. 3 1000 В-тан жоғары тораптарда қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезіндегі салыстырмалы бірліктегі активті кедергіні қалай анықтайды? 4
81. 3 1000 В-тан жоғары тораптарда қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезіндегі салыстырма лы бірліктегі реактивті кедергіні қалай анықтайды? 4
82. 3 1000 В-тан жоғары тораптарда қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезіндегі салыстырма лы бірліктегі трансформатор дың реактивті кедергісін қалай анықтайды? 4
83. 3 1000 В-тан жоғары тораптарда қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезіндегі салыстырмалы бірліктегі трансформатордың активті кедергісін қалай анықтайды? 4
84. 3 1000 В-тан жоғары тораптарда қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезіндегі салыстырмалы бірліктегі реактордың реактивті кедергісін қалай анықтайды? 4
85. 3 1000 В-тан жоғары тораптарда қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезінде атаулы бірліктегі реактивті кедергіні қалай анықтайды? 4
86. 3 Қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезіндегі атаулы бірліктегі реактордың реактивті кедергісін қалай анықтайды? 4
87. 3 1000 В-тан жоғары торабында қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезіндегі атаулы бірліктегі трансформатордың реактивті кедергісін қалай анықтайды? 4
88. 3 1000 В-тан жоғары торабында қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезіндегі атаулы бірліктегі трансформатордың активті кедергісін қалай анықтайды? 4
89. 3 1000 В-тан жоғары торабында қысқа тұйықталу тоғын есептеу кезіндегі атаулы бірліктегіжелінің кедергісін қалай анықтайды? 4
90. 3 Үш орамдағы трансформатордағы индуктивті кедергіні қалай анықтайды? 4
91. 2 Трансформатордың қысқа тұйықталу кернеуі  дегеніміз не? 5 Номиналды тоқ өтетін екінші ретті орамасы тұйықталған болған кездегі, бірінші ретті номиналдыға байланысты бірінші ретті орамасының %-да берілген кернеуі Бос жүріс тоғы өтетін екінші ретті орамасы ажыратылған болған кездегі, бірінші ретті номиналдыға байланысты бірінші ретті орамасының %-да берілген кернеуі Трансформатор номинал жүктемеге жүктелген уақыттағы %-да берілген кернеу шығыны Трансформатор номинал жүктемеге жүктелген уақыттағы %-да берілген қуат шығыны Трансформатордағы кернеуді %-да максималдыдан минималдыға дейін реттеу шегі
92. 2 Бірінші тізбектегі электр аппараттарды таңдау кезіндегі көрсеткіштердің қайсысы жатпайды? 5 Қосылатын желі кедергісі Номинал кернеу Номинал тоқ Айыру тоғы мен қуаты Қондырғы түрі мен конструктивті жасалуы
93. 2 Электр аппараттардың электродинамикалық және термиялық әсері ненің себебінен болады? 5 Қ.Т. салдарынан болатын ауыр авариялық режим Тораптағы жүктеменің өсуінен Аппараттарды суыту жағдайының нашарлауы Кернеудің жіберілетін мәнінен  асып түсуі Жаман ауа-рай жағдайы (аяз, мұзтайғақ)
94. 1 Мыс шиналарындағы қ.т. кезіндегі жіберілетін температура ? 5 300 200 400 120 150
95. 1 Алюмин шиналарындағы қ.т. кезіндегі жіберілетін температура ? 5 200 150 300 400 120
96. 1 10 кВ-қа дейінгі кернеудегі қағаз оқшаулығышы бар кабельдегі қ.т. кезіндегі жіберілетін температура ? 5 200 400 300 150 120
97. 1 20-35 кВ кернеудегі кабель полихлорвинилды немесе резеңке оқшаулағышы бар оқшауланған сымдар қ.т. кезіндегі жіберілетін температурасы? 5 150 300 120 400 200
98. 3 Жоғары вольтты ажыратқыштардың термиялық сенімділігін тексеру қай формуламен жүзеге асырылады? 5
99. 3 Жоғары вольтты ажыратқыштардың электрдинамикалық сенімділігін тексеру қай формуламен жүзеге асырылады? 5
100. 2 Жоғары вольтты ажыратқыштарды қандай формулабойынша таңдайды: қондырғы кернеуімен тоқ бойынша? 5
101. 3 Жоғары вольтты ажыратқыштардағы электр доғасының сөнуі қай сәтте пайда болады? 5 Тоқтың нөл арқылы өту кезінде Доғаның ұзындығы асқын ұзаруы Доғаның температурасы нөл шамасына жеткен кезде Түйіспелер алшақтай бастағаннан 10 секунд өткен соң Анықталмаған доға сөну моменті
102. 2 Өндірістік тұтынушыларды қамтамассыз ету кезінде трансформатор санын таңдау қандай критериялар бойынша іске асырылады? 5 Тұтынушылар категориясын ескеру арқылы Болашақта жүктеме өсуін ескеру арқылы Номинал режимдегі жіберілетін жүктемені ескеру арқылы Авариялық режимдегі жіберілетін жүктемені ескеру арқылы Нақты осы шартқа сәйкес келетін нұсқаларды салыстыру
103. 3 Күштік трансформатгордың жүктелу коэфициенті қай формуламен анықталады? 5
104. 2 Жұмысты екі трансформатор мен атқаруға ауысу қажет болатын жүктемені  қандай формуламен анықтайды? 5
105. 2 Майлы трансформатор үшін авариялық режим кезінде тоқтың 30%-ке асуы бойынша жіберілетін асқын жүктеме ұзақтығы (мин)? 5 120 80 45 20 10
106. 2 Майлы трансформатор үшін авариялық режим кезінде тоқтың 60%-ке асуы бойынша жіберілетін асқын жүктеме ұзақтығы (мин)? 5 45 10 120 20 80
107. 2 Майлы трансформатор үшін авариялық режим кезінде тоқтың 100%-ке асуы бойынша жіберілетін асқын жүктеме ұзақтығы (мин)? 5 10 20 45 60 120
108. 2 Кәсіпорын жүктеме картограммасы дегеніміз не? 5 Бас план бойынша орналасқан шеңбер, олардың ауданы, таңдаған масштабта цехтың есептік жүктемесіне тең Бас план бойынша орналасқан квадраттар, олардың ауданы, таңдаған масштабта цехтың есептік жүктемесіне тең Кәсіпорын жүктемесінің өзгеруін көрсететін график Кәсіпорынның сырқы электрмен қамту тәсімдері бар басты план Кәсіпорынның ішкі электрмен қамту тәсімдері бар басты план
109. 2 Электр жүктемелерінің центірін не үшін анықтайды (кәсіпорынның)? 5 Электр энергия шығынын төмендету және өткізгіштік материал шығынын азайту үшін Электр энергия шығынын жоғарлату және өткізгіштік материал шығынын көбейту үшін Күштік трансформатор қуатын таңдау үшін Күштік трансформатор санын таңдау үшін Кәсіпорынның электр жүктемесін анықтау үшін
110. 2 Электр жүктеме центрінің координаталары қандай формуламен анықталады? 5
111. 2 Реактивті қуатың негізгі тұтынушылары не болып келеді? 5 Асинхронды электродвигатель, трансформаторлар Синхроннды компенсаторлар Конденсаторлы батареялар Түтікше қыздырылатын элементтер, қыздыру шамы Электрдоғалы пештер және электротермия лық қондырғылар
112. 2 Реактивті жүктеме коэффициентін қалай анықтаймыз? 5
113. 2 Толық қуатты қалай анықтаймыз? 5
114. 2 Реактивті жүктеме берілісі тиімсіз болатын негізгі себептер? 5 Көрсетілген себептердің барлығы Энергия мен активты қуаттың қосымша шығынының пайда болуы Кернеудің қосымша шығындарының пайда болуы Кабель желісімен ауалық сымдар қимасын көбейтуді талап етеді Электрмен қамту жүйесінің өткізу мүмкіншілігіннің төмендетеді
115. 2 Аса үлкен шығынсыз қабылдағыштардың реактивті қуатты пайдалануды азайтуға арналған шаралар 5 Барлық көрсетілген шаралар Төмен жүктемеме жасайтын аз жүктелген электр қозғалтқыш кернеуінің төмендеуі Пісіру трансформаторлары мен қозғалтқыштардың бос жүрісін шектеу Асинхронды электроқозғалт қыштың орнына синхрондыны қолдану Вентильді түрлендірігіштің күштік тәсімін қолдану
116. 2 Өнеркәсіптік мекемелерде энергиямен қамтамасыз ету жүесінде өтпелі құрылғының орнына, не қолданады? 5 Конденсаторлық батареялар, синхронды компенсаторлар Күштік трансформатор және реакторлар Асинхронды қозғалтқыш және вентильді түрлендіргіштер Токтың және кернеулік трансформаторлар Разрядты вентиль және асқын кернеу шектегіші
117. 2 Тек сихронды компенсаторға тиесілі жауапты көрсетініз? 5 Өндіргіш реактивті қуатын жатық реттеуінің болуы Активті қуаты аз жоғалту Қажетке жаратуының қарапайымдылығы (айналатын және қажалатың бөлшектердің болмауынан) Өндіріс монтаждық жұмысының қарапайымдылығы (аз салмақтылық, ірге тастың болмауы) Барлық құрғақ бөлшектерде қолдану мүмкіндігі
118. 2 Конденсаторлық батареялардың артықшылығы жоқ жауапты көрсетіңіз? 5 Өндіргіш реактивті қуатын жатық реттеуінің болуы Қажетке жаратуының қарапайымдылығы (айналатын және қажалатын бөлшектердің болмауынан) Өндіріс монтаждық жұмысының қарапайымдылығы (аз салмақтылық ірге тастың болмауы) Барлық құрғақ бөлшектерде қолдану мүмкіндігі Активті қуаты аз жоғалту
119. 2 Өндірістік мекемелер тораптарында электроэнергия шығынының азаю жолдары? 5 Электро қабылдағыштардың, күштік трансформаторлар және желінің максималды жүктемесі, жоғары сатылы кернеуді қолдану Электро қабылдағыштардың, күштік трансформаторлар және желінің минималды жүктемесі, төменгі сатылы кернеуді қолдану Майлы күштік трансформаторды құрғақ трансформаторға алмастыру Әуелік желісінің электрберілісін кабельдікке алмастыру Электр энегиясын тұтынушыны ГПП-дан ажырату
120. 3 Үш фазалы желіде активті қуат шығыны қай формуламен анықталады? 6
121. 3 Үш фазалы желіде реактивті қуат шығыны қай формуламен анықталады? 6
122. 3 Трансформаторда активті қуат шығыны қай формуламен анықталады? 6
123. 3 Трансформаторда реактивті қуат шығыны қай формуламен анықталады? 6
124. 3 Электр энергияның активті қосынды шығыны қай формуламен анықталады? 6
125. 3 Электр энергияның реактивті қосынды шығыны қай формуламен анықталады? 6
126. 2 Жиілік ауытқуы, кернеу ауытқуы, синусойдалық емес кернеу коэффициенті қандай көрсеткіштерге жатады? 6 Электроэнергия сапасы Тоқ түрі (айнымалы, тұрақты) Тұтыну сенімділік категориясы Электроэнергия параметрі Электроэнергия түрі
127. 2 Басты электро қабылдағыш үшін МЕСТ бойынша жіберілген кернеуді анықтау? 6
128. 2 Асинхронды электроқозғалтқыш қысқышына кернеу төмендеуі әсер ететін параметрлерді көрсет? 6 Сырғанау көбейеді, валдағы жиіліктің айналу моменті төмендейді Ешқандай параметрлерге әсер етпейді Сырғанау төмендейді,валдағы жиіліктің айналу момнті көбейеді Валдағы момент төмендейді,сырғанау және жиілік айналуы өзгермейді Сырғанау және жиілік айналу төмендейді,ал валдағы момент өзгермейді
129. 2 МЕСТ бойынша тораптағы жіберілетін жиілік ауытқуы (Гц)? 6
130. 2 Жүктеме трансформаторлар жүктелу реттеу құрылғылары қандай мақсатта қолданылады? 6 Кернеуді реттеу Трасформатор қуатын реттеу Жиілік торабын реттеу Трансформатордың бос жүріс шектегіші Тоқтын қысқа тұйықталу шектегіші
131. 2 Жүктемеден тұратын реттелетін вольт үстелік трансформаторлар? 6 Кернеуді реттеу Қысқа тұйықталу тоғын шектеу Трансформаторлардың бос жүрісін шектеу Желінің желілігін реттеу Трансформатор дың қуатын реттеу
132. 3 ЭҚЕ сәйкес 1000 В жоғары қандай электр қондырғылар тұйықталған үлкен топтар қондырғыларына жатады? 6 500 А-ден асатын жерге бір фазалы тұйықталған тоқ 500 А тең немесе одан кіші жерге бір фазалы тұйықталған тоқ 500 А-ге тең жерге бір фазалы тұйықталған тоқ 1000 А асатын жерге бір фазалы тұйықталған тоқ 250 А асатын жерге бір фазалы тұйықталған тоқ
133. 2 ЭҚЕ сәйкес 1000 В жоғары қандай электр қондырғылар жерге тұйықталған кіші тоқтар қондырғыларыны жатады? 6 500 А тең немесе одан кіші жерге бір фазалы тұйықталған тоқ 500 А асатын жерге бір фазалы тұйықталған тоқ 250 А асатын жерге бір фазалы тұйықталған тоқ 1000 А асатын жерге бір фазалы тұйықталған тоқ 500 А тең жерге бір фазалы тұйықталған тоқ
134. 2 1000 В жоғары жерге нейтральды үлкен токтармен тұйықталған жерлендіргіш құрылғыларға тікелей немесе шағын кедергілер арқылы қосылған құрылғылар қалай аталады? 6 Терең жерлендірілген нейтральдіқ құрылғы Блокталған нейтральды құрылғылар Оқшаулағыш нейтральды құрылғылар Дара жерлендіргіш нейтральды құрылғылар Қарымталған нейтральды құрылғылар
135. 2 1000 В жоғары нейтральды шағын тоқтармен тұйықталған, жерлендіргіш құрылғыларға қосылған және нейтральды нүктесі жоқ, құрылғылар жерлендіргіш құрылғыларға қосылған құрылғылар деп қандай құрылғыларды атайды? 6 Оқшаулағыш нейтральді құрылғылар Қарымталған нейтральді құрылғылар Блокталған нейтральді құрылғылар Терең жерлендірілген нейтральдық құрылғы Дара жерлендіргіш нейтральді құрылғылар

 

  1. №2 аралық бақылау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар тізімі

Сұрақтар жалпы тестіге қосылған:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Емтихан сұрақтары мен тест тапсырмалар тізімі

п.п

Ден

гейі

Сұрак Тақы

рып

Жауап А)

(дұрыс)

Жауап

В)

Жауап

С)

Жауап

D)

Жауап

Е)

136. 2 Қай құрылғыларда жерге әртүрлі қысқа тұйықталу болады және қысқа тұйықталуды үлкен тоқтармен өтеді? 6 Терең жерлендіргіш нейтральмен Қарымтаушы нейтральмен Оқшаулағыш нейтральмен Блоктанған нейтральмен Жеке жерлендіргіш нейтральмен
137. 2 Қай құрылғыларда жерге тұйықталу қысқа тұйықталу болмайды, және кернеудің үшбұрышы тұрақты болады? 6 Оқшаулағыш нейтральмен Блоктанған нейтральмен Қарымтаушы нейтральмен Жеке жерлендіргіш нейтральмен Терең жерлендіргіш нейтральмен
138. 2 Терең жерлендірілген нейтральды құрылғыларда қысқа тұйықталудың бір фазалы тоғын шектеу үшін қандай тәсілдер қолданылады? 6 Тораптың жеке нейтральдарын жерлендіргіштен ажырату Тораптың нейтральдарын жерлендіргіштен ажырату Электр берілістің желі ұзындығы қысқарады Тораптағы жерлендіргіш құрылғылардың контурлардың алынады Барлық аталған тәсілдер
139. 2 Жерге бірде-бір фазаның «металдық» тұйықталуы кезінде оқшаулағыш нейтральды құрылғылардың кернеуі қалай өзгереді? 6 Зақымдалмаған фазалардың фазалық кернеуі желілікке дейін өседі, ал тұйықталған нольге тең болады Өзгермейді Зақымдалмаған фазалар өзгермейді, ал тұйықталған нольге тең болады Зақымдалмаған фазалардың фазалық кернеуі желілікке дейін өседі, ал тұйықталған өзгермейді және фазалыққа тең болады Өзгерісті болжауға болмайды
140. 2 Жерге тұйықталған жерде оқшаулағыш нейтралі бар тораптарда тоқ қалай өтеді? 6 Сыйымдылық Индуктивтік Активті Индуктивті және активті Тұрақты
141. 2 ПУЭ-ге сәйкес оқшаулағыш нейтральді тораптарда сыйымдылық тоқ қандай мәнде 6-35 кВ қарымталушы аппараттың көмегі арқылы оның қарымталушысы қажет? 6 Торапта 35 кВ – 10 А- ден жоғары; торапта 10 кВ -20 А-ден жоғары; торапта 6 кВ – 30 А-ден жоғары Торапта 35 кВ – 30 А- ден жоғары; торапта 10 кВ – 20 А-ден жоғары; торапта 6 кВ – 10 А-ден жоғары Торапта 35 кВ – 15А-ден жоғары; торапта 10 кВ – 30 А-ден жоғары; торапта 6 кВ – 20 А-ден жоғары Торапта 35 кВ – 50 А-ден жоғары; торапта 10 кВ – 40 А-ден жоғары; торапта 6 кВ – 60 А- ден жоғары Торапта 35 кВ –  5 А- ден жоғары; торапта 10 кВ -2 А-ден жоғары; торапта 6 кВ – 10 А-ден жоғары
142. 2 Номинальды кернеуі 3-35 кВ электрлік тораптары нейтральдің қай режимде жұмыс жасайды? 6 Оқшаулағыш нейтральдар немесе жерге сыйымдылық тоқ қарымтаушы тоқпен тұйықталған Блокталған нейтральмен терең жерлендіргіш нейтральмен Терең жерлендіргіш нейтральмен Барлық аталған режимде Жеке жерлендіргіш нейтральмен
143. 2 Номинальды кернеуі 110 кВ және жоғары электрлік тораптары нейтральдың қай режимінде жұмыс жасайды? 6 Терең жерлендірілген нейтральдар немесе жеке жерден ажыратылған нейтральдармен Барлық аталған режимдерде Оқшаулағыш нейтральдар немесе жерге сыйымдылық тоқ қарымтаушы тоқпен тұйықталған Жеке жерлендіргіш нейтральмен Блокталған нейтральмен терең жерлендіргіш нейтральмен
144. 2 Электр құрылғыларының жерлендіруін анықтау? 6 Әдейі жалғанған жерлендіргіш құрылғылармен Жерлендіргіш өткізгіштердің қосындысы Жермен тікелей жалғанған металды өткізгіш немесе өткізгіш тораптары Электр құрылғыларының жерлендіргіш бөлшектерін жерлендіргіштен қосатан металдық өткізгіштер Барлық аталғандар
145. 2 Жерлендіргіш құрылғылар деп нені атайды? 6 Жерлендіргіш өткізгіштердің қосындысы Барлық аталғандар Электр құрылғыларының жерлендіргіш бөлшектерін жерлендіргіштен қосатан металдық өткізгіштер Жермен тікелей жалғанған металды өткізгіш немесе өткізгіш тораптары Әдейі жалғанған жерлендіргіш құрылғылармен
146. 2 Жерлендіргіш құрылғысының жерлендіргіші деп нені атайды? 6 Жермен тікелей жалғанған металды өткізгіш немесе өткізгіш тораптары Әдейі жалғанған жерлендіргіш құрылғылармен Барлық аталғандар Жерлендіргіш өткізгіштердің қосындысы Электр құрылғыларының жерлендіргіш бөлшектерін жерлендіргіштен қосатан металдық өткізгіштер
147. 2 Жерлендіргіш өткізгіштер деп нені атайды? 6 Электр құрылғыларының жерлендіргіш бөлшектерін жерлендіргіштен қосатан металдық өткізгіштер Барлық аталғандар Әдейі жалғанған жерлендіргіш құрылғылармен Жермен тікелей жалғанған металды өткізгіш немесе өткізгіш тораптары Жерлендіргіш өткізгіштердің қосындысы
148. 2 Токқа топырақ болатын кедергіні қалай атайды? 6 Таралған кедергі «жерлендіргіш кедергісі» Топырақты кедергі Жердің кедергісі Жасанды кедергі Жалпы кедергі
149. 2 Оның сипаттамасына, температурасына, оның құрамындағы ылғалмен электроттарына тәуелді топырақ кедергісін қалай атайды? 7 Меншікті Омдық Жеке Табиғи Жасанды
150. 2 Қандай жерлендіргіштерге жатады: су құбыры, кабельдің метал қаптамасы, метал құрлымы? 7 Табиғи Жасанды Меншікті Жеке Омдық
151. 2 Жерлендіру құрылғылары үшін арнайы тағайындалған метал электрондардың жерге төселетін жерлендіргіштер қалай аталады? 7 Жасанды Горизанталь Істегі Табиғи Вертикаль
152. 2 Вертикаль жерлендіргішпен горизанталь жерлендіргіш жоғары ұштары жер бетінін қандай тендікте жатады? 7 0,5-0,7 м 3-5 м 0,2-0,3 м 1,5-2,0 м 0,8-1,5
153. 2 Вертикаль жерлендіргіштің кедергі шамасына, оның ұзындығы мен көлденен қимасы қалай әсер етеді? 7 Көлденен қимасы көп әсер етпейді, ал оның ұзындығы әсер етеді Ұзындығы көп әсер етпейді, көлденен қимасы әсер етеді Екеуініңде параметрлерінің өзгеруі, кедергі шамасына әсер етеді Екеуініңде параметрлерінің өзгеруі, кедергінің шамасына бірдей әсер етеді Ұзындығымен көлденең қимасы әсер етпейді, жерлендіргіш материалына бағынады
154. 2 Электронды қондырғыларда 1000 В-тан жоғары үлкен тоқ жерге, жерлендіргіш кедергінің мағынасы қандай болуы керек? 7 0,5 Ом-нан үлкен емес 4 Ом-нан үлкен емес 10 Ом-нан үлкен емес 30 Ом-нан үлкен емес 40 Ом-нан үлкен емес
155. 2 Электр қондырғы аймағында 0,5-0,7 м тереңдікте таралған өткізгіш салынады, жерлендіргішпен қосылған қандай мақсатта қолданылады? 7 Потенциалды теңестіру үшін Потенциалдың электр қондырғының аймағынын шықпауы үшін Топырақты тығыздауы үшін Жермен қосылған кедергі тез айырылу үшін Қысқа тұйықталу кездегі тоқты шектеу үшін
156. 3 Жерге қосылған аз тоғы бар 1000 В-тан жоғары электр қондырғыларында жерге қосылған кездегі шымдылық тоғы қалай аталады? 7
157. 3 Сыйымдылық токтың компенсациясын 1000 В-тан жоғары электр қондырғыларында қандай жағдайда ПУЭ бойынша жерлендіргіш құрылғыларының кедергісі қанағаттандырлуы керек? 7
158. 3 Параллель қосылған табиғи жерлендіргішті қолдана отырып қолдан жасалған жерлендіргіштің қажетті кедергісін қалай анықтайды? 7
159. 3 Алдынала алынған коэфициентті ПӘК қолданғанда тік орналасқан жерлендіргіштің шамамен мәні n – қалай анықталады? 7
160. 3 Қай формула бойынша таралу кедергісі есептеледі, электрод жердің бетінде вертикальды болған болса? 7
161. 3 Қай формула бойынша таралу кедергісі есептеледі, электрод жердің астында вертикальды болған болса? 7
162. 3 Қай формула бойынша таралу кедергісі есептеледі, электрод жердің астында горизонталь созылмалы болған болса? 7
163. 3 Қай формула бойынша таралу кедергісі есептеледі, электрод жердің астында горизонталды пластикалық болған болса? 7
164. 3 Қай формула бойынша таралу кедергісі есептеледі, электрод жердің астында сақиналы горизонталь болған болса? 7
165. 2 Топырақтағы кезде токтардың генераторы не болып табылады? 7 Тұрақты токтың әртүрлілігіне арналған шойын электрлік жолдар Жер астындағы электрлі кабельді желілер Аталғандардың бәрі Жер астындағы пұрба проводтар Нейтральді терең жалғанған электр беріліс желісі
166. 2 Кезбе тоқтар жер астындағы қондырғыларға қалай әсер етеді? 7 Электрокоррозиялық құбылыс пайда болады Коррозия баяулайды Турбопроводтар мен кабельдер қызады Ешқандай әсері болмайды Турбопроводтар мен кабельдер қалыңдайды
167. 2 Жер астындағы металл қондырғылардың кезінде тоқтардың потенциялымен кіру зонасы қалай аталады? 7 Катодтық зона, теріс потенциял Анодтық зона, оң потенциял Катодтық зона, нольдік потенциял Анодтық зона, нольдік потенциал Анодтық зона, теріс потенциал
168. 2 Жер астындағы метал қондырғылардың кезінде тоқтарының потенциалы мен шығу зонасы қалай аталады? 7 Анодтық зона, оң потенциял Катодтық зона, нольдік потенциял Катодтық зона, теріс потенциял Анодтық зона, нольдік потенциал Анодтық зона, теріс потенциал
169. 2 Электрокоррозия салдары? 7 Металдық желінуі және бөлшектері топыраққа кетеді Жер астындағы электрлі кабельді желілер Коррозия процесі баяулайды Еш әсері жоқ Адымдық кернеуі пайда болуы мүмкін
170. 2 Электр қондырғы аймағында 0,5-0,7 м тереңдікте таралған өткізгіш саналады, жерлендіргішпен, қосылған қандай мақсатта қолданылады? 7 Потенциалды теңестіру үшін Потенциалдың электр қондырғының аймағынын шықпауы үшін Топырақты тығыздауы үшін Жермен қосылған кедергі тез айырылу үшін Қысқа тұйықталу кездегі тоқты шектеу үшін
171. 2 Қасиеті жағынын қандай материалға жатады: электр оқшаулағышты өткізгішті магнитті және жартылай өткізгішті материалдар? 8 Элкетротехникалық Электромонтаждық Құрылымдық Электротроптық Кабельдік
172. 2 Өткізгіштік материалдарды тағайындалуы? 8 Тоқтық жетектік бөліктерін туындату үшін Жабдықтарды майлау және салқындату үшін Магнит ағынының өту жолын туындату Арнайы түйіндермен бөлшектерді жалғау үшін Тоқтық жетектік бөліктерді оқшаулау үшін
173. 2 Магнитті материалдардың тағайындалуы? 8 Магнит ағынының өту жолын туындату Тоқтық жетектік бөліктерін туындату үшін Жабдықтарды майлау және салқындату үшін Токтық жетектік бөліктерді оқшаулау үшін Арнайы түйіндермен бөлшектерді жалғау үшін
174. 2 Диэлектриктерді тағайындау? 8 Токтық жетектік бөліктерді оқшаулау үшін Магнит ағынының өту жолын туындату Токтық жетектік бөліктерін туындату үшін Арнайы түйіндермен бөлшектерді жалғау үшін Жабдықтарды майлау және салқындату үшін
175. 2 Жартылай өткізгіш материалдарды тағайындау? 8 Диэлектриктермен өткізгіштер қызметін атқарады Магнит ағынының өту жолын туындату Токтық жетектік бөліктерін туындату үшін Токтық жетектік бөліктерін оқшаулату үшін Арнайы түйіндермен бөлшектерді жалғау үшін
176. 2 Құрылымды материалдарды тағайындау? 8 Арнайы түйіндермен бөлшектерді жалғау үшін Диэлектриктермен өткізгіштер қызметін атқарады Токтық жетектік бөліктерін туындату үшін Токтық жетектік бөліктерін оқшаулату үшін Магнит ағынының өту жолын туындату
177. 2 Оқшаулағыштың кедергісі дегеніміз не? 8 Келтірілген аралық өту тоғының кернеуге қатынасы Тесілген кездегі өріс кернеуі Диэлектрлік аралық тоқтың келтірілген мәні Диэлектриктің поляризациялану процессінің саны Диэлектрикті қыздыруға кеткен энергия шығыны
178. 2 Оқшаулағыштың электірлі беріктігі деген не? 8 Тесілген кездегі өріс кернеуі Диэлектрлік аралық токтың келтірілген мәні Диэлектриктің поляризациялану процессінің саны Диэлектрикті қыздыруға кеткен энергия шығыны Келтірілген аралық өту тоғының кернеуге қатынасы
179. 2 Диэлектрик шығыны деген не? 8 Диэлектрикті қыздыруға кеткен энергия шығыны Диэлектриктің поляризациялану процессінің саны Келтірілген аралық өту тоғының кернеуге қатынасы Тесілген кездегі өріс кернеуі Диэлектрлік аралық тоқтың келтірілген мәні
180. 2 Аралық өту тоғы деп нені айтады? 8 Диэлектрлік аралық тоқтың келтірілген мәні Диэлектрикті қыздыруға кеткен энергия шығыны Диэлектриктің поляризациялану процессінің саны Келтірілген аралық өту тоғының кернеуге қатынасы Тесілген кездегі өріс кернеуі
181. 2 Диэлектрик сипаттамасы – жарық шығынының температурасы қалай болады? 8 Азғана оттан диэлектриктің жарылу кезіндегі температурасы Төменгі температура кезіндегі диэлектриктің қату қасиеті Диэлектрикті қыздыруға кеткен энергия шығыны Қызу кезінде аморфты күйден сұйық күйге ауысу Төменгі температура кезіндегі газдың қату қасиеті
182. 2 Диэлектрик сипаттамасы – жұмсару температурасы қалай болады? 8 Қызу кезінде аморфты күйден сұйық күйге ауысу Төменгі температура кезіндегі диэлектриктің қату қасиеті Төменгі температура кезіндегі газдың қату қасиеті Азғана оттан диэлектриктің жарылу кезіндегі температурасы Төменгі температура кезіндегі металдың қату қасиеті
183. 2 Диэлектрик сипаттамасы – күй тұрақтылығы неде? 8 Төменгі температура кезіндегі диэлектриктің қату қасиеті Тесілген кездегі өріс кернеуі Диэлектрикті қыздыруға кеткен энергия шығыны Диэлектриктің поляризациялану процессінің саны Диэлектрикті қыздыруға кеткен қуат шығыны
184. 2 Трансформатор майын неден алады? 8 Мұнайдан Кастрово майынан Күн бағыстан Льнадан Сивальдан
185. 2  – қандай аспаптың белгісі? 8 Есептегіш (счетчик) Вольттметр Логометр (Омметр) Амперметр Диодтың белгісі (жалпы)
186. 2  – ненің белгісі? 9 Жылулық реле Туннельді диод Электр қыздырғышты құрылғы Бір жақты қызмет ететін шкаф Жарықтық диод
187. 2 Өткізгіштігі жоғары материалдарға қандай материал жатады? 9 Мыс Темір Алюминий Молибден Цинк
188. 2 Кедергісі жоғары материалдарға қандай материал жатады? 9 Констант Мыс Темір Алюминий Молибден
189. 2 Электр машиналардың магнит өткізгіштігін дайындауда қандай материал қолданылады? 9 Жұмсақ магнитті Қатты магнитті Магнитті Константы Магнит жұтқышты
190. 2 Электр аппараттардың функциясы неде? 9 Қосу, айыру және айырып қосу операциясы Электр энергиясын өндіру Электр энергиясын тұтыну Электр өлшемдерін өлшеу үшін Электр энергиясын айналдыру үшін
191. 2 Автоматтыларға қандай электр аппараттар жатады? 9 Магнитті қосқыш Ажыратқыш Айырғыштар Реостаттар Ақырғы айырғыштар
192. 2 Түйіспелі байланыстар немен сипатталады? 9 Өтпелі кедергілерімен Өлшемдерімен Оқшаулағыштармен Қыздыру температурасымен Деформациясы мен
193. 2 Түйіспелі байланыстар қандай материалдардан дайындалады? 9 Мыс, алюминий Вольфрам, нихром Қалайы, цинк Графит Кварц, газ
194. 2 ПК және ПНП сериалы сақтандырғыштардың доғасы немен суып және сөнеді? 9 Кварцты құммен Ауа үруімен Газды үруімен Маймен Нихроммен
195. 2 ПСН сериалы сақтандырғышындағы электр доғасы қандай әдіспен сөнеді? 9 Газды үруімен Ауа үруімен Ваккумды ортада Майлы ортада Кварцты-құмды ортада
196. 2 Сақтандырғыштың балқымалы қондырғысының жану ұақыты неге байланысты? 9 Тоқ күшіне Кернеуге Желі жиілігіне Желілік сымның кедергісіне Корпус материалына
197. 3 Сақтандырғышты таңдау жағдайы? 9 Uном ≥ Uжелі

Iв ≥ Iр

Iв ≥ Iмах/α

Uном ≤ Uжелі

Iв ≤ Iр

Iв ≤ Iмах/α

Uном ≤Uжелі

Iв ≥ Iр

Iв ≥ Iмах/α

Uном ≥ Uжелі

Iв ≤ Iр

Iв ≥ Iмах/α

Uном ≥ Uжелі

Iв ≥ Iр

Iв ≤ Iмах/α

198. 2 Қандай тізбек ажыратқыштары, автоматты айырғыштарда, көбейуінен қорғайды? 9 Жылулық Электромагниттік Максималды Минималды Электрлік
199. 2 Айнымалы тоқ тізбегінде электр доғасы қандай моментте сөнеді? 9 Тоқтың ноль арқылы өткен кезде Жарты период ортасында Кернеудің жану доғасына жеткен кезде Минималды Максималды
200. 2 Қандай әдісте электр доғасы салқын беттен жанасудың әсерінен сөнеді? 9 Тар қуыстағы доға сөну Майдағы доға сөну Ваккумдегі доға сөну Магнит өрісіндегі доға сөну Газдағы доға сөну
201. 2 Қандай әдіс кезінде сутектік ортада электр доғасы сөнеді? 10 Майдағы доға сөну Ваккумдегі доға сөну Магнит өрісіндегі доға сөну Газдағы доға сөну Тар қуыстағы доға сөнуі
202. 2 Қандай жоғарғы вольтті айырғыштарды электр доғасы газды-ауалы үру арқылы сөнеді? 10 Майлы және ауалы Ваккумды және элегазды Электромагнитті Қысқа тұйықталғыштарда Жүктеме айырғыштарын дағы
203. 2 Ваккумды айырғыштарда электр доғасын сөндіру үшін қандай ортада қолданылады? 10 Жоғарғы разрядталған газ

(10-6 – 10-8 Н/см2)

Элегаз

(10+6 – 10+8 Н/см2)

Азот

(10+4 – 10+6 Н/см2)

Атмосфералық ауа Көмір

қышқыл газ

204. 2 Элегазды айырғыштарда электр доғасын сөндіру үшін қандай ортада қолданылады? 10 (FS6) (N) Атмосфералық ауа (СО2) Вакуум
205. 2 Қандай айырғыштарда май электр доғасын сөндіру оқшаулағыш қызметін атқарады? 10 Майлы Аз майлы Вакуумды Ауалы Элегазды
206. 2 Қандай айырғыштарда май электр доғасын – сөндіру қызметін атқарады? 10 Аз майлы Вакуумды Ауалы Элегазды Майлы
207. 2 Қандай айырғыштарда орнатылған трансформатор тоғы қондырылуы мүмкін? 10 Майлы Аз майлы Вакуумды Ауалы Элегазды
208. 2 ВМП-10 айырғышы қалай оқылады? 10 Майлы 10 кВ ілмелі айырғыш Аз қуатты 10 кВ ілмелі айырғыш Майлы 10 кВ полюсті айырғыш Аз қуатты 10 кВ полюсті айырғыш Майлы 10 кВ пружинді айырғыш
209. 3 Жоғарғы вольтты айырғышты таңдау жағдайы? 10 Uном ≥ Uуст

Iном ≥ Iнорм

Iном ≥ Iмах

Iпр.с. ≥ Iп.о.

Uном ≤ Uуст

Iном ≤ Iнорм

Iном ≤ Iмах

Iпр.с. ≤ Iп.о.

Uном ≥Uуст

Iном ≤ Iнорм

Iном ≤ Iмах

Iпр.с. ≤ Iп.о.

Uном ≤ Uуст

Iном ≥ Iнорм

Iном ≤ Iмах

Iпр.с. ≤ Iп.о.

Uном ≤ Uуст

Iном ≤ Iнорм

Iном ≥ Iмах

Iпр.с. ≥ Iп.о.

210. 2 Айырғыштар жетегінің тағайындалуы? 10 Қосылу, кіру, айырылу Тек қосылу Тек айырылу Тек кідіру Қосылу және айырылу
211. 2 ПП-67 жетегі қалай оқылады? 10 Пружинді жетек Пневматикалық жетек Полюсті жетек Ауыспалы жетек Магнитті жетек
212. 2 ПЭ-11 жетегі қалай оқылады? 10 Электромагнитті жетек Пружинді жетек Пневматикалық жетек Ауыспалы жетек Элегазды жетек
213. 2 Ажыратқыштың тағайындалуы қалай? 10 Тізбектің көзіне көрінерліктей ажыратулы Кернеу айырулы Тоқтың айырылуы Жүктеме айырылуы Тізбектің жерлендірлуі
214. 2 РЛНД-деген не? 10 Екі жағынан ажыратқыш Сызықтық екі жағынан ажыратқыш Ішкі екі жағынан ажыратқыш Екі полюсті ажыратқыш Ажыратқыш
215. 2 Қысқа тұйықтағыштың тағайындалуы? 10 Электр тізбегінде қысқа тұйықталу туындату Қысқа тұйықталудан қорғау Қысқа тұйықталу тоғының шектелуі Қысқа тұйықталу тоғының айқындалуы Тізбектің жерлендірлуі
216. 1 35 кВ қондырғылардағы қысқа тұйықталуда қанша полюс болады? 11 2 1 3 4 5
217. 1 110 кВ және одан жоғары қондырғылардағы қысқа тұйықталуда қанша полюс болады? 11 1 3 4 5 2
218. 1 Алшақтағыштың тағайындалуы? 11 Тоқсыз үзілістегі электр тізбегінің айырылуы Қысқа тұйықталу мөлшеріндегі айырылу Тоқсыз үзілістегі қосылу Қысқа тұйықталу тоғының шектелуі Қысқа тұйықталуды туындату
219. 3 Ажыратқыштар мен алыстатқыштардың таңдау жағдайы? 11 Uном ≥ Uуст

Iном ≥ Iнорм

Iном ≥ Iмах

Iпр.с. ≥ Iу

Uном ≤ Uуст

Iном ≤ Iнорм

Iном ≤ Iмах

Iпр.с. ≤ Iу

Uном ≥Uуст

Iном ≤ Iнорм

Iном ≤ Iмах

Iпр.с. ≤ Iу

Uном ≤ Uуст

Iном ≥ Iнорм

Iном ≤ Iмах

Iпр.с. ≤ Iу

Uном ≤ Uуст

Iном ≤ Iнорм

Iном ≥ Iмах

Iпр.с. ≥ Iу

220. 1 FV коды нені белгілейді? 11 Разрядник Жылу релесін Балқымалы сақтандырғыш Тоқ релесін Фотоэлемент
221. 2 Реактор бетонының тағайындалуы? 11 Қысқа тұйықталу тоғының шектелуі Кернеудің шектелуі Сыйымдылық тоғының компенсациясы Индуктивтік тоғының компенсациясы Атмосфералық кернеу өсуінен қорғау
222. 2 Доға сөндіргіш реакторының тағайындалуы? 11 Сыйымдылық тоғының компенсациясы Қысқа тұйықталу тоғының шектелуі Кернеудің шектелуі Индуктивтік тоғының компенсациясы Атмосфералық кернеу өсуінен қорғау
223. 2 Доға сөндіргіш реактор қалай қосылады? 11 Қысқа тұйықталудан қорғау Қысқа тұйықталу тоғының айқындалуы Қысқа тұйықталу тоғының шектелуі Тізбектің жерлендірлуі Қысқа тұйықталу тоғының жүру кезінде алыстатқыштың айырылуына тыйым салу
224. 2 Басқару алыстатқышы мен қысқа тұйықталу тәсімінде қандай блокировкалар бар? 11 Қысқа тұйықталу тоғының жүру кезінде алыстатқыштың айырылуына тыйым салу Қысқа тұйықталудан қорғау Қысқа тұйықталу тоғының айқындалуы Қысқа тұйықталу тоғының шектелуі Тізбектің жерлендірлуі
225. 2 Н әріпті кернеу трансформаторларының маркасы нені білдіреді (NOM, HTMN, 3NOM)? 11 Кернеу трансформаторы Оқшаулама класы Қатты оқшауламасы Үш фазалы Екі фазалы
226. 1 Трансформатор тоғы қандай режимде жұмыс жасайды? 12 Қ.Т. Бос жүріс Номинальды жүктеме Аса қозу Жеткіліксіз қозу
227. 3 ТТ-трансформациясының коэффициенті қалай анықталады? 12 Кт = I1ном / I2ном Кт = I2ном / I1ном Кт = I2ном + I1ном Кт = I2ном * I1ном Кт = I1ном – I2ном
228. 2 Есептегіштердің комерциялық үшін ТТ-ның қандай дәлдік класпен қолданылады? 12 0,5 1,0 0,2 3,0 10,0
229. 2 Техникалық өлшеулер үшін ТТ-ға қандай дәлдік классы қолданады? 12 1,0 0,2 3,0 10,0 0,5
230. 2 Релелік қорғаныс тізбегі үшін ТТ-ға қандай дәлдік классы қолданады? 12 3,0; 10,0 1,0; 2,0 0,2; 0,4 0,7; 0,9 0,4; 0,8
231. 3 ТТ-ның тандау жағдайы? 12 Uном ≥ Uуст

I1ном ≥ Iнорм

I1ном ≥ Iмах

Куд√2 * I1ном

≥ Iуд.

Uном ≤ Uуст

Iном ≤ Iнорм

Iном ≤ Iмах

Куд√2 * I1ном

≤ Iуд.

Uном ≥Uуст

Iном ≤ Iнорм

Iном ≤ Iмах

Куд√2 * I1ном

≥ Iуд.

Uном ≤ Uуст

Iном ≥ Iнорм

Iном ≤ Iмах

Куд√2 * I1ном ≥ Iуд.

Uном ≤ Uуст

Iном ≤ Iнорм

Iном ≥ Iмах

Куд√2 * I1ном ≤ Iуд.

232. 2 Кернеу трансформаторының міндеті? 12 Жоғарғы кернеудің стандартты шамаға дейін төмендеуі Төменгі кернеудің стандартты шамаға дейін жоғарылауы Сыйымдылық өлшемі Кедергі өлшемі Шиналық байланыс
233. 1 Кернеу трансформаторы қандай режимде жұмыс жасайды? 12 Бос жүріс Номинальды жүктемелері Асқын қоздырылуы Жеткіліксіз қоздырылуы Қысқа тұйықталуда
234. 1 Т әріпті кернеу трансформаторларының маркасы нені білдіреді (НТМИ)? 12 Үш фазалы Үш стержанды Оқшаулама класы Қатты оқшауламасы Соңғы кернеудің шамасы
235. 3 Кернеу трансформаторының Кт транформация коэффициентін қалай анықтайды? 12 Кu = U1ном / U2ном Кu = U2ном / U1ном Кu = U2ном * U1ном Кu = U2ном – U1ном Кu = U1ном + U2ном
236. 2 Коммерциялық есеп үшін санауыштың ҚТ қандай дәлдік класы қолданылады? 12 0,5 1,0 0,2 3,0 10,0
237. 2 Техникалық өлшеу үшін ҚТ қандай дәлдік класы қолданылады? 12 1,0 0,2 3,0 10,0 0,5
238. 2 Тізбекте релелі қорғаныс үшін ҚТ қандай дәлдік класы қолданылады? 12 3,0 1,0 0,2 0,5 0,4
239. 3 Кернеу трансформаторының теңдеу шарты? 12 Uном ≥ Uуст

Sном ≥ S2∑

Uном ≤ Uуст

Sном ≤ S2∑

Uном ≤ Uуст

Sном ≥ S2∑

Uном ≥ Uуст

Sном ≤  S2∑

Uном > Uуст

Sном < S2∑

240. 2 ӨҚТ дегеніміз не? 12 Өзіндік қажеттілік трансформатор Күштік трансформатор Байланыс трансформатор Орташа кернеулі трансформатор Секциалы трансформатор
241. 2 Өндірістік кәсіпорындардың қосалқы станциясында күштік трансформатордың номинальдық қуаты қандай шкалада қолданылады? 12 100,160,250,400, 630,1000 кВА және.т.б. () 100,135,180,240,320,420 кВА және т.б. () 115,165,255,450,650, 1200 кВА және т.б. () 30,180,240,460, 560,1300 кВА және т.б. () 120,240,480,960, 1920 кВА және т.б. ()
242. 2 АС маркалы болат-алюминийлі сымда болат талсымдары қандай роль атқарады? 12 Сымға әсер ететін механикалық жүкткмені алып жүреді Тоқ жүктемесін алып жүретін негізгі материал ретінде қолданады Ешқандай роль атқармайды Температуралық компенсатордың ролін атқарады Түгел сымның коррозиясына тотығуына қарсы болады
243. 2 АС маркалы болат-алюминийлі сымда алюминий талсымдары қандай роль атқарады? 12 Тоқ жүктемесін алып жүретін негізгі материал ретінде қолданады Ешқандай роль атқармайды Температуралық компенсатордың ролін атқарады Сымға әсер ететін механикалық жүкткмені алып жүреді Түгел сымның коррозиясына тотығуына қарсы болады
244. 2 Трансформаторларды шиналау үшін негізінен қандай шиналар қолданады? 12 Алюминий Болат Нихром Қола Мыс
245. 2 Иілгіш шиналау неден тұрады? 13 ФС сымы және тіркегіш арматурадан Шиналардың иілгіш қосылуынан Алюминий құбырлы шиналардан Айырғышы бар шиналардан Шиналық тіректер жинағынан
246. 2 Шиналардың түйіспелік аппараттарымен қосылу әдістері? 13 Өтпелі пластикасы – мыс Өтпелі пластикасы – болат Өтпелі пластикасы – мыс, болат Өтпелі пластикасы – мыс, қалайы Барлығы дұрыс
247. 1 Шина фазаларының дұрыс болуы? 13 А – сары

В – жасыл

С – қызыл

А – жасыл

В -сары

С – қызыл

А – жасыл

В – қызыл

С – жасыл

А – қызыл

В – жасыл

С – сары

А – қызыл

В – сары

С – жасыл

248. 1 Түйіспелік шиналардың қыздыруына бақылау қалай жүргізіледі? 13 Термопленка көмегімен Термометр көмегімен Өтпелі кедергіні өлшеу арқылы Көз мөлшерімен қарау арқылы Терморезистор көмегімен
249. 1 Жабдықтардың климаттық орындалу нұсқаларының қайсысы салқын және қалыпты климатты нұсқаларға жатады? 13 УХЛ У, О ТС ОМ, М Т, В
250. 1 Әріптік белгілену нұсқаларының қайсысы күштік трансформаторларды салқындату әдісіне жатады? 13 М,Д,МЦ,ДЦ,НМЦ,Ц УХЛ,ТС,ОМ,ТВ,Т IР-00;IР-01;IР-12;IР-23 АВР,РПН,АПВ Y,А,E,B,F,H,C
251. 1 IP белгісі нені білдіреді? 14 Электр жабдықтардың қорғау дәрежесінің шартты белгіленуі Салқындату әдісімен Монтаж әдісімен Жылыту әдісімен Негізгі орындалу
252. 1 Қандай кабель электр энергиясын жеткізіп беруге және таратуға арналған? 14 Күштік Бақылаушы Оптоталшықты Монтаждық Сауытты
253. 1 Кедергіні 6 кВ-қа дейін және қимасы 16 мм²-ға дейінгі кабкль қандай талсымдармен жасалады? 14 Шеңберлік Секторлық Тік бұрышты Шаршылық Элипстік
254. 1 Кернеуі 6 кВ-тан жоғары және қимасы 16 мм²-тан жоғары болатын кабельдерді қандай талсыммен орындайды? 14 Секторлық Шеңберлік Шаршылық Тік бұрышты Элипстік
255. 1 Күштік кабельдердегі белдеулік оқшауламаның міндеті? 14 Жерден және герметикалықтан тылсымды оқшаулау үшін Механикалық зақымдалудан тылсымды қорғау үшін Тасымалдарды бір-бірінен оқшаулау үшін Химиялық әсер етуден кабельді қорғау үшін Кабельді кезбе тоқтан қорғау үшін
256. 1 Күштік кабельдердегі суаттың міндеті? 14 Механикалық зақымдалудан тылсымды қорғау үшін Тасымалдарды бір-бірінен оқшаулау үшін Жерден және герметикалықтан тылсымды оқшаулау үшін Кабельді кезбе тоқтан қорғау үшін Химиялық әсер етуден кабельді қорғау үшін
257. 1 Күштік кабельдердегі асфальты буратылған қабықшанаң міндеті? 14 Химиялық әсер етуден кабельді қорғау үшін Механикалық зақымдалудан тылсымды қорғау үшін Тасымалдарды бір-бірінен оқшаулау үшін Жерден және герметикалықтан тылсымды оқшаулау үшін Кабельді кезбе тоқтан қорғау үшін
258. 1 Диэлектрик сипаттамасы – жарық шығынының температурасы? 14 Азғана оттан диэлектриктің жарылу кезіндегі температурасы Диэлектрикті қыздыруға кеткен энергия шығыны Диэлектрикті қыздыруға кеткен қуат шығыны Қызу кезінде аморфты күйден сұйық күйге ауысу Төменгі температура кезіндегі диэлектриктің қату қасиеті
259. 1 Күштік кабельдердің маркасында бірінші әріп (А немесе әріп болмаса) қандай мағына білдіреді? 14 Материал тылсымын Изоляция талсымының материалын Қабықша материалын Қорғаныш қабығының материалын Кабель міндетін
260. 1 Күштік кабельдердің маркасында екінші әріп (Р,В,П) қандай мағына білдіреді? 14 Изоляция талсымының материалын Материал тылсымын Кабель міндетін Қорғаныш қабығының материалын Қабықша материалын
261. 1 Күштік кабельдердің маркасында үшінші әріп (С,А,Н,НР,В,ВР,СТ) қандай мағына білдіреді? 14 Қабықша материалын Материал талсымын Кабель міндетін Қорғаныш қабығының материалын Изоляция талсымының материалын
262. 1 Күштік кабельдердің маркасынан кейінгі бірінші сан қандай мағына береді? 14 Жұмыс кернеуін Талсым санын Көлденең қимасының ауданын Кабель диаметрін Рұқсат етілген жұмыс тоғын
263. 1 Күштік кабельдердің маркасынан кейінгі екінші сан қандай мағына береді? 14 Талсым санын Көлденең қимасының ауданын Кабель диаметрін Рұқсат етілген жұмыс тоғын Жұмыс кернеуін
264. 1 Толық қуаттың өлшем бірлігі? 15 S U P I Q
265. 1 Структуралық тәсім нені көрсетеді? 15 Тәсімде құрылғы бөлігінің негізгі функциясын, байланысын Құрылғы бөліктерінің орналасуын Жұмыс істеу принціпін Өзара байланысын Құрылғы тізбегінде пайда болған бөлек процесстерді
266. 1 Кернеуі 110 – 220 кВ майлы ажыратқыштың белгісі? 15
267. 1 Искралы аралық белгісін көрсетіңіз? 15
268. 1 Кедергілі электр қыздырғыштың белгіленуін көрсетіңіз? 15
269. 1 Сақиналы тұйықталған потенциометрдің белгіленуін көрсетіңіз? 15
270. 1 Жерлендіру белгісін табыңыз? 15
271. 1 Демпферлі орамдағы тоқпен мінезделетін қ .т. процессін атайды- 1,5 Жоғары өткізгіш Өтпелі Дұрыс Қалыптасқан Авариялық
272. 3 Жоғары өткізгіш индуктивті кедергіні атайды 1,5 Машина параметрі Статор кедергісі Ротор кедергісі Тұтыну кедергісі Өткелі кедергі
273. 3 Қ.т. басты моментіне генераторы э.қ.к. аталады- 1,4 Жоғары өткізгіш э.қ.к. Э.қ.к. өтпелі Статор э.қ.к. Ротор э.қ.к. Э.қ.к. номиналдысы.
274. 1 Қ.з басты моментіне генератордың индуктивті кедергісі аталады- 1,4 Жоғарғы өткізгіш кедергі Өтпелі кедергі Ротор кедергісі Статор кедергісі Тұтыну кедергісі
275. 2 Генератор тогының қ.т. тұрады- 1,4 Апериодты және периодтыдан Активті және индуктивтіден Толық және тәуелсізден Еріксіз және активтіден Толық және тиістіден
276. 1 Ең үлкен тез арадағы қ.т. тогының мәне аталады- 1,4 Соқпалы ток Ең үлкен ток Ең кіші ток Номиналды ток Авариалық ток
277. 2 Та-сөну уақытының тұрақтысы қалай анықталады. 1,5
278. 2 іуд соқпалы токтың ең үлкен мәні 1,3 2 I n.m.o I n.m.o 3 I n.m.o I n.m.o I n.m.o
279. 3 куд соқпалы коэфициентті қалай анықтайды. 1,3 I n.o.
280. 3 Генератордан периодты ток мәнінің басты әсер етуші мәні анықталады- 1,3 2 I n.m.o I n.m.o 3 I n.m.o
281. 3 Энергожүйеден қ.т. қоректену жағдайында  периодты токтың басты әсер етуші мәні 1,3 I n.m.o 3 I n.m.o
282. 3 1000В жоғары қозғалтқыштың жоғары өткізгіш кедергісі анықталады. 1,5 K
283. 3 Екі орамды трансформатордың rТ  активті кедергісі қай формуламен анықталады? 1,6
284. 3 Екі орамды трансформатордың ZТ толық кедергісі қай формуламен анықталады. 1,6  

=UH%

= = = =
285. 2 Трансформатордың Хт  индуктивті кедергісі 1,6
286. 2 Линияның активті кедергісі анықталады; 1,6
287. 2 Синхронды генератордың якорь реакциясы деп нені айтады 1,5 Якорь өрісінің негізгі өріске әсерін Қоздырушы орам өрісінің якорь өрісіне әсерін 2 өрістің өзара әсерін Якорь орамымен өтетін тоқ Қоздырушы орамымен өтетін тоқ
288. 2 Симметриялық құраушы амалы нені білдіреді 1,7 Симметриялық

емес құраушылар

жүйесі 3 симме-

триялық жүйеге

бөлінеді

Жүйе 6  жүйеге бөлінеді Жүйе 9  жүйеге бөлінеді Жүйе 2 кіші  жүйеге бөлінеді Жүйе 4 симметриялық жүйеге бөлінеді
289. 2 Симметриялық емес қысқа тұйықталуды есептеу қалай жүреді? 1,7 Симметриялық

құраушы амалымен

Кирхгоф заңы-

мен

Ом заңымен Эквивалентті генератор амалымен Контурлы тоқ амалымен
290. 2 Кезкелген Симметриялық емес 3-фазалық жүйе құраушыларға бөлінуі мүмкін. Қандай? 1,7 Тура,кері,ноль

дік

Тізбектеле,

тура,

параллель

Параллель, кері, тізбектеле Алмасатын, тура, кері Тізбектелетін, кері, аралас
291. 1 Режимдерге келтіретін сұраныс 1,1 Сапасы, бейімділігі, өмірлігі, экономдылығы Қаттылығы, экономдылы

ғы, өмірлігі

Сапасы, бейімділігі, жұмыскерлігі Бейімділігі, өмірлігі, экономдылығы Бейімділігі, қаттылығы, жұмыскерлігі
292. 1 Сапа-қоректенушілерді энергиямен қамтамасыз ету , нормативпен тұрақталған, соның ішінде: 2,4 Жиілік, симметрия, синусоиды, кернеудің қисық формасы, кернеу өдшемі Номиналды ток, кернеу, қуат Қуат номиналды ток, синусоидының қисық формуласы Жиілік, ток өлшемі, кернеуі Ток өлшемі, кернеу, қуат
293. 3 Кернеу двигатель қысқышы мен аппараттағы қателік жіберіледі: 2,4 -5тен+10% +10тен-10% -5тен+5% -7,5тен+7,5% -5тен+7,5%
294. 3 Дұрыс жұмыс кезінде жиілікте қандай қателік болады? 2,4 ±0,1Гц ±1Гц ±2Гц ±0,5Гц ±5Гц
295. 1 Бейімді жүйенің эксплуатациялық көрсеткіштері қандай? 2,4 өнімділік, экономдылық, рентабельдік Қаттылық, рентабельдік Экономдылық , қаттылық Рентабельдік, экономдылық, қаттылық өнімділік, экономдылық
296. 1 Қоректенушілерді электрмен қамтамасыз етудің тиімділігі деп нені айтады? 1,1 Қоректенушілерді қамтамасыз етудің ұзаққа созылуы Қоректенушілерді энергиямен қамтамасыз етудің нормативке сәйкес келуі Сыртқы ортаға қарсы тұру мүмкіндігі Жоғары сапалы энергиямен қамтамасыз ету Энергияны бергенде аз күш жұмсау
297. 1 Жиілік көрсеткіші немен  байланысты? 2.5 Активті қуат балансымен Реактивті қуат байланысы

мен

Кернеу өзгеруімне Тоқ өзгеруімен

 

Қуат коэффиценті мен
298. 1 Желідегі кернеу  көрсеткіші немен байланысты? 2.5 Реактивті қуат байланысымен Активті қуат балансымен Тоқ өзгеруімен Жейлік өзгеруімен иілік Қуат коэффицентімен
299. 1 Электор жүйелерінің басқарылуы 2.5 Режимнің қаттылығын Экономдылықты Параметірлердің өзгермеуін Параметірлердің өзгеруін Тиімділікті
300. 1 Электор жүйелесінің режимінің өмір сүрудегі басты мақсаты болып 2.2 Керексіз аз қателіктер параметрден берілгендерге Берілген параметрлердегі үлкен қателіктер Берілген параметрлердегі орташа қателіктер параметрлердегі  ең үлкен Берілген параметрлер өзгеріссіздігі
301. 3 Динамикалық қаттылық – қайта құру режимінің құрамы ретінде 2.3 Берілгеннен параметрдегі үлкен қателігі Берілгеннен параметрдің орташа қателігі Берілгеннен өзгермейтін параметрлер Берілгеннен параметрдің кіші қателігі Берілгеннен параметрдің ең кіші қателігі
302. 2 I=U/R теңдеуінде жүйе параметрлерін ата 2.1 R I,U I,U,R I U

 

You May Also Like

Адамның табиғи ырғақтары. Биоритмология

Адамның табиғи ырғақтары. Биоритмология Биологиялық жүйелерде тіршіліктің барлық деңгейінде кездесетін оралымды құбылыстар…

Ақжігіт Қорамсаұлы өмірбаяны

Өмірбаяны Ақан сері, Ақжігіт Қорамсаұлы (1843 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Үлкен Қоскөлдің…

Қыс келбеті тақырыбында шығарма

Шығарма Қыс келбеті Қазір қаңтар айы. Далада аяз көтеріліп, күн суытып тұр.…

Келіп шығу және мәндес болу қатынастары 

Келіп шығу және мәндес болу қатынастары  Математиканың негізгі ұғымдары. Жиындар: «жиын ұғымы»,…