You May Also Like

Ер еңбекте сыналады, сабақ жоспары

Қаратпа сөздер (Жанды табиғат туралы мәтін құрастырамын тақырыпшасы аясында), сабақ жоспары

Қан топтары.Қан құю.Резус-фактор.Аглютинация.Резус-конфликт, сабақ жоспары

Тауық және балапандары мүсінін жасау